WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Власне українська та іншомовна лексика у професійному мовленні - Курсова робота

Власне українська та іншомовна лексика у професійному мовленні - Курсова робота

Деякі автори пишуть про термінологію в навчальному процесі і термінологія в медичній освіті - О. Романова, А. Стебунова, О. Холодарьова), у посібниках та підручниках (з нафтогазової промисловості -Р. Яремійчук, спортивної - С. Денисенко), у наукових працях видатних учених: І.Пулюя (А. Воробкевич, Р. Совин, М. Соколовський).

Про використання термінів у неспецифісних сферах, зокрема у пресі, розповідає А. Григораш, юридичної термінології в економічній літературі різних жанрів (І. Гумовська); термінологічної лексики в офіційно-діловій документації 70-х років XX ст. (Н. Коцюба); спортивної в поезії Б.-І. Антонича (О. Падовська).

Лише поодинокі публікації розповідають про історію термінології, історію становлення галузевих терміносистем. Це зокрема М. Влах ^'Особливості географічної термінології в українських писемних джерелах XIУ -ХУШ ст").

Одним з провідних напрямів термінологічної діяльності є стандартизація та уніфікація галузевих терміносистем. Цій проблемі присвячено публікації М. Ганіткевич "До проблеми стандартизації хемічної термінології", Т. Балабана Тези до підготовки бази для остаточного опрацювання стандартів української технічної термінології", Ю. Келлермана "Стандартна термінологія для електроенергетики - дзеркало стану термінології в Україні1!", В. Плескача, І. Волчока, С. Бєлікова "Про стандартизацію термінології ливарного виробництва", В. Юкала "Проблеми нормування мови лікарів", О. Литвинюк "Проблема стандартизації термінології методики викладання іноземних мов і шляхи їх вирішення", М. Мартинюк "До проблеми унормування лексики автоспорту" тощо.

У першій з них М. Ганіткевич веде мову про термінологічні стандарти 2000 року "Елементи хімічні" та "Елементи хімічні та речовини прості", у яких українські терміни замінені на латинізовані, що не йде на користь справі. Тимотей Балабан зі США пропонує вилучити з української мови неоковиті абревіатури радянського періоду на зразок: кабмін, держкомінформполітик, Київміськбуд і под., а також полемізує з приводу передачі деяких запозичених слів українською мовою. Ю. Келлерман зупинився на доцільності уживання та тлумачення деяких термінів на зразок "електрична лінія", "лінія електропередачі", "електропостачальна система" і под. Про уніфікацію деяких термінів метрології йде мова у публікації М. Дорожовця, Б. Стадника. Про поняття термінологічної норми розмірковує Б. Михайлишин: "Розширення присутності та зміцнення позицій нового, незвичного, з одного боку, та против, який цьому, як правило, чинить усталене, традиційне, з другого, - класична ілюстрація діалектичної зміни й оновлення, які повною мірою стосуються мовних фактів і ознак..." [ 1, С. 187] .

В. Юкало справедливо ставить питання, чи вдалими є терміни лікуючий лікар, щитовидна залоза, абцедуюча пневмонія і под.'і пропонує свої замітнники, обґрунтовуючи їх доцільність.

Б. Рицар, Р. Рожанківський, В. Моргунюк дають гідну відповідь на публікацію М. Хойнацького "Термінологія через шафу", опубліковану в "Урядовому кур'єрі" від 22 січня 2000 року., в якій необгрунтовано критикувалися державні термінологічні стандарти.

В. Козирський та В. Шендеровський у статті "Троянські коні радяномовної нормативності" критикують останні видання академічних словників, а саме том "Російсько-українського словника наукової термінології. Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та космос." -К., 1998. -892 с. Автори дійшли висновку, що "знавцеві російської термінології цей словник непотрібний. Українці, що не знають російської термінології, не можуть ним скористатися, бо індексу українського цей словник не містить. Отже, словник не для українців..."

З даною публікацією перегукується матеріал Б. Рицара та Р. Рожанківського, які розглядають деякі терміни з нормативних документів і словників. Автори проаналізували 8 сучасних термінологічних словників, що використовують забуту термінологію і дійшли висновку, що Держстандарт України залучає багато суржикових термінів, які потрапляють із перекладних академічних словників, і пропонують укласти новий словник, в основу якого увійдуть забуті українські назви.

