WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - Курсова робота

Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - Курсова робота

Фідуціарна емісія (лат. 'fiducia' – довіра + 'emissio') – частка банкнотної емісії, яку не забезпечено металевим запасом емісійного банку.

Фікс – 1) установлена ціна на товари; 2) точно визначена сума винагороди.

Філія (лат. 'filialis') – організація, яка є частиною іншої організації (підприємства) - юридичної особи. Знаходиться поза місцем її розташування.

Фірма (італ. 'firma', букв. – підпис лат. 'firmus' – міцний, надійний) – найменування господарського, торговельного чи промислового підприємства, яке має право юридичної особи.

Фіск (лат. 'fiscus') – державна скарбниця.

Фіфо (англ. 'FIFO' 'first-in-first-out') – 1) метод бухгалтерського обліку товарів за ціною першої партії, 2) метод розрахунку відсотків з дострокової частково вилученої плати з банків (суми, внесеної першою на вклад).

Фліпер (англ. fliper) – 1) агент, який виконує короткотермінові фінансові операції; 2) особа, що продає акції одразу після їх купівлі.

Фломаркт (нім. 'flomarkt') – місце продажу поношених речей.

Флотинг - вільні коливання валютного курсу.

Флоут - (англ. float – коливатися, вільно пливти) – 1) сукупність акцій компанії, випущених на ринок; 2) час між пред"явленням чека і його оплатою або списанням коштів із рахунка.

Фоб (англ. 'FOB' 'free on board', букв. – вільно на борту) – вид зовнішньоторговельної угоди, пов'язаної з морським перевезенням товарів.

Фонд (фр. 'fond' лат. 'fundus' – основа) – 1) запаси, ресурси, нагромадження; 2) кошти або матеріальні засоби, призначені для якої-небудь мети; 3) цінні папери, що дають прибуток; 4) громадська організація, що займається збиранням та розподілом коштів на певні соціальні потреби.

Фондова біржа – ринок цінних паперів.

Форвард-ринок (англ. 'forward') – ринок, на якому угоди укладаються протягом довгого періоду.

Форвардна покупка – покупка з отриманням товару в пізніший строк.

Формуляр - (нім. - formular) 1) бланк (картка), куди вносять основні відомості про щось (напр., про споруду, механізм, про їх експлуатацію). 2) бібліографічна облікова картка.

Форс-мажор (фр. 'force majeure') – 1) обставини, що не можна подолати; 2) положення контракту купівлі-продажу, які передбачають відстрочування його виконання у зв'язку з причинами, що не залежать від сторін, що роблять його виконання неможливим.

Фортейтинг (фр. 'a fortait') – специфічна форма кредитування торговельних операцій, що полягає в купівлі у продавця товару векселів, акцептованих покупцем цих товарів.

Форум (лат. 'forum' – площа, двір) – широкі представницькі збори – з'їзд, конференція, конгрес.

Франко (італ. 'franco', букв. – вільний) – вид торговельної угоди, за якою частину витрат на транспортування товарів покладають на постачальника (продавця); Ф.-вагон – вид угоди, коли покупець сплачує за перевезення з моменту завантаження товарів у вагон.

Франкування - (англ.- franking) – 1) сплата поштових перевезень шляхом наклеювання марок.2)Оплата наперед перевезення багажу, вантажів. 3)порядок включення у ціну витрат на транспортування і зберігання вантажів.

Франчайзі – дрібний підприємець, який відкриває свою справу під керівництвом франчайзера (велика торговельна або промислова фірма).

Франшиза (фр. 'franchise' – вільність, привілей) – межі відхилення кількості поставленого товару від зазначеної в договорі (в процентах).

Фрахт (нім. 'fracht' – вантаж) – плата за перевезення вантажів водним шляхом або за використання суден протягом певного часу.

Фрахтувати (нім. 'frachten') – наймати судно для перевезення вантажів.

Ф'ючерс – 1) ф'ючерсний контракт; 2) контракт із визначеним строком поставки.

Ф'ючерсна угода – термінова угода, яка передбачає купівлю-продаж права на товар з поставкою в майбутньому. При цьому партнери не розраховують передати один одному цінності, які купуються або продаються. Мета угоди – одержання різниці в ціні за перiод між укладанням контракту і його виконанням.

