WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект - Курсова робота

Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект - Курсова робота

conservationist – поборник охорони навколишнього середовища;

whistle-stop speech - виступи кандидата в ході передвиборчої агітаційної кампанії.

Припустимо, що нам треба перекласти українською мовою сленгізм fixer. У цього слова є багато сленгових значень: 1) торговець наркотиками; 2) пов'язний між гангстерами та урядом. Але останнім часом у слова fixer з'явилося нове сленгове значення - постійний пост перед будинком консульства, учбового або іншого закладу для ведення цілодобової охорони. Неможливо його перекласти стисло, адже в українській мові відсутній аналогічний сленгізм.

Наведемо ще декілька прикладів:

prelims - контрольна робота у вузі;

nongraded - метод навчання без заліків і оцінок;

multiversity/multiuniversity - університет з безліччю факультетів, відділень, курсів, кожний з яких представляє собою автономний інститут;

mixed media - доповідь, лекція, повідомлення з використанням декількох допоміжних засобів (кіно, радіо);

false messiah – хтось або щось, що не виправдовує сподівань;

2,5 – університетський поліцейський або охоронець.

Недоліком описового перекладу є його громіздкість та багатослівність. Тому найуспішніше цей засіб перекладу використовується в тих випадках, коли можна обійтися порівняно стислим поясненням:

Car owners from the midway towns ran a shuttle service for parents visiting the children injured in the accident. – Власники автомашин з міст, що розташовані між цими двома пунктами, безперервно привозили та відвозили батьків, які навідували своїх дітей, які постраждали під час аварії.

Підводячи підсумки усьому вищесказаному, треба зазначити, що при перекладі спеціальної розмовної лексики необхідно дотримуватися, в основному, двох напрямків - або шукати аналогічну українську лексичну одиницю, що має приблизно таку ж експресивність (еквівалентний переклад), або тлумачити чи роз'яснювати значення, тобто використовувати описовий переклад.

Дуже явним є намагання укладачів словників у деяких випадках обмежуватися стилістично нейтральними варіантами, що передають лише загальний зміст. Завдання ж з пошуку в українській мові достатньо експресивних та образних відтінків сленгізмів покладається на перекладача.

Деякі неосвідчені перекладачі, орієнтуючись на нейтральні, безжиттєві еквіваленти, уникають пошуків більш емких, точних, виразних народних виразів. Пошук належного співвідношення, як правило, забирає багато часу і якщо лексикографи і перекладачі щоразу намагатимуться знайти оптимальний варіант (для десятків тисяч найскладніших випадків), то на іншу роботу у них не вистачить часу [14;34].

Таким чином, проаналізувавши існуючі засоби перекладу, треба зазначити, що правильний вибір засобу перетворення одиниці оригіналу в одиницю перекладу - одне з основних умов створення адекватного тексту в мові, якою відбувається переклад. В підрозділі 2.3. ми проаналізуємо основні види засобів перекладу сленгової лексики з англійської на українську мову. Сленгова лексика представлена у формі вибіркі, що складається з різноманітних сленгових одиниць і відноситься до єдиного шару лексики ‒ до американського студентського сленгу.

2.2. Особливості перекладу американського студентського сленгу

Найбільші труднощі при перекладі сленгових одиниць як з іноземної мови на мову перекладу, так і навпаки, полягають в тому, що сленг, особливо молодіжний, а отже й студентський, є найрухомішим шаром лексики й жоден словник нових слів не в змозі наздогнати розвиток мови в цій сфері. До того ж, багато лексичних одиниць сленгу дуже недовговічні та швидко виходять з вживання. Словники їх просто не встигають зареєструвати. Таким чином, найбільша складність у роботі зі сленгом ‒ знаходження сучасних еквівалентів [2;13]. Крім того, перекладачі стикаються з низкою інших труднощів, які ми розглянемо детальніше.

Як було з'ясовано в попередньому розділі, лексичні одиниці професійних жаргонів є найстійкішими в часі, та й підбір еквівалентів для них здійснюється достатньо легко. Такі лексичні одиниці можна віднести до контекстуально-вільних сленгізмів. Наприклад:

Ам.: phonelab; фонолабораторія.

