WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Спортивні фразеологізми - Курсова робота

Спортивні фразеологізми - Курсова робота

Н.Н. Амосова виділяє частково предикативні фразеологізми – звороти, в яких міститься граматично провідний член – антецедент – і залежна від нього предикативна одиниця. При цьому така структура виступає як властиве даному фразеологізму формальна властивість а не результат яких – або перетворень. Beat smb on the post – вигравати у кого – або з мінімальною перевагою.

С.Г. Гаврін включає до складу фразеології всі стійкі і змінно – стійкі поєднання слів, що задовольняють критеріям семантичної комплікатівності.

Аналогічної думки дотримувався і А.І. Кунін [13]. На думку А.В. Куніна нижній кордон фразеологізму – двоскладова освіта. При цьому один з компонентів може бути службовим словом.

Верхній кордон – складна пропозиція. Фразеологізмами із структурою складної пропозиції можуть бути лише прислів'я. Утворення, що виходять за межі складної пропозиції одиницями мови немає і тому не може бути фразеологізмами.

Згідно класифікації А.В. Куніна [13, с.26] фразеологія складається з трёх розділів: ідіоматика, ідіофразеоматіка (semi – idioms) і фразеоматіка.

1.До ідіоматики зараховуються одиниці фразеологізмів спортивної фразеології, тобто стійкі поєднання лексем з повністю або частково переосмисленим значенням, за умови високої питомої ваги коннотативного аспекту, тобто його експресивно – оцінних, емотивних образних і інших компонентів.

Серед них – бокс крикет, кінний спорт, бейсбол і ін. Double cross - обман, обдурювання, змагання, в якому обидва учасники застосовують заборонені прийоми.

Saved by the bell – той, кого спасли в останню хвилину завдяки втручанню ззовні, що уникнув нокауту завдяки гонгу (бокс).

2.До ідіофразеоматикі зараховуються ідіофразеоматичні одиниці, тобто стійкі словосполуки в перших фразеоматичних варіантів яких компоненти мають буквальні, але ускладнені значення, а в других, ідіоматичних варіантів – повністю переосмислені.

3.До фразеоматіки зараховуються фразеоматічні одиниці, або одиниці нєідіоматічного характеру. У них не присутнє переосмислене значення а лише є необразне його перетворення. A clean sweep - повне позбавлення, перемога однієї із сторін.

    1. Особливості значення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

Поняття внутрішня форма мови (innere sprachform) було введено в лінгвістику видатним німецьким учёним Уїльямом фон Гумболдом (1767 – 1835).

На думку А.В. Куніна [13, с.166] існує чотири прототипи одиниць фразеологізмів: мовні, мовні і змішані.

Для спортивної фразеології характерна наявність мовних і мовних прототипів.

До мовних прототипів фразеологізмів відносяться звороти з прозорою внутрішньою формою. Слід зазначити той факт, що в спортивній фразеології прозорість внутрішньої форми асоціюється із знанням що говорять правил того або іншого виду спорту.

До мовних прототипів фразеологізмів відносяться звороти, в яких прототипом другого, фразеосемантічного варіанту є перший, компоненти якого мають буквальне, але ускладнене значення. A clean sweep 1. Повна перемога спортивної команди, політичній партії . 2.Повне позбавлення.

На думку А.В. Куніна [13, с.171] під мотивованістю значення фразеологізму розуміється його синхроний зв'язок з буквальними значеннями компонентів.

В.В. Винограду прийшов до висновку, що внутрішні форми слів історично мінливі. Вони обумовлені властивим мові тієї або іншої епохи стилем того або іншого середовища, способом переконання на дійсність і характером відношення між елементами семантичної системи. Вибір тієї або іншої внутрішньої форми слова завжди обумовлений ідеологічно і, отже, культурно історично і соціально [7, с.18].

Випливає так - же відзначити високу вмотивованість фразеологічних значень спортивних фразеологічних одиниць англійської мови, їх синхронний зв'язок з буквальними значеннями компонентів. Це пояснюється тим, що зникнення певної реалії (у цьому випадку - втрата популярності певним видом спорту) - порушує дериваційний зв'язок між фразеологічною одиницею і її прототипом, що в цьому випадку виводить фразеологічну одиницю із уживання, тому що слухаючий не зрозуміє значення фразеологізму, не знаючи (хоча б загалом ) правил видів спорту, з яким фразеологічна одиниця зв'язана дериваційно. У багатьох випадках, не знаючи правил того або іншого виду спорту неможливо зрозуміти значення тієї або іншої фразеологічної одиниці.On a good (bad, stіcky) wіcket - у гарному (поганому , скрутному ) положенні (крикет).

