WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Пробні уроки - Курсова робота

Пробні уроки - Курсова робота

3. Замінити наведені прислівники з префіксом не синонімами:

незабаром (скоро), небагато (мало), невгамовно (безугавно), невесело (сумно), невиразно (розпливчасто), невідкладно (спішно), невірно (помилково), недорого (дешево), недобре (погано), нелегко (важко).

4. Усно вправа 192. Утворить від поданих слів прислівники.

Неодмінний (неодмінно), ненависний (ненависно), нестерпний (нестерпно), несамовитий (несамовито), невідкладний (невідкладно), незмірний (незмірне), нечуваний (нечувано), незчисленний (незчисленно).

5. Письмово вправа 194. Закінчить речення, розкриваючи дужки.

1) Літак був не пасажирський, а вантажний. 2) Йому стало не весело, а сумно. 3) На дворі не жарко, а холодно. 4) Далі їй завдання не легке, але цікаве.

IV Закріплення вивченого

Словниковий диктант.

Невдовзі, ні туди, ні сюди; ніколи; не дорого, а дешево; неактивно; ні так, ні сяк; ніскільки; зовсім не багато; нелегко; мені вже не боляче.

V Домашнє завдання параграф 12 вправа 195. Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання не з прислівниками.

15.02.06. 7-Г клас

Тема: Дефіс у прислівниках

Мета: Ознайомити учнів з особливостями написання прислівників; досягти практичного засвоєння ними правил написання прислівників через дефіс; збагачувати словниковий запас учнів;

виховувати в учнів повагу до багатства і виразності української мови

Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручник, таблиці

Хід уроку:

I. Мотивація навчання школярів

1. Організаційний момент

2. Оголошення теми та мети уроку

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка домашнього завдання. Вправа 201. Вставити літери, скласти речення з цими словами

Поночі, удвічі, верхи, по-товариськи, навкруги.

2. Словниковий диктант:

Ніколи, незабаром, нікуди, негайно, ніякий; не повільно, в швидко; ні холодно, ні жарко; нещодавно, поночі, укупі, по-товариськи, безвісти, восени, тричі, навкруги, навіки.

III Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

  1. Пояснення таблиці "Дефіс у прислівниках".

прислівники, утворені за допомогою часток будь-, небудь-, казна-, хто - зна -: казна-де де-небудь

прислівники, до складу яких входять підсилюванні частки - то-, от-, но-, таки: тільки-но як-от

прислівники з префіксом по-: по-друге по-товариськи

при складанні слів, однакових чи близьких за складом: тихо-тихо видимо-не-видимо.

2. Письмово вправа 208. Перепишіть, вживаючи в прислівниках дефіс.

1). Одягнений по-весняному. - Гуляти по весняному лісі.

2). Зроблено по-нашому. - По нашому сюди пронісся вихор.

3). По-перше, зачини вікно, по-друге, сядь на своє місце. - Весняні канікули тривають по перше квітня.

3.Запишить, розкриваючи дужки:

Рано (вранці), довго (довго), любо (дорого), кінець (кінцем), час (від) часу, (хтозна) скільки, де (небудь), так (то), якось (от), (по) святковому, (по) ночі.

4. Біля дошки вправа 210. Перепишіть, розкриваючи дужки.

1) Фашизм не так-то просто здав позиції. 2) Десь-не-десь бовваніє на обрії самотній словак із самотнім волом у плузі. 3) Чисте по-весняному небо синіло над просікою.

IV Закріплення вивченого матеріалу.

Відповісти на питання:

1. Після яких префіксів у прислівниках пишеться дефіс (після префікса по-).

2. Поясніть написання н і нн у прислівниках.

3. Перед якими суфіксами у прислівниках пишеться дефіс.

4. Назвіть способи творення прислівників.

5. Назвіть ступені порівняння прислівників.

V Домашнє завдання

Вправа 209. Утворіть префіксально-суфіксальним способом прислівники від числівників.

Вправа 212. Утворіть від поданих прислівників прислівники за допомогою префіксально-суфіксального способу творення.

