WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Прикметник. Числівник. Займенник. Прислівник - Курсова робота

Прикметник. Числівник. Займенник. Прислівник - Курсова робота

2.3. Правильне вживання форм непрямих відмінків кількісних числівників

Числівник один пов'язується з пояснюваним іменником у тому ж роді, числі, відмінку: одна книжка, одне озеро; одні окуляри, одному товаришеві.

У множині числівник один вживається з іменниками, які мають тільки форму множини або означають парні предмети: одні лижі.

Примітка. Слово один може вживатися в значенні якийсь, деякий: Вас шукав один чоловік. Одні книжки захоплюють з першої сторінки, інші не викликають зацікавлення.

Числівники стоять у тих відмінках, що й пояснювані іменники: Медалі вручили п'ятьом випускникам. Картоплю посаджено па двадцятьох гектарах.

У складених числівниках усі слова в непрямих відмінках узгоджуються з пояснюваним іменником: школа із трьомастами сімдесятьма сімома учнями.

Іменники у сполученні з називним відмінком складеного числівника залежать від останнього слова у його складі: якщо це один, то в Н. відмінку однини (сто тридцять одна сторінка), якщо два, три, чотири — в Н. відмінку множини, часто зі зміною наголосу (двадцять чотири книжки), з іншими – в Р. відмінку множини (вісімдесят шість гривень).

2.4. Правопис числівників

У складних числівниках після першої частини м'який знак не пишеться: шістнадцять (але шість ), дев'ятсот (але дев'ять ), п'ятдесят (але п'ять ).

Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуться одним словом. Перша частина них стоїть у Р.в. (крім сто і дев'яносто). Наприклад: трьохсотий, п'ятимільйонний, десятитисячний, тридцятимільярдний. Але: стотисячний, дев'яностомільйонний.

У порядкових числівниках, утворених від назв десятків, перша частина не змінюється: тридцятий, тридцятого, тридцятому, сімдесятий, сімдесятого, сімдесятому.

На початку складних прикметників та іменників пишеться одно-, дво-, три-, чотири- перед приголосними: двоповерховий (не двохповерховий!), трикутний ( не трьохкутний!), чотириколесний.

Форми двох-, трьох-, чотирьох- вживаються перед голосними: двохярусний, трьохелементний, чотирьохосьовий. Виняток: трьохярусний.

Числівники п'ять і більше (крім дев'яносто і сто) на початку складних слів стоять у Р.в.: п'ятдесятилітній, тридцятидоларовий, сорокатрьохденний, двадцятисемирічний. Але: стогривенний, дев'яностолітній – перша частина у Н.в.

Якщо перша частина складного слова записана цифрами, друга дописується через дефіс: 57-мільйонний (читається: п'ятдесятисемимільйонний), 175-річчя (читається: стосімдесятип'ятиріччя ), 73-процентий (читається: сімдесятитрьохпроцентний ).

Букви дописуються тільки до цифр на позначення порядкових числівників: 7-й (сьомий), 11-го (одинадцятого), на 14-му (на чотирнадцятому), у 70-х (у сімдесятих). До римських цифр букви не дописуються: ХХ століття, у ІІІ кварталі, до ІІ ст. н. е.

2.5. Вживання числівників у різних стилях мовлення

Числівники не належать до особливо виразних стилістичних засобів мови, тому у художньому мовленні кількість числівників незначна. Причиною цьому є те, що у числівників нема синонімічних форм.

Із стилістичною метою найчастіше вживаються збірні числівники (двоє, троє, четверо), які виступають як синоніми до кількісних. Кількісні числівники, як відомо, використовують в поєднанні з іменниками для позначення кількості осіб: два учні, три бійці, чотири агрономи. Для позначення ж кількості осіб, які уявляються як єдине ціле і становлять ніби неподільну сукупність, використовують збірні числівники: двоє учнів, троє бійців.

Збірні числівники вживаються в розмовному і художньому стилях і зовсім не властиві для наукового і ділового стилів.

У розмовній мові, вживаючись без іменників, збірні числівники субстантивуються. Такі субстантивовані збірні числівники надають висловленню емоційності, експресивності. Пор.: Сім одного не ждуть і Семеро одного не ждуть.

