WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Лексико-семантична система мови - Курсова робота

Лексико-семантична система мови - Курсова робота

Несистемним є такий контекст, коли сполучуваність слова не випливає з його семантики. Ілюстрацією несистемного контексту може служити такий уривок з пісні "Оранжевые мамы оранжевым ребятам оранжевые песни оранжево поют"; рядок з вірша В. Маяков-ського "Заштопайте мне душу"; вислів Р. Рождествен-ського про те, що В. Маяковський "писал лесенкой, а я буду писать лифтами". Несистемним контекстом для слова заграничное є фраза купила что-то очень заграничное (заграничное — відносний прикметник, а відносні прикметники не мають ступенів порівняння), а для слова жениться поєднання з прислівником скоропостижно. Подібні фрази називають невідміченими. Як приклад невідміченої фрази наводять штучно сконструйоване Н. Хомським Thecolorlessgreenideassleepfuriously"Безбарвні зелені ідеї шалено сплять". Однак будь-яка невідмічена фраза може стати відміченою. У мовознавстві зроблені спроби "розшифрувати" і тільки що наведену фразу Н. Хомського. Уявіть собі, що декілька дівчат, яких звали Ідеями (ім'я Ідея було досить поширене у 20—30-ті роки), після виснажливої туристичної екскурсії бліді (безбарвні), аж позеленілі покотом сплять в курені і хропуть (шалено сплять). Ще років 20—30 тому такі сполучення слів, як порошкове молоко, скляна сковорода, кольорова музика, анатомія кохання тощо були невідміченими, нині — широковживані.

Крім словесного, існує ще ситуативний (побутовий) контекст (час, місце спілкування, учасники комунікативного акту тощо). Класичною ілюстрацією ситуативного контексту може служити сконструйований Л. А. Булаховським діалог: "Вона червона?" — "Ні, чорна". — "А чому вона жовта?" — "Тому що зелена". Його смисл стане зрозумілим, якщо вказати, що розмова відбувається біля куща смородини.

4. Епідигматичні відношення

Парадигматичні та синтагматичні відношення пронизують усі рівні мови і є універсальними, тобто властивими всім мовам світу. Дехто вважає, що на відміну від усіх інших рівнів мови, яким притаманні тільки ці два аспекти, лексична система має ще третій вимір — епідигматику, без урахування якого неможливо ґрунтовно і вичерпно охарактеризувати семантику слова. Оскільки слово має форму і зміст, то й асоціативні його зв'язки є двосторонніми: з одного боку, існують асоціативні зв'язки з формально близькими словами, з іншого — з близькими значеннями.

Епідигматичні відношення асоціативно-дериваційні зв'язки між словами за формою і за змістом.

Асоціативно-дериваційні зв'язки за формою можна проілюструвати таким прикладом: слово земля у значенні "ґрунт" асоціюється з такими словоформами, як земелька, земляний, землистий, земельний, землекоп, землероб, землевласник, землеволодіння, землемір тощо, тоді як земля у значенні "суша" асоціюється з такими формами, як земний, наземний, підземний, земноводний, а земля у значенні "планета" — з формами земляни, навколоземний, приземлитися, приземлення тощо.

Асоціативно-дериваційні зв'язки за змістом мають місце тоді, коли переносне значення слова семантично не мотивується прямим. Так, слово чорнити має значення "ганьбити, знеславлювати кого-, що-небудь", яке пов'язане з його основним значенням "робити що-небудь чорним" чисто асоціативно. Асоціативно-дериваційні відношення особливо помітні тоді, коли переносне значення "вступає в конфлікт" з прямим. Так, скажімо, слово ремісник має основне значення "особа, яка володіє певним ремеслом і виготовляє на продаж та на замовлення певні вироби" і переносне "той, хто працює шаблонно, без творчої ініціативи, натхнення". Основне і переносне значення тут не мають спільних сем. Переносне значення в цьому разі має суто асоціативну природу (між цими двома значеннями існують стійкі асоціації), бо ремісник не обов'язково позбавлений ініціативи і не завжди працює шаблонно, без натхнення, що засвідчує хоча б така фраза, як високе ремесло.

