WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Граматичні категорії при перекладі - Курсова робота

Граматичні категорії при перекладі - Курсова робота

Трансформація "пасив – актив" теж нерідко супроводжується заміною частин мови.

More light was shed yesterday on the effects of C.S. gas, which was claimed by Pentagon to be virtually harmless to health. ("Morning Star")

Учора надійшли додаткові відомості зведення про шкідливу дію газу CS, що, за твердженням Пентагона, нібито зовсім небезпечний для здоров'я.

Фразеологізм із пасивною формою more light was shed переведений за допомогою лексичної трансформації, і пасивна конструкція замінена активної. Пасивна конструкція в підрядному реченні теж піддалася лексичній трансформації – дієслівний зворот замінений субстантивованим сполученням – за твердженням.

Цей приклад може служити ілюстрацією того факту, що лексичні і граматичні трансформації найчастіше тісно пов'язані між собою.

1.3 Опущення і доповнення

Граматичні, так само як і лексичні, трансформації нерідко вимагають внесення додаткових слів чи навпаки опущення яких-небудь елементів. Тому опущення і доповнення часто сполучаються з іншими видами граматичних трансформацій, найчастіше з заміною частин мови. Введення додаткових слів обумовлюється рядом причин: розходженнями в структурі речення і тим, що більш стислі англійські речення вимагають у російській мові більш розгорнутого вираження думки. Відсутність відповідного слова чи відповідного лексико-семантичного варіанта даного слова теж є причиною введення додаткових слів при перекладі.

Weathermen said here today that typhoon June, earlier thought to be heading toward Japan, would probably miss these already battered islands. ("Morning Star")

Японські метеорологи повідомили сьогодні, що ураган "Джун", що, як думали раніш, рухається на Японію, можливо, минає ці багатостраждальні острови.

Комплекс Nominative + Infinitive з опущеними двома елементами (which was...) розгортається в придаткове плюс вступні пропозиції:... який, як думали раніш, рухається... Таким чином, розходження в структурі пропозиції зумовили застосування доповнень у перекладі.

У наступному прикладі додавання викликані відсутністю в російській мові іменника рівнозначного слову conservationists.

The actions of Congress and of North Carolina and Tennessee statesmen, aided by gifts of wise conservationists, have set this land aside as Great Smoky National Park. ("National Geographic")

Ця місцевість на березі ріки Смокі-Хіл була перетворена в Національний парк завдяки зусиллям Конгресу і державних діячів штатів Північна Кароліна і Теннессі, а також завдяки пожертвуванням аматорів природи, що розуміють усю важливість її збереження.

При перекладі цього речення окрім перебудови був зроблений ряд трансформацій, в першу чергу були зроблені додавання. У зв'язку з відсутністю прямої відповідності слову conservationists воно передано двома словами: аматорів природи, з розумінь сполучуваності прикметник wise переведений дієприкметниковим зворотом, із введенням додаткових слів – розуміючих усю важливість її збереження; іменник (її) збереження передає той важливий значеннєвий компонент, що укладений в англійському слові conservationists і не цілком переданий словами аматори природи, у яких він безсумнівно мається на увазі, але не виражений. Для правильного розуміння пропозиції введені слова: штатів, на березі ріки. Останнє додавання зроблене на підставі широкого контексту. Пасивний дієприкметник aided передано приводом завдяки. Слід зазначити і лексико-граматичну трансформацію: have set this land aside – ця місцевість... була перетворена.

Вживання синонімічних пар характерно для всіх стилів письмової мови англійської мови. Дуже часте збереження такої синонімічної пари в перекладі сприймається як плеоназм, і воно зовсім зайве навіть у перекладі офіційних документів, що вимагають граничної точності. Наприклад:

The Treaty was declared null and void.

Договір був анульований (оголошений недійсним).

2. Граматичні категорії при перекладі

2.1 Переклад інфінітива й інфінітивних конструкцій

Англійський інфінітив значно відрізняється від російського по числу і характеру функцій, що він виконує. Розглянемо найбільш типові випадки розбіжностей.

1. Крім звичайної функції обставини мети інфінітив може виражати відносно самостійну думку, що доповнює висловлення новими відомостями про його суб'єкта, що мають часом трохи несподіваний характер.

The president announced his resignation after the failure of his drive to push through the merger of the two countries last summer only to tell a mass rally a few days later that he would carry on. Президент оголосив про свою відставку після того, як влітку минулого року зазнала невдачі його кампанія за об'єднання обох країн. А кілька днів потому, виступаючи на мітингу, він заявив, що залишається на своїй посаді.

У цій пропозиції – інфінітив передає самостійну думку, прислівник only при перекладі опускається.

2. Після прикметників the last, the only і порядкових числівників інфінітив переводиться на російську мову присудком придаткової пропозиції, а час дієслова визначається контекстом.

Не was the first high official to be admitted to the inner councils of government, to the cabinet; but even more important, to the meetings of the National Security Council. Він перший високопоставлений чиновник, що був допущений до закритих нарад державного керування, кабінету і навіть, що ще важливіше, до засідань Ради національної безпеки.

He will be the only Foreign Minister to see the president during the UN Session. Він єдиний міністр закордонних справ, що зустрінеться з президентом під час сесії ООН.

3. Конструкція if + noun + be + infinitive може переводитися для того щоб.

The reorganization of the economy was necessary if the capitalist system was to survive. Для того щоб вижити, капіталістична система повинна була реорганізувати свою економіку.

4. Об'єктно-предикативний інфінітивний оборот звичайно передається на російську мову придатковим реченням.

The American government wanted the members of the Common Market to form a united front against the oil producing countries. Американський уряд хотіло, щоб країни – члени Загального ринку створили єдиний фронт проти нафтовидобувних країн.

5. Суб'єктно-предикативний інфінітивний оборот дуже широко вживається в газетному стилі

1) Цей оборот вживається з дієсловами to believe, to consider, to think, to understand, to allege, to see, to happen і передається на російську мову безособовою чи невизначено-особистим реченням (повідомляється, повідомляють, думають, вважають, очікується, передбачається і т. п.) чи оборотом типу: відповідно до повідомлення (заяві), по наявним даної і т. п.

Інфінітив передається особистою формою дієслова в дійсному чи минулому часі.

The Republican senator of New York is reported to be in trouble with party "conservatives" in his home State. Повідомляється, що в республіканського сенатора зі штату Нью-Йорк неприємності з "консерваторами" партії в його рідному штаті.

Присудок цього обороту, виражений дієсловом to expect, передається майбутнім часом.

The Secretary of State is expected to inform key members of Congress tomorrow that some progress is being made in the negotiations. Очікується, що державний секретар завтра повідомить керівним члена конгресу, що в переговорах досягнут деякий прогрес.

2) Дієслова to seem, to appear, що вживаються перед інфінітивом у розглянутому обороті, (виражають різний ступінь імовірності дії, переданого інфінітивом, і в залежності від контексту переводяться словами здається, представляється, робить враження, як видно, по всім даним, очевидно і т. п.

But for the moment, there seems to be little that the U.S. can do about that except to worry. Але в даний момент Сполученим Штатам не залишається нічого іншого, як лише тривожитися з цього приводу, тому що, очевидно, вони мало що можуть зробити.

3) Слова likely, unlikely, sure, certain, що передують інфінітиву в даному обороті, переводяться вступними словами імовірно, чи навряд, безсумнівно, безумовно і т. д., інфінітив же виражає дію, що відноситься до майбутнього часу.


 
 

Цікаве

Загрузка...