WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - Курсова робота

Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - Курсова робота

Бізнесмен (англ. 'businessman') – комерсант, підприємець, людина, яка робить вигідну справу (бізнес).

"Білий слон" (англ. 'white elephant') – біржовий жаргон, вираз, що означає угоду, за якою попередньо відомо, що витрати перебільшують потенційні можливості очікуваного прибутку з неї. Угода типу "Білий слон" проводиться для того, щоб знизити ринкові ціни (курси цінних паперів) на біржі, якщо є необхідність у терміновому збуті товару.

Бодмерія (нім. 'bodmerei') – грошова позика під заставу судна та вантажу за рахунок їх власників, яку бере капітан судна в разі необхідності для завершення рейсу.

Бонд (англ. 'bond') – такий стан товару, коли він ще не оплачений провізним митом.

Бони (фр. – 'bon') – 1) кредитні документи, які дають утримувачу право отримання у вказаний строк визначеної грошової суми; 2) тимчасові паперові гроші, які вийшли з обігу і стали предметом колекціонування, вивчення.

Бонус (лат. 'bonus') – комісійна винагорода, плата за надані комісійні послуги. На товарному ринку розміри Б. отримуються у відсотках до вартості проданого (обмінного або закупленого) товару і змінюються залежно від стану товару, попиту на нього, каналів продажу, об'єму продажу тощо.

Борд (англ. 'board') – умова, за якою товар слід доставити на борт судна за рахунок продавця.

Бракераж (старонім. 'brak' + фр. суфікс '-ge') – виявлення браку і перевірка відповідності продукції стандартам або технічним умовам

Брокер (англ. 'broker') – посередник при укладанні договорів, який спеціалізується на певних видах товарів, послуг; діє за дорученням і за рахунок клієнтів, отримуючи від них спеціальну винагороду.

Брокеридж – винагорода, отримана брокером від клієнтів. Розраховується у відсотках від вартості укладених за участю брокера угод (див. Куртаж).

Брутто (італ. 'brutto') – 1) маса товару з упаковкою; 2) валовий прибуток без вирахування витрат .

Брутто-премія – сума внесків страхування, яка розраховується, виходячи з брутто-ставки та розміру страхової суми.

Брутто-ставка – тарифна ставка внесків страхування.

Бюджет (англ. 'bedget', букв. – сумка) – план доходів та видатків держави, установи, підприємства або окремої особи на певний період.

Бюро (фр. 'bureau') – 1) колегіальний орган, група осіб, які обираються або призначаються для керівної роботи в будь-якій організації, закладі;

2) канцелярія, контора, відділ, установа.

Бюрократ – (фр. 'bureaucrate') – 1) особа, яка належить до бюрократії;

2) посадова особа, яка виконує свої обов'язки формально, на шкоду справі.

В

Вальвація (фр. 'evaluation') – 1) грошова одиниця тієї або іншої країни;

2) грошові знаки іноземних держав, а також кредитні й платіжні документи, які виражені в іноземних грошових одиницях та використовуюються в міжнародних розрахунках.

Валоризація (фр. 'valorisation') – 1) підвищення ціни товарів, курсу цінних паперів і т. ін. за допомогою державних заходів; 2) те ж, що і Ревальвація.

Валюта (іт. 'valuta') – 1) грошова одиниця даної країни; 2) тип грошової системи (золота, срібна, паперова В.); 3) грошові знаки іноземних держав, а також кредитні й платіжні документи в іноземних грошових одиницях, які використовуються в міжнародних розрахунках.

Варіофікація (лат.vario) –випуск різних варіантів однієї продукції.

Ваучер (англ.voucher) –1)Приватизаційний чек, документ, який обмінюється на акції підприємства, що приватизується. 2)Документ, що підтверджує оплату товарів та послуг, видачцу кредиту, отримання грошей тощо.

"Ведмідь" (англ. 'bear') – у біржовій практиці термін, який означає "спекулянт", який "грає" на зниження.

Вексель (нім. wechsel) – письмове боргове зобов"язання встановленої форми, яке дає його власникові право вимагати від боржника сплати зазначеної у векселі суми грошей у вказаний термін.

Велфер (англ. 'welfare') – 1) американський пропагандистський термін, який означає ідеальний стан економіки держави із забезпеченням благополуччя всього народу; 2) фінансова допомога американського уряду або приватної організації бідним та нужденним людям.

Венчурний (англ. venture) – пов"язаний з комерційним ризиком, ризикований; венчурні фірми – маленькі фірми в галузі наукових досліджень, інженерних розробок, створення та впровадження нововведень ризикованого характеру.

