WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Граматичні категорії при перекладі - Курсова робота

Граматичні категорії при перекладі - Курсова робота

Структурні особливості англійської мови вимагають структурної завершеності речення і чіткого порядку слів. Опущення значимого компонента неможливе без підстановки слова-заступника. Таке опущення найчастіше диктується стилістичними розуміннями, а саме прагненням уникнути повторення того самого слова, бажанням зробити висловлення більш емфатичним. Хоча повтор дуже розповсюджений в англійській мові, його вживання завжди повинне бути логічно і стилістично виправдано. У противному випадку повтор сприймається як щось зайве, як стилістичний недолік. Вимога синтаксичної завершеності речення і стилістичні розуміння пояснюють широке вживання в англійській мові слів-заступників (structure filling words). Ними бувають займенники (one, ones, this, that, these, those) і дієслова (to do, to be, to have, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought, need, dare).

Зовсім очевидно, що слова-заступники не мають предметно-логічного (денотативного) значення, а тільки контекстуальне. Їх необхідно співвідносити з відповідними іменниками чи дієслівними формами, що вони заміщають, і тоді вони одержують лексичне наповнення. Дієслова-заступники звичайно поділяються на повні і часткові. До першого відноситься дієслово to do у Present і Past Indefinite, що виступає як заступник цілого. Він може заміщати дієслова будь-якого значення. В другу групу входять всі інші дієслова-заступники. Вони виступають у значенні частини цілого, будучи як би представником (репрезентантом) складної дієслівної форми.

При перекладі слів-заступників приходиться вживати повнозначні слова (іноді і займенника) чи прибігати до різних функціональних замін.

One of the great periods of social and political change in the ancient world was that which saw the final breakdown of the Roman Republic and the creation of the Empire. ("Morning Star")

Одним з самих значних періодів соціальних і політичних змін у стародавньому світі був період катастрофи Римської республіки і заснування імперії.

В першу чергу варто зупинитися на артиклі, тому що артикль (як визначений, так і невизначений), незважаючи на своє вкрай відвернене значення, нерідко вимагає значеннєвого вираження в перекладі. Як відомо, обидва артиклі мають займенникове походження: означений артикль походить від вказівного займенника, а неозначений – від неозначеного займенника, що доходить до числівника один. Ці первісні значення артиклів іноді виявляються в їхньому сучасному вживанні. У таких випадках їхнє лексичне значення повинне бути передане в перекладі, інакше російське речення було б неповним і неточним, оскільки денотативне значення артиклів семантично є невід'ємною частиною всього значеннєвого змісту речення. Бувають і такі випадки, коли класифікуюча функція невизначеного артикля виступає так явно, що необхідна її передача якою-небудь лексичною одиницею.

It is commonly stated that a government should resign if defeated on a major issue in the House of Commons which has been made one of confidence. ("The Times")

Звичайно затверджують, що уряд повинний подати у відставку, якщо він потерпить поразку в Палаті громад по якому-небудь серйозному питанню, який опозиція вважає питанням про довіру уряду.

У даному випадку неозначений артикль наближається у своєму значенні до займенника some – якийсь.

Дуже наочно виступає його історичний зв'язок з числівником один у нижченаведеному прикладі:

Yet H.G. (Wells) had not an enemy on earth. (G.B. Shaw)

Однак у Герберта не було ні єдиного ворога у світі.

Як уже вказувалося, особливі труднощі викликають ті випадки, коли класифікуюче значення неозначеного артикля вимагають семантичного розкриття в перекладі.

We need a Government which believes in planning ahead for jobs and which will use available labour to build homes for the British people. ("Daily Worker")

Нам потрібен такий уряд, що було б переконане в доцільності планування зайнятості і використовувало б наявну робочу силу в будівництві будинків для населення.

Емфатичне значення неозначеного артикля у функції, що класифікує, ще яскравіше виступає в наступному прикладі:

By a network of exams, promotion ladders and buggings we have held the young at a time when they know more about the ways of the world than ever before. ("Daily Mail")

За допомогою системи іспитів, системи просування по службі і негласному нагляді ми не даємо ходу молоді в такий час, коли вона більше, ніж коли-небудь, розбирається в положенні речей.

