WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - Курсова робота

Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - Курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ГУМАНІТАРНОЇ

ПІДГОТОВКИ

СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ПОЛТАВА

2003

Словник іншомовних слів

для студентів економічного

факультету / Укл. Ю.О. Єщенко

Відп. за вип. – канд.іст.наук, доцент Н.К.Кочерга

Полтава: ПНТУ, 2003 – 33 с.

Затверджено радою університету

Протокол № 4 від 29.12.2002 р.

Науковий редактор Н.В.Жигилій

Коректор -

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Якщо ви хочете знати зміст слів іншомовного походження із обраного фаху – цей словник для вас. Підготовлений викладачами кафедри українознавства та гуманітарної підготовки спільно із студентами, словник допоможе вам при вивченні багатьох дисциплін економічного профілю – обліку і аудиту, менеджменту, фінансів і кредиту та ін.

Укладачі словника ставили своїм завданням відокремити із величезної кількості слів іншомовного походження терміносистеми економічного змісту, дати можливість студентам-економістампрацювати з ними під час занять із "Української ділової мови", інших дисциплін економічного профілю. Хоча, безперечно, в сучасній ринковій економіці України слів іншомовного походження економічного змісту знайдете значно більше, ніж вміщено у словнику.

Статті у словнику складаються із реєстрового слова (слова-заголовка), етимологічної довідки і дефініції (короткого тлумачення).

У словник уведені слова іншомовного походження активної економічної лексики, яка поповнила українську мову останніми роками. Словник містить близько 500 іншомовних слів.

А

Абандон (фр. 'abandon') – відмова страхувальника від своїх прав на застраховане майно на користь страхівника з метою отримання від нього певної страхової суми.

Абекор (англ. abecor) – скорочена назва міжнародного банківського об"єднання у складі 10 учасників – великих європейських банків, яке сприяє міжбанківському обміну інформацією та здійсненню наукових досліджень.

Абонемент (фр. 'abonnement') – документ на право обслуговування або користування чим-небудь.

Аваль (фр. 'aval') – банківська гарантія, що передається у формі підпису на лицьовій стороні векселя.

Аваліст – особа, яка надає вексельне поручництво, тобто та, що здійснила аваль.

Аванс (фр. 'avance') – грошова сума, що надається за рахунок майбутніх платежів за матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги.

Авізо (італ. 'avviso') – у банківській, комерційній практиці офіційне повідомлення про виконання розрахункової операції.

Авіста (італ. 'a vista' – після пред'явлення) – напис на векселі або іншому документі грошових розрахунків, який засвідчує, що оплата цього документа повинна бути здійснена при його поданні чи через певний термін із дня його подачі.

Автаркія (гр. 'avtarkeia' – самозадоволення) – в економічній практиці: політика створення замкненого самодостатнього господарства в межах окремої країни із закріпленням внутрішнього ринку за монополіями.

Авуари (фр. 'avoir' - майно) – 1) в широкому значенні – різні активи (грошові кошти, чеки, векселі, перекази, акредитиви), за рахунок яких можуть бути здійснені платежі й погашені зобов'язання їх власників; 2) у вузькому розумінні – кошти банку в іноземній валюті, цінних паперах і золоті, що зберігаються в закордонних банках.

Агент [торговельний] (англ. 'agent' лат. 'agens' – діючий) – юридична або фізична особа, що здійснює юридичні дії за рахунок і в інтересах іншої особи.

Адвертайзинг (англ. 'advertising') – система реклами, організація та процес інформування.

Адендум (лат. 'addere' – додавати) – доповнення до договору, в якому можуть змінюватися або конкретизуватися ті або інші умови.

Аджастер (англ. 'adjuster') – спеціаліст у галузі складання диспаш-рахунків (щодо збитків між судном, вантажем та фрахтом, пов'язаних із загальною аварією).

Ажіо (італ. 'aggio') – 1) сплата, що перевищує встановлений курс валюти або номінальну ціну акції. Термін використовується при підвищенні валютного курсу. Ажіо також називають додаток до продажної ціни валюти за особливих умов її реалізації (обміну) – за терміновість обміну, її обсяг та інші пільгові умови або додаток до ціни акції (якщо акції розміщено на ринку цінних паперів); 2) термін, який використовують, характеризуючи інфляцію. Використовують для порівняння цінності металевих (золотих, срібних) грошей та їх паперових еквівалентів за номіналом.

