WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - Курсова робота

Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - Курсова робота

Реалізувати (фр. 'realiser' лат. 'realis' – суттєвий, дійсний) – продати майно, товар або цінні папери.

Ревальвація ('ре..' + фр. 'evaluation' – оцінка)– вид грошової реформи з метою стабілізації капіталістичної валюти; підвищення державного курсу паперових грошей щодо золота або іноземної валюти.

Ревокація (лат. 'revocalio' – відкликання) – 1) скасування вже даного розпорядження; 2) пропозиція того, хто видав чек, анулювати цей чек.

Рейс (нім. 'reise' – подорож) – завершена операція щодо переміщення вантажів або пасажирів транспортними засобами (судном, літаком, автомобілем, вагоном), а також пробіг цих засобів в одному напрямі (від початкового до кінцевого пункту).

Рейтинг (англ. 'rating') – оцінка кредитної спроможності позичальника.

Рекамбіо – (італ. 'recambio') див. Ретратта.

Реквізиція (лат. 'requisitio' – вимога) – примусове вилучення державою майна у власника в державних або громадських інтересах з виплатою йому вартості майна.

Реквірент (лат. 'requirens' – той, що вимагає) – векселедержатель, який звертається до нотаріального або іншого відповідального органу з вимогою опротестувати вексель.

Реклама (фр. 'reclame' лат. 'reclamo' – вигукую, кличу) – 1) популяризація товарів, видовищ, послуг тощо за допомогою преси, радіо, телебачення, плакатів, світлових стендів тощо; 2) поширення відомостей про кого-небудь, про щось з метою популяризації.

Рекламація (лат. 'reclamatio' – несхвалення, протест) – в цивільному праві вимога кредитора до боржника усунути недоліки, виявлені в одержаній ним продукції чи у виконаній для нього роботі, або у зв'язку з цим знизити ціни, відшкодувати збитки тощо.

Ремісія (лат. 'remissio' – зниження, ослаблення) – знижка, яку постачальник робить платникові для округлення суми платежу.

Ремітент (лат. 'remittens' ↔ 'remittentis' – відсилаючий) – особа, на яку виписано вексель і якій має бути сплачена певна сума грошей за цим векселем.

Ремітувати (лат. 'remitto' – відсилаю) – пересилати кредиторові тратти, чеки, телеграфні перекази, виписані в іноземній валюті в рахунок погашення боргу.

Рента (нім. 'rente' ↔ фр. 'rente' лат. 'reddo' сплачую, повертаю) – доход з капіталу, землі або майна, що його власники регулярно одержують, не займаючись підприємницькою діяльністю; доход у формі процента.

Рентабельний (нім. 'rentabel') – той, що дає прибуток, доход, доцільний з господарської точки зору.

Репорт (фр. 'report' лат. 'reporto' – несу назад, передаю) – спекулятивна угода – продаж цінних паперів з одночасним зворотним їх викупом на певний строк за підвищену ціну.

Реституція (лат. 'restutio' – відновлення) – відновлення у попередньому правовому становищі (наприклад, у разі визнання судом або арбітражем договору недійсним кожна зi сторін повертає те, що вона отримала за цим договором).

Рестрикція (лат. 'restrictio' – стягую, обмежую) – 1) застосування будь-яких обмежень; 2) обмеження виробництва, продажу та експорту монополіями з метою одержати монопольно високий прибуток.

Ресурси (фр. 'ressources' лат. 'resurgo' – підіймаюсь, виникаю знову) – матеріальні засоби, цінності, запаси, кошти, що їх у разі потреби можна використовувати.

Ретратта (італ. 'retratta' лат. 'retrago' – тягну назад) – поворотний переказний вексель. Інша назва – зустрічна тратта. Р. виписується на ім'я векселедавця у випадку опротестування векселя особою, що оплатила його.

Рефакція (фр. 'refaction' 're..' – проти + лат. 'factio' – для) – 1) знижка з оптової ціни або ваги товару, якщо фактична якість його нижча за передбачену договором, стандартом чи технічними умовами; 2) знижка з тарифу, надана вантажовідправникові за окремою угодою при наявності великої кількості вантажу.

Референт (лат. 'referentis' – повідомляючий) – службова особа, що є консультантом, доповідачем з певних питань.

Рефляція (англ. 'reflation') – збільшення кількості грошового обігу країни для поновлення рівня цін, один з різновидів інфляції, за яким з допомогою монетарної політики поновлюються ціни.

Реформа (фр. 'reforme' лат. 'reformo' – перетворюю, поліпшую) – перетворення, зміна, нововведення, яке не знищує основ існуючої структури.