Укр.: фонка.

Ам.: lab; лабораторія.

Укр.: лебка.

Ці слова є лексичними одиницями, що належать до американського студентського сленгу та мають в українському студентському сленгу регулярні еквіваленти. Як правило, це технічна лексика та слова-терміни.

У стандартній мові до контекстуально-вільних лексичних одиниць відносяться особисті імена, географічні назви, назви періодичних видань і фірм, назви кораблів, літаків, партій та громадських організацій. Лексичні одиниці, що позначають ці ж явища та поняття, але відносяться до сленгу, є контекстуально-залежними і не мають регулярних еквівалентів у мові перекладу [6;41].

Наприклад, слово horse (n) в сучасному американському студентському сленгу може позначати: 1) героїн; 2) гній; 3) шпаргалка.

Отже, в різних контекстах приведене слово матиме різні значення.

Особливості перекладу як американського, так і українського студентських сленгів пов'язані також з існуванням такого "екзотичного" явища як енантіосемія (або внутрішня антонімія), тобто лексичних одиниць, які поєднують у собі протилежні значення [12;17]. Прикладами в американському студентському сленгу можуть виступати наступні лексичні одиниці:

neat;

the most; хтось або щось чудове або огидне.

gross.

floor;

bomb;

flop; добре скласти іспит або взагалі його не скласти.

bust;

stump.

З українського студентського сленгу можна навести наступні приклади енантіосемії:

балда;

баняк; дуже розумний або дуже дурний.

мутант.

Таким чином, треба вибирати необхідний еквівалент виходячи з розуміння контексту.

При порівняльному аналізі американського та українського сленгів виявляється досить значний шар лексики, що виник на основі реалій даної країни та не має еквівалентів у мові перекладу [12;45]. Прикладом безеквівалентних одиниць в американському молодіжному сленгу є наступні слова:

1) rambo - дієслово, утворене шляхом конверсії (N→V) від імені головного героя однойменного телесеріалу і позначає "знищити";

2) tupper - tea & supper;

Такого роду поняття не могли виникнути в українській мові внаслідок того, що в українській культурі немає традиції щоденного вечірнього чаю, завдяки чому в англійській культурі tea став ще однією годиною прийняття їжі разом з breakfast, lunch, dinner та supper.

3) campused - обмежений територією кампусу (територією, що прилягає до університету та включає учбові і житлові корпуси, торгові точки і підприємства побутового обслуговування). Оскільки в україномовній реальності університет являє собою тільки учбові корпуси, зрозуміло, що поняття, виражене прикметником campused, не могло виникнути в українській мові.

Наведемо приклади безеквівалентних одиниць українського молодіжного сленгу:

1) гопота – груба, малоосвічена міська молодь, яка часто знущається над людьми, нездатними за себе постояти (поняття виникло в 20-ті роки ХХ ст. в С.-Петербурзі від скорочення ГОП – "Городское Общество Паразитов" і без змін увійшло до українського сленгу);

2) чебурахи – вуха (слово утворене від імені герою популярного радянського мультфільму) та ін.

Таким чином, при перекладі студентського сленгу, який виник на основі реалій окремої країни, доводиться вдаватися до описового перекладу або до запозичення слів на основі алітерації з підрядковим перекладом.

Ще одним з досить цікавих аспектів перекладу студентського сленгу і сленгу взагалі є робота з ідіомами (фразеологічними одиницями). Найкращим засобом перекладу фразеологізмів є пошук в мові перекладу ідентичної ідіоми.

Наприклад: You may think so, but I don't buy it. В цьому прикладі нас цікавить ідіома, яка означає "не вірити чомусь або комусь". Еквівалентом до даної ідіоми може виступати український фразеологічний зворот молодіжного сленгу "не купитися на щось". Український та англійський ідіоматичні вирази співпадають за своїм образним та прямим значенням, за своїм емоційним характером та стилістичним забарвленням. Отже, наведена фраза може звучати українською мовою так: Можеш так думати, але мене на це не купити.


 
 

Цікаве

Загрузка...