WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Міжкультурна специфіка паремій - Курсова робота

Міжкультурна специфіка паремій - Курсова робота

Ще однією особливістю можна назвати те, що у прислів'ях та приказках зустрічаються архаїзми:

Tell me with whom thou goest and I'll tell thee what thou doest.(букв.: Скажи мені, хто твої друзі, і я скажу тобі , хто ти.) [2, 98]

Таким чином, у трьох мовах було знайдено особливості мовної будови, представленні явищами алітерації, римованої форми та архаїзмами. І у більшості випадків цікавим моментом є той факт, що еквіваленти можна знайти до кожної пареміологічної одиниці.

2.4 Мовленнєві акти та паремії

Паремії, будучи готовими структурами для вживання у мові, не представляють собою інформаційно навантажені нові елементи системи знань. Вони не використовуються, щоб повідомити нові факти чи події. Вони функціонують у мовленні для комунікації та пізнання їх носія. Вивчення паремій у мові та мовленні є таким же актуальним як методологічно правильний опис їх функціонування у мовленнєвому акті.

Розглядаючи прислів'я та приказки у функціональному аспекті, можливо виділити такі функції як прагматична (змінити свідомість адресата), соціальна (сприйняття соціальних норм, цінностей, поведінкових стереотипів конкретного національного соціуму) та моделююча (коректно моделювати поведінку індивідууму та вирішувати різні життєві ситуації) [8, 68].

Здібність пареміологічних одиниць реалізовуватися виходить з їх прагматичної природи. Іллокутивні сили, як один з найбільш виразних її проявів, вкладаються мовцем у прислів'я з метою здійснити певну модифікацію поведінки, знання, емоційного стану адресата мовлення [8, 69]. Ефективним дослідницьким засобом для комунікативно-прагматичного опису прислів'їв та приказок являє собою актомовленнєвий аналіз, який дозволяє вивчити їх поведінку у мовленнєвих актах різних типів та дискурсів. На основі цього О.В. Корень розглядає паремії у наступних мовленнєвих актах: констатація факту; судження; коментарій; передбачення; оцінка; упередження; побажання; розрада; скарга; докір [9, 8].

Оскільки пареміологічні формування мають прагматичний характер, вони реалізуються через намір мовця, види мовленнєвого акту, реакції реципієнта на почуте.

2.5 Тематичні групи прислів'їв

Прислів'я та приказки можна умовно поділити на кілька тематичних груп, де значення змісту паремій можна зрозуміти лише після переосмислення окремих її компонентів [17, 63]. Значний інтерес представляють групи, що репрезентують:

1. Риси характеру, вчинки людей, відносини у сім'ї, колективі та суспільстві, наприклад:

to crush in the egg (англ.) — знищити у зародку, присікти в корні [12, 1];

as full as an egg (англ.) — битком набитий [2, 63];

to have egg on one's face (англ.) — бути в неприємному становищі [3, 228];

Don't teach your grandmother to suck eggs. (англ.) — Не учи ученого; яйця курку не вчать [13, 483];

Cut the coat according to the cloth. (англ.) – Man soll sich strecken nach der Decke. (нім.) – По своєму ліжку простягай ніжки [14, 382].

Each bird loves to hear himself sing. (англ.) – Jedem Narren gefllt seine Kappe. (нім.) – Гречана каша сама себе хвалить [14, 535].

Tarred with the same brush (or stick). (англ.) – Gleiche Brder, gleiche Kappen. (нім.) – Одного тіста книш [14, 603].

Indessen das Gras wchst, verhungert der Gaul. (нім.) – Поки сонце встане, роса очі виїсть [11, 463].

Umgekehrt ist auch gefahren, umgekehrt ist auch was wert (нім.) – можна і навпаки [7, 884].

Umgekehrt wird ein Schuh daraus. (нім.) – Той же комір, тільки навиворіт[7, 863].

Anderen rt er, sich selbst kann er nicht helfen. (нім.) – Чужу біду руками розведу, а до своєї біди ума не прикладу [13, 763].

To put all eggs in one basket. (англ.) – Alles auf eine Karte setzen. (нім.) – Поставити усе на карту [14, 572].

Murder will out. What is done by night appears by day. (англ.) [2, 104] – Es ist nichts so fein gesponnen. – Es kommt doch ans Licht der Sonnen. (нім.) – Шила в мішку не сховаєш [11, 467].

There's not an inch of room, there's no room to move; there's not room to swing a cat. (англ.) [2, 228] – Keine Stecknadel konnte zu Boden fallen. (нім.) – Яблуку ніде упасти [12,1].

2. Прислів'я про любов, дружбу, чесність, лінь, розум, а також такі, що віддзеркалюють побут.

He whose belly is full believes not him who is fasting. – Geese with geese, and women with women. (англ.) [2, 57] – Die Gesunden und Kranken haben ungleiche Gedanken. – Ungleich trennt die Freundschaft. (нім.) – Ситий голодного не розуміє. Знайся кінь з конем, а віл з волом [13, 1974].

Life is not a bed of roses. – Life is not all beer and skittles. – Life is not all cakes and ale. (англ.) – Das leben ist kein Kinderspiel - leben ist eine Kunst. (нім.) – Життя пережити – не поле перейти [14, 540].

The leopard cannot change its spots (англ.) – Вовк кожного року шкуру міняє, та все ж сірим буває [6, 376].

