WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Прикметник. Числівник. Займенник. Прислівник - Курсова робота

Прикметник. Числівник. Займенник. Прислівник - Курсова робота

Таким же способом утворювались і інші складені дробові числівники. Вони складалися з пів + відповідний порядковий числівник.

Утворення типу півтора в старі часи були дуже поширені.

Із складених числівників типу полтретьянадцять (25), полцетвертастами (350) у сучасній українській мові, як і в російській та білоруській, вживається тільки числівник півтораста, який часто вживається замість числівника сто п'ятдесят.

Неозначені числівники

Утворення неозначених числівників проходило аналогічний шлях з утворенням прислівників.

Неозначені числівники типу мало, багато, чимало і под. утворились із "доприслівникових іменників". Слова мало, чимало, скільки, стільки і под. мають ту властивість, що сполучають значення числівників з функціями прислівників, а деякі з них навіть мають ознаки прикметників. Отже, коли ці слова показують кількісні відношення, вони віддаляються від прислівників і втрачають функцію присудка, тобто вони переходять в категорію числівників.

За своєю морфологічною будовою неозначені числівники типу мало, багато, чимало і под. являють собою ніби закам'янілу коротку форму знахідного відмінка однини прикметників середнього роду на .

Слово кільканадцять (поверх десятка) утворене тим же способом, що й одинадцять...дев'ятнадцять, а кількадесят (кілька десятків), як вісімдесят. Ці старовинні форми неозначених числівників вийшли вже з ужитку.

Порядкові числівники

Порядкові числівники утворюються без суфіксів від основ відповідних кількісних числівників за допомогою прикметникового закінчення -ий, -а, -е.Тільки порядкові числівники перший, -а, -еі другий, -а, -емають інші основи, ніж відповідні їм кількісні числівники один, -а, -оі два, дві. У числівниках третій, -я, -є, четвертий, -а, -еоснови відповідних кількісних числівників три і чотири виступають у трохи зміненому вигляді.

Сучасна форма числівника перший, -а, -ев українській мові є новотвором. Числівник перший, -а, -еутворився з основи порівняльного ступеня цього числівника: пьрв + іш + ий. Звук ьу слабкій позиції зник. Збіг приголосних в незвичній групі рвш спричинився до втрати середнього звука в, залишилось рш. Отже: пьрв-ьш-ий первш-ий перший. Сучасна форма числівника другий в українській мові утворилася із форми старого числівника другъ + и, а не від въторъ, хоч від основи вътор- в українській мові утворилося чимало слів, наприклад: вторити, повторювати, вівторок та ін.

Порядкові числівники перший і другий виділяються в системі порядкових числівників. Сучасна система порядкових чкслівників — це явище пізніше. А числівники перший і другий є найстаріші члени ряду порядкових числівників. Про це свідчить, наприклад, той факт, що числівники перший і другий в різних мовах найбільше різняться своїми основами.

Кількісному числівнику три відповідає порядковий числівник третій, третя, трете.

У західноукраїнських діалектах зустрічаються форми цього числівника на -ий, -а, -еі на -ій, -я, -є, тобто третій, третя, третє і третий, трета, трете.

Сучасна форма числівника четвертий утворилась із старої форми четвьртъ.

Корінь цього слова — четвер- (ертут частина кореня, а не суфікс). Отже, порядковий числівник четвертий утворився від того самого кореня, що й збірний числівник четверо.

Порядкові числівники, починаючи від п'ятий і по дев'яностий (за винятком числівника сороковий), утворюються від основ відповідних кількісних числівників через додавання прикметникового закінчення -ий, -а, -е.

При утворенні порядкових числівників від п'ятий по тридцятий кінцевий м'який приголосний (т)основи відповідних кількісних числівників замінюється на твердий приголосний.

У порядковому числівнику шостий звук о після шиплячого розвинувся з давнього е, що стояв перед дальшим твердим складом.

У числівнику сьомий звук овиступив на місці давнього є за аналогією до шостий, восьмий.

В числівнику восьмий звук о зберігся без переходу в і бо умов для такого переходу тут не було.

Порядковий числівник сороковий утворився від кількісного числівника сорок за допомогою суфікса -ов- та закінчення -ий, -а, -е.

Порядкові числівники п'ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий, вісімдесятий, дев'яностий утворюються через додавання закінчення -ий, -а, -едо форм називного відмінка відповідних кількісних числівників (де друга складова частина десят десятъ) являє собою стару форму родового відмінка множини від числівника десять). Отже: п'ятдесят п'ятдесятий, -а, -е; шістдесятшістдесятий, -а, -е; сімдесят сімдесятий, -а, -е; вісімдесят вісімдесятий, -а, -е; дев'яносто дев'яностий, -а, -е.

Порядковий числівник дев'яностий, -а, -еутворюється від кількісного числівника дев'яносто через заміну його закінчення на закінчення -ий, -а, -е.

Порядковий числівник сотий, -а, -еутворився від основ кількісного числівника сто за допомогою прикметникового закінчення -ий, -а, -е. Звук основи ъ, будучи в сильній позиції (під наголосом і перед дальшим слабким зредукованим) переходить в о. Так, сът сот + ий.

Порядкові числівники від двохсотий, по дев'ятисотий утворюються шляхом сполучення форми родового відмінка відповідного кількісного числівника з порядковим числівником сотий, -а, ; (двохсотий, -а, -е; трьохсотий, -а, -е; чотирьохсотий, -а, -е; п'ятисотий; -а, -е; шестисотий, -а, -е; семисотий, -а, -е; восьмисотий, -а, -е; дев'ятисотий, -а, -е).

Порядкові числівники тисячний, -а, -е, мільйонний, -а, -е, мільярдний, -а, -еутворюються від основ відповідних кількісних числівників за допомогою суфікса -н-та закінчення -ий, -а, -е: тисяча тисячний, -а, -е, мільйон мільйонний, -а, -е, мільярд мільярдний, -а, -е. Порядкові числівники понад мільярдний в сучасній мові майже не вживаються, бо заступаються різними скороченнями.

Якщо кількісний числівник складається з кількох чисел, то при утворенні порядкового числівника тільки останній числівник має порядкову форму і узгоджується з означуваним словом. Усі ж інші числівники залишаються в формі звичайних кількісних числівників і не змінюються; наприклад: тисяча дев'ятсот п'ятдесят дев'ятий рік.

2.2. Буква м'який знак у числівниках

М'який знак пишеться:

  • у кінці числівників (п'ять, шість, дев'ять, одинадцять — дев'ятнадцять, двадцять, тридцять);

  • перед закінченнями у непрямих відмінках (трьох, п'ятьом, дванадцятьма, шістдесятьом).

Примітка. В орудному відмінку числівника чотири можливі варіанти з м'яким знаком і без нього (чотирьома, чотирма).

У називному відмінку числівників від п'ятдесяти до вісімдесяти та від п'ятисот до дев'ятисот м'який знак не пишеться ні в середині, ні в кінці слова (п'ятдесят, дев'ятсот).

У непрямих відмінках числівників, що позначають сотні, м'який знак вживається у їхній першій частині (трьохсот, п'ятьомстам, дев'ятьмастами).


 
 

Цікаве

Загрузка...