WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад - Курсова робота

Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад - Курсова робота

Процес словотвору може не закінчуватися усіканням, а може ускладнюватися, наприклад, субстантивацією, якщо скорочує слово, що входило до словосполучення. Наприклад, усічення слова zoological у сполученні zoological garden при подальшій субстанцивації призвело до появи слова zoo; аналогічним прикладом служить американське movie(moving pictures) [5, с. 77].

Скорочення кожного зі слів відбувається, як зрозуміло із визначення тільки одним способом – кінцевим усіканням. Орфографічно акроніми також однозначні, являючи собою сполучення великих літер.

– Графічні скорочення та напівскорочення.

Графічні скорочення також численні й вживаються для позначення мір, одиниць або величин (kg, km, mph, Dr, Mr, etc.). Умовність такого типу скорочень проявляється у тому, що в усному мовленні вони відтворюються повністю. Особливу підгрупу становлять графічні. До цієї групи відносяться широко відомі скорочення:

i.e. (латинське id est, англійське that is);

e.g. (латинське exempli gratia, англійське for example);

etc. (латинське et cetera, англійське and so on);

До цього ж типу скорочень відносяться й прийняті на письмі позначення деяких грошових знаків, наприклад (лат. libra, англ. pound), (лат. denarius, англ. penny) тощо [11, с. 112].

Специфічно англійський підтип скорочень – напівскорочення, тобто комбінації акроніма – одного члена словосполучення із повною основою іншого. Наприклад:

A-bomb – atomic bomb – атомна бомба;

V-day – Victory Day – День Перемоги.

Подібні напівскорочення близькі до символів, що підтверджується широким поширенням слова X-mas, перша частина якого не що інше, як заміна імені Christ символом хреста [15, с. 55].

Скорочення.

Коли мова йде про скорочення, слід також згадати про:

а) використання приголосних (першої і останньої або першої, середньої і останньої) для скорочення слова:

ctr (centre) – центр; fwd (forward) – вперед; jr (junior) – молодший; shtg (shortage) – недостача; rqs (requirements) – вимоги; ppd (prepaid) – сплатити вперед.

б) використання початкового складу:

libs (liberals) – ліберали; dept (department) – департамент; nukes (nuclear weapons) – ядерна зброя;

в) змішані скорочення:

ALGOL (Algorithic Language) – алгол 9 алгоритмічна мова); ATM machine (automated teller machine) – банкомат; E-mail (Electronic mail) – електрона пошта; M-way (Motorway) – автошлях; X-rays – рентгенівські промені.

Літери в якості складових частин неологізмів можуть і не бути скороченням. Самі по собі вони що-небудь позначають.

H-bomb (Hydrogen Bomb) – воднева бомба; T-shirt – футболка з короткими рукавами у вигляді літери Т; U-turn – розворот машини на 180 градусів, тобто у вигляді літери U; Y-intersection – перехрестя доріг у вигляді літери Y; X-ing (сrossing) – перехід [8, с. 3–5].

Скорочення також використовуються в діловій переписці, наприклад:

cc (carbon copy – копія); RSVP (абревіатура французького вислову respondez s'il vous plait – прошу відповісти; ASAP (as soon as possible) – як найшвидше.

Нарешті, скорочення із літер і цифр стали використовувати для вираження слів і навіть цілих фраз, які співпадають за звучанням із назвою літер і цифр:

IOU – I owe you – я винен тобі; U2 – you too – ти також; R – are – бути; 4U – for you – для тебе; B2B – business to business – справа заради справи; B4U – before you – перед тобою; ICQ – I seek you – я шукаю тебе; 4X – forex (foreign exchange) – інвалюта; B&B – bed and breakfast – послуги готелю.

У кожній сфері діяльності існують свої скорочення. Перекладач, який спеціалізується в тій або іншій галузі, повинен слідкувати за появою нових скорочень і поновлень свого активного словника абревіатур. Наприклад, до сфери міжнародних фінансових інститутів відносяться такі скороченн, як:

BOP – Balance of Payments (платіжний баланс); CCFF – Compensatory and Contingency Financing Facility (Механізм Компенсаціонного і Надзвичайного Фінансування, МКНФ); CPI – Consumer Price Index (Індекс цін споживача, ІЦС); EFTA – European Free Trade Association (Европейська асоціація вільної торгівлі, ЕАВТ); EMC – European Monetary System (Европейська валютна система, ЕВС); IBRD – International Bank for Reconstruction and Development (Міжнародний Банк Реконструкції і Розвитку, Всесвітній Банк); IMF – International Monetary Fund (Міжнародний валютний фонд, МВФ); VAT – Value Added Tax (Податок на додану вартість, ПДВ) [19, с. 4–7].

