WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → " Фразеологічні синоніми тематичної групи ""старанно працювати"" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання" - Курсова робота

" Фразеологічні синоніми тематичної групи ""старанно працювати"" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання" - Курсова робота

Фразеологічні одиниці, що виникають в результаті метафоричного переосмислення вільних словосполучень, мають підвищену емоційність, цьому сприяє яскрава образність , властива словосполученням даного виду . Останнє обставина є, як можна припускати , причиною того, що доля рівнозначних фразеологічних синонімів цього типу показує суттєві відмінності від рівнозначних лексіческих синонімів німецької мови. Ця різниця полягає у наступному.

Лексичні синоніми, в яких відсутні які-небудь додаткові (семантичні, стилістичні, територіальні і ін.) відтінки до вираженого поняття, є перехідною ступінню від рівнозначних синонімів до ідеографічних або стилістичних. Для фразеологічних синонімів характерне якраз зворотне явище.

Фразеологічні синоніми з одним наочно-логічним змістом, по-перше, досить багато чисельні в словарному складі німецької мови; по-друге, вони можуть існувати впродовж століть, не показуючи тенденції до зникнення або витіснення одного синоніма другим. Збереження і тривале паралельне співіснування таких синонімів в мові (ср. приклади з прислів'ями, приведеними вище, типа Viele Koche verderben den Brei і Viele Hirten, iibel gehutet і ін.) зв'язане, очевидно, з тим, що яскрава образність, експресивність, оцінний характер, властиві даним синонімам, не дозволяють їм взаємно виключати один одного.

2.2. Види фразеологічних синонімів

Вид синонімії, що розглядається вище, є, проте, не єдиним, який включається в поняття "фразеологічні синоніми". Не менш значну групу фразеологічної синонімії складають т.з. структурні синоніми, які є фразеологічними одиницями одного структурного типу, де синонімічній заміні може піддаватися компонент, що становить семантичну основу виразу, наприклад: bei j-m in der Kreide stehen, stecken або sein; auf dem Sprunge stehen або sein бути напоготові, збиратися зробити щось[13, 49]. Заміна компонентів фразеологічних одиниць не є довільною. Кількість взаємозамінних компонентів у кожному окремому випадку є суворо визначеною, і в них, як і у всякій фразеологічній одиниці, взаємозамінні компоненти не створюються кожного разу наново, а відтворюються в мові. Дана обставина є вирішальною в підтвердженні стабільності форми структурних синонімів. Наявність взаємозамінних компонентів розширює межу стійкості форми одиниць фразеологізмів, а зовсім не свідчить про її нестійкість.

Явище структурній фразеологічної синонімії властиве словниковому складу багатьох мов. Воно є і в російській мові. Наприклад, вирази утерти комусь ніс, намилити шию або голову, вивести кого-л. на чисту воду. Проте в німецькій мові, так само як і в англійській, структурні синоніми представлені значно багатшою кількістю. Вони є майже у всіх групах фразеології і є одним з джерел розширення фразеологічного складу мови.

Структурні синоніми німецької мови різноманітні. Вони виникають у зв'язку із заміною субстантивних, ад'єктивных і вербальних компонентів фразеологічних одиниць. Наприклад: j-m den Nacken або den Riicken steifen спонукати кого-л. до опору; Grenzen або Schranken setzen ставити межу, обмежувати кого-л., что-л.; j-m auf die Fiifte або Zehen treten зачепити чиє-небудь хворе місце, боляче образити;

Структурні синоніми спостерігаються також і серед невмотивованих одиниць фразеологізмів німецької мови, тобто ідіом або зрощень фразеологізмів: j-m eine Kappe schneiden або kaufen підготувати кому-л. сумну долю.

Дуже цікавий аналіз взаємозамінних компонентів структурних синонімів. Особливість функціонування словарних одиниць в стійких або фразеологізмах словосполученнях проявляється тут в тому, що, виступаючи як компонент такого словосполучення, окремі словникові одиниці, розчиняючись і переосмислюючись у фразеологізмі в цілому, набувають тут іншого значення, в порівнянні з тим, яке властиво йому в словарному складі мови. Ця обставина пояснює причину того, що одні взаємозамінні компоненти є синонімами і поза даною фразеологічною одиницею, інші ж (і таких дуже багато) складають зовні фразеологічної одиниці тематичну низку або ж слова, абсолютно різні за значенням. У різнозначних структурних синонімах, приведених вище, лише компоненти: Grenzen — Schranken , verlaufen — verrinnen , mager — schmal являются синонімічними також и.вне даних фразеологізмів единиц . Компоненти Nacken — Riicken , Fiifie — Zehen утворюють тематичні групи по суміжності, а такі вербальні компоненти, як Schmieden — spinnen , machen — schlagen , schneiden — kau-fen є поза відповідними фразеологічними одиницями словами , які за своїм значенням дуже далекі один від одного.

