WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Розвиток професійного мовлення - Курсова робота

Розвиток професійного мовлення - Курсова робота

-ій, – водій, носій;

ень: красень, велетень;

ань: здоровань, горбань;

– ищ(е)? днище, горище, дідище, бабище;

от(а): голота, німота;

анн(я), – енн(я): змагання, бачення, світіння, розуміння.

Ознакою власне української лексики є подовження попередніх приголосних в іменниках середнього роду на – я; гілля, волосся, знання, безлюддя, завзяття.

До власне українських слів належать також ті, що утворені за допомогою префіксів су – (сузір'я, суміш), перед – (передвісник, передмова), між-, межи – (мшгір'я, межиріччя), по – (поверх, подвір'я), пр – (призвище, прізвисько, прірва).

Словниковий склад української мови весь час змінюється, оскільки змінюються окремі предмети і явища, які оточують людину. В мові відбувається два протилежних процеси – одні слова у словниковому складі з'являються, а інші зникають. Це відбувається поступово. Нові і застарілі слова вживаються у мові рідко, тому їж відносять до пасивної лексики.

Застарілі слова є двох типів. Одні з них називаються історизмами, а інші архаїзмами (від гр. archaios – старовинний, давній). До історизмів належать назви предметів і понять, що вийшли з ужитку: жупан, намітка, очіпок, соха, ступа, прач, сагайдак, пістоль, шеляг, корець,дворянин, підпасич, урядник, хорунжий, земський.

Історизми вживаються або у спеціальній історичній літературі, або в художніх творах, коли треба, відтворити певну історичну епоху. Вони не виконують якоїсь стилістичної функції, а є нейтральними словами, тобто назвами речей, явищ, процесів тощо, які вживалися у певний історичний час.

Архаїзми – це ті слова, що позначають існуючі й нині предмети, явища, процеси, але з якихось причин перестали активно вживатися у мові чи й зовсім зникли з її словника, бо були замінені іншими словами (зріти – бачити, вия – шия, ланіти – щоки, перст палець, уста губи). Проте ці слова нерідко зживаються в художній літературі з певною стилістичною метою.

Неологізми – це нові слова (від гр. neos – новий і logos – слово). Вони з'являються у мові разом з виникненням нових предметів} явищ, понять, процесів у суспільному житті. Неологізми поповнюють словниковий склад і є неологізмами до того часу, доки не входять до загальновживаної лексики. Наприклад, не так давно слова телевізор, магнітофон, сервант, холодильник були неологізмами, а тепер стали загальновживаними, тому до неологізмів їх уже відносити не можна. Причини виникнення неологізмів можуть бути різні. Найчастіше вони з'являються як назви нових предметів, явищ, процесів. Такі неологізми є загальнонародними. Але є й інші неологізми – авторські. Такі неологізми утворюються окремими авторами з певною стилістичною метою і вживаються як художній засіб. Вони, як правило, не стають загальновживаними.

Індивідуальні авторські неологізми ще називаються оказіональними (від лат. occasionalis – випадковий).

Нових слів у мові виникає значно більше, ніж зникає старих, тому словниковий склад її постійно збагачується.

В сучасній українській мові, крім окремих слів, є стійкі словосполучення, які називають фразеологічними зворотами, або фразеологізмами (від гр. phrasis – звороти мови).

Наприклад: бувати в бувальцях мати досвід, за тридев'ять земель далеко, товкти воду в ступі – повторювати одне О те ж, без царя в голові – нерозумний, заморити черв'яка – трохи поїсти,

Фразеологізм найчастіше буває переосмисленням вільного поєднання елів. Зіставмо два речення: Гілки спружинили і вдарили по руках і Чоловіки вдарили по руках і мирно розійшлися. У першому реченні вираз вдарили по руках є вільним словосполученням, усі слова в ньому вжиті в своєму прямому значенні. Цілісне значення словосполучення зумовлене значенням тих слів, які до нього входять. У другому реченні цей вираз утратив своє первісне значення і вживається у новому переносному значенні – погодилися з чимось, дійшли згоди. Слова, що входять до складу вільного словосполучення, легко поєднуються з іншими словами (пор.: вдарити по ногах, по пальцях, по голові та ін.). Основна особливість фразеологізму полягає в тому, що він, незалежно від того, скільки слів до нього входить, виражає одне поняття і вживається у мові як готова одиниця: собаку з'їв – досвідчений, содом і гоморра – безпорядок, ловити гави – бути неуважним, нема живої душі – безлюдно, немалий світ – далеко, впасти духом – зневірилися, носа не показувати – не появлятися та ін.

Фразеологічні звороти широко використовуються у мовленні, надаючи йому емоційності, вони можуть передавати додаткові відтінки жарту, іронії, насмішки, осуду, дорікання тощо.

За злитістю компонентів (слів), які входять до стійких словосполучень, фразеологізми поділяються – на фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення.

