WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект - Курсова робота

Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект - Курсова робота

1.4. Мовні особливості американського та українського студентських сленгів

Як зазначалося раніше, молодіжний, а зокрема студентський, сленг по суті являє собою груповий (корпоративний) жаргон. В англійській лексикографічній літературі ця мовна підсистема звичайно включається в спеціальний сленг, протиставлений загальному сленгу, що входить у загальновживане просторіччя. Студентський сленг, як правило, поєднує колективи його носіїв внутрішньогруповими зв'язками [7;191].

Розглянемо мовні особливості як американського, так і українського студентських сленгів, а зокрема різноманітні засоби утворення лексичних одиниць, які задовольняють основним особливостям даної підмови.

Значну частину одиниць студентського сленгу представляють ті лексичні одиниці, які фактично є дублетами нейтральних або розмовних одиниць. Ці лексичні одиниці не актуальні для офіційного спілкування, а є зниженими дублетами-синонімами типу:

Ам.: ace boon coon, boogerhead, roaddog= chap, pal, fellow, товариш, приятель,

bud(dy),guy, chum, mate, friend, associate; друг, компаньйон

Укр.: бандит, битяй, ландорик. та ін.

До категорії дублетів-синонімів відносимо також власно сленгізми, наприклад такі як:

Ам.: posse, dogpack, tribe, crew = one's circle of friends; коло друзів.

Укр.: брига, орда, френда, шобло.

Ам.: buzz crusher = killjoy; зануда; людина, що отруює

Укр:. достоєвський, залупистий, кумар. задоволення іншим.

Ам.: kill, kari = make fun of; підсміюватися.

Укр.: виганятися, дерти лаха, стібатися, тюкати.

Студентська молодь ввела близько 30% сленгізмів, які являють собою табуізовану лексику, що відноситься до сексуальної сфери [13;10].

Більшу групу студентського сленгу становить лексика, пов'язана з вживанням алкоголю і вечірками:

Ам.: Укр.:

chill - розслабитися; релаксувати;

have arms, chizzil - влаштувати вечірку. влаштувати паті.

Особливої уваги заслуговує та частина студентського сленгу, яка являє собою емоційно забарвлену лексику, найчастіше з глузливою, іронічною або пародійною конотацією, що, загалом, характерно для будь-якого професійного жаргону:

Ам.: Укр.:

beef і problem; геморой і проблема;

mule with a broom і a very ugly girl; мавпа і дуже некрасива дівчина;

fruit і looser, stupid person. валянок і дурень.

Як видно з вищенаведених прикладів, в утворенні цих одиниць значну роль грає метафоричний перенос, який ми детальніше розглянемо далі [13;11].

Значну роль в процесі утворення нових лексичних одиниць грають запозичення. Студентський сленг проникний для лексики, запозиченої з інших професійних груп, групових жаргонів і арго, та, в свою чергу, служить джерелом запозичень для цих соціальних діалектів. Студентські колективи черпають свої інновації в лексиконах груп, що користуються популярністю та служать для них поведінковим орієнтиром. Так, чимало сленгізмів було почерпнуто з лексикона наркоманів:

Ам.: hooch, tree, buddak, cripps, doobie, hronik, smokey treat; маріхуана.

Укр.: бадилля, драп, дубас, кукіс, пишна, трава, укроп.

Ам.: get one's johny, blaze, burn, pull tubes, play monopoly; палити маріхуану Укр.: димити, дути, пихати, свистіти, читати, шифрувати. [13;11-12].

Можна також привести приклади запозичень лексичних одиниць інших навчальних закладів в межах однієї країни:

swilge, swiggle - слабка кава з достатньою кількістю цукру, щоб зробити її несмачною.

Неодмінно слід зазначити, що існують деякі випадки іноземних запозичень:

chalkie – викладач (вплив австралійського мультиплікаційного персонажу "Old Chalky") [32;59].

В українському сленгу більша частина іноземних запозичень – це запозичення з англійської мові. Такі лексичні одиниці не представляють великих складнощів для перекладу. Даний спосіб словотвору органічно поєднується з афіксацією, і таким чином слово набуває українського "вигляду":

дрінк - напій;

трабл - проблема;

перенси - батьки.

Досить значна кількість сленгових запозичень прийшли в українську мову з російської та при цьому зберегли своє первинне значення:

тормоз, тусівка, фішка та ін.

Багато сленгових лексичних одиниць є багатозначними:

Ам.: sand - 1) цукор; 2) сіль.