1.2 Скорочення слова як механізм формотворення та словотворення в сучасній англійській мові

Сучасна англійська мова переживає так званий бум появи неологізмів. Кількісне зростання словникового складу зумовлює раціоналізацію мови, економію номінативних та словотвірних зусиль. Одним з яскравих проявів раціоналізації мовленнєвої діяльності та оптималізації мовотвірних процесів є явище скорочення лексичних одиниць. Дослідження механізмів скорочення слів та їх ролі у вербокреативних процесах сучасної англійської мови вважається актуальною проблемою сучасної англістики [2, с. 35].

Сучасна інформаційна перенасиченість суспільного життя вимагає від комунікантів пошуку шляхів стислого викладу подій та опису явищ, у тому числі і через створення нових номінативних одиниць − інформоємних за змістом та спрощених за формою мовних знаків. Ми маємо намір зосередитися на розгляді тих способів економії мовних зусиль, які пов'язані з формуванням лексичних інновацій.

У сучасній англійській мові особливо часто підлягають скороченню багатоскладові лексичні одиниці і фрази номінативного характеру. Механізми скорочення відіграють провідну роль у процесі утворення редукованих форм, що виконують функцію "більш економних" субститутів багатоскладових слів. Вони також діють при формуванні абревіатур та акронімів, складноскорочених слів різного типу. Тому виникає необхідність розмежування явищ словоперетворення та словотворення, що безпосередньо пов'язано із визначенням напрямків діяльності механізмів скорочення [4, с. 56–57].

Розв'язання цієї проблеми цілком залежить від того, що ми вкладаємо у поняття "словотвір". Новою лексична одиниця може бути: а) і за формою, і за змістом (афіксальні, складні слова); б) лише за формою (редуковані варіанти слів, абревіатури, акроніми); в) лише за змістом (нові лексико-семантичні варіанти слів). У першому випадку йдеться про словотворення – формування абсолютно нового мовного знака, у другому та третьому випадках відбувається словоперетворення, або структурна трансформація, або семантична модифікація вже існуючої у мові лексичної одиниці [14, с. 27].

Механізми скорочення відіграють провідну роль у формотворенні-утворенні редукованих варіантів існуючих у мові слів та фраз. Типологію скорочень складають ініціальні (редуковані до початкової літери) та односкладові одиниці, при цьому останні за способом їхньої редукції можна поділити на скорочення слова зі збереженням початкового складу слова (апокопу), збереження кінцевого елемента при опущенні початкового (аферезу) та редукцію початкового та кінцевого елементів слова. Прикладами ініціальних скорочень є елементи e- ← electronic – електронний та i- ← information – інформація, складові абревіатур (OGM ← outgoing messageвихідне повідомлення, PR ← public relations – зв'язки з громадкістю, VR ←virtual reality – віртуальна реальність, WTO ← World Trade Organization – Всесвітня торгівельна організація) та акронімів (OPEC ← Organization of Petroleum Exporting Countries – Організація країн – експортів нафти, VIP ← very important person – дуже важлива персона, yuppie ← young upwardly mobile professional person – яппі – молода успішна та амбіційна людина). Створені шляхом ініціального скорочення елементи не здатні самостійно виконувати роль лексем і тому існують лише у складі абревіатур та складноскорочених слів [20, с. 149–151].

Скорочена лексема може вживатися частіше за свій багатокомпонентний корелят (наприклад, doc, exam, lab) або навіть витіснити його з ужитку, як, наприклад, сталося із редукованими лексемами bus(відomnibus – автобус), phone (від telephone – телефон), flu (від influenza – грип, застуда).

Шляхом збереження початкового складу (апокопи) були створені такі лексеми: ad ← advertisement – реклама, con ← conservative – консервативний, doc ← doctor – лікар, ed ← education – освіта, exec ← executive – виконавчий, lab ← laboratory – лабораторія, logo ← logotype – логотип, med ← medicine – медицина, memo ←memorandum – меморандум, oft ← often – часто, porn ← pornography – порнографія, pro ← professional – професійний, teen ← teenager – молода людина, vet ← veteran – ветеран. Менш численною є група лексикалізованих скорочень, створених шляхом збереження кінцевого елемента вихідної лексеми при опущенні початкового (афереза), наприклад, phone ← telephone – телефон, bus ← omnibus – автобус, copter ← helicopter – гелікоптер, zine ← magazine – журнал.


 
 

Цікаве

Загрузка...