WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад - Курсова робота

Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад - Курсова робота

Іноді, особливо в американській літературі, зустрічаються об'єднання початкового складу першого елементу і останнього складу другого елементу словосполучення: BOMRON = Bomber squadron – ескадрилія бомбардувальної авіації.

Урізані слова. При такому способі скорочення можуть відпадати:

початкова частина слова, причому та частина, що залишилася, читається як нове слово:

chute – parachute – парашут;

bus – omnibus – автобус.

кінцева частина слова:

min – minute – хвилина;

fig. – figure – малюнок, креслення;

sub – submarine – підводний човен.

середня частина слова:

ry – railway – залізна дорога;

ft – foot – фут.

окремі елементи слова, головним чином, початкові літери:

opnl – operationa l – експлуатаційний;

hb – haemoglobin – гемоглобін.

Три останніх типи скорочень читаються як повно буквені слова. Урізані слова можуть утворювати словосполучення:

Sp. gr. – specific gravity – питома вага;

at. wt. – atomic weight – атомна маса [16, с. 38].

Список скорочень як правило завжди подається в кінці кожного словника.

Проте слід пам'ятати, що внаслідок широкого вживання скорочень в англійській мові існує багато омонімічних скорочень, що вимагає від перекладача бути уважним і правильно обирати потрібний варіант, наприклад:

ЕР = electric primer

EP = equipment part

ЕР = extreme pressure

EP = earth plate

электричний запал

склад технічного майна

граничний тиск

пластина заземлення

Написання скорочень не є стабільним. Одні і ті ж скорочення пишуться і прописними, і строковими літерами, іноді вони розділяються крапками або вертикальними рисочками, наприклад s.s або ss =steamship – пароплав, іноді вони пишуться разом [22, с. 23].

Як ми бачимо, частина скорочень (графічних скорочень) вживається тільки на письмі, а в усному мовленні їм відповідають повноцінні слова. Інші скорочення вживаються як на письмі, так і в усному мовленні, і в такому випадку ми маємо справу вже з одним з видів словотворення [23, с. 46].

Неологізм, що виник, може існувати поряд з повноцінним словом, наприклад:

chute

parachute – парашут,

а іноді може і витісняти його, наприклад:

bus (omnibus) – автобус;

cinema (cinematograph) – кінематограф.

При перекладі скорочень потрібно враховувати те, що в українському науково-технічному та професійних стилях скорочення слова використовується значно рідше і тому багато англійських скорочень необхідно розгортувати в повні слова [24, с. 15].

Отже, висвітлюючи лінгвістичні особливості скорочень, слід зауважити, що в основному проблеми виникають з правильним розшифруванням слова та правильною його передачею в мові та при читанні. Особливо це важливо для усного перекладу, коли виникає питання як правильно передати скорочення, щоб аудиторія зрозуміла.

3. Аналіз перекладу скорочень та абревіатур на прикладі авіаційних текстів

3.1 Проблеми перекладу скорочень та абревіатур в авіаційних текстах

Часто перед перекладачем виникають різні проблеми при перекладі текстів різноманітної тематики, а особливо при перекладі фахових текстів, таких як авіаційні.

Необхідно виокремити ряд проблем, які виникають перед перекладачем, а саме:

Абревіатура, як правило, однозначна, а це полегшує переклад. Проте, тут необхідно додати, що разом з тим скорочення при різних референтах мають однаковий або приблизно однаковий буквений (складовий) склад, однакову графічну форму: при майже повній невмотивованості цих одиниць (наприклад, ініціальні скорочення) навіть в широкому контексті така омонімічність створює вагомі труднощі і стає причиною перекладацьких помилок. Наприклад, українське скорочення АК позначає 10 понять:

авіаційний компресор

авіаційний корпус

автомат Калашникова

автомобільний кран

адміністративний комітет

антрацит кулак

артилерійський компас

артилерія корпуса

астрономічний календар

армійський корпус [53, с. 77].

