WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад - Курсова робота

Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад - Курсова робота

Текстові скорочення вживаються при частому повторенні терміна з метою організації більш стислого та зв'язного тексту. В такому випадку скорочення будуються шляхом збереження початкових літер терміну:

aircraftairplane – AC – літак, act of unlawful interference – AUI – акт незаконного втручання, crew member – CM – член екіпажу, improvised explosive device – IED – вибуховий пристрій, screening checkpoint – SCP – контрольно-пропускний пункт, capacity ton miles – CTM – місткість вантажу, component test memo – CTM – перевірка знань льотного екіпажу, control terminal centre – CTC – пункт міжнародного зв'язку, crew training officer – CTO – інструктор etc [44, с. 175].

Розповсюдженні також скорочення за допомогою яких в сфері авіації виконують шифрування. При скорочення зберігають або початкові літери, або приголосні певного слова:

A1 – відділ авіаційного штабу, начальник відділу, А1 – перший клас, D – day – день початку операції, B – Boeing – Боїнг(літак), A – Airbus – Еабас(літак), Ant – Antonov – Антонов(літак), TU – Tupolev – Туполєв(літак), Yak – Yakovlev – Яковлєв(літак), Arr – arrival – прибуття, clb – climb – набирати висоту, 2-D – two-dimensional – двовимірний, ABD – aboard – закордон.

Поряд з текстовими скороченнями трапляються також термінологічні скорочення. Різниця між ними в тому, що текстові скорочення вживаються для економії місця в тексті, в той час як утворення термінологічних скорочень – це необхідність використання коротких термінів [45, с. 132].

Характерною рисою термінологічної абревіації є те, що вживається вона лише в якості паралельних варіантів багатокомпонентних термінів. При цьому односкладні терміни не скорочуються, так як самі по собі досить зручні у використанні. Багатокомпонентні терміни, підпадаючи під процес компресії, утворюють нові слова, які виражають ті ж ознаки, що і початковий термін:

Сo – mail – company mail – службова пошта, Co – mat – company material – службові матеріали, EPROM – Erasable Programmable Read Only Memory – запам'ятовуючий пристрій, STARS – Standard Terminal Arrivals – стандартний маршрут проходу в зону аеродрому, ABES – airbreathing engine system – повітряно-реактивна установка [50, с. 82].

Для термінологічного контексту характерною є семантико-синтаксична компресія, за якої полікомпонентна термінологічна одиниця функціонує в скороченому варіанті:

Керування за допомогою аеродинамічної поверхні – aerodynamic control, зусилля, спрямоване на ручку керування – stick force, двовимірне крило – 2-D wing.

Екстралінгвістичні фактори вказують на тенденцію вираження понятійного змісту мінімумом мовних засобів, доречність вживання скорочених форм терміносполучень пояснюється тим, що понятійна сторона тексту не спотворюється, саме контекстом виключається можливість неадекватного розуміння скорочень [20, с. 149–150].

Активізація процесу компресії терміносполучень викликано наступними причинами:

необхідність збереження усіх ознак, які присутні в оригіналі багатослівного терміну;

буквені скорочення є простішим способом для автора [22, с. 20].

Наступною тенденцією можна назвати побудову понятійного смислу терміна. Так, класифікацію авіадвигунів можна представити наступним чином:

Reciprocating engine – RE – поршневий двигун,

Turboprop engine – TE – турбінний двигун,

Jet engine – JE – реактивний двигун.

Такі терміни стають основою для виникнення ще складніших термінів та багатокомпонентних назв, де розповсюдження йде по лінії "рід – вид".

Наприклад, турбореактивний двигун – turboprop jet engine – TJE, турбореактивний двоконтурний двигун – turboprop jet dual – profile engine – TJDPE, турбореактивний двигун з форсажною камерою – turboprop jet engine with afterburner – TJEA.

Розглянуті скорочення однозначні в межах цієї терміносистеми, для них характерна одна особливість – стислість. Вживання абревіатур в якості заміни терміну значно простіше, ніж побудова термінів за допомогою звичайних способів, які використовуються [18, с. 12].

Проте кожне таке скорочення потребує попереднього пояснення, що означає кожна літера окремо і якому повному терміну відповідає абревіація в цілому. Внутрішня форма таких абревіатур втрачається значно скоріше, ніж загальновживані скорочення.

