WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Композити як вираження текстової модальності - Курсова робота

Композити як вираження текстової модальності - Курсова робота

авторської ідеї, і виступає цілісною номінативною організацією, що знаходиться у взаємодії з номінатемами.Це є взаємообумовленим процесом: авторський задум здійснює підбір номінатем, які потім стають важливим засобом для передавання і зберігання інформації. Вимога втілення текстового концепту зумовлює підбір номінатем.

РОЗДІЛ ІІІ Функції складних слів у тексті

3.1 Ономасіологічна структура складного слова

Розглядаючи ономасіологічну структуру складного слова, О.О.Селіванова виділяє наступні конституенти, що її будують:

постійні граматичні показники:

she-goat, she-goats,*

to blacklist, blacklisted,blacklisting.*

акцентологічне оформлення (порядок розташування компонентів):

bathing-suit; night-club,club-night*

словотворчий формант (ономасіологічний базис) форманти різних ступенів деривації, з урахуванням їх семантичних функцій у тому числі емотивних (базис може бути факультативний) компонентом композита:

redbrest (bird)*

ономасіологічні ознаки (мотивуючи корені чи основи їх конкретну семантику певним чином), модифіковану у процесі творення мови (береться до уваги лексико-семантичний варіант мотиваторів):

rocking-chair*

валентний чи асоціативний зв'язок між ономасіологічними ознаками. У випадку синтаксичної природи композита необхідно визначити структурно-семантичну функцію мотиваторів у можливому судженні (важливість цього компонента у смисловій структурі дериватів визначена О.А.Земською та О.С.Кубряковою: "Звичайні зв'язки мотивуючого слова та їх відтворення у семантиці похідного є важливою ознакою смислової структури дериватів [див13, 102]. Похідне слово акумулює не тільки значення безпосередньо мотивуючих слів, але і їх оточення [ див 10, 4]

chair-ridden painter*

6. тип відносин між формантом та ознаками (факультативно). Hа відміну від простого деривата, який може мати між базисом та ознакою відношення предикації (зв'язку) композити опосередковують з допомогою предиката ономасіологічні ознаки, встановлюючи між ними і формантом віднош*ення характеризації притаманності:

to baby-sit - baby-sit+er*

hand-break*

емотивний компонент, як результат загальної мети номінації:

lady-killer*

daddy long-legs*

Polk Maw-Bray*

Складність встановлення (ономасіологічної структури) OC деяких композитних найменувань зумовлено рядом причин. Першою є асоціативна природа певного масиву складних слів, на відміну від композитів утворених на базі мотивуючих синтагм. Структурно семантична функція ономасіологічних ознак асоціативних композитів практично не визначається що ускладнює вияв семантичного зв'язку між мотиваторами. Однак у певної кількості асоціативних найменувань можлива реконструкція синтагми шляхом встановлення низки асоціатів кожної з ономасіологічних ознак за суміжністю, подібністю, причиною, тематичною однорідністю.

Друга причина труднощів у визначенні ОС полягає у багатозначності деяких композитних назв, хоча більшість складних найменувань характеризується моносемічністю, що зумовлено тісним зв'зком їх мотиваційної бази з лексичним значенням, прозорістю. Все ж ОС кожного типу значення у подібних випадках встановлюється окремо, причому засобом диференціації ОС. Засобами вираження виступають ономасіологічний базис, його значення, зв'язок ономасіологічних ознак з формантом. Полісемія композитів визначається:[19, 80]

- омонімією афіксальних морфем

resurrecton-man *

resurrectionist*

- багатозначністю мотиваторів

round-fish*(промислова та кругла риба)

- варіативністю структурно-семантичних зв'язків між мотиваторами coffee-mill,coffee-grinder*

bus-,lorry-,truck-driver*

she-goat, nanny-goat*

jumping-rope,skipping-rope*

- послабленням одного з кореневих компонентів композита

cranberry*

womankind*

Третьою причиною складності інтерпретації ОС є послаблення семантичної ролі одного з кореневих компонентів композита до рівня афіксоїда. Наприклад, багато образна наявність або відсутність мотивуючої функції ономасіологічних ознак формально складного найменування, що призводить до деструкції компонента, переходу його до сфери простих слів чи маргінальної зони простими та складними словами.

