WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Спортивні фразеологізми - Курсова робота

Спортивні фразеологізми - Курсова робота

План

Вступ

Розділ І. Семантична структура одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

    1. Особливості переосмислення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

    2. Особливості значення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

Розділ ІІ. Особливості експресивності, що й обумовлюють її категорій інтенсивності, образності фразеологічних одиниць спортивної фразеології

2.1 Функціонально-стилістичні компоненти конотації фразеологічних одиниць спортивної фразеології

2.2. Особливості антонімічних, синонімічних і омонімічних відносин фразеологічних одиниць спортивної фразеології

Висновок

Список літератури

Вступ

Фразеологія – (гр. Phrasis – вираження, logos – учіння) – це розділ лінгвістики, в якому вивчаються семантичні, морфолого– синтаксичні і стилістичні особливості фразеологізмів. Фразеологією називають так само сукупність поєднань фразеологізмів, наявних в мові.

Існує два види словосполучень – вільні і невільні – створюються такими, що говорять в процесі мови з окремих слів, вхідні в їх склад слова здатні вступати в лексичний зв'язок з широким довкола інших слів. Невільні словосполучення (фразеологізми) - входять поряд із словами до лексичного фонду мови. Їх так само називають одиницями фразеологізмів, стійкими словосполученнями, зворотами фразеологізмів, фраземами: Ве right down one(salley – бути в чиїхось або можливостях.

До складу фразеології часто включають так само прислів'я, приказки, крилаті вирази, але в учёних немає єдиної думки з цього питання.

Фразеологізм має ряд істотних ознак: стійкість, відтворюваність, цілісність, значення, роздільність складу (різно оформлена будова)

Стійкість і відтворюваність – поняття схожі, але не тотожні.

Відтворюваність – регулярна повторюваність мовних одиниць різного ступеня складності.

Стійкість – ступінь семантичної злитої і нерозкладності компонентів. Стійкість служить формою прояву ідіоматічності. Стійкість – єдине значення фразеологізму, яке важке або неможливо вивести із значення створюючих частин. Цілісність значення досягається повним або частковим переосмисленням, деактуалізациею (семантичним перетворенням слів вільного вживання фразеологізму) компонентів фразеологізму, внаслідок чого вони розходяться в значенні з відповідними словами вільного вживання. Тому фразеологізм роз'яснюється за допомогою такого словесного матеріалу, яким не володіє зворот фразеологізму. Bat on the sticky wicket – бути в скруті, стояти перед важким завданням.

Важливою ознакою фразеологізму є його "сверхсловність". Одиниця фразеологізму і вільна словосполука можуть бути побудовані по одному зразку і не відрізнятися по своїх зовнішніх ознаках, але фразеологізм відрізняється саме своїй "сверхсловніста". Change of base – раптова зміна місця проживання, раптовий відступ, відхід.

У системі мови фразеологізми взаємодіють із словом і словосполукою, але між ними є істотна відмінність – у складі вільної словосполуки слова уживаються в звичайних значеннях а у складі фразеологізму, співпадаючого з вільною словосполукою, компоненти переосмислюються, оскільки семантично реалізується весь фразеологізм.

Фразеологізми відрізняються так само від багатьох стійких і синтаксично неподільних словосполук, ідіоматічностю, що не володіють, і не здатних виражати щось більше, ніж - те, що міститься в сукупності їх складових частин.

Переважна частина фразеологізмів однозначна. Розвитку багатозначності перешкоджає те, що фразеологізми часто утворюються внаслідок метафоричного переосмислення вільних словосполук такого ж лексичного складу. В результаті повторної метафорізациі однієї і тієї ж вільної словосполуки з'являються такі багатозначні фразеологізми, які володіють лише метафоричними значеннями: Ве no where – 1. Програти, потерпіти поразку. 2.Растеряться, не знати що сказати.