1. Неважко помітити, що навіть в спеціальному тексті не завжди можна бути певним в правильності вибору скорочень. Як ми бачимо, деякі скорочення відносяться до одного й того ж тематичного поля – авіація та військова справа. В авіації такого типу скорочень існує безліч, і це складає певні труднощі для людини, яка не знайома з самою системою. Єдине, що може допомогти, це визначення контексту чи тематики тексту. Наприклад, чи стосується певне скорочення пасажирських перевезень чи льотного комплексу тощо [50, с. 81].

Наприклад: AIS – 1.aeronautical information and charts – аеронавігаційна інформація і карти; 2.aeronautical information service – служба аеронавігаційної інформації; 3.aircraft identification subfield – підполе розпізнавального індексу ПС; 4.alarm indication signal – сигнал тривоги.

2. Ще одна проблема пов'язана з тим, що деякі терміни скорочуються по-різному: AF – audio frequency – звукова частота, AF – air fright – авіаційний вантаж; ag – air gap – повітряний проміжок, AG – air-to-ground – повітря-земля; ATASS – air traffic audio simulation system – аудіовізуальна система імітації повітряного руху, ATAS – automated traffic advisory service – автоматизоване консультативне обслуговування повітряного руху.

Отже, в першу чергу перед перекладачем виникає проблема правильності вибору – можна просто вжити термін, що відноситься до потрібного тематичного поля, проте складність в тому що саме тематичне поле може ділитися на підсистеми [46, с. 198].

3. Як правило, абревіатура є носієм тільки того значення, яке несе вихідна лексична одиниця. Зустрічаються, проте і ті, які співпадають з повними словами з іншим значенням. В такому випадку можна говорити лише про омонімію – при співпадінні форми абревіатури з повною формою іншого слова, що не є обов'язково терміном взагалі: BITE – backward interworking telephone event – подія передавання телефонної сигнальної інформації, bite – кусати; CAT – civil air transport – цивільний повітряний транспорт, cat – кішка; COP – change – over point – пункт перемикання частоти зв'язку, cop – коп, поліцейський.

4. Також слід пам'ятати про те, що скорочення "старіють", як реалії чи терміни. Проте устарілі реалії і терміни зберігаються в мові, перетворюючись іноді в "рідковживані слова" і залишаються повнозначними елементами колориту, в той час як абревіатури виходять із вжитку взагалі; а якщо деякі з них ще вживаються, то вони слугують елементами своєрідної екзотики і як правило такі слова потребують пояснення чи розшифровування навіть для читачів оригіналу.

ACCID – notification of an aircraft accident – повідомлення про авіаційну подію – зараз ця абревіатура майже не використовується в авіації, вживають в основному кодове позначення 7700 чи 7500 [40, с. 141].

3.2 Методика розшифрування англійських скорочень на українську мову в науково-технічній літературі

Загально відомо, що скорочення є одним з найскладніших елементів для розуміння та перекладу, а особливо в спеціальних текстах.

Повне розуміння скорочених лексичних одиниць можливе лише при наявності глибоких знань про предмет, якому присвячений певний текст, а також у тому випадку, коли читач завчасно знає про використання певних скорочень в тексті. Тим не менш, ознайомленість з основними закономірностями абревіації та принципами утворення скорочень значно полегшує задачу розуміння перекладу скорочень [18, с. 12].

При роботі з скороченнями широко використовується термін "розшифровування", який зазвичай розуміють як:

процес встановлення корелята (нескороченої форми);

значення самого кореляту конкретного скорочення.

Проте значення скорочення не завжди співпадає зі значенням корелята. Тому термін "розшифровування" – не тільки встановлення кореляту, але й визначення значення певного скорочення в конкретному тексті [43, с. 174].

Для розшифровки скорочень вживаються наступні методи:

Аналіз контексту.

В більшості випадків скорочення при першому його вживанні в певному тексті зазвичай супроводжується розшифровуванням. Тому, якщо характер роботи вимагає ознайомлення не з першим, а з наступними розділами тексту і в них виявлено невідомі скорочення, необхідно проглянути попередні розділи тексту, особливо важливо ознайомитися з усім текстом, якщо розшифровка абревіатури не вказана.


 
 

Цікаве

Загрузка...