"Про словотвірні негаразди новітнього термінотворення" розмірковує І. Борисюк. Він зупинився на експериментах в термінології 20-х років, запропонував свої словотворчі моделі до деяких віддієслівних іменників та прикметників.

Звичайно, наявні у "Віснику" і матеріали і з теорії українського термінознавства, це зокрема: "Специфічні ознаки терміна і нормативні вимоги донього" І. Дуцяка, "Наукові засади термінознавства" Г. Стешко, "Термінологія в її історичному розвитку" С. Панченко, "Концептуальні засади розвитку науково-технічної термінології (досягнення і перспективи) " Т. Лещука тощо. Так, Ігор Дуцяк зупинився на поняттях термін і фахова мова, які в сучасній науці трактуються неоднозначно. На основі аналізу лексикографічних джерел, наукових праць та державних стандартів, він прийшов до висновку, що термін - це назва тих об'єктів та їх ознак, які є предметом певної спеціалізованої діяльності людей, а критерії, за якими термін відрізняється від нетерміна, є позалінгвальні, тому, щоб встановити, чи є дане слово терміном певної галузі, слід з'ясувати, що є предметом цієї діяльності [ 1, С. 61].

Г. Стешко правильно встановлює наукові засади термінознавства, визначає його основні напрями: лексикографічний, уніфікації і стандартизації термінів, створення картотек і баз даних, переклад термінів, термінологічне редагування та організаційний, однак, на жаль, авторка мала відвагу дослівно переписати статтю із підручника Т. Панько, І. Кочан, Г. Мацюк "Українське термінознавство" (Львів, 1994, С. 143-160 ) і не подати жодного посилання на цю книгу. Шкода, що упорядники "Вісника" не звернули на це увагу. С. Панченко коротко нагадала шлях українського термінознавства, дала позитивну оцінку сучасному етапові. Т. Лещук застерігає, що формування української науково-технічної термінології - довготривалий процес, який набув якісно нових ознак, починаючи з 1990 року. Удосконалення термінології тісно пов'язане з фаховою лексикою, з дослідженням її мовних сторін.

Таким чином, можемо стверджувати, що 6-та Міжнародна конференція, яка відбулася у вересні в стародавньому Львові, засвідчила, що українська термінологія з кожним роком все впевненіше завойовує провідні позиції в сучасній науці. Вона має своїх досвідчених термінологів у багатьох містах України, у різних установах і навчальних закладах, які вболівають за розвиток української наукової мови; за національну форму термінів.

Багато що змінилося від часу проведення останньої конференції, однак і досі йдуть суперечки з приводу деяких державних стандартів, з приводу правопису наукових слів, а також з приводу передачі іншомовних слів українською мовою. Нам видається, що на часі постало питання вироблення українського наукового стилю, який упродовж віків не розвивався рівно і беззастережно, а йшов тернистими шляхами свого утвердження і становлення. Вироблення стилю зніме чимало питань перекладу окремих термінів, бо, пишучи наукову працю, можна оминути деякі неоковиті слова чи фрази, не вживати дієприкметникових форм чи деяких запозичених слів. Згадаймо слова І. Огієнка, який писав: ""Виявилося...що наша мова дуже гнучка й зовсім придатна для творення термінологічних назов".

ЛІТЕРАТУРА

1. Бабич Н.Д. Ділова українська мова. - Чернівці, 1996.

2. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери. - К., 1998.

З. Горбула О.Д. Ділова українська мова: Навч.посібник. - К.,2000.

4. 3арицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення. Практикум. - Донецьк, 1997.

5. 3убков М.Г. Мова ділових паперів: Комплексний довідник. - Харків, 1999.

б. Зубков М.Г. Сучасне українське ділове мовлення. - Харків, 2001.

7. Івченко А. Тлумачний словник української мови - Х:Фоліо, 2001.

8. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. - Х., 1997.

9. Новий російсько-український словник – довідник / Уклад.: С.Я. Єрмоленко та ін. - К.,1997.

10. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник.-К.: Либідь,2000.

11. Пустовіт Л.О. та ін. Словник іншомовних слів. - К.: Довіра, 2000.

12. Російсько-український і українсько-російський словник: Відмінна лексика. - К.,1995.

13. Російсько-український словник наукової термінолопї. - К.,1994.

14. Фразеологічний словник української мови / За ред. Л.С. Паламарчук.-К.,1993.


 
 

Цікаве

Загрузка...