До фразеологічних зрощень належать такі, загальне значення яких не випливає із значень тих слів, які входять до фразеологізму; за ніс водити – обманювати, брати під обстріл ~ критикувати когось, зарубати на носі запам'ятати, на ноги поставити – виховати до дорослого віку та ін.

До фразеологічних єдностей належать такі фразеологізми, переносне значення яких певною мірою мотивується значенням тих слів, що до них входять: крапля в морі – небагато, тримати камінь за пазухою – мати злість на когось, замилювати очі – обдурювати, замітати сліди – приховувати, знищувати. щось, запиватися слізьми – безутішно плакати та ін.

До фразеологічних сполучень належать такі стійкі звороти, які характеризуються деякою самостійністю складових компонентів. Центральне слово в них є стійким і не може бути замінене іншим, а залежні слова можуть мати взаємну заміну: порушити питання (справу); здобути перемогу (отримати, мати, одержати); приступити до роботи (розпочати, почати).

Завдання 3. Творча робота

Запишіть назви українською мовою. Складіть невеликий текст, характерний Вашому професійному спілкуванню, використовуючи деякі з наданих назв.

Мадрид – Мадрид

Бразилия – Бразилія

Кордильеры – Кордильєри

Марокко – Марокко

Брюссель – Брюссель

Голландия – Голландія

Канарские острова – Канарські острова

Каир – Каїр

Филиппины – Філіппіни

Суэцкий канал – Суецький канал

Сицилия – Сицилія

Сьерра-Невада – Сьєрра-Невада

Наше вантажне судно під прапором Голландії відправилося з острова Сицилія другого березня. Суецький канал проходили раннім ранком. Вранці за обрієм виднілися обриси Каїра. Завантажившись в Марокко судно відійшло у Південну Америку. Необхідно було доставити вантаж у Бразилію. Трохи відпочивши в Бразилії і завантаживши каву ми поверталися в Європу. При поверненні довелося зайти на ремонт компресора газотурбінної установки в Мадрид. Після заміни опорних підшипників компресора ми повернулися в Голландію в порт приписки.

Завдання 4. Культура ділового професійного мовлення

Укласти текст документа:

План роботи (річний, квартальний або місячний).

План роботи – це документ, що встановлює точний і чіткий перелік намічених заходів (робіт) для їхнього подальшого виконання. Він має такі складові: послідовність, обсяг, умови й забезпечення виконання, термін для кожного етапу й для всього обсягу, кошторис, керівників і конкретних виконавців (відповідальних за кожний пункт плану).

Окрім рубрикованого тексту плани можуть мати графіки, діаграми, таблиці, схеми тощо.

Розрізняють такі групи планів: а) річні (календарний, фінансовий, навчальний); б) піврічні (семестрові); в) квартальні (четвертні); г) місячні; д) декадні; е) тижневі; ж) добові.

Наявність тих чи інших реквізитів обумовлюється видом, формою та призначенням плану:

1. Гриф затвердження; 2. Назва документа; 3. Назва установи чи структурного підрозділу; 4. Термін, на який укладено план; 5. Порядковий номер; 6. Термін виконання конкретного виду роботи (заходу); 7. Зміст роботи; 8. Посада, прізвище та ініціали виконавця; 9. Посада, прізвище та ініціали відповідального; 10. Відмітка про місце, дату, факт та якість виконання (проведення) роботи.

Службові плани робіт підписують посадові особи, які відповідають за їх виконання, а індивідуальні – ті, хто їх укладає, із наступним затвердженням керівником.

Приклад місячного плану:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НДІ

Укрсудстрой

(підпис) С.Ю. Лур'є

20.07.2003

План роботи ремонтного цеху на серпень 2003 р.

Дата

проведення

Зміст

роботи

Учасники

Відповідальні

за виконання

Відмітки

Прим.

1

2.08.03

Перевірка клапанів

Іванов В.А.

Петров А.В.

Сидоров О.Д.

2

5.08.03-

9.08.03

Покраска палуби

Федорчук К.Р.

Бобрик В.В.

Сидоров О.Д.

3

13.08.03-

16.08.03

Діагностика

сепаратора

Швец Т.Р.

Буланов С.С.

Комісаренко Б. І.

4

20.08.03-

25.08.03

Перевірка двигуна

Бобрик В.В.

Іванов В.А.

Ткач М.П.

Голов. інженер (підпис) Б. І. Комісаренко

Директор (підпис) (підпис) З.Я. Коміссаров

Перелік літератури

  1. Глущик С.В. та інші Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. – К.: АСК, 2001. – 400 с.

  2. Коваль А.П. Культура ділового мовлення – К.: Вища шк., 1994 – С 136–137.

  3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення– Л.: Світ,1990 – С. 109.

  4. Яременко В.В. Новий тлумачний словник української мови. – К.: "Аконіт", 1998 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...