WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Переклад реалій - Курсова робота

Переклад реалій - Курсова робота

- Это очень длинная и грустная история - начала Мышь со вздохом. Помолчав, она вдруг взвизгнула: - Прохвост!

Про хвост? - повторила Алиса с недоумением и взглянула на ее хвост. — Грустная история про хвост?

Но Мышь ее не слушала - она вся ушла в свой рассказ. И пока она говорила, Алиса все не могла понять, какое это имеет отношение к мышиному хвосту. Потому история, которую рассказала Мышь, выглядела в ее воображении вот так."

Демурова відмічає, що у роботі над цим перекладом їй дуже помогли дитячі етимологи.Р

На "дитячій" етимології побудований і діалог у "Безумном чае питии, "(глава VII "Страны чудес"):

- И надо вам сказать, что эти три истерички жили приливаючи, -рассказывает Соня.

- Припеваючи? - переспросила Алиса. -А что они пели?

- Не пели, а пили, - ответила Соня. — Кисель, конечно.

Тут перекладачка дає два пояснення: кероловське treacle вона змінила у своєму перекладі на "кисель". Це слово на її думку значно ближче до російських дітей, багато з яких, мабуть, і не знають, що таке патока, та до того ж "патока" не викликає у нашій свідомості ніякого "етимологічного" ряду. А ряд цей необхідний.

"Дитяча" етимологія приходить на допомогу і тоді, коли звісний вислів розуміється буквально. Люіс Керол "реалізує" метафору, розуміючи її буквально.

Наведемо лише один приклад: "Would you - be good enough," Alice panted out, after running a little, further," to stop a minute -just to get -one's breath again? "I am good enough", the king said, "only I"m pot strong enough! You see, a minute goes by so fearfully quick/ You might as well try to stop a Bandersnatch."

Демурова передала цей уривок так: - Будьте так добры.. - проговорила, задыхаясь Алиса, - Давайте сядем на минутку, чтоб'отдышаться немного. -Сядем на минутку? - повторил Король. - И это ты называешь добротой? А если бы на тебя сели? Тебе бы это понравилось? К тому же Минутку надо сначала поймать. А мне это не под силу; она пролетает быстро, как Брандащмыг! За ней не угонишься.}

У Керола є діалог побудований на дотепній грі назв різних комах. Для них він вимислює дивні назви: Horse-fly- перетворюється у Rocking-horse-fly; Dragon-fly у snap-dragon-fly; Butterfly- у Bread-and-butter-fly. "Зазеркальные" комахи - це результат "накладання", склеювання посередині двох "біномів" з одним загальним членом.

Демурова прагнула зберегти у перекладі цю схему - біноми А - В та В -С, дають нове ім'я - "низку" А-В-С. Але, ця схема по-російськи ускладнюється -тому що англійські слова, компоненти низки А-В-С не обтяжені ні якою граматикою. По-російськи це нездобутний ідеал. Там, де Керол будує низку із слів, ми повинні будувати "низку" з морфем. Ось невеликий уривок з відповідної глави:

А каких насекомых у вас обожают? - спросил Комар.

Я никаких насекомых не обожаю, потому что я их боюсь, - объяснила Алиса. - особенно больших. Но я могу сказать, как их зовут...

Ну, вот, к примеру, есть у нас Бабочка, - сказала Алиса и загнула на руке, палец. А-А, - протянул Комар- Взгляни-ка на этот куст... Вон там на ветке сидит знаешь кто? БАОБОЧКА! Она вся деревянная, а усики у нее зеленые и нежные, как молодые побеги!

Так "баобаб" та "бабочка" дають в результаті "накладки" "баобабочку".

II. Класифікація каламбурів

Для того, щоб трохи поширити уявлення про каламбур та упорядкувати його значення Власов та Флорін спробували розглянути різні його види залежно від 1.матеріалу, із якого він побудований та "технології". Його побудування, а також 2. від його ролі у художній та публіцистичній літературі. Ця класифікація (докладніше класифікації, так як їх дві) утворена на засаді зібраних матеріалів та з утворенням подібних схем у літературі. Для першої класифікації автори скористалися елементами дефініцій, в яких йде мова про "звучання слова", про "значення слова" або "групи слів", про "словосполучення", та розділили каламбури на побудовані.

- переважно на фонетичній основі (як альтернативу автори додають і (графічну основу для написаних (відмінно від слів, що звучать) слів).

- Переважно на лексичній основі.

- Переважно на фразеологічній основі.

Але відмічено, що цей поділ умовний, тому що не можна говорити про каламбур, побудований винятково на фонетичній основі - фонетика невіддільна від графіки (і семантики); тяжко говорити про лише лексичну основу, так як каламбур обумовлений саме невідповідністю між звучанням та значенням; навіть фразеологічні каламбури більшою мірою пов'язані з фонетичним початком, але, крім того, значну роль у обігриванні фразеологічних одиниць грають лексеми. Ця умовність розповсюджується і на більш дрібні ділення трьох "основ": омонімічний каламбур нерідко разом з тим і антонімічний, а ще частіше не відрізняється від гри слів та багатозначності, "корнева гра" не може не бути омонімічною (точніше -патронімічною) і т.д.

