WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад - Курсова робота

Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад - Курсова робота

І якщо переклад усний труднощів майже не викликає, то абревіатури та скорочення стають неабиякою перешкодою в перекладі. Так, навіть досить досвідчені перекладачі плутаються в таких абревіатурах як КПР, ОПР, ОрПР, часто виконуючи неправильний переклад, який призводить до перекручення смислу, втрати часу та інших факторів.

КПР – керування повітряним рухом, ATC – Air Traffic Control; ОПР – обслуговування повітряного руху, тобто ATS – Air Traffic Service, а ОрПР – Організація повітряного руху, тобто ATM – Air Traffic Management [37; 169].

Головним помічником в цій ситуації може стати для перекладача Документ ІКАО 9713 "International Civil Aviation Vocabulary" ("Словник міжнародної цивільної авіації"), що був опублікований в 1998 році і замінив Документ 9294 "ICAO Lexicon" ("Збірка термінів ІКАО") 1986 року.

Абревіатури ІКАО, Євроконтролю та ФАА США.

Безумовно, більша частина абревіатур вживається в однаковому вигляді як в документах ІКАО, так і Євроконтролю і ФАА США. Проте існують відмінності. В основному ця різниця стосується самих понять та термінів, але оскільки багато з них вживаються в скороченому вигляді, то заслуговують на те, щоб про них згадати. Так, скорочення ACC – Area Control Centre – місцевий диспетчерський центр, що вживають і ІКАО, і Євроконтроль, в американському варіанті звучить як ARTCC – Air Route Traffic Control Centre.

Другий варіант – однакові скорочення в різних організаціях означають різні поняття. Так, "CAP" в Євроконтролі це просто "capacity", а в ІКАО – це Continuing Airworthiness Panel (Група експертів з питання збереження льотної придатності). Проте існують такі скорочення, які є однаковими для всіх організацій та служб аеропорту – pax – passenger – пасажир, PETC – pet to cabin – тварини в салон, M – mail – пошта, DEST – destination – пункт призначення, NOTOC – Notification to captain – оповіщення КПС про небезпечний вантаж тощо [50, с. 80–81].

Окремо слід згадати скорочення, що використовується при веденні радіотелефонного зв'язку між пілотами та диспетчерами. Їх небагато, і це – приємно. Оскільки однозначність вживаної фразеології – це одна з вимог, то два однокових скорочення зустріти неможливо. Досить повний список скорочень можна знайти в методичному посібнику "Правила і фразеологія здійснення радіозв'язку на англійській мові між екіпажем ПС та диспетчерами КПР". Проте трапляються іноді казуси. Був один випадок, коли штурман після вказівки диспетчера "Climb to altitude 6000 feet Victor Mike Charlie", починав перегортати сторінки збірника в пошуках позивного VMC, хоча це лише означає "visual meteorological conditions" [39, с. 86].

Технічні скорочення – це найчисленніший та найскладніший пласт абревіатур. Частіше за все з ними доводиться мати справу в письмовому перекладі, а це передбачає наявність часу на пошуки. Шукати доведеться всюди – в авіаційних та технічних словниках, методом опитування знайомих і не дуже знайомих людей [51, с. 142].

Перекладачі, що працюють з повідомленнями AFTN та SITA, знають, що абревіатури в них складають значну частину тексту. Вони починаються з адреси, що складається з восьми літер в протоколі AFTN, та з семи знаків в форматі SITA. AFTN є мережею для координації з питань виконання польотів і обслуговування повітряного руху, використовують загальновідомі скорочення, особливо в повідомленнях про рух ПС (повітряного судна): MTV – movement – рух, FPL – flight plan – план польоту, ARR – arrival – прибуття, DEP – departure – відправлення, DLA – delay – затримка, CNL – cancel – скасовування тощо. Наряду з ними використовуються багато інших, наприклад: ISO – instead of – замість, YR – your – Ваш, твій, ADZ – advise – порада, FLT – flight – політ, N – and – і, TKS – thanks – дякую, BRGDS – best regards – з найкращими побажаннями, з повагою.

SITA, яка вирішує більшою частиною комерційні питання, має свої скорочення. Наприклад, ALL IN – all inclusive – все враховане, EXCL – excluding – виключати, POS – positioning – місцеположення, C – cargo – вантаж, PAX – passengers – пасажир, М – mail – пошта та ін. [43, с. 221].

2.3 Фонетичні особливості англійських скорочень та абревіатур

Вживання скорочень та скорочених словосполучень є широко розповсюдженим явищем в англо-американській технічній та професійній літературі. Зустрічаються три види скорочень: буквені скорочення, складові скорочення та урізані слова. Розглянемо кожну з категорій.

Буквені скорочення утворюються з початкових літер скорочених слів та словосполучень. Такі ініціальні скорочення слів вимовляються повністю як слово – оригінал:

р

сторінка

c

катод

B

багаж

a

повітряне судно

d

лобовий опір

b

азимут, пеленг

Скорочення словосполучень вимовляються частіше всього по літерах, відповідно до їх алфавітної назви:

e.m.f. [i: em ef] = electromotive force

електрорушійна сила

T.U.C. [ti: ju: si:] = Trades Union Council

рада трейд – юніонів

s.f. [es ef] – signal frequency

частота сигналу

В деяких випадках початкові літери скорочення співпадають і утворюють як би нове слово, яке вимовляють відповідно до англійських норм вимови [52, с. 44]:

UNESCO [ju:'neskou]

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Організація ООН з питань освіти, науки і культури

UNO

United Nations Organization – Організація Об'єднаних Націй

UFO

Unidentified Flying Object – нерозпізнаний літальний об'єкт

INCERFA=uncertainly phase

ІНСЕРФА, стадія перервності

METAR

Регулярні авіаційні зведення погоди, МЕТАР

Буквені скорочення номінативних словосполучень можуть приймати закінчення множини – букву – s (іноді її відділяють від скорочення апострофом, щоб уникнути злиття), а також закінчення присвійного відмінку – 's:

С. R. Т. 's = cathode rаy tubes

електроно-променеві трубки

C.O.'sRV = Commanding Officers' Rendezvous

зустріч командуючих

Серед буквених скорочень існує значна група скорочень стійких латинських словосполучень типу:

a.m. [ei em] = ante meridiem

до обіду

p.m. [pi: em] = post meridiem

посля обіду

Деякі з них перетворилися лише в символи, які при читанні передаються повним англійським варіантом [14, с. 17–18]:

i.e. = id est

(читається that is) тобто

e.g. = exempli gratia

(читається for example) наприклад

В мові існують ще ряд напівскорочень словосполучень, в яких буквеному скороченню підлягає лише перший елемент. При читанні цей скорочений елемент вимовляється як в алфавіті:

R-wire = ring wire

дріт, з'єднаний з дзвоником

A-bomb= Atomic bomb

атомна бомба

H-bomb = Hydrogen bomb

воднева бомба

A-pole

А – подібна опора

Складові скорочення виникають з початкових складів компонентів словосполучення. Склади утворюють злите написання і читаються як самостійне слово [10, с. 80]:

Benelux = Belgium, Netherlands, Luxemburg

Бельгія, Нідерланди, Люксембург

Warcor = war correspondent

військовий кореспондент

Chemurgy = chemistry metallurgy

галузь хімії


 
 

Цікаве

Загрузка...