Непоодинокі випадки, коли подібні асоціації можуть охопити цілі лексико-семантичні поля. Так, наприклад, уся лексика на означення температури виключно на асоціативній основі стала обслуговувати лексико-семантичне поле почуттів (гаряче серце, холодні стосунки, полум'я кохання, жар серця, душа палає; серце гаряче, мов жар; гарячий поцілунок, холодний прийом тощо). Завдяки стійким асоціаціям розвиваються регулярні типи змін лексичного значення слів у багатьох мовах, як то маємо у випадку метонімічних перенесень значень: вмістилище і те, що в ньому наявне (випив одну чашку), матеріал і виріб з нього (ходить у шовку), населений пункт і його населення (все село вийшло на зустріч), дія і її результат (зупинка трамвая), форма і зміст (цікава книжка), ціле і частина (стадо зі ста голів), автор і його твори (читати Шевченка) та ін.

Про те, що асоціативно-дериваційні зв'язки відіграють у мові суттєву роль, свідчать випадки хибної етимології та оказіонального переосмислення і "переінакшування" слів. Наприклад: укр. кочка зору, при-хватизація, домокради; рос. видно птицу по помёту, сослить, головокрушение, гувернянька, метеролухи, клеветой, верояции, спинжак, гульвар, купиратив, копитал, опупеть, деръмократия тощо.

Асоціативні процеси смислового зближення можуть закріпитися в мові. Так, слово смиренний, яке колись писалось як смеренный, етимологічно пов'язане зі словом съмЪрити "зменшити, стримати, вгамувати, придушити", за народною етимологією зблизилося з мир, що і закріплено в його написанні. Рос. свидетель походить від відЬти "відати, знати"; сучасне написання в корені и з'явилося під впливом зближення зі словом видеть (пор. польськ. swiadek, чеське svedek, сло-вацьк. svedok, сербохорв. св]ёдок). Асоціативне зближення слів може призвести до помітних зрушень у семантиці одного з них. Як засвідчує етимологія слова одержимий, воно спочатку мало значення "біснуватий; хворий, у якого вселився злий дух". Під впливом дієслів держати, одержати воно стало вживатися в значенні "який перебуває в полоні якого-небудь почуття, ідеї, пристрасті; який до самозабуття чимось захоплений, закоханий у якусь справу".

Дослідження асоціативних зв'язків і відношень між словами важливі для характеристики розвитку лексики. Так, при творенні нових слів у сучасних слов'янських мовах із різних способів вибирається той, який забезпечує або найвищу мотивованість нового слова, або повну немотивованість, щоб не було асоціацій, які призводять до спотворення змісту. Саме цим вимогам відповідають складні найменування (генна інженерія, рідкий кристал, маятникова міграція, трудовий семестр, масова культура) і запозичення (пейджер, комп'ютер, брокер, ваучер, інвестор, плеер, шоумен, хіт, електорат, рейтинг, імпічмент, консенсус, спікер, саміт та ін.).

Отже, лексико-семантична система специфічна порівняно з фонологічною і граматичною, що пояснюється її безпосереднім зв'язком з об'єктивною дійсністю. Вона відкрита (весь час поповнюється новими елементами) і найбільш динамічна. На противагу фонологічній системі, яку нерідко називають диференціиним рівнем мови, лексико-семантична система є синтезом основних смислових елементів та їх зв'язків і може бути названою синтезувальним, інтегральним рівнем.

Використана література

  1. Семчинський С В. Загальне мовознавство. — К., 1996. — С 98—151.

  2. Общее языкознание /Под общ. ред. А. Е. Супруна. — Минск, 1983. — С. 176—215.

  3. Общее языкознание: Внутренняя структура языка / Отв. ред. Б. А. Серебренников. — М., 1972. — С. 394—455.

  4. Плотников Б. А. Основы семасиологии. — Минск, 1984.

  5. Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика. — М., 1990.

  6. Уфимцева А. А. Лексическое значение. — М., 1986.

  7. Никитин М. В. Основы лингвистической теории значения. — М., 1988.

  8. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. — М., 1974.

  9. Попова 3. Д., Стернин И. А. Лексическая система языка. — Воронеж, 1984.

  10. Русанівський В. М. Структура лексичної і граматичної семантики. — К., 1988.


 
 

Цікаве

Загрузка...