WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → " Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом ""кінь"" та ""собака"" в англійській та українській мовах" - Курсова робота

" Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом ""кінь"" та ""собака"" в англійській та українській мовах" - Курсова робота

Звернімося до походження слова "концепт", до його внутрішньої форми. В латинській мові слово "conceptus" є останнім в ланцюжку "саріо" -"брати, взяти, отримувати, піймати, засвоювати, розуміти", "соnсіріо" -"збирати, приймати, вбирати в себе, уявляти собі". Conceptus означає "накопичення, зачаття, під зародок". Близьке до нього слово соnсерсіо означає "об'єднання, сума, сукупність". Слово "поняття" (етимологічно з тим самим коренем, що і "взяти") являє собою вдалу кальку з латинської "conceptus".

Лаконічними і водночас ємними є визначення В.І. Карасюка, який визначив концепт як багатовимірне смислове утворення, в якому виділяються ціннісна, образна і поняттєва структури [10, 109].

На думку С.Ю. Степанова концепт є "пучком" уявлень, понять, знань, асоціацій, переживань, що супроводжує те чи інше слово. На відміну від понять, концепти не тільки мисляться, а й переживаються. Вони - предмет емоцій, симпатій, антипатій, а іноді і зіткнень [16, 40].

Серед складників методики опису концепту С.Ю. Степанов виділив [15, 43]:

1) "буквальний смисл" або "внутрішню форму";

2) "пасивний", "історичний" шар концепту;

3) найновіший, активний шар концепту.

Останній не допускає власне лінгвістичного аналізу. С.Ю. Степанов наголошує, що концепти можуть "ширяти" над "словами" й "речами", виражаючись як у тих, так і в інших [15, 44]. Отже цей підхід передбачає кваліфікацію концептів з погляду мовного і з погляду концепту "як основний осередок культури у ментальному світі людини" [15, 43].

2.1.1. Фразеологізми з образним компонентом "собака"

Анімалізм, "розкриваючи" аналогії і подібність об'єктів тваринного світу і світу людини, її почуттів та емоцій, виявляє систему етнічно зумовлених асоціацій і оцінок. Вона виступає певною лінзою, яка в кожній мові по-різному відбиває погляди етносу на представників тваринного царства.

Географічна та культурна віддаленість мовних регіонів чимало сприяють унікальності емотивно-образного осмислення тварин. Характер і змістова спрямованість емотивних асоціацій часто визначається не властивостями тварин, а її "життям" у національному фольклорно-міфологічному та літературному контекстах.

Анімалізм з концептом "собака" також по-різному представлений в порівнювальних мовах. І в англійській, і в українській мовах цей анімалізм набуває як позитивного, так і негативного значення. В українській мові це може бути вірність, відданість ("вірний пес"), в англійській мові може означати людину, якій щастить ("top dog", "lucky dog"), працьовиту людину ("to work like a dog" - дуже тяжко). В обох мовах анімалізм з образним компонентом "собака" може набувати негативних значень, в більшості випадків ці значення збігаються: "give a dog a bad name", "go to the dogs"; "не для пса ковбаса", "собаче життя". В більшості випадків значення анімалізму з концептом "собака" збігаються у порівняних мовах. Особливо на нашу думку цікавим є анімалізм "собака на сіні", що представлений в обох мовах ("dog in the manger"). Цей образ використовується для опису людини, яка не дає іншим користуватися чимось, від чого їй самій немає користі.

Про жадібного собаку ми знаємо ще з байки Езопа, що розповідає, як собака, не маючи користі з сіна, гарчав на коней і не давав їм його їсти. Ось таке значення концепту "собака" (одне із множини значень) сформувалось у носіїв обох мов. Фразеологізм з концептом "собака" зустрічається також в романі I.B. Pristley "Angel pavement" [19, 495].

Щоб з'ясувати, які ж із множини значень даного концепту притаманні лише фразеологізмам української мови, а які англійської, необхідно провести детальну практичну роботу з вивчення значень і структури фразеологізмів з концептом "собака", що фігурують в порівнюваних мовах.

2.1.2. Функціонально-семантичні особливості вживання концепту "собака" в англійській мові

1. У свідомості носіїв англійської мови непристойно виряджена людина асоціюється із собакою: "done up like dogs dinner", "dressed (got) up like dog's dinner". У даному випадку "dog's dinner" - дещо огидне, непристойне, відразливе. В українській мові таку людину назвали б просто - "опудало". Таким чином можна сказати, що даний фразеологізм має більшу інтенсивність в англійській мові, до того ж в англійській мові він має більш негативне забарвлення. Щодо структури ми можемо сказати як "Не is Done up like dog's dinner", так і "Він вдягнений як опудало", тож відмінностей в структурі немає.