e.g.transistor --- transfer+resistor

3.2. Функції складних слів у тексті

Англійський вчений М.Холлідей характеризує функцію як роль, яку ті чи інші класи слів виконують у структурі одиниць більш високого рівня. Наведене визначення дає змогу включити до функції себе такі функції категоріального статусу [30, 45] концептуалізуюча, зв'язності, текстового континууму, текстової модальності тощо:

1. Концептуалізуюча функція – дає можливість читачеві зрозуміти загальну ідею твору, відношення самого автора до них та способи їх інтерпретації читачам. Така функція виявляється у формуванні концепту першої частини "Подорожі Гулівера"Джонатана Свіфта, що має назву "A Voyage to Lilliput", де, даючи клятву при отриманні свободи Man-Mountain розкриває всю суть та бачення ліліпутами "велетня", їх страху та різноманітних пересторог, намагання автора примусити читача стати на деякий час ліліпутом та представити цю загальну картину жаху, здивування та певної гордості:

First, the Man-Mountain shall not depart from our dominions, without our great seal.

2 d Man-Mountain shall not presume to come into our metropolis, without our express order: at which time the inhabitants shall have two hours warning to keep within their doors.

3 d The said Man-Mountain shall confine his walks to our principal high roads and not down in a meadow or field of corn. (Swift, p52).

2. Функція зв'язності, що виникає на основі двобічно спрямованого зв'язку ономасіологічних ознак та механізму їх поєднання в слові ОС композита створюється в різний спосіб:

-синтагматично: railroad, water-colours;

-метафоричне та метонімічне перенесення: lazy-bones, pickpocket, що обумовлює різноплановість та багатошаровість внутрішніх текстових зв'язків, у тому числі засобами аналогії та телескопії (chocolate-coloured, earysipelas kid).

При узгодженні складного слова з контекстом композитні новотвори забезпечуються текстовою зв'язністю, що має пояснювальний характер.

They were nice-looking people – the girl Charmian Stround, slim and dark; the man, Edward Rossiter, a fair-haired, amiable young giant. Christie , p128).

Макрофункція зв'язності реалізується через ономасіологічне узгодження компонентів ОС композита з текстовим оточенням, повторення механізму творення складу номінатем.

3 Функція текстового континууму.

Континуум – це текстова категорія, що становить певну послідовність фактів та подій у просторі та часі, відношення автора до яких є суб'єктивним. ОС композитних номінатем служить засобами прогресії та стагнації, констатації кількості часу ретроспективного/проспективного руху в часі просторі:

When we came to our journey's end, the King thought proper to pass a few days at a palace he hath near Flanflasnic, a city within eighteen English miles of the Sea-shore.(.Swift , p135).

Композитами можна також передавати назви рослини dandy- lion, представників фауни blackbird, погоду heat-haze і т.д.

4 Функція адресатності, що становить собою імітацію розмови автора з читачем.

This may perhaps pass with the reader rather for an European or English story than for one of a country so remote. But he may please to consider, that the caprices of womankind are not limited by any climate or nation, and that can be easily imagined. (.Swift, p 159).

5. Текстова модальність покликана відігравати суттєву роль в актуалізації змістовно-концептуальної організації тексту. ОС композитних номінатем здатна відображати міру реальності текстового світу, полегшуючи різноплановість в їх наближенні до реальності: And is there less probability in my account of the Houyhnhnms or Yahoos, when it is manifest as to the latter, there are so mcny thousands even in this city, who only differ from their brothers brutes in Houyhnhnm-land, because they use a sort of jabber, and do not go naked? (Swift, p 27).

Крім вищезгаданих макрофункцій, що за термінологією О.Я.Кресан є функціями категорійного статусу [10, 76], існують також мініфункції, що полягають в економії синтаксичних засобів. В англомовних текстах їх зумовлено особливостями синтаксичної будови англійської мови, а саме її тенденцією до аглютинації коренів. Таким чином утворюються нові слова за різноманітними моделями. Наприклад, оказіональні композити в позиції означення служать засобом компенсації звороту, або підрядного речення в постпозиції до іменника.


 
 

Цікаве

Загрузка...