WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Переклад реалій - Курсова робота

Переклад реалій - Курсова робота

Ценят золото по весу, А по шалостям - повесу.

Перекладацьке рішення таке ж: створення власного двовірша у мінаєвському стилі.

7. На основі антонімії, звичайно у сполученні з омонімічними елементами і семантичними зрушеннями, багато авторів будують надто вдалі каламбури. Для перекладача цей вид гри слів являє собою особливий інтерес: вона відтворюється відносно легко та зручно як заміна інших, що гірше піддаються перекладу одиниць - де не створюється нічого іншого, можна ввести (якщо контекст дозволяє) антонімічний каламбур, по мірі можливості з додаванням фонетичних засобів (рими і т.п.).

8. За Ходаковою, у звичайній, нейтральній мові навіть не приходиться включати у один вислів слова з протилежним значенням, або такі, що називають протилежні явища. Але при спеціальній установці (на жарт, іронію, сатиру) він звертається до навмисного зіткнення їх у одному рядку.

Ось, наприклад, у якому автор дотримуючись гумористичного ефекту, побудував каламбур тільки на антонімії:

"Однажды у Семёнова всё началось хорошо, а ..." - а читач чекає (як у Пушкіна "роз", що "все скінчилося погано - логічний антонімічний вихід). Але автор врахував це, використовує ефект несподіваності:... началось хорошо, а окончилось свадьбой". Переклад такого каламбура не становитиме труднощів, так як антонімічні пари у багатьох мовах однакові."

Взагалі, однієї антонімії для каламбура недостатньо. Спостереження лінгвістів показали, що вимагаються і будь-які додаткові елементи: гра на багатозначності, "звукові ефекти, чергування або змішання стилів та т.п. Комічний ефект того, що відкритий "новий фізичний закон": "при нагревании гуляша в столовой №19 таковой имеет свойство ужиматься, при этом авоськи персонала столовой соответственно розширяются", зумовлен не тільки антитезою, але і натяком у протиставленні, що одягнутий у сугубо "наукову" форму закону, все це - один з небагатьох типів, що легко піддаються перейіадові.

II. До групи каламбурів, побудованих на особливій лексиці, відносимо гру слів, у основі якої лежать терміни, імена власні та абревіатури.

1. Говорячи про терміни, треба підкреслити, що багато створено на основі загально мовних слів, де, з одного боку, зміщення термінологічного значення з не термінологічним, а з іншого — можливість їх каламбурного обігрування. Таким є приклад зі словом широта, наведений вище; такими є випадки обігрування обох значень термінів, створених на основі назв частин тіла.

2. Власні імена, у першу чергу антропоніми та топоніми, які відносять до (смислових) імен, становлять собою групу надзвичайно активних та своєрідних компонентів гри слів.

Відповідно до схеми B.C. Виноградова каламбур складається з двох компонентів: лексичної основи (стимулятор), який дозволяє почати гру та "перевертиш" (результат), завершую чого каламбур. Ця схема приваблює простотою та наочністю, але, як кожна схема, вона дає тільки приблизне уявлення про каламбур як одиницю перекладу; мабуть, ускладнених форм, про які також згадує автор -^ більш, ніж основних, двокомпонентних. Дещо бентежить і термін "стимулятор", так як опорний компонент відіграє пасивну роль, являючись лише засновником у своєрідній "пере каламбурній ситуації", де роль стимулятора належить другому компоненту швидше, діючому на зразок до пускового механізму, який активізує опорний компонент, виводячи його із стану нейтральності, та ще один момент, дуже важливий: роль другого компоненту нерідко грає не одна докладно визначена мовна одиниця, а контекст, та навіть більше того - його припустимі елементи.

