WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Фонетика і фонологія - Курсова робота

Фонетика і фонологія - Курсова робота

Морфологічний принцип полягає в тому, що значущі частини споріднених слів (морфеми) пишуться однаково, незважаючи на те, що вони в різних формах того самого слова або в споріднених словах звучать порізному. Наприклад, у слові крутишся пишеться ш всупереч вимові/с'/за нормами сучасної орфоепії. Ця ж орфограма у складі відповідної морфеми виступає у формі крутиш. Роль морфологічного принципу орфографії особливо важлива у тих випадках, коли відбувається зумовлюване асимілятивними змінами чергування приголосних і виникають фонетичні варіанти морфем.

За морфологічним принципом пишуться:

  1. е та и на позначення ненаголошених /е/ та/и/, а в позиції перед постійно наголошеним/у/ також і о:весна, степи, живемо. голубка, тому;

  2. літери, що позначають глухі приголосні перед дзвінкими, а також дзвінкий /г/ перед глухими: просьба, молотьба, дьогтю;

  3. префікс з- перед глухими (крім к, п, т, ф, х): зсадити, зцілити, зчорнити, зшити;

4) префікси роз-, без- перед шиплячими: розжувати, безживний, безчесні, розчути, розщедритися, безшовний;

5) дієслівні форми на –шся, -ться : намагаєшся, вагаєшся, зустрічаються.

У зв'язку з морфологічним принципом правопису важливе значення має принцип ідентифікації сумнівних орфограм за сильною позицією тих фонем, які вони репрезентують на письмі. Для літер на позначення голосних такою сильною є наголошена позиція, наприклад: весна — весни, степи — степ, голубки — голуб, тому —той. Сумнівні орфограми, що передаються літерами на позначення приголосних, визначаються позицією відповідних фонем як перед голосними (/проз'/ба — про/с/ити, моло/д'/ба — моло/т/ити), так і перед приголосними, які не викликають асимілятивних змін, наприклад: ро/ж/ширити — ро/з/бита, пора/з'/-ці — пора/з/ка, ря/с' /ці — ря/с/ка тощо.

Завдяки морфологічному принципові закріплюються графічні образи слів і морфем, вони легко сприймаються при читанні й тісно співвідносяться з певними поняттями без посередництва вимови. Отже, формується самостійне так зване графічне мовлення, без якого сприймання слів у багатьох випадках було б утруднене.

Суть історичного (традиційного) принципу полягає в тому, що деякі написання не зумовлюються ні вимовою, ні уніфікацією фонемного складу морфем незалежно від можливих позиційних видозмін. За історичною традицією пишуться:

  1. літери я,ю, є, ї , що позначають по дві фонеми;

  2. дж, дз на позначення однієї фонеми;

  3. ряд слів з ненаголошеними голосними [е], [и], [о], що не перевіряються наголосом: леміш, левада, кишеня, лиман, комин, келих, лопух.

Смисловий принцип орфографії лежить в основі диференціації за допомогою різних написань:

  1. власних і загальних назв (велика—мала літера): високе приміщення — село Високе,

  2. слів і прийменниково-іменникових конструкцій та часток не, ні з самостійними словами (разом — окремо): убік — у бік, вгору — в гору, посередині — по середині; недруг — не друг, невисокий — не високий, він ніде ніколи про це не говорив — я не знаю, ні де він був, ні коли говорив про це;

  3. складних слів і словосполучень (разом — окремо: відвідати палату легко-поранених — у палаті було кілька легко поранених осколками). У випадках розмежування слів і словосполучень діє лексико-синтаксичний принцип — варіант смислового.

Написання за смисловим принципом виявляють виразні ознаки синкретизму, взаємодії з іншими орфографічними мотивами. Так, правопис слів разом або окремо зумовлений дією морфологічного принципу, а правопис слів з великої й малої літери — дією традиційного принципу.

Література

Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. СУЛМ.-Л.,1973.

Карпенко Ю.О. Фонетика,- Одеса ,1986.

СУЛМ /за ред .А. Грищенка .- К ., 1993.

СУЛМ (Фонетика).- К., 1969.

Тоцька Н.І. СУЛМ,- К., 1981.

Німчук В.В. Про графіку та правопис як елемент етнічної культури // Мовознавство.- 1981. -№ 8.

Український правопис.-К.,1993.

Дайте відповіді на запитання

  1. Визначте поняття орфографії як розділу науки про письмо. З'ясуйте співвідношення графіки і орфографії ?

 1. Яким є соціальне значення орфографії ?

 2. У чому полягає фонетичний принцип орфографії ? У яких написаннях він виявляється ?

 3. У чому полягає історичний , або традиційний, принцип орфографії ? У яких написаннях він виявляється ?

 4. У чому полягає морфологічний принцип орфографії ? У яких написаннях він виявляється ?

 5. У чому суть диференційних написань ?

Виконайте вправи

1. З'ясуйте правопис слів на основі фонетичного , морфологічного і традиційного принципу.

Прекрасно було навколо, але Йонька не бачив нічого, бо спав. Люлька погасла, вогнище перетліло і вкрилося попелом, але ще диміло, шапка від безперестанного кивання головою зсунулася на землю, так що неборака був зовсім простоволосий, і сиві пацьорки скуйовдженого волосся пригрівало сонечко (Г.Тютюник).

 1. У яких словах є порушення фонетичного принципи правопису.

Багато, безжалісний, вісник, випускний, гаразд, гончар, гаазький, зжати, кажан, кістлявий, лопата, птаство, обласний, паризький, сонце, ремісник, стиснути, хвастнути, шістнадцять, щасливий.

 1. Поясніть , чому не пишеться м'який знак після виділених літер.

Боязкий, бажання, добрість, воротар, ковзкий, кінчик, клац, мажте, Наталці, набавте, не руште, палац, різкий, рібалчин, Романченко, розрісся, спілчанський, сім, степ, селянський, Стоянчук, свято, свіжий, Суец, тепер, тонший, Федченко, цвях, щастя.

 1. У поданих словах на місці вертикальної риски, де потрібно, поставте апостроф і поясніть його вживання. За яким принципом українського правопису вживається апостроф у цих словах ?

Бор/ються, возз/єднання, б/язь, б/юджет, верф/ю, двох/ярусний, звір/ячий, з/їзд, з/явитися, заліз/яка, кров/ю, кам/яний, к/ювет, Лук/ян, м/ята, мавп/ячий, моркв/яний, м/який, ою/єм, об/єм, повір/я, повіс/ю, пов/язка, поголів/я, полум/я, пор/ядок, присв/ята, прислів/я, пуп/янок, п/ятниця, пр/яжа, р/яска, роз/їхатись, роз/ятрити, р/юкзак, тьм/яний, ф/юзеляж, цв/ях, черв/як.

 1. У поданих запозичених словах вставте пропущені літери.

Б...лов, б...ро, б...ргер, Г...го, К...рі, п...пітр, Ле...інг, ві...а, ма...а, баро...о.

 1. Чому пишеться інтриганка, але гувернантка, дебютантка ?

Орфографічними чи суто мовними помилками є написання константувати, прецендент, інциндент, екскалатор, компроментувати.


 
 

Цікаве

Загрузка...