WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Спортивні фразеологізми - Курсова робота

Спортивні фразеологізми - Курсова робота

О.В. Кунин виділив три типи фразеологічних синонімів: ідеографічні, стилістичні й стилистико - ідеографічні. [13 с.136.]

1. Ідеографічні синоніми - відрізняються відтінками значення.

2. Стилістичні синоніми - позначають те саме поняття, але різною приналежністю.

3. Стилистико - ідеографічні синоніми - у синонімах цього типу спостерігається як чисто семантичні, так і стилістичні відмінності.

Цей розподіл слушний і для фразеологічних одиниць спортивної фразеології, з тою лише різницею, що фразеологічні синоніми третього (стилистико - ідеографічного) типу великого поширення не одержали з - за порівняно обмеженого обсягу фразеологічних одиниць спортивної фразеології.Be out of count - take the count - зазнати поразки, загинути. Приклад стилістичних синонімів спортивної фразеології: Chuck up (або throw, іn або throw up) the sponge (разг.) - throw іn the towel (нейтр.) - здаватися, визнавати себе переможеним, вийти із гри.

Даний розподіл фразеологічних синонімів на три групи є умовним з - за відсутності стабільності в стилістичних відмінностях , тому що жаргонізми звичайно застарівають і переходять у розряд розмовних оборотів , розмовні обороти у свою чергу стають нейтральними, надбанням загальнолітературного шару мови . Фразеологічні синоніми входять до складу синонімічних гнізд, синонімічних рядів і синонімічних груп.

1.До складу синонімічного гнізда входять фразеологічні синоніми, що містять загальні компоненти, але не утримуючі синонимичних компонентів. Be out of count - take the count - зазнати поразки, загинути.

2.До складу синонімічного ряду входять фразеологічні синоніми, що містять як синонімічні, так і не синонімічні компоненти. Chuck up (або throw, або іn throw up) the sponge - throw іn the towel - здаватися, визнавати себе переможеним, вийти із гри.

3.До складу синонімічної групи входять фразеологічні синоніми, що не мають ні синонимичных, ні загальних компонентів. Make the runnіng - set the pace - задавати тон, бути лідером.

Явище омонімії в спортивній фразеології поширення не одержало. Це обумовлюється тим, що для спортивних фразеологічних одиниць характерний стійкий дериваційний зв'язок зі спортивними виразами , які у свою чергу тісно пов'язані із правилами того або іншого виду спорту. Для спортивних правил обов'язковою умовою є однозначність трактування, виключення можливості появи спірної або неоднозначно трактуємої ситуації. Саме тісний зв'язок фразеологічних одиниць спортивної фразеології із правилами того або іншого виду спорту й виключила розвиток явища омонімії в спортивній фразеології.

Склад спортивної фразеології можна умовно розділити на три групи:

1. Фразеологізми, що мають пряму вказівку на свою спортивну етимологію.

2. Фразеологізми, що не мають прямого, але, що мають непряму вказівку на свою спортивну етимологію.

3. Група "напівспортивних" фразеологізмів, що мають ні прямої ні косвеної вказівки на свою спортивну етимологію.

По типах переосмислення фразеологічні одиниці спортивної фразеології можна розділити на три групи:

1. Ідіоматика - 20%.

2. Идиофразеоматика - 70%.

3. Фразеоматика - 5%.

При цьому 5% фразеологічних одиниць спортивної фразеології не є предметом дослідження. Для фразеологічних одиниць спортивної фразеології характерна висока вмотивованість фразеологічних значень і їх тісний синхроний зв'язок з буквальними значеннями компонентів фразеологізмів.

Багато фразеологічні одиниці спортивної фразеології мають двоїсту оцінку, що залежить того, на чиїй стороні перебуває мовець. У спортивній фразеології явно прослідковується перевага фразеологічних одиниць із оцінною внутрішньою формою над фразеологічними одиницями, що мають один або кілька оцінних компонентів. Людям важко ставитися нейтрально до подій, що відбуваються під час спортивного змагання. Це явище знайшло своє відбиття й у спортивній фразеології - мовець, уживаючи спортивний фразеологізм мимоволі ставить себе на місце однієї із протиборчих сторін або її вболівальника .