2. В англійській мові фразеологізм "dog keeping house" означає "брудна нічліжка, халупа, конура". В українській мові відповідного фразеологізму немає, але переклавши окремо слова ми зможемо виділити приблизне значення: "dog keeping house" - це щось занедбане або брудне. В цьому значенні концепт "собака" набуває виключно негативного забарвлення.

3. "In the dog's house" - "бути в неласці". Український варіант більш нейтральний. Втрачається анімалістичний елемент. Цікавим є пряме значення виразу "In the dog's house" - "в собачій конурі", звідси ж і український варіант фразеологізма "dog's life" - "собаче життя".

4. Ще один приклад анімалізма, в якому даний концепт набуває виключно негативного забарвлення: "go to the dogs" - "сходити нанівець" або ж "котові під хвіст". У випадку, коли анімалістичний елемент "собака" змінюється на елемент "кіт", емоційність і інтенсивність виразу не втрачається. Коли ж втрачається концепт "собака" в українському варіанті, вираз набуває більш нейтрального значення.

5. Невідомо, чому фразеологізм "dog breakfast" означає щось наспіх, неякісно зроблене, нашвидкоруч. Відповідного фразеологізму в українській мові немає.

6. "Let sleeping dog lie" в українській мові має відповідне прислів'я "не чіпай лиха, поки воно тихо". Цікаво, що у носіїв англійської мови уособленням цього лиха стає собака. Вона тут постає у вигляді злої, небезпечної тварини, що їй зовсім не притаманно в жодній з порівнюваних мов. Виключення хіба що становить фразеологізм

7. "dog eat dog" - "людина людині вовк". У цьому фразеологізмі за основу береться дієслово, а в українському відповіднику - іменник. Тому можна зробити висновок, що вони досить сильно різняться за своєю структурою, до того ж український варіант на нашу думку має більш негативну конотацію через паралель, проведену з латинським виразом: "homo homini Lupus est".

8. Ми вже згадували про фразеологізм "собака на сіні", "dog in the manger". Цей фразеологізм має певний відповідник в українській мові, як семантичний, так і структурний.

9. "Dog my cats!" Цей вираз має дуже емоційне навантаження. Ми не дуже точно уявляємо собі, які саме емоції носії мови вкладають в цей вигук і до чого тут собака і коти, тому відповідний фразеологізм в українській мові позбавлений анімалістичних елементів ("Хай йому біс!").

10. "Give a dog a bad name". У свідомості британців склалась думка, що гірше дати собаці погане ім'я, аніж просто вбити її. Тому цей фразеологізм вживається для позначення найгіршої кари, яка тільки може бути. Відповідно в українській мові сформувався стійкий вираз "огуда гірше за смерть". От тільки невідомо, чому в англійському варіанті такі страждання випали саме на долю собаки, а не якоїсь іншої тварини.

11. "Dogs bark but the caravan goes on". Цей зразок народної мудрості говорить про те, що, які б нещастя не випали на чиюсь долю, життя все одно продовжується. Варто звернути увагу на те, що для позначення всіляких життєвих негараздів використовується "собаче гавкання", а для позначення життя як такого - використовують образ каравану, або ж місяця, як в українському варіанті: "собаки брешуть, місяць світить".

12. Коли мається на увазі, що дві людини не можуть існувати поряд, постійно сваряться (рос. "собачатся"), кажуть "they are like cats and dogs", тобто "як кішка з собакою". Тут оцінки українців і британців збігаються щодо несумісності цих двох класів тварин. Структура обох варіантів також однакова.

13. Для позначення працьовитої людини в англійській мові використовується такий анімалізм: "to work like a dog". Українці ж вважають працьовитою зовсім іншу тварину: "працьовитий, як віл". Структура анімалізмів однакова, але не зрозуміло, чому британці наділяють собаку саме в цьому випадку такою несподівано позитивною якістю, як працьовитість.

14. "Top dog" - "людина, що сильніша за інших, або перебуває в кращому стані". Такий анімалізм існує лише в англійській мові і несе навантаження, не зовсім зрозуміле людині української ментальності.

15. Коли носії англійської мови кажуть "dog's desease", то мають на увазі легке занедужання. Але цікаво, чому саме dog's desease? Мабуть, собака у свідомості британців є дещо несерйозною твариною.

16. На відміну від попереднього прикладу дуже легко пояснити, чому уривчастий неспокійний сон британці називають "dog's sleep". Собака по своїй суті є дуже неспокійною твариною, тому і сон в неї такий же неспокійний.

17. Анімалізм "dog's of war" - "страхіття війни" зустрічається в творах В. Шекспіра. Тут собака є чимось страхітливим, але чому це так нам залишається тільки здогадуватись, оскільки це авторський фразеологізм.

18. "Dog the trots about finds a bone" - "собака, що крутиться навколо, шукає, знайде кістку". Тут до концепту "собака" приєднується ще одне значення: наполегливість, настирливість. В українській мові в цьому значенні собака порівнюється з вовком ("вовка ноги кормлять").


 
 

Цікаве

Загрузка...