Аквізитор (лат. 'acquisitor') – страховий працівник або агент, який займається укладанням нових договорів добровільного страхування, або тих, дiя яких закінчилася достроково.

Аквізиція (лат. 'acquico') – робота із залученням осіб до укладання нових договорів добровільного страхування.

Акредитив (нім. 'akkreditiv' лат. 'accreditivus' – довірчий) – 1) вид банківського рахунку, який використовують для іногородніх безготівкових розрахунків між підприємствами за рахунок спеціально заброньованих коштів; 2) іменний грошовий документ, що засвідчує право особи на отримання в банківському закладі вказаної у ньому суми.

Акцепт (лат. 'acceptus' – прийнятий) – одна з форм безготівкових розрахунків між господарськими суб'єктами за продукцію, надані послуги або виконані роботи, яка передбачає отримання згоди покупця на сплату за продукцію (виконані роботи, надані послуги).

Акцептант (лат. 'acceptantis' – приймаючий) – особа, що бере на себе обов'язки оплатити в обумовлені строки вексель, рахунок.

Альпарі (італ. 'al pari' – нарівні) – відповідність біржового курсу цінних паперів або валюти їх номіналу.

Амендмент (лат. 'amendo') – 1) заява про зміни; 2) поправка до резолюції.

Андерайтер – особа, яка бере на себе обов'язки з розміщення, реалізації цінних паперів (акцій) на ринку.

Андерайтинг (англ. 'underwriting') – розміщення цінних паперів за публічною передплатою через посередників, функції яких зазвичай виконують інвестиційні банки.

Ануїтет (лат. 'annuitas') – вид державної позики, з якої кредитор періодично одержує певний прибуток, що встановлюється з розрахунком на поступову оплату боргу й процентів з нього.

Аудієнція (лат. 'audientia' – слухання) – офіційний прийом у особи, яка займає високу посаду.

Афірмація (лат. 'affirmatio') – створення, посвідчення.

Афорфе (фр. 'a forfair') – див. Фортейтинг.

Б

База (фр. base гр. basis) – підприємство з приймання, зберігання, переробки та відпускання товару оптовим покупцям.

Бай-бек (англ. 'buy-back') – 1) довгострокова товарообмінна операція, коли поставки машин та устаткування в кредит надалі оплачуються продукцією, що вироблена на їх основі; 2) купівля корпорацією власного товару на відкритому ринку аби скоротити число неоплаченої частки.

Банк (фр. 'banque') – заклад, що займається фінансовими та кредитними операціями, переважно як посередник між юридичними та фізичними особами, що шукають застосування своїм грошовим коштам, та юридичними й фізичними особами, що потребують їх.

Банкір (нім. 'bankier' фр. 'banquier') – банківський ділок, великий акціонер банку або власник банкірського дому.

Банкнота (англ. 'bank-note') – кредитні знаки грошей, що їх випускають емісійні банки для заміни металевих грошей як засіб обігу й платежів.

Банко (італ. 'banco' – лава) – ціна або курс, за якими банк продає та купує цінні папери.

Банкомат (фр. 'banque' + гр. 'automates') – автоматичний електронний апарат, що здійснює виплату готівкою за індивідуальним банківським магнітним чеком вкладника (кредитною карткою).

Банкрутство (фр. 'banqueroute') – боргова неспроможність, припинення платежів за борговими зобов'язаннями окремими підприємцями або акціонерними товариствами.

Баратрія(англ. 'barratry') – збиток, завданий судну або вантажу навмисними діями членів судової команди.

Бербоут-чартер (англ. 'bareboat charter') – фрахтування судна без екіпажу. На відміну від звичайного чартера, який є договором перевезення, Б-ч. є договором найму. Фрахтувальник сам наймає екіпаж і несе всі видатки за експлуатацію судна.

Беквордейшн – див. Контанго.

Беса – зниження курсу цінних паперів, що котуються на ринку.

Бід (англ. 'bid') – 1) зобов'язання купити товар за визначену ціну, наприклад, за курсом, за яким дилер купить або візьме до торгу валюту;

2) ставка цінних паперів або контракт за вказаною ціною.


 
 

Цікаве

Загрузка...