Значення означеного артикля теж нерідко вимагає передачі в перекладі, особливо коли він стоїть перед числівником.

Лексичне значення артикля особливо ясно виступає в тих випадках, коли він служить свого роду ланкою, що поєднує частини речення чи окремі речення. З усіх вищенаведених перекладів виявляється, що ігнорування лексичного, а іноді і граматичного значення артикля при перекладі привело б до неповної чи неточної передачі змісту.

Роль віддієслівних комплексів в англійській мові добре відома, тому тут будуть розглянуті тільки деякі випадки граматичних трансформацій при їхньому перекладі.

Розглянемо в першу чергу переклад інфінітивного комплексу з прийменником for.

On its return journey the spacecraft must be accelerated to some 25,000 m.p.h. for it to enter the earth's orbit. ("The Times")

При поверненні швидкість космічного корабля повинна бути доведена приблизно до 25 000 миль у годину, щоб він міг перейти на навколоземну орбіту.

У цьому випадку інфінітивний комплекс переводиться підрядним реченням мети.

Оборот із вторинним присудком (так званий Nominative with the Infinitive) дуже широко розповсюджений у газетному стилі завдяки своїй стислості, а також тому, що він дає газеті можливість уникнути відповідальності за інформацію, що поміщається.

The lunar highlands are believed to date back almost to the moon's formation about four thousand million years ago. ("The New York Herald Tribune")

Думають, що походження місячних гір відноситься майже до моменту утворення Місяця – біля чотирьох мільярдів років тому.

Природно, що трансформації вимагає і переклад речень, що містять дієприкметник в абсолютній номінативній конструкції.

Paintings by old masters realised 702,190 at a sale in London, with two Rembrandts accounting for 278,000 of the total. ("Morning Star")

На аукціоні в Лондоні картини старих майстрів були продані за 702 190 фунтів стерлінгів, причому 278 000 фунтів стерлінгів було заплачено за дві картини Рембрандта.

Однак дуже часто граматичні трансформації бувають необхідні і при передачі відповідних форм і конструкцій через деякі розбіжності в їхньому значенні і вживанні. Такі розбіжності спостерігаються, наприклад у вживанні категорії числа. Це відноситься як до обчислювальних, так і до не обчислювальних іменників. Обчислювальні іменники мають форми однини і множини в обох мовах, що звичайно збігаються, проте в ряді випадків їх вживання буває різне.

Що стосується не обчислювальних іменників, особливо тих, які виражають абстрактні поняття, то тут кількість розбіжностей може бути більше і багато хто з них є парадигматичними. Наприклад: ink – чорнило, money – гроші і т. п.

Increasingly, Southern Africa is becoming the arena оf national liberation struggles. (W. Pomeroy)

Південна Африка все більше і більше стає районом національно-визвольної боротьби.

Іноді, незважаючи на наявність множини в іменників у російській мові, його використання неможливе через різну сполучуваність і різне вживання.

The Nile Valley appears to have been unfit for human habitation during the Stone Ages. (M.A. Murray)

Долина Нілу, очевидно, була непридатна для життя людини протягом усього кам'яного віку (в усі періоди кам'яного віку).

У російській мові сполучення кам'яний вік є історичним терміном і ніколи не вживається в множині.

В тих випадках, коли необхідно зберегти множину в перекладі приходиться вводити обчислювальні іменники. Наприклад:

Strikes broke out in many British industries. ("Morning Star")

У ряді галузей промисловості Англії спалахнули страйки.

Іноді, з ряду причин, яка-небудь форма чи конструкція має в одній мові більш широке вживання, чим в іншій. Яскравим прикладом є пасив, настільки розповсюджений в англійській мові в основному завдяки зникненню флексій. В результаті і непряме, і прийменникове доповнення можуть при трансформації перетворитися в суб'єкт пасивної конструкції.


 
 

Цікаве

Загрузка...