Вердикт –(англ.,франц. verdict) – 1) рішення присяжних засідателів у суді з приводу винності чи невинності підсудного; 2) переносно – винести вердикт – ухвалити і оголосити рішення з будь-якого питання.

Верифікація (фр. 'verification') – перевірка документів, розрахунків.

Вестинг (англ. vesting) – право робітників на отримання допомоги з фондів, утворених за рахунок внесків працедавців, напр., пенсійних внесків.

Вестернізація (англ. 'western') – бездумне запозичення англо-американського або західно-європейського способу життя – в галузі економіки , політики тощо.

Віремент (від франц. virement) - банківська операція , перерахування певної суми з поточного рахунку однієї особи на поточний рахунок іншої .

Вокодер (англ. 'vocoder') – вид телефонного зв'язку, при якому мова передається в закодованому вигляді; застосовується на лініях далекого зв'язку для збільшення їх пропускної здатності.

Вотинг-траст (англ. votetrust) – угода, спільно з якою акціонери передають своє право голосу довіреним особам.

Г

Газгольдер (англ. 'gasholder': 'big gas' – газ, 'holder' – тримач) – стаціонарне газосховище – металевий резервуар для нагромадження і зберігання газу.

Гарант (фр. 'garant') – поручник, той, хто дає гарантію.

Гарантія (фр. 'garantie') – порука, забезпечення.

Гармонізація (нім. 'harmonisierung') – погодження.

Гарячі гроші" (англ. 'hot money') – грошові номінали, які стихійно переміщуються з однієї країни до іншої з метою збереження вартості або витягання величезного прибутку.

Генералізація (лат. 'generalis' – загальний) – узагальнення, логічний перехід від окремого до загального підпорядкування окремих явищ загальному принципові.

Герао (хінді 'gherao') – в Індії та Пакістані – форма суспільного протесту, демонстрація, учасники якої оточують заклад (дирекцію або фабрику), перекриваючи вхід і вихід з нього.

Гешефт (нім. 'geschaft') – неторговельний (не завжди "чистий") інтерес, торговельна угода, спекулятивний обіг, комбінація, афера.

Гіффіна товари – товари (найчастіше маловартісні), попит на які за певних обставин зростає при підвищенні їхньої ціни (а не знижується, як слід було б чекати).

Гонорар (лат. 'honorarium') – грошова винагорода автору за твори мистецькі, літературні, наукові праці тощо.

Гриф (фр. 'griffe') – 1) штемпельний відбиток власноручного підпису (частіше за все посадової особи) на паперах другорядного значення; 2) напис на виданнях або документах, що передбачає особливий порядок користування ними.

Гросбух - головна книга в бухгалтерії, що містить повний перелік прибутково-видаткових операцій.

Грюндерство – масове лихоманкове заснування підприємств, акціонерних товариств, банків, характерне для пожвавлення виробництва.

Ґатунок (нім. gattung) – 1) cорт, розряд виробу за якістю; 2)переносно – взагалі різновид.

Ґрант-елемент (англ. 'grant-element') – показник, який використовується в міжнародній статистиці для порівняння умов надання різних кредитів та позик. Умови кожного кредиту характеризуються трьома параметрами: строком надання, пільговим періодом і процентною ставкою. Ґ.-е. – інтегральний показник, що враховує різницю у кожному з параметрів.

Д

Дамно (лат. 'damno') – втрата на курсі цінних паперів з їхнього продажу, який нижчий за номінальну ціну.

Дато-вексель (лат. 'data' + нім. 'wechsel') – вексель, у якому строк платежу вказано не прямо, а через визначений час до дня оформлення.

Дебіт (англ. 'debit' лат. 'debit' – він винен) – ліва сторона бухгалтерського рахунку, на якій відображають господарські операції; рахунок надходжень і боргів даній установі.

Дебіт (фр. 'debit') – кількість води, нафти, газу, яке дає джерело, колодязь, бурова свердловина та ін. за одиницю часу; переважно вимірюється в літрах, кубічних метрах чи тоннах за сек., хв., год., добу.

Дебітор (лат. 'debitor') – боржник, юридична або фізична особа, яка заборгувала підприємству, організації, закладу.

Девіза (фр. 'devises') – вексель в іноземній валюті, а також інший документ (чек, акредитив, іноземна банкнота), який використовується для міжнародних розрахунків.


 
 

Цікаве

Загрузка...