WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Спортивні фразеологізми - Курсова робота

Спортивні фразеологізми - Курсова робота

2.1 Функціонально - стилістичні компоненти конотації фразеологічних одиниць спортивної фразеології

Англійська фразеологія - це найскладніший конгломерат стійких комбінацій слів, стилістичний діапазон яких варіюється від нейтральних загальнолітературних оборотів до жаргонних вульгаризмів.

На думку Ю.В. Шуваловой [3, с.134] "Проблема визначення функціонально - стильової віднесеності язикових одиниць до того або іншому шару є досить складною з - за розмитості границь функціональних стилів і можливості зміни сфери функціонування одиниць. Із - за цього система стилістичних позначок, що дається в словниках, не може вважатися непорушною, тому що вона часто не поспіває за життям мови й потребує корективів. Проте ця система, при всій її умовності допомагає точно зрозуміти функціонування фразеологізмів у контексті".

Приклади спортивних фразеологічних одиниць, що належать сфері жаргону: Send smb. to grass - повалити кого - небудь, збити з ніг. Have a lot (або a plenty) on the ball - бути дуже здатним, винахідливим, мати вміння, досвід . Слід зазначити той факт, що норми фразавикористанія спортивних фразеологічних одиниць постійно міняються , так само, як і границі різних стилістичних розрядів спортивної фразеології. (Це характерно й для норм фразовикористання в цілому). Одиниці спортивної фразеології з жаргону переходять у розмовну мову, з розмовної - у стилістична-нейтральну. Це значно ускладнює визначення стилістичного статусу спортивних фразеологічних одиниць.

Приклади спортивних фразеологізмів нейтрального стилю, спочатку - жаргонізмів або розмовних виражень: A faіr fіeld and no favor - рівні можливості, умови, шанси для всіх, боротьба на рівних умовах (спочатку - жаргон аматорів перегонів). Have no kіck left - бути без сил, видихнути, змучитися, бути не в змозі пручатися (спочатку - боксерський жаргон). Слід так же зазначити, що стилістична-спортивні фразеологічні одиниці ставляться до жаргону, розмовної сфери або стилістично-нейтральні.

Приклади жаргонізмів і розмовних фразеологічних одиниць боксу: Send smb. to grass - повалити кого - то, збити з ніг. Lower the boom - суворо звертатися з ким - те, критикувати, карати когось. Приклади нейтральних фразеологічних одиниць боксу: Chuck up the sponge - здаватися, визнавати себе переможеним, вийти з гри. Be out for the count - зазнати поразки, загинути.

Це можна пояснити тим, що бокс - здавна відомий вид спорту, більшість фразеологічних одиниць жаргону й розмовної сфери встигнула втратити стилістичне фарбування й перейти в нейтральну сферу. Розглядаючи фразеологічні одиниці кінного спорту можна зробити висновок , що їх більшість (80% від їхнього числа) - стилістично нейтрально й тільки 20% - належить до жаргону або розмовної сфери. Це пояснюється тим, що фразеологічні одиниці кінного спорту досить чітко розділяються на фразеологічні одиниці властиво самого кінного спорту й фразеологічні одиниці, уживані, що роблять ставки на перегонах .

Приклади нейтральних одиниць кінного спорту: Wіn (lose) by a neck - небагато випередити (відстати від) когось і завдяки цьому виграти (програти). Приклади жаргонізмів і розмовних фразеологічних одиниць кінного спорту, уживаних при ставках на перегонах: Short (або long) odds - більша або мала ймовірність на що - або. Buy money - ставити саму більшу ставку на фаворита.

Розглядаючи фразеологічні одиниці бейсболу, хотілося б звернути увагу на те, що всі вони - американізми й гнітюча їхня більшість (90%) - яскраво емоційно пофарбовані. Це пояснюється тим, що бейсбол - самий популярний вид спорту в США й деяких інших неангломовних країнах (Куба, Японія, Південна Корея й ін.), що пов'язане з більшим впливом США на культуру й соціальну сферу цих країн у різні історичні періоди. У Великобританії, Ірландії й інших англомовних країнах бейсбол мало популярний і бейсбольна фразеологія поширення не одержала .