Подібно до слів, фразеологізми вступають у синонімічні, антонімічні і омонімічні відносини. Слід зазначити, що антонімія фразеологізму зазвичай грунтується на семантичному зіставленні компонентів що входять до складу одно-структурних зворотів. Win by neck - небагато випередити суперника і завдяки цьому виграти

Академік В. Винограду [7] запропонував класифікувати фразеологізми з точки зору семантичної злитої на три групи: зрощення фразеологізмів, єдність фразеологізмів і поєднання фразеологізмів.

Зрощення фразеологізмів – семантично неподільні звороти, спільне значення яких витікає з семантичної взаємодії їх компонентів. Play the field – розкидатися, займатися одночасно багатьма справами, мати багато прів'язаностей (особливо любовних).

Єдність фразеологізмів – фразеологізми, спільне значення яких витікає з семантичної взаємодії компонентів. Переважна їх більшість утворилася в результаті метафоричного переосмислення вільних словосполук. Front runner – що випереджає своїх конкурентів.

Поєднання фразеологізмів – відтворні поєднання, що складаються з двох знаменних слів, одне з яких має вільне, а інше – зв'язане значення. У складі поєднання фразеологізму не всі слова наділені однаковою семантичною повноцінністю. Існують поєднання фразеологізмів, у складі яких слово із зв'язаним значенням не співвідноситься з системою значень слова, що проводить. Gain an advantage over smb. – вигравати у кого – або, узяти верх над ким – то.

Вживання одиниць фразеологізмів спортивної фразеології широко поширене у Великобританії, США і інших англомовних країнах. Це пов'язано з великою популярністю спортивних змагань серед народів цих країн. У XIX столітті Великобританія була родоначальницею великого числа спортивних змагань, які поширилися потім по всьому світу і сталі широко популярні.

Широке поширення в сучасній англійській мові фразеологізмів спортивного походження робить вивчення цього пласта фразеології надзвичайно важливим.

Розділ І. Семантична структура одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

    1. Особливості переосмислення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

Проблема класифікації одиниць фразеологізмів у наш час остаётся одній з важливих проблем сучасної фразеології.

Н.М. Шанський до трьох типів одиниць фразеологізмів додав ещё один – вирази фразеологізмів [21 з. 201 –202].

Вирази фразеологізмів – стійкі в своём складі і вживані звороти і цілком складаються із слів з вільним значенням.

Вирази фразеологізмів – це лише звороти з буквальним значеням компонентів.

А.И. Смірніцкий розрізняє одиниці фразеологізмів і ідіоми [16].

Одиниці фразеологізмів – це звороти типа а clean sweep – повне позбавлення, перемога спортивної команди, політичній партії і ін., shadow boxing – "бій з тінню", боротьба з уявним противником batting average – особисті досягнення, успіхи.

Ідіоми засновані на перенесенні значення, метафори, що ясно усвідомлюється що говорить. Їх характерною межею є яскраве стилістичне забарвлення, відхід від звичайного нейтрального стилю. Double cross – обман, обдурювання (етимологічно – змагання у якому обидва учасники застосовують заборонені прийоми).

У структурному відношенні А.І. Смірніцкий ділить фразеологізми на одновершиних, двовершинних і багатовершинні залежно від числа слів.

Н.Н. Амосова виокремила два типи одиниць фразеологізмів: фразами та ідіоми.[1, 2].

Фразема – це одиниця постійного контексту у якому вказівний мінімум, потрібний для актуалізації даного значення слова, що семантично реалізовується, є постійним. Hold the belt – зайняти перше місце, висуватися.

Другий компонент наведених одиниць фразеологізмів є обов'язковим мінімумом для першого.

Проте одинична сполучуваність слів у фраземах частенько досить нестійка, і вони легко переходять в змінні поєднання слів.

Ідіоми на відміну від фразем – це одиниці постійного контексту, в яких вказівний мінімум і елемент, що семантично реалізовується, нормально складають тотожність і обидва представлені спільним лексичним складом словосполуки. Ідіоми характеризуються цілісним значенням. Have no kick left – бути без сил, видихатися, бути не в змозі чинити опір.


 
 

Цікаве

Загрузка...