Числівникові форми в розмовній мові нерідко використовують як засіб гіперболізації: сто разів треба нагадувати; тисячу раз говорили тобі і под.

2.6. Характер сполучуваності числівників з іменниками

Числівники в мові пов'язуються з іменниками.

Звичайно числівник стоїть у тому самому відмінку, що й іменник, до якого цей числівник відноситься: у трьох кімнатах, з п'ятьмастами робітниками, без ста двадцяти одного дня, у четвертому ряду, о п'ятій годині, тисяча дев'ятсот сімдесят третього року.

Числівник один, крім того, узгоджується з іменником у роді та числі: один стіл, однієї кімнати, в одних дверях.

Проте не завжди і не всі числівники узгоджуються з іменниками, а саме:

1. Після числівників два, обидва, три, чотири, вжитих у формі називного відмінка, іменник стоїть у називному відмінку множини, але наголос має, як у родовому однини: дві сестри, два брати, три товариші, три голуби, тридцять чотири трактори.

Прикметник при таких числівниках може стояти як у називному, так і в родовому відмінку множини: два рідні (рідних) брати, три рідні (рідних) сестри, три нових (нові) будинки, двадцять чотири могутніх (могутні) дуби.

2. Після власне кількісних числівників п'ять і більше, а також після всіх збірних (крім обидва), вжитих у формі називного відмінка, іменник стоїть у родовому відмінку множини: двоє коней, четверо хлопців, п'ять сестер, сім братів, дев'ятсот днів, тисяча двісті сторінок.

3. Числівники тисяча, мільйон, мільярд з іншими числівниками поєднуються, як іменники: два мільйони, три мільярди, чотири тисячі, п'ять мільйонів, шість мільярдів, сім тисяч.

Під час змінювання числівників тисяча, мільйон, мільярд іменники при них вживаються тільки в родовому відмінку множини: у тисячі кілометрів, з двома мільйонами тонн, трьом мільярдам жителів.

4. Після дробових числівників іменники вживаються тільки в родовому відмінку однини: одна п'ята (частина) земної кулі, у трьох четвертих (частинах) кілограма, сімдесятьма цілими і п'ятьма десятими процента.

Це стосується також числівника півтора: півтора року, півтора місяця, півтора центнера.

5. У датах назви місяців вживаються тільки в родовому відмінку однини: присвячено двадцять третьому (числу місяця) лютого, вітаю з Восьмим (числом місяця) березня, про перше вересня.

2.7. Наголошування числівників при словозміні

Наголос в українській мові, як і в інших слов'янських мовах, тісно зв'язаний з граматичною формою, з словотворенням і словозміною. Він знаходиться у тісному зв'язку з інтонацією і ритмікою.

Числівники в східнослов'янських мовах мають свої специфічні акцентологічні особливості. Ці особливості виявляються найчіткіше в кількісних числівниках.

У кількісних числівниках один...десять наголос при відмінюванні їх переходить на флексію. У цих числівниках наголос остаточно закріпився на флексії.

Окремо виділяються форми жіночого роду числівника одна, що відмінюється за зразком займенника та і має наголос такий же, як і займенник та при його відмінюванні, тобто в деяких відмінках на передостанньому складі (однієї, однією).

Числівники одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять мають наголос на афіксі — на. Іноді він переходить на флексію (одинадцятьох).

В російській мові числівники одиннадцать і четырнадцать мають наголос на основі першої числової назви Числівники двадцять, тридцять, сорок і сто при відмінюванні мають наголос на закінченнях.

Числівники п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят в українській мові відмінюються тільки в другій своїй частині і мають наголос на флексії.

Числівник дев'яносто має нерухомий наголос: дев'яносто, дев'яноста.

Складні числівники, що означають сотні: двісті, триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, вісімсот, дев'ятсот — відмінюються в обох своїх частинах і за винятком форм двісті, триста, чотириста мають наголос на другій частині слова.

Іноді буває й такий наголос: двохсот, двомстам, трьохсот, трьомстам, чотирьохсот, чотирьомстам. Це буває тоді, коли на числівник падає логічний наголос.


 
 

Цікаве

Загрузка...