3.3 абревіатур іншим чином виходить непоганий каламбур. Наведемо приклади реально існуючих скорочень -каламбурів, запозичених у Уцковича та Борисова. Рос. АИСТ - автоматическая информационная станция, АМУР - автоматическая машина управления и регулирования, АСТМА -астатический миллиамперметр, ОЛЯ - отделение литературы и языка (АНСССР), МАРС - машина автоматической регистрации и сигнализации (з цього приводу Дяков нагадує про "скорочення" НИИЧАВО у Стругацких -"Научно-исследовательский інститут чародійства и волшебства" ). Порівняйте також англ.WASP — Women's Airforce Service (женская вспомагательная летная служба военно-воздушных сил); WASP - "оса": "летит и жалит"; MANIAC - Vechanical and numerical integrator and calculator і т.д. цікава навмисно створена пара: CAT (омомім англійської "кошка") та MOUSE (омонім англ.. "миша"), причому призначення кішки - CAT. (Celestial Atomic Trajectile - космічна ракета з ядерним зарядом) - знищити мишу - MOUSE (Minimum Orbital Unmanned Satellite Earth — штучний супутник Землі без екіпажу з мінімальною орбітою). За збігом форми скорочення з яким-небудь іншим словом, переклад абревіатури здійснюється на загальній основі, як би не було б цієї омонімії.

Як передати у перекладі жартівливу розшифровку американського NASA Never a Stright answers - "никогда не дающее "прямого ответа". У своєму дісному значенні "Национальное управление по аэромавтике и исследованию космического пространства" (National Aeronautic and Space Administration) - NASA у скороченні переноситься без зміни у російську мову та транскрибується, стало бути перекласти каламбур можна, оформивши жартівливу фразу з чотирьох значущих слів, які починаються буквами Н, А, С, А. У залежності від конкретного випадку та поставленої стилістичної мети можливі і інші рішення: одне з них для російської мови запропонував В.Д. Радчук: НАСА бманывают.

III. Фразеологічні каламбури слід розглянути особливо не тільки тому, що вони мають свої "фразеологічні особливості", але і тому, що в широких межах фразеології, на їх долю випадає більше половини всієї кількості. Місце ж їх (після лексичної гри слів) зумовлене як більш високим -фразеологічним - фразеологічним -рівнем, так і тим, що в грі часто приймають участь і лексичні елементи, у тому числі і компоненти самих фразеологічних одиниць.

Окремих проблем, пов'язаних з каламбурами побудованих на фразеології торкаються багато авторів (крім раніше згаданих слід назвати ще: Абрамович, Вартан'ян, Виноградова, Дуригіна, Зеленов, Літ він, Мокієнко, Наумов, Попова, ецкер), але більшість розглядає їх, не відокремлюючи від інших форм гри слів, в той час як теорія перекладу потребує докладного дослідження прийомів перекладу фразеологічних каламбурів. Всякий фразеологічний каламбур будується на основі трансформацій, що містяться у руйнуванні форм та змісту початкової фразеологічної одиниці, причому досягається паралельне сприйняття як фразеологічного значення фразеологічної одиниці, так і прямого значення компонентів або подвійна актуалізація (термін "подвійна актуалізація" запропонований Л.М.Болдирьовою). Існує два показники фразеологічного каламбура:

1. двопланове його сприйняття та

2. виникнення гумористичного ефекту, звичайно пов'язаного з ефектом несподіваності. Саме це повинен перекладач довести до свідомості читача.

Відповідно до теоретичних та ілюстративних матеріалів, каламбур на фразеологічній основі можна розглядати з кількох точок зору та, в першу чергу, в залежності від типу фразеологічної одиниці, прийому її обігрування та її конототивних значень.

Каламбур можна побудувати на основі фразеологічної одиниці будь-якого типу, але перш за все, на образних фразеологізмах. Якщо у фразеології перекладної мови існує той же або близький образ, тоді переклад звичайно не складає труднощів. Наприклад, у низці мов існують фразеологічні одиниці, відповідні рос.: плясать под чью-либо дудку - англ. То dance after somebody's pipe (piping), укр.. танцювати під чиюсь дудку. Перекласти побудований на такій основі каламбур, наприклад: "в своём оркестре не нуждался: пел под чужую дудку" не важко.

Обігруються навіть такі, у звісній мірі суперечливі з точки зору фразеологічної теорії одиниці, як фразеологічні одиниці, одержані при стійкому лексико-синтаксичному сполученні слів. Прислівник "наперевес" сполучується лексично порівняно з невеликим колом слів: "ружьё", "винтовка", у минулому - "пика", "дротик", часто вживаються з дієсловами "держать", "взять", так ось про деякого кляузника сказано, що "дома он взял авторучку наперевес и засел за трактат".


 
 

Цікаве

Загрузка...