WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → " Фразеологічні синоніми тематичної групи ""старанно працювати"" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання" - Курсова робота

" Фразеологічні синоніми тематичної групи ""старанно працювати"" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання" - Курсова робота

Серед дієслів, які утворюють взаємозамінні компоненти структурних синонімів виділяються такі, які, володіючи поза фразеологічною одиницею близьким, але та не тотожним наглядно-логічним змістом, утворюють значну кількість рівнозначних синонімів. До таких дієслівних компонентів відносяться перш за все kommen — geraten , sitzen — sleeken , sitzen — sein .

Серед взаємозамінних вербальних компонентів рівнозначних структурних синонімів дуже велику продуктивність показують деякі дієслова, несинонімічні у вільних словосполученнях. Насамперед виділяються варіанти дієслів kommen — geraten, sein — stehen, liegen oder sitzen і ін., наприклад: auf einen guten Fufi mit j-m kommen oder geraten близько зійтися, подружитися з кем-л.] in Brand kommen або geraten; in Flufi geraten або kommen зав'язатися, налагодитися (про бесіду, переговори); im gleichen Alter stehen або sein; im Banne j-s stehen або sein; j-m auf dem Halse liegen або sitzen; iiber den Buchern liegen або sitzen і ін.

Рівнозначні синоніми виникають і в словосполученнях, де взаємозамінним компонентом є прикметники. Аналогічно субстантивним і дієслівним компонентам вони можуть бути синонімами, але частіше стають такими лише у словоспоченні фразеологізму. Напр. вирази eine komische або wunder-liche Haut дивак; eine ehrliche або gute Haut; mit einem silbernen або goldenen або groBen Loffel im Munde geboren sein.

Рівнозначні структурні синоніми складають велику і продуктивну групу у фразеології німецької мови. Проте поповнення словарного складу не обмежується фразеологією тільки лише цього типу. За рахунок розширення рамок стійких словосполучень певної структури, фразеологія може збагачуватися стилістичними синонімами і ще в більшій мірі синонімами , що виражають виказують різні семантичні відтінки значення.

Заміна компоненту може сприяти створенню фразеологичних одиниць, що належать до різних функціональних стилів німецької мови, а також міняти стилістичне забарвлення фразеологічних одиниць. Порівняємо, наприклад, такі фразеологічні словосполучення, як Aufmerksamkeit schen-

ken і Beachtung schenken. Перший варіант відноситься до т.з. нейтральної лексики, тобто не диференційованиї у функціонально-стилістичному відношенні. Зворот Beachtung schenken належить книжковій мові („Papierdeutsch" — по термінології стилістичного словника Дудена). Суто книжковий характер має поєднання фразеологізму j-m Vorschub leisten в порівнянні зі своїм синонімом Hilfe leisten, що відноситься до нейтральної лексики. Зміну стилістичного забарвлення показують структурні синоніми Gliick або Schwein haben, в порівнянні з Dusel ha-ben, де взаємозамінний компонент Dusel додає фразеологічній одиниці грубо-фамільярний відтінок.

Взаємозамінюваність компоненту дозволяє також виразити дуже тонкі семантичні відтінки синонімічних одиниць фразеологізмів. Так, зокрема, поєднання фразеологізмів Protest erheben і Protest einlegen, маючи спільне значення, відрізняються тим, що Protest einlegen передбачає письмову офіційну заяву протесту. Вирази sich auf die Beine machen і sich auf die Socken machen, маючи спільне значення, відрізняються тим, що вираз з компонентом Socken має відтінок швидко відправитися, швидко піти, утекти. Порівняймо в цьому плані значення одиниці фразеологізму j-m auf den Socken sein гнатися, переслідувати когось і дієслово, що вживається в розмовній мові socken бігти, мчатися.

