WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Категорія виду та часу в англійській та українській мовах - Курсова робота

Категорія виду та часу в англійській та українській мовах - Курсова робота

в) твердження загального характеру: англ. When a girl leaves her home at eighteen, she does one of two things. Either she falls into saving hands and becomes better, or she rapidly assumes cosmopolitan standard of virtue and becomes worse – укр. "Коли дівчина залишає батьківський дім у вісімнадцять років, з нею трапляється одне з двох: або вона попадає в надійні руки і стає кращою, або ж швидко засвоює вільніші уявлення про доброчесність і стає гіршою".

г) у залежності від контексту і загальної мовної ситуації форми Present Indefinite також можуть вживатися на позначення конкретної дії, що відбувається в даний момент: англ. "Не says there's an answer, expected", she explained – укр." – Посильний чекає відповіді, – сказала вона".

Як бачимо, в порівнювальних мовах виступає практично повна збіжність щодо використання форм теперішнього часу в перелічених функціях.

Практично повна збіжність спостерігається також щодо вживання форм теперішнього часу в значенні минулого. Такі форми вживаються в основному з прислівниками і прислівниковими конструкціями. Це часове значення часто називають "теперішнім історичним", різновидом якого є "теперішній живописний". Таке вживання можливе тільки у широкому контексті, коли уже чітко вирисовується план минулого: англ. Once the bright days of summer pass by, a city takes on that sombre garb of gray, wrapped in which it goes about its labours during the long winter – укр. "Коли минають ясні літні дні, місто загортається в темний сірий плащ, з яким не розлучиться всю довгу зиму...".

Форми Present Continuous вживаються на позначення конкретної дії в її розвитку в момент мовлення. В українській мові їм відповідають форми теперішнього часу дієслів НДВ. Характер дії щодо тривалості і конкретності визначається контекстом і лексичними актуалізаторами.

Форми Present Continuous інколи вживаються для вираження дії в майбутньому. В українській мові їм відповідають контекстуально-зумовлені форми теперішнього часу і рідше майбутнього.

Таким чином, в практиці міжмовної комунікації три видо-часові форми англійської мови мають своїми відповідниками одну форму теперішнього часу дієслів НДВ і ДВ:

Present Indefinite –

Present Continuous –Теп. ч. дієсл. ДВ і НДВ

Present Perfect Continuous –

Складнішою є ситуація при переході з української мови на англійську.

Present Indefinite

Теп. ч. дієсл. ДВ і НДВ Present Continuous

Present Perfect Continuous

Український теперішній час дієслів НДВ може передаватися формами:

a) Present Indefinite: укр. "Сім'я вечеря коло хати..." – англ. Close by the house they eat their supper;

б) Present Continuous: укр. "Понад Дніпром козак іде..." – англ. Beside the Dnieper, a young man is walking in the night...;

в) Present Perfect Continuous: укр. "Єпископ, що вже декілька раз намагається перервати ту мову..." – англ. Bishop he has been trying to interrupt that speech.

В усіх випадках вибір відповідної форми диктується контекстом. Звичайно, контекст далеко не у всіх випадках може бути основою однозначної інтерпретації мовної ситуації щодо вибору відповідної видо-часової форми.

Майбутній час

Ряд зарубіжних і вітчизняних дослідників заперечує існування в англійській мові категоріального значення майбутнього часу на тій підставі, що:

– сполучення shall/will + інфінітив повнозначного дієслова нічим не різняться від сполучень інших модальних дієслів з інфінітивом;

– майбутній час в сучасній англійській мові виражається не тільки конструкціями shall/will + інфінітив;

– сполучення shall/will + інфінітив не можна віднести до аналітичних форм, оскільки в них значення майбутнього часу входить в семантику тільки модального дієслова, а "переривчата морфема" повинна виражати граматичне значення обома своїми компонентами;

– наявні в мові конструкції should/would + інфінітив поєднують "несумісні" з граматичної точки зору протилежні значення майбутнього і минулого.