Незважаючи на схематичність та умовність, ця класифікація достатньо повно охоплює всі види та форми каламбурів, дозволяє уявити їх у певному порядку за рахунком їх особливостей та накреслити деякі можливості їх відтворення, а у подальшому на цій засаді можливо буде почати і більш вичерпне вивчення каламбура у перекладі.

У іншій класифікації з точки зору стилістичних функцій, ролі у тексті та поза текстом намітимо слідуючи види каламбурів:

1. пов'язаний з контекстом стилістичний зворот або фігура мови, каламбур, як частина вузького контексту, всіляко залежить від останнього. З одного боку, це може полегшити його переклад - зв'язок з вузьким контекстом висвітлює значення, а з іншого, створює іноді важкі приклади у зв'язку з мізерністю варіантів розв'язання.

2. Самостійний твір, мініатюра перекладеться як закінчення ціле, даючи перекладачеві більше засобів, оскільки справа зводиться не лише до перекладу, а до утворення на його основі оригінально-нового, свого каламбура.

3. Каламбурний заголовок статті, замітки, гумористичної або сатиричної розповіді перекладається важко, тому що у заголовка —каламбура, по- перше, зібрано наче у фокусі весь ідейний зміст твору, чітко відображений задум автора та його треба пере виразити також чітко та дотепно, а по-друге, найчастіше обіграються фразеологічні одиниці. Що самі по собі досить важкі для перекладу.

4. Каламбур у вигляді підпису до карикатури або малюнка перекладають за рахунком змісту останніх - тільки перекладача взаємо обумовленості між пензлем та пером може дати вірне рішення.

В інтересах чіткості та послідовності лінгвісти декілька модифіцировали схему. Вони відмітили, що лексична гра може спиратис на слова однієї з двох груп лексики:

1. загальні

2. особливі групи слів (терміни, власні імена, абревіатури), що разом з фразеологічними каламбурами становлять три основних розділи:

І. У групу загально-лексичних каламбурів входять одиниці, засновані на лексемах загально-мовного фонду, причому гра будується на багатозначності, омонімії, антонімії, на близькості основ та частин слів: 1. На багатозначності слова базуються, навіть, найбільш типічні з лексичних каламбурів. Ось порівняно нескладний приклад. Рубрика закордонного гумору у "Крокодилі" носить назву "Усмішки різних широт", причому під широтами мається на увазі не тільки географічне поняття, але й якість посміши. Крім багатозначності, переклад можуть ускладнити і граматичні відмінності. При перекладі на англійську, можливо, треба шукати іншу основу, оскільки термін створюється від зовсім іншого кореня (latitude).

До найбільш легких для перекладу каламбурів відносять ті, в яких найменшу роль відіграє фонетичний фактор: "Сколько слаборазбирающихся в математике вышло замуж по расчету" нескладно перекласти на англійську мову, так як еквівалент слова, що обігрується володіє приблизно тим самим обсягом значень. На англійській "брак по расчету" - "marriage of convenience.

Порівняно частіше від інших багатозначних слів еквіваленти у перекладній мові мають лексеми, розвинені переносні значення. Прикладом можуть бути прикметники, що означають у буквальному розумінні — смак, а у переносному - звичайно риси характеру, або вигляду людини: taste - bitter tears, кислое яблоко - кислая мина.

Тут же дослідники наводять приклад іншого роду: "Не says he'll teach you to take his boards and make a raft of them; but seeing that you know how to do this pretty well already the offer seems a superfluous one on his part..."- "он кричит, что покажет вам, как брать без спроса доски и делать из них плот, но поскольку вы и так прекрасно знаете, как это делать, это предложение кажется нам излишним".

Це легко піддається перекладові, тому що різномовні синоніми можуть "породжувати" близькі переносні значення у змогу близькості розумових процесів мозоку людини. І тим не менш навряд чи слід спиратися на цю закономірність.

2. Про омонімічний каламбур (на відміну від гри на багатозначності) вчені говорять у тих випадках, коли не існує (або обірваний) семантичний зв'язок між значеннями, зв'язок, який автор тими чи іншими методами навмисно утворює (або відновлює) для даного тексту. При багатозначності, особливо коли одне значення - переносне, можливо все ж розраховувати на присутність аналогічних зв'язків значень і у перекладній мові, в той час як при омонімії такий зв'язок закономірно виключається, та приймати його за рахунок, позначаючи перекладацькі рішення, нереально. Наприклад, чистою випадковістю можна пояснити наявність водночас у двох мовах семантичного зв'язку між назвою дерева та фальшу (липа), городньої рослини та зброї (лук), між заплетенним волоссям, сільськогосподарським знаряддям та отміллю (коса). Такі немотивовані зв'язки не можна перенести у нове мовне оточення - доводиться шукати можливості зіграти на інших омонімах у перекладній мові.


 
 

Цікаве

Загрузка...