Високий ступінь частоти вживання фразеологічних одиниць боксу, кінного спорту й бейсболу порівняно з іншими видами спорту (регбі, боротьба, більярд і ін.) - пов'язана з високою популярністю даних видів спорту в англомовних країнах (або у випадку бейсболу - у США), а так само у випадку боксу й кінного спорту - з порівняно глибокими історичними традиціями даних видів спорту у Великобританії й англомовних країнах. Явище омонімії в спортивній фразеології поширення не одержало . Це обумовлюється тим, що для спортивних фразеологічних одиниць характерний стійкий дериваційний зв'язок зі спортивними вираженнями , які у свою чергу тісно пов'язані із правилами того або іншого виду спорту. Для спортивних правил обов'язковою умовою є однозначність трактування, виключення можливості появи спірної або неоднозначно трактуемой ситуації.

Висновок

На перший погляд, вирішення проблеми визначення об'єму спортивної фразеології не представляє великої праці. Слід лише виділити із спільного числа одиниць фразеологізмів сучасної англійської мови фразеологізми спортивного походження і проблема буде вирішена.

Спортивну фразеологію сучасної англійської мови можна розділити на декілька пластів, і саме це представляє основну трудність при визначенні её об'єму.

Склад спортивної фразеології умовно можна розділити на три підгрупи:

1. Фразеологізми, що мають пряму вказівку на свою спортивну етимологію. Shoot the ball into one's own goal – нашкодити самому собі [забити м'яч у власні ворота (футбол)].

2. Фразеологізми, що не мають прямого але що мають косвена вказівка на свою спортивну етимологію. Also ran – невдаха, що не витримав порівняння (у отчётах про скачки і перегони окрім прізерів перерахування останніх учасників забігу починалося словами also ran).

3. Група "напівспортивних" одиниць фразеологізмів, що не мають ні прямого ні косвенного вказівки на свою спортивну етимологію. До складу цієї групи входить велике число фразеологізмів, їх етимологію не завжди можна точно прослідити. Вони відносяться не лише до спортивної, але і до морської та військової і будь-якій іншій групі фразеологізму. To catch the crab – "спіймати ліща", дуже глибоко зав'язло весло.

Список літератури

 1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии – Л., 2003.

 2. Амосова Н.Н. Фраземы как разновидность фразеологических единиц

 3. Английская фразеология в функциональном аспекте // Сб. науч. тр. // |МГПИИЯ им. М. Тореза М.., 1980 – Вып. 168.

 4. английского языка// Проблемы фразеологии: исследования и материалы/ под ред. А.М. Бабкина М., - Л., 2004.

 5. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. М., 2004.

 6. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка –Л., 2003.

 7. Варина В.Г. Лексическая семантика и внутренняя форма языковых единиц //|Принципы и методы семантических исследований: [сб. ст.] / Редкол.: В.Н.Ярцева и др. М., 2006.

 8. Виноградов В.В. Вопросы изучения словосочетаний (на материале русского языка): Основные вопросы синтаксиса предложения//Избр. труды: исследования по русской грамматике, М., 2005.

 9. Кунин А.В. Англо – русский фразеологический словарь – издание 4-е переработанное и дополненное, М., 1994

 10. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. Издание второе, переработанное, М., 2006.

 11. Семантико-стилістичний потенціал дієслівної синоніміки у мовленні спортивної преси // Дослідження і вивчення романських мов і літератур у контексті національних культур. Матеріали міжнародного наукового семінару 18-19 квітня 1996. – Київ: КДЛУ, 1996. – С. 31-32.

 12. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка, М., 2006.

 13. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., 1996.


 
 

Цікаве

Загрузка...