Таким чином, абревіація – багатопланове явище, яке потребує дослідження різних аспектів її утворення і функціонування в технічній термінології, і головним чином в авіаційній [17, с. 83].

2.2 Графічні особливості перекладу абревіатур та скорочень в галузі авіації

Головна задача скорочень – це економія мовленнєвих зусиль в мовленні та економія обсягу писемного тексту. Вимова абревіатур за часом звучання приблизно в 5 разів коротша відповідних понять, а при написанні економія ще більш вражаюча. Однак переваги такої економії вагомі лише тільки до того часу, поки ці абревіатури зрозумілі перекладачу та співрозмовникам.

Часто для перекладача, вживання абревіатур в мові або в тексті становить певну складність. Навіть при вживанні загальновідомих скорочень можуть виникнути серйозні питання. Наприклад, ECAC – European Civil Aviation Conference – Європейська конференція з питань цивільної авіації. В усному перекладі це звучатиме як "ЄКЦА", або як воно має звучати в мові українською мовою "ІКАК", ще одним прикладом може стати слово IATA – International Air Traffic Association – Міжнародна асоціація повітряних сполучень. В мові це слово звучатиме як "ІАТА", що буде зрозумілішим, ніж скорочення МАПС. Або AIC – Aeronautical Information Circular – Циркуляр аеронавігаційної інформації (ЦАІ) – та все ж таки це має бути "АІК" чи "ЦАІ"? Скоріше за все, в усіх цих наведених прикладах більше прав мають варіанти "ЄКЦА", "МАПС" та "ЦАІ", бо ми звертаємося до правил скорочення в українській мові, проте тут можна посперечатися, бо є міжнародні терміни, які відомі в усьому світі і є загальними [12, с. 133–134].

За сферою вживання скорочення можна розподілити на декілька доволі об'ємних напрямків діяльності авіації:

Назви організацій, структур, нарад, наприклад: ICAO – International Civil Aviation Organization (ІКАО – Міжнародна Організація цивільної авіації), ESRO – European Space Research Organization (Європейська організація з космічних досліджень), ANC – Air Navigation Commission (АНК – Аеронавігаційний комітет), SCAA – State Civil Aviation Authority (ДС ЦА – Державна служба цивільної авіації), EANPG – European Air Navigation Planning Group (Європейська група аеронавігаційного планування – EANPG), HAI – Helicopter Association International (Міжнародна вертолітна асоціація).

Як видно навіть із невеликої кількості наведених прикладів, англійські абревіатури мають різні способи їх передачі на українську мову. Так, хоч ІКАО і має переклад на українську мову, який можна було б використовувати у вигляді абревіатури, тим не менш, в українській мові майже повністю збережена транслітерація [1, с. 56–57].

SCAA – один з не багатьох випадків, коли абревіація була перекладена не з англійської на українську, а навпаки.

А от абревіація EANPG, так само як і HAI – в українській мові відповідної абревіації не має. Широко практикується переклад аналогічних скорочень на українську мову в тій же фонетичній формі, в якій воно звучить на англійській.

Загально відомі і часто вживані скорочення, що використовуються при здійсненні польоту, організації повітряного руху тощо, наприклад: RVSM – Reduced Vertical Separation Minimum (скорочений мінімум вертикального ешелонування – RVSM), ATC – Air Traffic Control (керування повітряним рухом, КПР), AIP – Aeronautical Information Publication (збірка аеронавігаційної інформації, ЗАІ), CNSATM – Communications, navigation, and surveillanceair traffic management (зв'язок, навігація і спостереження організації повітряного руху), WGS – 84 – World Geodetic System – 1984 (Всесвітня геодезична система 1984).

Хоч цей розділ абревіатур доволі простий, проте, в процесі його перекладу багато хто зустрічає складнощі. В першу чергу це пояснюється політикою в минулому столітті, коли країни колишнього Радянського Союзу, в тому числі і Україна, були відрізані від світу і не були в курсі всіх подій та нововведень, що мали місце поза кордонами СРСР [35, с. 22].

Відомо, що при перекладі документів ІКАО та інших організацій на національні мови перекладачі мають справу з труднощами, вишукуючи відповідники в авіаційній мові тієї чи іншої країни. Звичайно зараз відповідні прогалини заповнюються, але втрачені роки не повернути.


 
 

Цікаве

Загрузка...