Хоч зараз такої точки зору дотримується багато зарубіжних англістів, аргументацію для заперечення категорії майбутнього часу в англійській мові не можна визнати переконливою. Бархударов Л.С., Штелінг Д.А. вважають, що при виділенні граматичної категорії не можна виходити виключно із форми вираження, вимагаючи при цьому, щоб вона відповідала встановленим вимогам. При такому підході треба було б поставити під сумнів існування цілого ряду граматичних і особливо лексико-граматичних категорій, в тому числі аналітичні форми майбутнього часу в українській мові на тій підставі, що в них майбутній час виражається лише особовою формою дієслова "бути" і що існують паралельні конструкції типу "можу читати", "мушу читати" тощо. Крім того, тут значення майбутнього часу також виражаються іншими часовими формами. Щодо форми Future in the Past, то це не єдина в мовній практиці форма, яка поєднує значення майбутнього з минулим. Усі аналітичні конструкції, які вважаються повноцінними складними морфемами: be +-ing, have +-еn, bе +-en, довгий час зберігали, а подекуди зберігають і досі, семантичні значення своїх компонентів.

Форми Future Indefinite вживаються на позначення дії, що відбувається після моменту мовлення. Це можуть бути дії загального характеру, конкретні і повторні. В українській мові їм відповідають форми майбутнього часу дієслів ДВ і НДВ:

Future Indefinite –Майб.ч. НДВ

Англ. I think this Italian up here on the corner sells coal at twenty-five cents a bushel. I'll trade with him – укр. "Знаєш, отой італієць на розі продає вугілля по двадцять п'ять центів за бушель. Я купуватиму в нього".

Future Indefinite –Майб.ч. ДВ

Англ. Now I'll tell you what we'll do. We'll go over here to Partridge's and you pick out, what you want " – укр. "Слухайте, миось що зробимо. Підемо до магазину "Партрідж" і ви собі там виберете, що захочете".

Форми Future Continuous означають конкретну дію, що відбуватиметься в конкретний момент майбутнього часу. В українській мові еквівалентами цих форм виступають форми майбутнього часу дієслів НДВ і рідше ДВ. Значення конкретності і тривалості виявляється контекстом або лексичними ідентифікаторами:

Future Continuous –Майб. ч. НДВ

Теп. в значенні майб.

Англ. "I guess I'll be going, downtown" he remarked rising – укр." – Ну, я іду, у мене є справи в місті, – сказав він, встаючи з-за столу".

Future Continuous – Майб. ч. ДВ

Англ. "Will you be соming again this year", Mr Welch – укр. "А ви прийдете на наш бал цього року, містер Велч?".

Форми Future Perfect вживаються на позначення дії, що завершиться в певний момент майбутнього часу. Вони належать до рідковживаних. В українській мові їх еквівалентами виступають форми майбутнього часу дієслів ДВ і НДВ:

Future Perfect – Майб. ч. ДВ

Англ. Today, when I started out with the Sheriff's party, I was a man convinced that his life will have passed uncommunicated and without trace – укр. "Сьогодні, коли я йшов сюди разом з шерифом та іншими з його компанії, я був впевнений, що ніхто не взнає про його життя, і воно пройде без сліду".

Форми Future Perfect Continuous позначають дію, що почалася в майбутньому і продовжується до якогось моменту або до початку другої дії. В англійській мові вони вживаються рідко, а в перекладах українською передаються формами майбутнього часу дієслів ДВ і НДВ.

В українській мові розрізняють форми майбутнього часу дієслів ДВ і НДВ, які мають ряд структурних і семантичних особливостей. Майбутній час дієслів ДВ в обох мовах означає дію, що буде здійснена в момент мовлення або після нього і виражається за допомогою афіксів 1-ї особової парадигми. Форми майбутнього часу ДВ відрізняються від форм теперішнього часу лише видовою ознакою: укр. роблю: зроблю, пишу: напишу. В англійській мові їх еквівалентами виступають форми Future Indefinite і Future Continuous:

Future Indefinite

Майб. ч. ДВ Future Continuous

Майбутній час дієслів НДВ виражає дію, що буде відбуватися після моменту мовлення. Уточнення часу по відношенню до моменту мовлення здійснюється лексичними індикаторами. В українській мові має дві форми вираження: аналітичну і синтетичну.


 
 

Цікаве

Загрузка...