WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - Курсова робота

Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - Курсова робота

Євровалюти – (від євро... і валюта) – національні валюти європейських або інших країн, що знаходяться на рахунках іноземних банків за межами країн їхньої емісії і використовуються для розрахунково-кредитних операцій, напр., долари США на банківських рахунках Франції або Італії називають євродоларами .Є. обертаються виключно у безготівковій формі.

Євродолари – (від євро... і долари ) – тимчасово вільні кошти в доларах США, які розміщені організаціями і особами в європейських банках і використовуються цими банками для надання кредитів.

Єврокард - (англ. eurocard) – міжнародна кредитна картка з правом користування у країнах- членах європейської системи банківських карток.

Євроноти – (англ.euronotes) – середньострокові цінні папери, які випускають терміном на 3-6 місяців за ставкою, що змінюється відповідно до ставки Лондонського міжбанківського ринку.

Єврочек (англ. 'eurocheque') – кредитна картка, що береться до оплати в кожній з країн – учасниць Європейської банківської системи; використовується в Західній Європі.

Ж

Жирант (італ. 'girante' – перевести суму) – особа, яка передає право стягнення боргу за переказним векселем іншій особі через оформлення індосаменту.

Жирантувати – переказувати вексель на іншу особу шляхом передавального запису.

Жират –( нім. girat) особа, якій шляхом індосаменту передається право вимоги виконання боргового зобов'язання за переказним векселем.

Жиро (італ. 'giro' – оборот) – 1) вид безготівкових рахунків, здійснюваних за допомогою рахункових чеків; 2) передавальний напис власника на звороті чеків, векселів та інших цінних паперів про надання прав за цими документами іншій особі; те саме, що й індосамент.

Жиробанк – банк, який здійснює безготівкові розрахунки між своїми клієнтами.

Жироконто (італ. 'giro' + 'conto') – особливий вид поточного рахунку, що відкривається для розрахунків із третіми особами, котрі мають поточні рахунки в тому самому банкові.

Жироцентраль – різновид кредитних установ, що виконує функції центрального банку для комунальних (муніципальних) ощадних кас.

Жиросистема – система платежів через рахунки у поштових відділеннях у країнах Європи та Японії.

З

Загальний еквівалент (лат. 'aequas' – рівний + 'valens' – має силу, значення, ціну) – товар, за допомогою якого при розвинутому товарному виробництві у процесі обміну, купівлі-продажу вимірюється вартість усіх інших товарів.

Золотий пул (англ. 'pool' – спільний котел) – одна з форм монополій, яка характеризується тим, що прибуток усіх учасників надходить у загальний фонд і розподіляється між ними пропорційно до розмірів функціонування їх коштів.

І

Імідж (лат. 'imago' – образ) – 1) Образ ділової людини, уявлення оточуючих про неї, часто цілеспрямовано створюване;2) Образ фірми, товарів, послуг, який забезпечує становище на ринку. Створення схвального відгуку про товар, послугу, поведінку людини.

Іммобілізація (лат. 'immobilis' – нерухомий) – 1) перетворення рухомого майна в нерухоме; 2) перетворення капіталу акціонерного товариства в капітал одноосібних підприємців; 3) розміщення оборотних засобів у малорухомі цінності (у процентні папери, що не котируються на біржі, та інше).

Імпорт (англ. 'import' – ввожу) – ввезення товарів або капіталів будь-якою країною з-за кордону.

Імпресаріо (італ. 'impresario') – підприємець, агент-професіонал, що організує і, як правило, фінансує концерти, спектаклі, гастролі артистів або театральних колективів.

Інвестор (англ. 'investor') - юридична або фізична особа, що приймає рішення щодо внесення власних, позикових та інших залучених майнових та інтелектуальних цінностей до інвестиційного проекту.

Індекс – цифровий показник , що відображає у процентах послідовні зміни якогось економічного явища.

Індемнітет (лат. 'indemnitatis' – відшкодування збитків) – відшкодування збитків, компенсація.

Індент – разове доручення імпортера однієї країни комісіонеру іншої на придбання певної партії товару; якщо індент точно встановлює, у якого виробника повинна бути куплена дана партія товару і якщо відомості про зумовлюваний товар вказані точно, то І. наз. закритим; відкритий І. надає право комісіонеру обрати виробника.