Всі типи словосполучень, що розглянуті нами, є різновидами структурних синонімів. Окрім цього, в німецькій фразеології широко відомі випадки, де взаємозамінний дієслівний компонент сприяє створенню таких семантичних відтінків, які виходять за рамки синонімічності. Це, перш за все, дуже багаточисельна група одиниць фразеологізмів з неперехідним значенням, що перетворюються через дієслівний компонент в перехідні, напр.: wieder auf dem Damm sein бути здоровим, добре себе відчувати і j-n wieder auf den Damm bringen вилікувати, поставити на ноги кого-л.; an den Bettelstab kommen розоритися і j-n an den Bettelstab bringen розорити когось; in Flu kommen (geraten) налагодити что-л. і in Flu bringen пустити в хід та ін. У аналогічній функції відомі, далі, дієслова setzen, versetzen, наприклад: auf freiem Fufi sein бути на волі і j-n auf freien Fufi setzen випустити кого-л. на свободу, звільнити, in Erstau-nen geraten і j-n in Erstaunen setzen, in tiefer Trauer sein і j-n in tiefe Trauer versetzen.

Варіація дієслівного компоненту може, далі, збільшувати рухливість фразеології відносно характеристики дії, наприклад: auf freiem Fu sein бути на волі і auf freien Fu kommen опинитися на волі; an der Spitze stehen бути головою, очолювати і an die Spitze treten стати головою, очолити.

Одним з перших, хто звернув увагу на багатозначність одиниць фразеологізмів німецької мови, був Л. Э. Біновіч, автор відомого німецько-російського фразеологічного словника (Москва, 1956). В процесі підготовчої роботи до видання словника, Л. Е. Біновіч зіткнувся з конкретним фактом багатозначності значної кількості одиниць фразеологізмів німецької мови.

Багатозначність у фразеології відрізняється від багатозначності в лексиці. Цікавими в цьому плані є спостереження над багатозначними фразеологічними одиницями англійської мови, які в рівній мірі можуть бути застосовані і до фразеологічних одиниць німецької мови. Залежно від видів словосполучень намічаються три типи лексичних значень стійких словосполучень 1) просте; 2) первинно-образне; 3) повторно-образне.

Перший тип безпосередньо пов'язаний із значенням субстантивного компоненту в аналітичних фразеологізмах словосполученнях , де компоненти останнього, в порівнянні з іншими групами фразеології, мають відносно велику самостійність. Другий тип значення утворюється на основі переосмислення образних словосполук і завжди пов'язаний з омонімією значення вільних словосполук. Третій тип, що є з'являється украй цікавим в плані розвитку полісемії фразеологізму, виникає як вторинно-образне значення на основі первинно-образного, тобто власне значення фразеологізму. Відповідно до цих типів лексичного значення фразеологічних одиниць і багатозначність в них може бути двох типів:

1) багатозначність, пов'язана з багатозначністю субстантивного компонента поєднань фразеологізмів типу "Дієслово-іменник ", і тут ця багатозначність безпосередньо залежить від багатозначності лексичної одиниці і 2) багатозначність, пов'язана із значенням власне фразеологічної одиниці. Переосмислення останнього значення є вже процес, який представляє собою специфічне явище багатозначності у фразеології. Прослідкуємо це на прикладах.

Фразеологічна одиниця німецької мови eine Runde machen має два значення: 1) робити обхід і 2) передаватися з вуст у вуста. Обидва значення цього поєднання фразеологізму пов'язано з багатозначністю слова Runde, яке позначає, з одного боку, круг, з іншої — дозор, обхід. І те і інше значення виникає на базі субстантивного компоненту фразеологічної одиниці.

Іншого типу розвиток багатозначності ми бачимо в образній фразеологічній одиниці sich aufs Ohr legen, яка означає: 1) лінь спати, піти на бічну і 2) не діяти. Перше значення утворюється в результаті метафоричного переосмислення омонімічної вільної словосполуки, внаслідок чого виникає нове, власне фразеологічне значення (первинно-образне). Первинно-образне значення утворюється, отже, кожного разу тоді, коли відбувається утворення фразеологічної одиниці на основі переосмислення омонімічної вільної словосполуки. Друге значення виникає вже на основі повторного переосмислення значення фразеологічної одиниці (повторно-образне значення), основою якого є власне значення фразеологізму даного обороту.


 
 

Цікаве

Загрузка...