Укр.: грузитися – 1) поводитись неспокійно; 2) сумувати.

Одним із найпоширеніших засобів утворення нових лексичних одиниць є зміна значення первинної лексичної одиниці. У більшості випадків зміна значення спричинена переносом найменування, а саме:

1) метафорою, оскільки метафорика - один з основних засобів сленгового словотвору. Саме за її допомогою утворюються найяскравіші та найуживаніші слова:

Ам.: birdcage; студентський гуртожиток.

Укр.: зоопарк.

Ам.: zombie; втомлена людина.

Укр.: доходяга.

В метафориці часто присутнє гумористичне трактування означуваного:

Ам.: four-eyes; людина в окулярах.

Укр.: бінокль.

2) метонімією:

Ам.: visit lady Perriam (відвідати леді Перріам) - піти до туалету (леді Перріам

подарувала коледжу будинок, де тепер розташований туалет);

Укр.: Бобик здох – стан морального і фізичного виснаження.

Одним із характерних засобів словотвору, передусім для сленгу, є каламбурна підстановка:

Ам.: braniac – інтелектуал;

Укр.: бухарест – вечірка.

Американському студентському сленгу, на відміну від українського, властиве досить широке застосування таких засобів словотвору як:

1) конверсія:

shake-up - тренувальний зал для великого класу від shake-up - трясти, розворушити;

2) словоскладання:

blue + stocking = bluestocking ("синя панчоха", вчена жінка) [32;59].

Поряд з лексико-семантичним словотвором у сленгу широко використовується морфологічний словотвір. Найбільш продуктивним є афіксальний тип словотвору. При утворенні сленгізмів використовуються ті ж суфікси, що й у нейтральній лексиці, але в сленгу вони здобувають більш широкий спектр значень.

В американському сленгу найпоширеніший суфікс - суфікс -er. В середині XX ст. цей суфікс став активно використовуватися в мові студентів Оксфорду, а потім одержав широке поширення і в інших університетах та коледжах:

reader – шпаргалка;

sleeper ‒ курс лекцій.

Спостерігається також активний словотвір за допомогою типово іншомовних суфіксів, таких як, наприклад: -ateria / -eteria (ісп.): bookateria - книжкова крамниця; bobateria - дамський салон; - ino (іт.): in gambolino - азартний гравець; lookerino - красуня.

Більш велику групу становлять дієслова, які вживаються в стійкому сполученні з постпозитивами down, off, out, up, around. Найбільш продуктивні - out і up:

wash out - не скласти іспити, бути виключеним;

button up - замовкнути, припинити розмову.

Префіксальний словотвір не властивий для американського студентського сленгу [32;59].

В українському сленговому словотворі активно використовуються такі суфікси як: -ак: гуртак; -ик: жабник, шаровик; -ло: одоробло, забивайло; -лов (-о): вислово, зависалово, попадалово; -ок: бігунок, сачок; -он: випивон, дурагон; -ха: абітуха, стипуха; -юк: сидюк; -як: движняк, дурняк та ін.

На відміну від американського, в українському сленгу в процесі словотвору використовуються префікси, такі як: -без: безбашний, безверхий; -від: відвисати, відриватись, відморожений; -з: злиняти, зрити, зшизіти; -на: намутити, накирятись; -об: обдовбаний, обдутий; -при: прибитий, прихоботити та ін.

В студентському сленгу проявляється тенденція до спрощення, до економії мовних зусиль, що виявляється у вживанні коротких слів і скороченні лексичних одиниць. 12% студентських сленгізмів становлять слова, що піддаються скороченню [13;11].

Розглядаючи деякі різновиди скорочень, особливо варто зупинитися на різних видах абревіатур та усічених форм, які широко використовуються в студентському сленгу. Можна привести численні приклади створення експресивно-забарвлених скорочень, функція яких міняється залежно від конситуації.

1) Усікання слів:

Ам.: Укр.:

soph = sophomore (другокурсник); першокур – першокурсник;

zam = exam (іспит). універ – університет.

В студентському середовищі дуже поширене усікання словосполучення, коли усікається тільки одне зі складових слів, що несе семантичне навантаження, інше ж - опускається:

Ам.: Укр.:

ret = tobacco cigarette; лаба – лабораторна робота.

2) Ініціальні скорочення.

Деякі з них мають конспіративну функцію:

Ам.: В.D.S. = big dick syndrome – самовпевнений;

Укр.: О.Т.Л. – обманув товариша лектора.


 
 

Цікаве

Загрузка...