Х

Хайринг – середньострокова оренда майна.

Хедж (англ. 'hedge') – 1) страхування від ризиків несприятливих змін цін; 2) ф'ючерсний контракт, що служить для страхування від ризиків несприятливих змін цін.

Хеджер (англ. 'hedger') – будь-яке підприємство, банк, фермер або інший господарський об'єкт, що здійснює операції на ф'ючерсній біржі – хеджування.

Хеджування (англ. 'hedging') – операції на біржах, що дозволяють страхуватися від несприятливих змін цін; доповнення до звичайної комерційної діяльності промислових , торговельних фірм тощо угод на ф'ючерсній біржі. Розрізняють хеджування купівлею та хеджування продажем.

Холдинг (англ. 'holding') – вид підприємництва, суть якого полягає в придбанні контрольних пакетів акцій різних компаній з метою встановлення контролю за їхньою діяльністю та отримання доходів у вигляді дивідендів.

Холдингова компанія (англ. 'holding company') – компанія, яка сама не має виробничих підприємств, а володіє акціями інших компаній.

Ц

Цедент – (англ. Cedent) кредитор, який передає право на отримання грошей за векселем або іншим грошовим зобов"язанням іншій особі.

Ценз (лат. Census) 1) У Старод.Римі періодичний перепис майна громадян для оподаткування 2)У Західній Європі за середньовіччя подать (чинш)3) Характерні ознаки, за якими явища й об"єкти, що їх вивчають, відносять до досліджуваної статистичної сукупності (напр., ц. промислового підприємства) 4)Умови допущення особи до користування тими чи іншими політичними правами (виборчий ц.).

Цент (англ. 'cent' лат. 'centum' – сто) - розмінна монета США, Канади, Нідерландів та деяких інших країн.

Централізація (лат. 'centralis' – серединний) – 1) зосередження керівництва в єдиному центрі; 2) Ц. капіталу – процес об'єднання окремих капіталів у один великий.

Централізм (лат. 'centralis' – центральний) – принцип організації системи управління, що полягає в підпорядкуванні місцевих органів, ланок управління центральним.

Цесіонарій (англ. 'cessionary') – правонаступник, особа, якій передається право на операції з будь-чим або на власність.

Ч

Чарти – графіки цін, які застосовуються для обліку шляхом прогнозування. Прогноз здійснюється шляхом ідентифікації фігури та інших графічних сигналів, що з'являються на графіках.

Чартинг (англ. 'charting') – складання діаграм та графіків з аналізу ринку з метою визначення його стану та для прогнозування цін або середньої ціни.

Чек (англ. 'check') – 1) складений за встановленою формою документ, який містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) кредитній установі сплатити певну суму грошей чековласнику; 2) талон каси, який підтверджує сплату певної суми за товар або надання послуги.

Ш

Шеф (фр. 'chef' – голова, керівник) – у капіталістичних країнах загальна назва начальника установи, підприємства, відділу тощо.

Шоу-бізнес (англ. 'show business') – мистецтво розваг; теле- та радіопередачі, професії, підприємства, що належать до нього.

Шоуїнг – термін рекламного бізнесу, який означає ступінь охоплення даної місцевості, населеного пункту, автотраси тощо засобами реклами на щитах, панелях, плакатах.

Штат (нім. 'staat' – держава) – постійний склад працівників підприємства, установи чи організації.

Штраф (нім. 'strafe', букв. – покарання) – грошове стягнення, що його накладає суд або адміністративний орган.

Штейкбрехер (нім. 'streikbrecher' 'streik' – страйк + 'brechen' – ламати) – робітник, який не бере участі в страйку, або той, кого завербували підприємець або держава для заміни страйкуючого.

Штрихкод (нім. 'strich' + фр. 'code') – автоматична ідентифікація товару у вигляді смужок на етикетці. Використовується також на кредитних банківських картках, на складах, на виробництві тощо.

Ю

Юрисконсульт (лат. 'jurisconsultus' – правознавець) – постійний консультант з правових питань в установах, на підприємствах, в організаціях.


 
 

Цікаве

Загрузка...