WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - Курсова робота

Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - Курсова робота

Спекуляція (біржова) – операції на біржі, що здійснюються з єдиною метою – вилучення прибутку з різниці в цінах.

Спонсор (англ. 'sponsor') – організація або особа, що оплачує роботу радіостанцій або телебачення та виконавців за умови, що частка часу, зайнятого програмою, буде відпущена на рекламу його товару чи послуг.

Спот (англ. 'spot')– наявний товар, товар з поставкою зі складу.

Спот-промт (англ. 'spot promt') – чартер з умовою негайної готовності судна до завантаження.

Спред (спредл) – 1) купівля і продаж ф'ючерсних контрактів одного й того ж товару з різними строками поставки, що здійснюється одначасно; 2) купівля та продаж (одночасно) ф'ючерсних контрактів не пов'язаних взаємно товарів з метою зниження сплачуваних податків; 3) купівля-продаж опціонів одного типу (одночасно) за різними базисними цінами.

Стабілізація (лат. 'stabilis' – стійкий) – стан стійкості, сталості.

Стагнація (лат. 'stagnum' – болото, стояча вода) – застій у виробництві, торгівлі тощо, характерний для капіталістичної економіки.

Стайлінг (англ. 'styling') – дизайн, тобто надання форми й зовнішнього вигляду виробу.

Стандарт (англ. 'standard')– 1) норма, зразок, мірило; 2) прийнятий тип виробів, який відповідає певним вимогам за якістю, хімічним складом, фізичними властивостями, вагою, розміром, об'ємом тощо.

Стелаж (нім. 'stellage' – ставити) – одна з форм біржових угод (подвійний опціон).

Сторно (італ. 'storno') – спосіб виправлення помилок у бухгалтерському обліку, допущених при записах господарських операцій.

Субвенція (лат. 'subventio' – приходжу на допомогу) – форма фінансової допомоги держави окремим галузям господарства, банкам, підприємствам у періоди економічних криз або з агресивною метою – для розгортання військової промисловості й пов'язаних з нею галузей.

Суперет (англ. 'superette') – малий універсам у США, магазин самообслуговування, площа якого від 120 до 400 кв.м. Торгують в С. переважно гастрономічними товарами.

Супермаркет (англ. 'supermarket' лат. 'super' – над + англ. 'market' – ринок, продаж) – одна з форм великого сучасного капіталістичного торговельного підприємства.

Суперстор (англ. 'superstore') – торговельний центр, в якому реалізується широкий асортимент продовольчих і промислових товарів та різних послуг. Більшість їх розташована поза межами міста.

Сюрвейєр (англ. 'surveyor') – інспектор або агент з огляду застрахованого майна.

Т

Тайм-чартер (англ. 'time-charter' 'time' – строк + 'charter' – привілей, закон) – договір про оренду морського судна на певний строк.

Тайм-шит (англ. 'time-sheet' 'time' – час + 'sheet' – аркуш, відомість) – судновий документ на вантажні операції, що його складають в іноземних портах.

Тантьєма (фр. 'tantieme', букв. – частина 'tant' – стільки) – одна з форм додаткової винагороди членів правлінь акціонерних товариств, страхових компаній, банків.

Такса (нім. 'taxe' лат. 'taxare' – оцінювати) – встановлені державою або органом місцевого самоврядування стабільні розцінки на товар, оплату праці та послуг.

Тара (італ. 'tara') – 1) товарна упаковка; 2) вага упаковки товару, а також засобів перевезення (вага вагона, автомобіля).

Таргетування (англ. 'target')– спосіб реалізації господарської політики держави або окремого підприємства, який полягає у виборі будь-якої економічної „мішені", на котру необхідно впливати, щоб досягнути певних результатів.

Тариф (фр. 'tarif') – система ставок, за якими оплачують виробничі й невиробничі послуги, працю тощо.

Тарифікація (фр. 'tarification') – визначення тарифу на основі певної класифікації об'єктів оподаткування або оплати.

Тель-кель (фр. 'tel quel') – умова договору, згідно з яким покупець приймає товар незалежно від його якості, виключно за назвою, вказаною в договорі.

Тендер (англ. 'tender') – бланк з пропозицією, що розсилається організатором, на поставку певного товару чи надання певних послуг.

Технополіс (гр. 'techno' + 'polis') – форма територіальної інтеграції науки та виробництва.

Тикер (англ. 'ticker') – електронна система, шо фіксує курси останніх угод на біржі та подає інформацію на табло.

