WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Граматичні категорії при перекладі - Курсова робота

Граматичні категорії при перекладі - Курсова робота

Зміст

Зміст 3

Вступ 4

1. Граматичні трансформації при перекладі Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

1.1 Перестановки Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

1.2 Заміни Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

1.3 Опущення і доповнення Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

2. Граматичні категорії при перекладі Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

2.1 Переклад інфінітива й інфінітивних конструкцій Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

2.2 Переклад герундія і герундіальних конструкцій Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

2.3 Переклад дієприкметника і дієприкметникових конструкцій Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Висновки 32

Список використаної літератури Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Вступ

Переклад з однієї мови на іншу неможливий без граматичних трансформацій, до яких в першу чергу варто віднести перебудову речення (зміна його структури) і всілякі заміни – як синтаксичного, так і морфологічного порядку. Велике значення мають також додавання й опущення одного чи декількох слів. Граматичні трансформації обумовлюються різними причинами – як чисто граматичного, так і лексичного характеру, хоча основну роль грають граматичні фактори, тобто розходження в ладі мов.

При зіставленні граматичних категорій і форм англійської і російської мов звичайно виявляються наступні явища:

  • відсутність тієї чи іншої категорії в одній з мов;

  • частковий збіг;

  • повний збіг.

Необхідність у граматичних трансформаціях природно виникає лише в першому і другому випадках. У російській мові, у порівнянні з англійською, відсутні такі граматичні категорії, як артикль чи герундій, а також інфінітивні і дієприкметникові комплекси й абсолютна номінативна конструкція. Частковий збіг чи розбіжність у значенні і вживанні відповідних форм і конструкцій теж вимагає граматичних трансформацій. Сюди можна віднести такі явища, як часткова розбіжність категорії числа, часткова розбіжність у формах пасивної конструкції, неповний збіг форм інфінітива і дієприкметника, деякі розходження у вираженні модальності і т.п.

1. Граматичні трансформації при перекладі

Граматичні трансформації обумовлюються різними причинами – як чисто граматичного, так і лексичного характеру, хоча основну роль грають граматичні фактори, тобто розходження в ладі мов.

У багатьох випадках обидва види трансформацій так тісно переплітаються, що трансформація носить лексико-граматичний характер. Наприклад:

The vigil of the US Embassy, supported last week by many prominent people and still continuing, the marches last Saturday, the resolutions of organisations have done something to show that Heath does not speak for Britain. ("Morning Star")

Цілодобова демонстрація в будинку американського посольства, що одержала на минулому тижні підтримку багатьох видних діячів, все ще продовжується. Ця демонстрація і походи, що відбулися в суботу, а також прийняті різними організаціями резолюції, явно свідчать про те, що Хіт аж ніяк не говорить від імені всього англійського народу.

При перекладі були зроблені наступні трансформації.

Речення розбивається на два. До такої розбивки дуже часто приходиться прибігати при перекладі коротких газетних повідомлень (news in brief) і перших речень (часто співпадаючих з абзацем) статей інформаційного характеру – так званих leads. Це приходиться робити тому, що перше речення містить у стиснутому виді всю основну інформацію, що дається в розгорнутому виді в наступній частині статті-повідомлення. Такі речення, що включають часом різнорідну інформацію, не характерні для російського газетного стилю. Розбивка речення викликала необхідність повторити слово демонстрація.

Слово vigil – пильнування придбало в даний час нове чисто політичне значення 'цілодобова демонстрація'. Оскільки семантичним компонентом значеннєвої структури слова vigil є поняття 'нічне пильнування', визначення цілодобова (демонстрація) цілком передає покладений в це слово зміст. Крім того, слід зазначити, що одне слово передане в перекладі словосполученням. Це відноситься і до перекладу другого дієприкметника supported словосполученням що одержала підтримку.

У перекладі введені додаткові слова: у будинку (посольства), що відбулися (у суботу походи), а також прийняті різними (організаціями резолюції). Опущено слово last у сполученні last-Saturday, тому що сполучення на минулому тижні тільки б ускладнило переклад, а значення його мається на увазі контекстом.

Підсилювальна функція сполучення have done something to show передана прислівником явно (явно свідчить).

Кліше speak for Britain передано відповідним кліше говорити від імені. І нарешті, зроблена метонімічна заміна – слово Britain переведене як весь англійський народ.

Таким чином, при перекладі цього речення довелося вдатися як до граматичних, так і до лексичних трансформацій.

Як відомо, англійська мова є мовою аналітичною і тому відносини між словами виражаються в ній, в основному, порядком слів, тобто синтаксичними засобами, а морфологічний початок грає в ньому підпорядковану роль. Такий пріоритет синтаксису виявляється в цілому ряді явищ, що не завжди мають свої відповідності в російській мові і тому викликаючи різні трансформації при перекладі. Тут можна вказати на відомі особливості в розташуванні синтаксичних одиниць в англійській мові, наприклад: об'єднання однорідних членів, логічно несумісних; своєрідне вживання вступних пропозицій, що розривають логічний хід; особливості у виражені підметом головного і підрядного речення і т. п.

The Justice Party in Turkey has taken part in a coalition, and on another occasion its leader has been asked – but failed–to form a government. ("The Times")

Партія справедливості в Туреччині один раз брала участь у коаліційному уряді, а в інший раз лідеру партії було запропоновано сформувати уряд, але це йому не вдалося.

Вступне еліптичне речення в даному випадку довелося перевести повним реченням і винести в кінець.

The dark Algerian grapes were ripe and as they crawled the men picked the grapes and ate them. (J. Steinbeck)

Чорний алжирський виноград вже вистиг, і солдати, що поповзом просувалися, зривали грона і їли їх.

Придаткове речення розташоване як би сходинкою нижче стосовно головного і якщо в обох реченнях мова йде про одну й ту саму особу (чи предмет), то в англійській мові підмет придаткового речення виражається займенником, а підмет головного речення – іменником чи власним ім'ям, незалежно від місця придаткового речення. Таке ієрархічне вираження підмета, як видно з прикладу, звичайно не зберігається в перекладі, тому що це суперечить логічному початку, що домінує в російській мові, де в першу чергу повідомляється, про кого йде мова.

When she arrived, the governess went into her room. (W. Collins)

Коли гувернантка приїхала, вона відразу ж пройшла до себе в кімнату.

Збереження займенника вона в підрядному реченні, могло б створити враження, що мова йде про різні особи.

Зникнення флексій в англійській мові уможливило вживання разом 1) двох дієслів, 2) двох іменників, 3) дієслова й іменника, 4) дієслова і прикметника (у якості предикатива) з різними приводами, що відносяться до одного і того самого члена речення. В російській мові це часто неможливо, тому що різне керування вимагає і різних відмінків.

Не would not have fallen in love with and married a plain girl. (J. Priestly)

Він ніколи б не закохався в некрасиву дівчину і не оженився на ній.

В англійському реченні еквівалент дієслова – стійке сполучення – вимагає прийменникового доповнення, а друге дієслово – прямого; у російській дієслова мають різні прийменникові доповнення з різними відмінковими закінченнями.

The U.N. Charter says that all international differences must be settled by peaceful means, and not by threats of, or resort to, force. ("Morning Star")

Статут ООН говорить, що всі міжнародні суперечки повинні врегулюватися мирними засобами, а не погрозами застосування сили чи застосуванням сили.

Своєрідна пунктуація часто вказує на синтаксичні зв'язки між членами речення – кома відокремлює прийменник (чи дієслово) від доповнення.


 
 

Цікаве

Загрузка...