Семантичні закономірності в мові, які зумовлюють утворення структурної синонімії, поки що не достатньо досліджені . Ми дозволимо собі висловити тут лише деякі попередні припущення. Структурні синоніми, як можна передбачати, виникають двояким шляхом. З одного боку, тут відбувається збіг в структурі двох самостійних одиниць фразеологізмів, виникши незалежно один від одного. З іншого боку, в структурній синонімії спостерігається варіація всередині однієї і тієї ж фразеологічної одиниці.

Структурні синоніми, так само як і власне синоніми, можуть бути повністю рівнозначними, ідеографічними і стилістичними. Звернемося насамперед до рівнозначних структурних синонімів і візьмемо, наприклад, вираження der Axt einen Stiel suchen шукати спосіб привести в дію что-л. (букв.: шукати для сокири топорище). Ця фразеологічна одиниця має в німецькій мові синонім der Haue einen Stiel suchen — (букв.: шукати для мотики, кирки ручку). Мабуть тут збіглися два синонімічні вільні словосполучення, переосмислення яких дає тотожні фразеологічі одиниці.

Абсолютно рівнозначні вирази як, наприклад, etw. auf die leichte Schulter або Achsel nehmen несерйозно, легковажно віднестися до чему-л. утворюються внаслідок того, що взаємозамінні компоненти Schulter — Achsel є рівнозначними синонімами.

Семантична і стилістична рівнозначність в структурних синонімах, де взаємозамінним компонентом є іменник, виникає в омонімічних фразеологичних вільних словосполученнях. Це може бути:

1) варіація числа взаємозамінних іменників: ein Haar або Haare in der Suppe finden чіплятися до дрібниць; відчути відразу до чогось через якусь дрібницю; die Hand або die Hande im Spiel haben бути замішаним у чомусь;

2) варіація іменника і його зменшувальної форми: etw. (wie) an der Schnur oder am Schntirchen haben знати что-л. напам'ять; ins Faustchen lachen сміятися в кулак, злорадіти; j-m kein Haar або kein Harchen krummen і пальцем не чіпати кого-л.;

3) варіація прийменникової і безприйменникової конструкції: die Achseln zucken або mit den Achseln zucken знизувати плечима; ihm brennen die Nagel або ihm brennt etw. auf den Nageln він не може втрачати жодної хвилини; йому не терпиться;

4) варіація прийменникових конструкцій: j-n an der Gurgel або bei der Gurgel fassen загрожувати чиєму у-л. існуванню, es brennt einem auf die Nagel або auf den Nageln справа не терпить анінайменшого зволікання; mit dem Kopf durch або gegen die Wand rennen wollen лізти на ріжно.

Серед структурних синонімів з взаємозамінним дієслівним компонентом також виділяється група повністю рівнозначних одиниць фразеологізмів. Це має місце, по-перше, там, де взаємозамінними вербальними компонентами є рівнозначні лексичні синоніми, які можуть мати однакове слововживання в омонімічних фразелогічних вільних словосполуках, наприклад: schlagen — hauen, schlagen — stofien, sein — sitzen, sitzen — stecken, plaudern — schwat-zen, ruhren — regen і ін. Ср.: fiber den Strang schlagen або hauen вистачило через край, зарватися; j-n vor den Kopf schlagen або stofien неприємно уразити, схвилювати кого-л., образити, розсердити кого-л.; in der Klemme sein або sitzen або stecken бути в лещатах, в скрутному положенні; etw. aus der Schule plaudern або schwatzen вибовкати, розголосити что-л.; weder Hand noch Fu ruhren або regen.

Проте значно більша кількість рівнозначних структурних синонімів утворюється за допомогою таких дієслівних компонентів, які поза фразеологією не синонімічні. Обставиною, яка дає можливість ряду дієслів з різним значенням виступати в ролі взаємозамінного компоненту однієї і тієї ж одиниці фразеологізму або, іншими словами, створює можливість утворення рівнозначних синонімів, є семантична двоплановість цих дієслів. Остання полягає в тому, що ці дієслова на основі конкретного значення, властивого їм у вільних словосполученнях, можуть в з'єднанні з іншими компонентами відповідної одиниці фразеологізму утворити нове значення фразеологізму. Прослідкуємо це на деяких прикладах. Вираження j-m auf dem Kopf tanzen має в німецькій мові ще два варіанти: j-m auf dem Kopf trampeln або herumreiten. Всі три вираження мають тотожне значення досконало ігнорувати кого-л., а також не відрізняються одне від одного в стилістичному відношенні. Дієслівні компоненти, які поза словосполученнями фразеологізмів не синонімічні, сприяють утворенню рівнозначних синонімів саме у фразеологічній одиниці, оскільки конкретне значення кожного з них, у поєднанні з іншими компонентами, створює можливість переосмислити все словосполучення для створення нового фразеологіческого значення. Аналогічний процес відбувається походить також і при створенні структурних синонімів: j-n auf die Folter spannen або schrauben , in die Augen fallen або springen або stechen ; die Flohe husten або niesen horen і ін.


 
 

Цікаве

Загрузка...