Трактат (лат. 'tractatus' – обговорення, розгляд) – міжнародний договір, угода.

Трансфер (трансферт) (фр. 'transfert' лат. 'transfero' – переношу, переміщую)– 1) переказ іноземної валюти або передача золота з однієї країни в іншу; 2) передавання іноземних цінних паперів (акцій) однією особою у власність іншої відповідним написом або заявою.

Трасант (нім. 'trassant' італ. 'trassare' – виписувати вексель) – особа, що переводить свій платіж на іншу особу.

Трасат (нім. 'trassat') – особа, яка має сплатити за переказним векселем.

Траст (англ. 'trust') – 1) доручення на ведення операцій в господарчій та інших сферах діяльності; 2) об'єднання, фонд.

Трастування (італ. 'trassate' – переказувати вексель) – спосіб міжнародних розрахунків, за яким кредитор виписує тратту в іноземній валюті й продає її за валюту своєї країни.

Тратта (італ. 'tratta') – переважно в міжнародних розрахунках переказний вексель.

Трейдер (англ. 'trader') – представник брокера в торговельній зоні біржі; приймає замовлення від імені фірми на продаж і купівлю.

Трест (англ. 'trust', букв. – довіра) – одна з форм капіталістичних монополій, за якою всі об'єднані підприємства втрачають свою комерційну й виробничу самостійність і підпорядковуються єдиному управлінню.

Тріумвір (лат. 'triumvir' 'tres' – три + 'vir' – чоловік) – учасник тріумвірату.

Тріумвірат (лат. 'triumviratus' 'tres' – три + 'vir' – чоловік)– переносно – три особи, що об'єдналися для спільної діяльності.

У

Угода офсетна (англ. 'offset') – угода, за якою припиняються зобов'язання сторін на ф'ючерсній біржі.

Угода "спот" (англ. 'spot') – 1) угода з реальним товаром з поставкою із складу та оплатою готівкою; 2) угода, за якою обмін валют проводиться негайно (протягом двох робочих днів, не враховуючи день укладення угоди).

Узуфрукт – (лат. usus-fructus ) право особи користуватися чужою власністю і одержувати від неї прибутки за умови збереження її цілісності і господарського призначення.

Уніфікація – приведення чогось до єдиної системи.

Ультиматум (лат. 'ultimatum' 'ultimus' – останній) – у міжнародних відносинах дипломатична нота з категоричною вимогою однієї держави до іншої про виконання в певний строк тих чи інших дій або утримання від них, супроводжувана погрозою застосувати санкції.

Ультимо (італ. 'ultimo' – останній, крайній) – у біржовій термінології остання дата виконання певної угоди.

Ф

Факсиміле (фр. 'facsimile' лат. 'fac simile' – збори, подібне) – кліше-печатка для відтворення власного підпису.

Факторинг (англ. 'factoring') – вид фінансово-комерційних послуг, суть яких полягає в придбанні банками та іншими фінансовими організаціями боргів підприємств. За факторингом здійснюється оплата товарів банками в міру їх поставки за наданими документами. Подальші борги з покупців утримує та організація (банк), яка надає факторингові послуги.

Факторія (англ. 'factory' лат. 'factor' – той, що робить) – віддалена філія торговельної контори (переважно закордонна).

Фактотум (лат. 'fac totum' – роби все) – довірена особа, яка виконує доручені завдання.

Фактура (лат. 'factura' – обробка, побудова) – рахунок на проданий товар із зазначенням його кількості й вартості.

Фальсифікат (лат. 'falsificatum' – підроблене) – підроблений продукт.

Фальсифікація (лат. 'falsificatio' – підробка) – вчинена з корисних мотивів підробка чогось, зміна вигляду або властивостей предмета й надання йому такого зовнішнього вигляду, який не відповідає його справжній суті.

Фас (англ. 'FAS' 'Free Alongside Sheep') – умова, яку застосовують у контрактах купівлі-продажу для визначення зобов'язань продавця і покупця з поставки товару та встановлення цін. Використовують для річного та морського транспортування товарів.

Федерація (лат. 'feederatio' – союз) – союз товариств або організацій.

Ферма (фр. 'ferme' лат. 'firma' – орендна плата) – приватне капіталістичне сільськогосподарське підприємство на власній або орендованій землі.

Фермер (англ. 'farmer' лат. 'firmarius' – орендар) – орендар або власник землі, який веде на ній господарство головним чином за допомогою найманої праці.


 
 

Цікаве

Загрузка...