WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Категорія виду та часу в англійській та українській мовах - Курсова робота

Категорія виду та часу в англійській та українській мовах - Курсова робота

Минулий час

Минулий час в англійській та українській мовах показує, що дія відбулася або відбувалася до моменту мовлення. Разом з тим в цих мовах існують семантичні і структурні різновиди форм минулого часу.

В англійській мові минула дія може виражатися видо-часовими формами Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, а також Present Perfect, хоч формально вона відноситься до теперішнього часу.

Past Indefinite належить в англійській мові до найчастіше вживаних часових форм. Структурно утворюється за допомогою продуктивної афіксальної морфеми – ed з трьома аломорфами.,, і ряду непродуктивних аломорфів: чергування голосних + суфікси – t або – d: bring – brought, tell – told, keep – kept; чергування приголосних: send-sent; суплетивність: be – was – were, go – went, відсутність морфеми: cut – cut.

Форми простого минулого належать до експресивно нейтральних форм і вживаються найчастіше при описі послідовних подій в минулому, через те їх ще називають "оповідними".

Past Indefinite –Мин. ч. НДВ

Англ. These miserable details ate the heart out of Carrie. They blackened her days and grieved her soul – укр. "Keppi мовчки страждала від усіх цих прикрих дрібниць. Вони затруювали її життя, гнітили душу".

Past Indefinite –Мин. ч. ДВ

Англ. Hurstwood wrote, her one morning, asking her to meet him – укр. "Одного ранку Герствуд написав їй, прохаючи її зустрітися з ним".

Форми Past Continuous означають конкретну дію в певний момент минулого часу, який виражається або обставинними конструкціями, або іншою дією. Їх відповідниками в українській мові є форми минулого часу дієслів НДВ і ДВ:

Past Continuous –Мин. ч. НДВ

Англ. At about that hour Minnie was soundly sleeping, after a long evening of troubled thought – укр. "Десь у цей час Мінні міцно спала, втомлена неспокійними думками, що тривожили її весь вечір".

Past Continuous – Мин. ч. ДВ

Англ. Не was going to Wheaton, said Jessica – укр." – До Уітона, – відповіла Джессіка".

Можливі також ситуативні варіанти вживання форм Pest Continuous, які при перекладі на українську мову передаються формами теперішнього часу.

Форма Past Perfect означає дію, що відбувалася до певного моменту в минулому, і співвіднесена з цим моментом. В українській мові в залежності від семантики дієслова їм відповідають форми минулого часу дієслів ДВ і НДВ.

Past Perfect – Мин. ч. ДВ

Англ. Hanson had already turned in for the night – укр. "Гансон уже ліг у ліжко".

Past Perfect – Мин. ч. НДВ

Англ. Mrs. Hurstwood had never asked for a whole season ticket before, but this year certain considerations desided her to get a box. – укр. "Місіс Герствуд ще ніколи не вимагала сезонного квитка, але цього року певні міркування підказали їй думку, що вона повинна мати там власну ложу".

Форми Past Perfect Continuous показують, що дія "почалася до певного моменту в минулому і тривала в цей момент минулого часу або що дія почалася до певного моменту в минулому, наблизилася до нього, але вже не продовжувалася в цей момент. В українській мові їх відповідниками виступають головним чином форми минулого часу дієслів НДВ і ДВ з відповідними лексичними індикаторами характеру дії:

Past Perfect Continuous – Мин. ч. НДВ

Англ. They had been dowdling over the dishes, end their eyes had frequently met – укр. "Вони давно вже сиділи над порожніми тарілками, і їхні очі раз у раз зустрічалися".

Past Perfect Continuous – Мин. ч. ДВ

Англ. He had been thinking all the time of his "pull" with the race-track magnates – укр. "Він встиг уже перебрати в думці всіх своїх друзів серед іподромних орударів".

В українській мові виділяють минулий час дієслів ДВ і НДВ. Форми минулого часу ДВ передають одночасно і факт здійснення дії в минулому, і актуальність результату в момент мовлення. Перфектне значення форм минулого часу дієслів ДВ встановлюється здебільшого описово на основі уточнюючих слів або узгоджуваністю з іншими часовими формами.

В англійській мові їх відповідниками виступають форми PastIndefinite, Present Perfect, Past Perfect і оказіонально Past Continuous та Past Perfect Continuous.

