WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → " Лінгвістичне наповнення концепту ""колір"" (""colourinz"") в українській та англійській культурах" - Курсова робота

" Лінгвістичне наповнення концепту ""колір"" (""colourinz"") в українській та англійській культурах" - Курсова робота

За словником В. Даля можна навести такі приклади:

 • as red as a beet у значенні червоний, багряний; червоний як рак [Кунин А.В., 1997: 624].

 • as red as cherry зі значенням рум'яний; кров з молоком [Кунин А.В., 1997: 624].

 • as red as fire зі значенням почервонілий [Кунин А.В., 1997: 624].

ВИСНОВКИ

Мета роботи досягнута, було проаналізовано лінгвістичне наповнення концепту "колір" в англійській та українській культурах. Досить велика площа перетину колірної лесики української та англійської мов зумовлена універсальністю колірної характеристики як такої. Дивергентність найчастіше простежуюється на рівні емоційно-експресивних, асоціативних та символічних конотацій українських та англійських фразеологізмах на позначення кольору.

Основною проблемою при прекладі фразеологічних одиниць цільовою мовою виявляється необхідність передати значення візуальних денотативних сем, які слугують основою для активізації асоціацій, та конотативного макрокомпонента, котрий вміщає багатоаспектну етнокультурну інформацію.

Метод, що його перекладач використовує, відтворюючи фразеологізми на позначення кольору, залежить від ступеня прозорості другого смислового пласта, рівня експлікації синтагмем, а також подібності значень колірних лексем мови оригіналу та мови перекладу. Покомпонентний переклад зі збереженням колірної ознаки створює подібний за смислом і стилістичними якостями фразеологізм, але цей метод не забезпечує адекватності відтворення, якщо фразеологічна одиниця мови перекладу не містить конвергентних конотативних сем, особливо значущих для створення образу оригіналу, або якщо експресивний ефект зумовлено переважно формально-звуковим аспектом образу. Тому фразеологізми з компонентом кольору при перекладі часто зазнають змін на граматичному, структурному й лексичному рівнях першого смислового пласта.

Вилучення колірної лексеми при перекладі супроводжується зміною чи втратою комплексу візуальних асоціацій. Неколірні відповідники на денотативному чи конотативному рівнях не спричиняються до значних стилістичних втрат при перекладі. Відтворюючи семантику фразеологічної одиниці з колірним компонентом у цільовому тексті, перекладачі використовують повні або часткові фразеологічні еквіваленти, вдаються до методу фразеологічного калькування та описового відтворення. Колірний компонент зберігається, якщо у мові-сприймачі існує фразеологічний еквівалент, повний або частковий з компонентом кольору (інколи дивергентним) у першому смисловому пласті, а також при покомпонентному відтворенні (смисл і конотації фразеологічної одиниці відтворено адекватно завдяки прозорості значення актуалізованої внутрішньої форми).

Отже, дослідження охопило основні аспекти перекладу колірних лексем, що функціонують у мовленні як предметно-логічні означення, та компоненти фразеологізмів.

ДОДАТОК Приклади перекладу фразеологічних одиниць

концепту „red"

Англійський варіант

Український варіант

 1. Catch someone red-handed

Спіймати когось на гарячому

 1. Not worth a red cent

І ломаного гроша не коштує.

 1. Red carpet, roll out the red carpet

Розстелити червоний килим, показати повагу лолюдини.

 1. In the red

Бути в боргу, мати заборгованість, бути збитковим.

 1. Сome (get) out of the red

Виплутатися з боргів; покрити дефіцит; почати давати прибуток.

 1. Go to the red

Приносити дефіцит, стати битковим; показувати дефіцит.

 1. Рut in the red

Привести до банкрутства, зробити нерентабельним, збитковим.

 1. Paint the town red

Відірватися на повну, гарно провести час, повеселитися.

 1. Аs red as a beet

Червоний, багряний; червоний як рак.

 1. Аs red as cherry

Рум'яний; кров з молоком.

 1. Аs red as fire

Почервонілий.

 1. Red letter day

Щасливий день, свято.

 1. Red rag to a bull

Червоний колір для бика, той, що дратує, злить.

 1. Тhe red, white and blue

Англійській флот і армія.

 1. Red herring

Відоволікаючий маневр, замилити очі, задурити голову.

 1. Red tape

Паперова волокита.

 1. Red mist

Бачити все в рожевому кольорі

 1. See red

Відчувати небезпеку

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія. - К.: Вища школа, 1983.- 137 с.

 2. Аскольдов С.А. Концепт и слово //Русская словесность. От теории к структуре текста. Антология. - 1980.- С. 10-15.

 3. Бабушкин А.П. "Возможные миры" в семантическом просторанстве языка.- М.: Высшая школа, 1992.- 320 с.

 4. Белявская Е.Г. Семантическая структура слова в номинативном и коммуникативном аспектах (когнитивные основания формирования и функционирования семантической структуры слова).- М., 1992.- 345 с.

 5. Берестнев Г.И. О "новой реальности" языкознания // Филологические науки. –Калининград . - 1997. - № 4.- С. 10-15

 6. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. -М., 2001.- 156 с.

 7. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). -- М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001, -- 224 с.

 8. Білоноженко В.М., Гнатюк І.С., Винник В.О. та ін. Фразеологічний словник української мови: В 2-х т. – К.: Наукова думка, 1993. – 325 с.

 9. Гарбовский Н.К. Теория перевода М.: Изд-во Мос. Унивеситета, 2004.-543с.

 10. Гумбольдт В. Язык и философия культуры.- М., 1985. – 125 с.

 11. Жаркынбекова Ш.К. Моделирование концепта как метод выявления этнокультурной специфики //Материалы IX Конгресса МАПРЯЛ. -Братислава, 1992.- 25 с.

 12. Краткий словарь когнитивных терминов /Под ред. Кубряковой Е. -М., 1996.- 156 с.

 13. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия РАН. -Серия литературы и языка. -Т.52. -1983.- № 1.- С. 12-16

 14. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М.: 1974.-345с.

 15. Мостепаненко Е.М. Свет в природе как источник художественного творчества // Художественное творчество.- 1986.-№ 3.- С.4-9

 16. Сергеева Е.В. Интерпретация термина "концепт" в современной лингвистике.- М., 1998.- 165 с.

 17. Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты в сознании и дискурсе. -М., 2000.- 256 с.

 18. Упорова С.О. О методологии анализа цвета в художественном тексте// Художественное творчество.- 1986 .-№ 4.- С.7-19

 19. Фрумкина Р.М. Концепт, категория, прототип // Лингвистическая и экстралингвистическая семантика.- 1992.- № 4.- С. 2-7

 20. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English.-

Oxford, 1982. -V. 2.- 453 р.

Інтернет джерела:

 1. http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/tpp/lecture_16.htm

 2. http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/publik_2005.htm


 
 

Цікаве

Загрузка...