Те, що переважна більшість фразеологічних одиниць бейсболу є жаргонізмами або розмовними вираженнями пояснюється тим, що бейсбол - порівняно молодий вид спорту, і вони не встигнули втратити свого емоційного фарбування .Go to bat for smb - прийти на допомогу кому - або, захистити, підтримати, заступитися за кого - або.

Високий ступінь частоти вживання фразеологічних одиниць боксу, кінного спорту й бейсболу порівняно з іншими видами спорту (регбі, боротьба, більярд і ін.) - пов'язана з високою популярністю даних видів спорту в англомовних країнах (або у випадку бейсболу - у США), а так само у випадку боксу й кінного спорту - з порівняно глибокими історичними традиціями даних видів спорту у Великобританії й англомовних країнах.

2.2 Особливості антонімічних, синонімічних і омонімічних відносин фразеологічних одиниць спортивної фразеології

Подібно словам, фразеологізми вступають в антонимические, синонімічні й омонімічні відносини між собою. Це явище характерне й для фразеологічних одиниць спортивної фразеології. Найбільш розвинене в спортивній фразеології явище антонімії.

Під антонімами звичайно розуміються язикові одиниці із противоположенными значеннями. 20% фразеологічних одиниць спортивної фразеології має антонимическую пари . Це обумовлюється специфікою спортивних змагань - виграш однієї зі сторін одночасно означає програш інший , яке або дія однієї зі сторін негайно викликає противоположенное дія сторони , що суперничає. Однак аналіз антонімічних пар спортивної фразеології показала неоднорідність відносин між фразеологізмами із противоположенными значеннями.

На думку А.Г., О.В. Кунина [13, c.130] "найважливішими семантичними характеристиками антонімів уважаються противоположені значення й семантична сутність, яка проявляється в "співвідносності значень", тобто в тому , що вони виражають те саме родове поняття. При позначені "якісних ознак, що допускають градуювання" між двома полюсами ознаки, іменами яких є відповідні антоніми, звичайно можливий середній член - фразеологічна одиниця, слово, змінне словосполучення або пропозиція. Істотним є те, що полюса від нього равноудалены й симетричні. Значення антонімів у сукупності не вичерпує значення родового поняття".

Обов'язковою ознакою антонімів є хоча б частковий збіг сполучуваності. У сучасній англійській мові вчені виділяють кілька семантичних типів фразеологічних антонімів. Ю.Д. Апресян [4] виділив наступні типи лексичних антонімів:

1. Тип "Починати" - "Переставати".

2. Тип "Дія " - "Знищення результату дії"

3. Тип "Добре" - "Погано", "Правильно" - "Неправильно", "Чесно По-чесному" - "Нечесно".

4. Тип "Більше" - "Менше".

5. Різні антоніми.

Для антонимічних пар фразеологічних одиниць спортивної фразеології характерне превалювання типу "Більше" - "Менше": Long odds - більша ймовірність чого - або, значні шанси на що - або - Short odds - мала ймовірність чого - або, незначні шанси на що - або. Типу "Дія " - "Знищення дії" (у цьому випадку "Виграш" - "Програш"): Wіn the fіrst round - вигравати перший раунд, на першому етапі боротьби.

Фразеологічні антоніми бувають одностильовими й різностильовими. Серед фразеологічних одиниць спортивної фразеології різностильові синоніми не поширені із - за обмеженого обсягу спортивної фразеології.

Фразеологічні синоніми, так само, як і лексичні, позначають один об'єкт дійсності й ставляться до одному класу (субстантивних, дієслівних і т.д.). Фразеологічні синоніми можуть частково збігатися або повністю не збігатися по лексичному складу. При утворенні фразеологічних синонімів, на думку О. Кравцової [11], більшу роль відіграє утворення за аналогією на основі лексико-фразеологічної атракції. Під атракцією розуміється "значенневе тяжіння одиниць мови, мови або елементів мови й мови на основі яких - або загальних ознак, у процесі якого відбувається їхня семантична взаємодія ". [11, с. 136].


 
 

Цікаве

Загрузка...