Висновки

Отже, можна зробити такі висновки:

 • Категорія виду тісно пов'язана з категорією часу. Кожний член видової пари утворює власну парадигму часових форм.

 • Значення українських дієслів доконаного виду у випадках, коли йдеться про дію, не співвіднесену з моментом часу або іншою дією, в англійській мові передається формами Past Indefinite, а у випадках такого співвіднесення – формами Perfect.

 • Лише в рідких випадках значення українських префіксів дієслів передаються відповідними англійськими префіксованими дієсловами.

 • Просторові і часові відношення українських дієслів ДВ передаються в англійській мові прийменниковими і "постпозитивними" конструкціями.

 • Категорія часової віднесеності належить до специфічних дієслівних категорій англійської мови і не має прямих формальних категоріальних відповідників в українській мові. Перфектне значення форм дієслів ДВ в українській мові встановлюється здебільшого описово на основі уточнюючих слів або узгоджуваністю з іншими часовими формами

 • В англійській мові дії, що відбуваються у теперішньому часі, можуть виражатися також формами Present Perfect Continuous як такі, що почалися в минулому і продовжуються у теперішньому часі. В українській мові їм відповідають форми теперішнього часу з відповідними лексичними актуалізаторами значення тривалості.

 • Майбутній час в англійській та українській мовах виражає дії, що відбуваються після моменту мовлення. В структурному плані в англійській мові він представлений аналітичними формами Future Indefinite, Future Continuous, Future Perfect і Future Perfect Continuous. В українській мові він виражається синтетичними і аналітичними формами.

 • Минулий час в англійській та українській мовах показує, що дія відбулася або відбувалася до моменту мовлення. Разом з тим в цих мовах існують семантичні і структурні різновиди форм минулого часу.

 • В українській мові виділяють минулий час дієслів ДВ і НДВ. Форми минулого часу ДВ передають одночасно і факт здійснення дії в минулому, і актуальність результату в момент мовлення. В англійській мові їх відповідниками виступають форми PastIndefinite, Present Perfect, Past Perfect і оказіонально Past Continuous та Past Perfect Continuous.

 • Форми Perfect Continuous не передають завершеності дії, але і не вказують на її незакінченість. Отже, форма в собі не містить значення закінченості чи незакінченості. На вибір відповідного еквівалента при перекладі на українську мову впливає саме уява про дію, яка або досягла її, або не досягла її. При перекладі таку уяву дають найчастіше українські форми НДВ. Як і у випадку неперфектних форм, форми Perfect Continuous мають значення однократної, локалізованої дії, яка не досягла, або взагалі не має межі, та неоднократної, локалізованої дії, що досягла або не досягла межі в кожному окремому акті.

Список використаної літератури

 1. Маслов Ю.С. Теорія англійської граматики. – М.: Просвіта, 1978 р. – 315 с.

 2. Пешковський О.М. Граматика англійської мови. – М.: Просвіта, 1956 р. – 230 с.

 3. Dreiser Th. Sister Carrie. – N.Y.: Macmillan, 1982. – 400 р.

 4. Драйзер Т. Сестра Керрі./ Пер. Я. Ржевуцької. – М.: Художня література, 1987 р. – 380 с.

 5. Бархударов Л.С. Мова та переклад: питання загальної та часткової теорії перекладу. – М.: Просвіта, 1975 р. – 372 с.

 6. Кошева І.Г. Порівняльне мовознавство. – М.: Вища школа, 1972 р. – 210 с.

 7. Порівняльні дослідження з граматики англійської, української та російської мов. – К.: Вища школа, 1981 р. – 410 с.

 8. Блох М.Я. Теоретична граматика англійської мови. – М.: Просвіта, 1983 р. – 312 с.

 9. Бархударов Л.С., Штелінг Д.А. Граматика англійської мови. – М.: Вища школа, 1973 р. – 327 с.

 10. Блох М.Я. Теоретичні основи граматики. – М.: Просвіта, 1986 р. – 293 с.

 11. Актуальні проблеми порівняльного мовознавства. – М.: Райдуга, 1989 р. – 470 с.

 12. Тураєва З.Я. категорія часу: час граматичний та художній. – М.: Просвіта, 1979 р. – 314 с.

 13. Жаборюк О.А. Категорія стану в сучасній англійській мові. – Одеса.: Світ, 1998 р. – 290 с.

 14. Нові тенденції у вивченні граматики романських та германських мов. – К.: Наука, 1981 р. – 320 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...