Таким чином, підтверджується думка О.В. Кунина, що "внутрішня форма фразеологізму - це значення його прототипу , з якими фразеологічне значення зв'язане дериваційними відносинами " [13, с.173]. Буквальні значення компонентів фразеологічної одиниці не завжди збігаються зі значенням її прототипу, і це характерно так само й для фразеологічних одиниць спортивної фразеології. Skіn the cat - перекидатися (етимологічно - переворот під жердинами). Ask (answer) the questіon - домагатися напруги всіх сил (напружити всі сили корячись жокеєві ). Rough and tumble - боротьба не за правилами, кулачний бій, бійка, бійка (етимологічно - бій з порушенням правил).

Розділ ІІ. Особливості експресивності, що й обумовлюють її категорій інтенсивності, образності фразеологічних одиниць спортивної фразеології

На думку А. Г.,О.В. Кунина [13,с.180] у тій мірі, у який оцінка детермінована властивостями об'єкта внеязыковой дійсності, відбитими у свідомості людини й фіксованими в значенні язикового знака, вона носить об'єктивний характер, що знаходить своє вираження у функціонуванні оцінного найменування, у словниковім визначенні , у словниковому коментарі.

Об'єктивна оцінка являє собою відбиття в язиковій одиниці результатів квалификаційно - пізнавальної діяльності людини, яка заснована на сукупності суспільного досвіду язикового колективу й визнаної в ньому норми. У той же час оцінка носить і суб'єктивний характер, тому що залежить від суб'єкта оцінки. Ті самі явища об'єктивної дійсності можуть по різному оцінюватися різними суб'єктами або тим самим суб'єктом у різні періоди його життя.

Об'єктивна й суб'єктивна оцінки соціально детерміновані. Об'єктивна оцінка має вирішальне значення для розуміння суб'єктивної. Приклади фразеологічних одиниць із інтелектуальною позитивною оцінкою: Have a good іnnіngs - прожити довге, щасливе життя. Приклади фразеологічних одиниць із інтелектуальною негативною оцінкою: Lose on poіnts - програти кому або зустріну по сумі очків, програти кому або без явного відставання.

Приклади фразеологічних одиниць спортивної фразеології з позитивної коннотативною оцінкою: Make a comeback - оправитися після невдачі, побрати реванш, знайти колишню популярність Get home - 1. Досягати мети, мати успіх. 2.Вигравати, здобути перемогу.

Приклади фразеологічних одиниць спортивної фразеології з негативної коннотативною оцінкою: Foul ball - невдаха, недотепа. Be nowhere - 1. Не потрапити в число фіналістів, безнадійно відстати, зазнати поразки. 2.Розгубитися, не знати що сказати.

Слід так же зазначити, що багато фразеологічних одиниць спортивної фразеології мають двоїсту оцінку, що залежить від того на чиїй стороні перебуває мовец, як говорить ставиться до, що відбувається, яку із протиборчих сторін підтримує.Get a deadwood on smb. - 1. Мати безперечну перевагу перед ким - або. 2. Поставити когось у несприятливе положення .

З вищенаведених прикладів явно прослідковується перевага в спортивній фразеології фразеологічних одиниць із оцінною внутрішньою формою над, що мають один або кілька оцінних компонентів. Це пояснюється тим, що фразеологічні одиниці спортивної фразеології мають тісний дериваційний зв'язок із правилами певного виду спорту, їх внутрішня форма, як правило, прозора й оцінка мовцям того або іншого явища тісно пов'язана з розумінням правил того або іншого виду спорту.

За спостереженням Девкина В.Д. число фразеологічних одиниць мови з негативною оцінкою значно більше, ніж число фразеологічних одиниць мови з позитивної . [10].

"Явна перевага слів з негативної оценочностю зв'язане по видимому , з тим, що позитивність мається на увазі як щось само собою зрозуміле. Людині постійно доводиться зустрічатися з подоланням недоліків, помилок, поганого. Тому - те це для нього настільки значно й так непохитно відбите в мові ".


 
 

Цікаве

Загрузка...