Індосамент (нім. indossament ← лат. in – на і dossum – спина) – те саме, що і жиро.

Індосант (нім. indossant) – те саме, що і жирант.

Індосат (нім. indossat) – те саме, що і жират.

Інжиніринг (англ. 'enginnering') – інженерно-консультаційні послуги, виділені у самостійну сферу діяльності; комплекс послуг комерційного характеру з підготовки і забезпечення процесу виробництва і реалізації продукції, з обслуговування будівництва та експлуатації промислових, інфраструктурних сільськогосподарських та інших об'єктів.

Інкаcо (італ. 'incasso') – вид банківської діяльності, при якій банк отримує гроші за різними документами від імені своїх клієнтів і за їх рахунок.

Інновація (лат. 'innovatio') – нововведення. Має такі значення: 1) внески коштів в економіку, що забезпечує зміну поколінь техніки й технології;

2) нова техніка, технологія, яка є досягненням науково-технічного прогресу;

3) сучасні дослідження в різних галузях на основі нових підходів, наукового переосмислення.

Інсайдер (англ. 'insider') – фізична особа, яка завдяки своєму службовому становищу володіє конфіденціальною інформацією щодо фірми, підприємства.

Інсталяція (фр. 'installation') – монтаж та обладнання підприємства або установи.

Інтенсифікація [виробництва] (фр. 'intensification' лат. 'intensio' – напруження, зусилля + 'facio' – роблю) – напрям у розвитку суспільного виробництва, за яким зростання його обсягу відбувається насамперед внаслідок науково-технічного прогресу, підвищення рівня організації виробництва й управління, ефективного використання технічних, матеріальних і трудових ресурсів.

Інфляція (лат. 'infflatio' – роздмухування, розбухання 'inflo' вдуваю) – економічне явище, що викликається перевищенням загальної суми всіх грошових доходів, виплачуваних населенню, і різноманітних соціальних витрат над створеною у виробництві загальною вартістю товарної маси споживацького призначення і послуг населенню.

Іпотека (гр. 'hypothēkē' – застава) – 1) застава нерухомого майна для одержаної позики; 2) іпотечна позика ( І. кредит ) – грошова позичка , яка видається банком під заставу нерухомості; 3) заставна І. – боргове свідоцтво про заставу нерухомості, що видається банком боржнику.

К

Каверинг (англ. 'covering') – відкуп раніше проданих цінних паперів, товарів для припинення зобов'язань за угодами на строк, укладений біржовими спекулянтами.

Кадастр (фр. 'cadastre' 'katastichоn' – реєстр) – опис та оцінка об'єктів, що підлягають оподаткуванню.

Камбізм (англ. 'cambistry') – стратегія валютних операцій. Суть К. полягає в пошуках більш ефективних методів переведення коштів до іншої країни.

Камбіо (італ. 'cаmbio' – розмін) – позиковий лист, вексель.

Камбіст (італ. 'cambista' – міняйло) – особа, що займається вексельними операціями, а також торгівлею іноземними монетами.

"Кам-нью" (англ. 'cum new') – певна умова при купівлі акцій деяких корпорацій на фондовій біржі, згідно з якою покупцеві надається право на придбання акцій нових випусків даної корпорації.

Капітал (нім. 'kapital' лат. 'kapitalis' – головніший) –1) вартість, яка є засобом отримання додаткової вартості шляхом використання найманої праці; к. грошовий – кошти як джерело отримання прибутку, а також кошти, інвестовані в підприємство; к. фізичний - капітал у формі матеріальних засобів: машин, обладнання,будівель, споруд – всього, що може бути використане для виробництва товарів або послуг. ") переносно – вплив, авторитет; те, що становить велику цінність.

Карт-бланш (фр. 'carte blanche') – 1) чистий бланк, підписаний особою, що надає іншій особі право заповнити цей бланк текстом; 2) необмежені повноваження, повна свобода дій.

Картель (фр. 'cartello' – папір, документ) – асоціація незалежних промислових підприємств, виробників однотипної продукції, організація якої передбачає досягнення монопольного контролю певного ринку.

Каско (італ.)– страхування транспортних засобів.


 
 

Цікаве

Загрузка...