Den Freund erkennt man in der Not. (нім.) – Друзі пізнаються в біді [7, 109].

Ass in a lion's skin. (англ.) – Вовк в овечій шкурі [2, 43].

Lazy sheep thinks its wool heavy (англ.) – Лінивій кобилі і хвіст важкий [2, 61].

Old dog barks not in vain. (англ.) – Стара ворона задарма не карка [3, 165].

Good dog deserves a good bone. (англ.) – По заслузі і честь [2, 74].

Great ship asks deep waters. (англ.) – Великій рибі в глибокій воді плавати [2, 81].

Roll my log, and I will roll yours. – Claw me, and l will claw thee. (англ.) – Ти – мені, я – тобі [11, 175].

Fools grow without watering. (англ.) – Die Narren werden nicht alle. (нім.) – Дурнів не сіють, не орють, а вони самі родяться [14, 403].

He that fears every bush must never go to a birding. – Nothing ventured, nothing gained. – Risk nothing, win nothing. (англ.) – Вовків боятися – в ліс не ходити [2, 94].

He that lies down with dogs must rise up with fleas. (англ.) – Mit den Wlfen muss man heulen. (нім.) – З ким поведешся, від того й наберешся [14, 392].

Neither fish, nor flesh, nor good red herring. (англ.) – Weder Fisch noch Fleisch (нім.). – Ні риба, ні м'ясо [12, 1].

3. Прислів'я, що вказують, що мова народу тісно пов'язана з середовищем перебування:

Take care of the pence and the pounds will take care of themselves. (англ.) (букв.: Потурбуйся про пенси, а фунти самі про себе потурбуються.) [2, 94] – Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. (нім.) (букв.: Якщо не цінувати пфеніг, то й талер не оціниш.) – Копійка рубль береже [12, 1].

To carry coals to Newcastle. (англ.) (букв.: Возити вугілля в Ньюкасл.) – Їздити в Тулу зі своїм самоваром [2, 84].

When Queen Anne was alive. (англ.) (букв.: При королеві Анні.) – За царя Гороха [2, 176].

4. Прислів'я, що відображають відносини в сім'ї [14, 36]. Це найбільш цікава та багатостороння група, тому, на наш погляд, буде розумним почати з прислів'їв та приказок, що виражають характер сімейно-родових зв'язків.

Українське прислів'я "Яблуко від яблуні недалеко падає" представлено цілою групою прислів'їв як в англійській, так і в німецькій мовах:

As the tree, so the fruit; as the old clock crows the young one learns; like begets like; like father like son; like master, like man; like mistress, like maid; never a duck was hatched by a drake; a tree is known by its fruit; a wild goose never laid a tame egg. (англ.) [2, 32]

Wie der Herr, so's Gescherr ; jedes Kind ist seines Vaters; der Apfel fllt nicht weit vom Stamm; wie der Baum, so die Frucht; bse Eltern machen fromme Kinder; wie die Alten singen, so zwitschern die Jungen; wie die Frau, so die Dirn, wie der Baum, so die Birn. (нім.) [13, 1748]

В німецькій та англійській мовах дуже багато прислів'їв та приказок, які містять у собі можливості всебічної характеристики відносин у сім'ї: відносини між батьками та дітьми, відносини подружньої пари.

Саме у цих відносинах проявляються риси характеру, поведінки, вони доволі часто стосуються внутрішнього світу людини, її характеру, людської вдачі [15, 97]. Доказом можуть служити наступні приказки:

An sich denken ist ganz recht; nur an sich denken, das ist schlecht. (нім.) – Про себе думати – добре, лише про себе думати – погано [7, 53].

Don't wait for dead men's shoes. (англ.) [3, 69] – Man kann viel hren, ehe einem ein Ohr abfllt. – Ein ehrliches Gesicht ist der beste Reisepa. (нім.) [11, 64]– Не сунь свого носа до чужого проса.

Приведемо ще кілька підгруп прислів'їв та приказок.

1) Прислів'я, що зображують взаємовідносини між батьками та дітьми:

Kleine Kinder, kleine sorgen, grosse Kinder, grosse Sorgen. (нім.) –

Маленькі дітки – маленькі бідки, великі дітки – великі бідки [12, 1];

Like priest, like people. – Judge the flock by its priest. (англ.) [6, 47] – Wie der Abt, so die Mnche. (нім.) – Який піп, така й парафія [11, 349].

Kleine Kinder treten der Mutter auf die Schrze, grosse – aufs Herz. (нім.) – З маленькими дітками горе, з великими вдвоє [7, 785].

Sprich immerzu, doch lass die Hnde in Ruh'. (нім.) – Можеш базікати, але рукам волю не давай [11, 658].

Es ist gleich, ob man von der Katze gebissen wird oder von dem Kate. – Es ist die Jacke wie die Hose. (нім.) – Що в чоло, що по чолу [11, 94].

2) Прислів'я, що пов'язані із подружнім життям:

A woman's blow never gave a black eye. (англ.) [2, 31] – Kleine Hndel strken die Liebe. – Was sich liebt, das neckt sich. (нім.) – Милі посваряться – краще помиряться [14, 365].

All will come in the washing. (англ.) – Nur Mut, es wird schon. –Перемелеться – мук буде [14, 194].

Jedes Warum hat sein Darum. – Was in aller Leute Mund, ist nicht immer ohne grund. (нім.) – Вогню без диму не буває [7, 495].


 
 

Цікаве

Загрузка...