Рецепіса (лат. 'recepisse' – отримувати) – розписка в одержанні товару.

Рецесія (лат. 'recessio') – невелика економічна депресія, застій, падіння активної економічної діяльності.

Ризик-тейкер (англ. 'risk' + 'taker') – підприємець, який не боїться ризикувати.

Римеса (італ. 'rimessa' – передача, переказ) – у міжнародних розрахунках різні форми платіжних засобів у іноземній валюті (вексель, чек, переказ). Боржник купує Р. за національну валюту у третьої особи й надсилає своєму іноземному кредитору в рахунок заборгованості.

Ринкові кондиції (лат. 'conditio') – 1) сукупність вимог споживачів до якості товарів з точки зору можливості їх реалізації на ринку. Р.к. відображають параметри та технічні характеристики продукції, що пропонуються до продажу, а також стан товару на момент реалізації. Розрізняють допустимі та високі Р.к.; 2) стандарт, норма, якість, яким, згідно з умовами договору поставки, повинен відповідати обумовлений товар.

Ріелтор (англ. 'realtor') – особа, яка займається торгівлею нерухомого майна.

Роялті (англ. 'royalti') – 1) винагорода, яку згідно з ліцензійною угодою ліцензіат сплачує ліцензіару. Р. – це регулярні платежі. Їхній розмір встановлюється як частина прибутку або суми від продажу продукції, виробленої за ліцензією; 2) плата за право розробки природних ресурсів, яку перераховує користувач власникові землі або надр.

С

Саботаж (фр. 'sabotage' – стукати черевиками) – наявний зрив роботи шляхом прямої відмови від неї або свідомо недбалого її виконання.

Сальдо (італ. 'saldo' – розрахунок) – різниця між обсягом експорту та імпорту.

Санування (лат. 'sanatio' – лікування) – 1) збільшення кредиту, надання субсидій та інші фінансові заходи капіталістичних держав або банків з метою допомоги великим підприємствам, які перебувають перед загрозою збанкрутування; 2) реформація балансу, тобто закриття, списання пiсля затвердження розрахунку розподілу сум прибутку на частки, які відносяться до звітного року.

Свінг (англ. 'swing') – межа автоматичного кредитування сторонами двосторонньої платіжної угоди, технічний кредит за валютним клірингом. Встановлюється у визначеному відсотковому відношенні до обсягу налагодженого сторонами товарообігу.

Світч (англ. 'switch') – 1) перенесення строку поставки з одного місяця на інший; 2) ліквідація зобов'язань в одних цінних паперах або валютах та укладання угод в інших; 3)передання третій країні залишків на кліринговому рахунку за курсом зі знижкою проти офіційного.

СДР (англ. 'Special Drawing Rights') – міжнародні резервні засоби та платіжні кошти, які існують для регулювання сальдо платіжних балансів, поповнення офіційних резервів та розрахунків з МВФ.

Сейф (англ. 'safe', букв. – надійний, безпечний) – 1) вогнетривка металева скриня або шафа для зберігання цінностей, документів тощо; 2) приміщення з такими шафами або скринями в банках.

Секвестр (лат. 'sequestrum' – заборона) – заборона чи обмеження права користування будь-яким майном за розпорядженням органів державної влади.

Секція (лат. 'sectio' – розподіл) – відділення, частина установи, організації, товариства тощо.

Серія (лат. 'series' – ряд) – розряд, категорія цінних паперів, документів, позначених цифрами або літерами.

Сертифікат (фр. 'certiaficat' лат. 'certum' – правильно + 'facere' – робити) – 1) посвідчення, письмове свідоцтво; 2) назва облігації спеціальних державних позик; 3) документ, що засвідчує кількість і якість експортного товару (переважно в металургійній промисловості).

Синдикат (гр. 'sundikos' – захисник) – одна з форм капіталістичних монополій; об'єднання самостійних підприємств з метою регулювання ринку певного товару, підтёримання високого рівня цін і одержання надприбутку.

Сіф (англ. 'CIF' 'cost insurance freight') – умови, які застосовуються в контрактах купівлі-продажу для визначення зобов'язань продавця і покупця з поставки товару та встановлення цін.

Складан – заголовок рекламного послання.

Сортимент (фр. 'assortiment') – склад продукції за марками, розмірами.

Спекуляція (лат. 'speculatio' – вистежування, виглядання) – торгівля, біржова угода, розрахована на легку й швидку наживу.


 
 

Цікаве

Загрузка...