20.02.06. 7-В клас

Тема: и та і в кінці прислівників

Мета: навчити учнів знаходити в словах і пояснювати за допомогою вивчених правил орфограму "и та і в кінці прислівників"; виробляти вміння правильно писати прислівники з цією орфограмою;

виховувати в учнів пізнавальний інтерес до мови.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручник, таблиці

Хід уроку:

I. Мотивація навчання школярів

1. Організаційний момент

2. Оголошення теми та мети уроку

II. Актуалізація опорних знань.

1. Фронтальне опитування за темою "Прислівник".

а) Що називається прислівником?

б) На які питання він відповідає?

в) Що означає прислівник?

г) Які є групи прислівників за значенням?

д) Назвіть способи творення прислівників.

є) Як твориться вищий ступінь порівняння прислівників?

е) Як твориться найвищий ступінь?

ж) Розповісти правопис н і нн у прислівниках.

2.Записати речення біля дошки, пояснити написання не і ні з прислівниками.

Працюй ударно - дні пройдуть немарно (з користю). Вчитися ніколи не пізно. Легкого хліба ніде нема. Ягняти нікуди тікати, стоїть, сердешне, та дрижить. Раз на камені недалеко угляділа вона гніздечко. Ластівки невтомно ширяють у рідній стихії і весело щебечуть. Невдовзі духмяний аромат розіллється навколо.

III Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Розглянути таблицю "и та і в кінці прислівників".

и

і

з по-після кіч

після г, к, х

після ч

по-товариськи

навкруги

вночі, тричі

але: восени, почасти, безвісти

2. Біля дошки вправа 200. Перепишіть, вставляючи пропущені букви и та і.

1.Знов завмирає, звівшись навшпиньки, біла, кудласта постать. 2. Була тільки п'ята година, а навкруги вже зовсім сутеніло. 3. Лист був писаний по-російськи.

3. Вправа 202. Утворіть прислівники, поясніть написання кінцевої букви (на оцінку):

по-молодецьки, по-заячи, вночі, тричі, безвісті, завглибшки, навкруги, мовчки, по-козацьки, восени, навіки.

4. Усно вправа 203. Переписати словосполучення українською мовою і скласти речення.

Вдвічі більше, трохи зачекати, їхати верхи.

IV Закріплення вивченого матеріалу

Словниковий диктант.

По-товариськи, по-людськи, анітрохи, верхи, пішки, навкруги, поночі, мовчки, угорі, тричі, завширшки, навшпиньки, двічі, по-козацьки, укупі.

V Домашнє завдання.

Вправа 201. Вставити літери и чи і.

Скласти речення з кожним прислівником.

22.02.06. 7-Б клас

Тема: Написання прислівників разом і окремо

Мета: домогтися засвоєння учнями правил написання прислівників разом і окремо, формувати в них уміння знаходити відповідну орфограму, правильно писати слова з нею.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручник, таблиці

Хід уроку:

I. Мотивація навчання школярів

1. Організаційний момент

2. Оголошення теми та мети уроку

II. Актуалізація опорних знань.

1. Фронтальне опитування за темою "Дефіс у прислівниках"

а) Після яких префіксів у прислівниках пишеться дефіс?

б) Перед якими суфіксами пишеться дефіс?

в) В яких ще випадках у прислівниках пишеться дефіс?

2. Словниковий диктант.

Ледве-ледве, по-перше, якось-то, казна-що, по-українськи, віч-на-віч, хтозна-де, де-не-де, по-нашому, по-літньому.

III Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

  1. Пояснення таблиці "Правопис прислівників".

разом

окремо

Сполучники:

утворені за допомогою префікса прийменникового походження: наліво, втричі

Прислівникові сполучення: з прийменника й іменника, в яких іменниках зберігає лексичне і граматичне значення: на льоту, без кінця

утворені за допомогою часток аби-, ані-, де-, цю-, як

аби-де, анітрохи

з двох іменників з одним або двома прийменниками

день у день, з боку на бік

утворені складанням слів:

мимоволі, босоніж

з прийменника і повного прикметника в цілому, в основному


 
 

Цікаве

Загрузка...