WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → " Фразеологічні синоніми тематичної групи ""старанно працювати"" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання" - Курсова робота

" Фразеологічні синоніми тематичної групи ""старанно працювати"" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання" - Курсова робота

Та обставина, що поєднання фразеологізмів корінним чином відрізняються від фразеологічних сполук і фразеологічних єдностей з'явилася приводом для того, що деякі радянські германісти, застосовуючи семантичну класифікацію В.В. Виноградова, вважають за можливе розділити фразеологію німецької мови на дві групи: фразеологічні єдності і фразеологічні сполуки. Для єдності фразеологізмів характерне переосмислення спільного значення словосполучень у зв'язку з їх образним вживанням. При цьому розрізняються а) переосмислення із затемненим образом (ідіоми) і б) переосмислення з жвавим, прозорим, мотивованим образом[10,28].

Проте, застосовуючи семантичну класифікацію В.В. Виноградова,

Л. Р. Зіндер і Т. В. Строєва в окремих випадках не зважають на специфіку німецької фразеології. Так, услід за В. В. Виноградовим, Л. Р. Зіндер і

Т. В. Строєва відзначає, що фразеологічні єдності німецької мови (в даному випадку до фразелогічних єдностей відносяться також і фразеологічні зрощення) "порівняно рідко допускають будь-яку перебудову своєї структури, вставку слів, заміну компонентів єдності синонімами, зміну граматичної форми"[10, 54].

Вищевказана обставина дає нам підставу вважати, що німецькі фразеологізми володіють більшою рухливістю компонентів і що до них в даному випадку не застосовні окремі положення, що висуваються

В. В. Виноградовим у його класифікації фразеологічних одиниць російської мови.

Для з'ясування ролі фразеологічних сполучень у словарному складі, визначення специфіки їх функціонування у язиці доцільне застосування іншої класифікації, яка відповідно може бути позначена як класифікація функціональна . З цієї точки зору стійкі або фразеологічні словосполучення можна підрозділити на дві великі групи:

I група охоплює фразеологічні одиниці, що виконують чисто називну або номінативну функцію. Семантику словосполучень цієї групи найлегше визначити при урахуванні їх структурних особливостей. Значна частина даної фразеології — це іменні (атрибутивні) сполуки, які є, по-перше, географічними назвами, наприклад, der Nahe Osten , die Deutsche Demokratische Republik або ж назвами організацій, установ, підприємств, політичних партій, наприклад, die Nationale Front. До цієї ж групи відносяться складні терміни з із различных галузей знань, наприклад, die zweite oder die hoclideutsclie Lautverschiebung (лінгв .),

die zerstreuten Wellen (фізич.) та ін.

В окремих випадках іменні (атрибутивні) поєднання можуть бути нетермінологічними, наприклад, die wilde Rose , saure Milch чи dicke Milch та ін.

До першої групи відносяться дієслівні (предикативні) сполучення, що складаються з дієслів і доповнень типу Schlusse Ziehen , Forderungen erheben , Vorbereitungen treffen , а також дієслівні сполуки , що складаються з дієслова і прийменникових конструкцій типу in Kenntnis setzen , in Betracht Ziehen , zum Ausdruck bringen і тому подібне тощо

Стійкі поєднання двох останніх структурних типів мають в німецькій мові дуже часто мають еквіваленти у вигляді дієслів, наприклад:

Schlusse Ziehen — schlufifolgern , schliefien

in Kenntnis setzen — benachrichtigen

in Betracht Ziehen — beriicksichtigen

zum Ausdruck bringen — ausdrucken і так далі

Основну масу цієї групи складають фразеологізми, лінгвістична суть яких показана у зв'язку з описом семантичної класифікації одиниць фразеологізмів В.В. Виноградова.

Вживання фразеологічних одиниць майже всіх перерахованих структурних типів, по суті справи, мало чим відрізняється від вживання слів з нейтральним стилістичним забарвленням, унаслідок чого ми можемо в цьому випадку вважати, що стійкі словосполучення вказаного типа, неафористичні фразеологічні одиниці, виконуючи називну функцію, збагачують словарний склад мови кількісно.

II група одиниць фразеологізмів виявляє у функціональному відношенні корінну відмінність від стійких словосполучень першого типу . Фразеологічні одиниці другої групи є, як правило, експресивними синонімами до тих лексичних одиниць словарного складу мови, що вже існують. У цьому легко переконатися при зіставленні одиниць фразеологізмів із словами, напр .: zwischen zwei Stiihlen sitzen і schwanken; den Mund halten і schweigen ; Steine in den Weg legen і hindern, verhindern та ін.

Підвищена емоційність, влучна оцінка, що мають місце в одиницях фразеологізмів цього типу , створюють їх особливу специфіку . Вони, виконуючи окрім називної також і оцінювальну та комунікативну функції, вдосконалюють і збагачують словниковий склад мови якісно.

Розділ 2. Фразеологічна синонімія як засіб збагачення словникового складу мови

2.1. Явище фразеологічної синонімії

До останнього часу донині фразеологічна синонімія, а також і полісемія німецької мови найчастіше просто фіксувалися більшістю словників фразеологізмів і стилістичних словників німецької мови. Нині робляться перші спроби проникнути в суть цих явищ. Насамперед це відноситься до фразеологічної синонімії.

За останні роки в нашій лінгвістичній літературі з'явилася велика кількість робіт в області англійської та німецької фразеології, які дозволяють визначити основні проблеми фразеологічної синонімії сучасної німецької мови [13, 78].

Перш за все необхідно визначити поняття фразеологічного синоніма, типи фразеологічних синонімів, а також характерні особливості, що відрізняють фразеологічну синонімію від лексичної.

Подібно до явища в лексиці, коли два слова з із різною мовною оболонкою мають однаковий або близький предметно-логічний зміст, у фразеології спостерігаються стійкі словосполучення, значення яких або повністю збігається, або показує певні семантичні або стилістичні відтінки . У цьому легко переконатися, якщо порівняти, наприклад, наступні фразеологічні одиниці німецької мови: den Sand pflugen ; leeres Stroh dreschen; Holz nach dem Walde tragen. Не дивлячись на відмінність образу зображення , яке лежить в основі приведених словосполучень , всі вони за значенням абсолютно однакові і в однаковій мірі служать для позначення даремної некорисної, непотрібної роботи, напр. відповідності в російській фразеології: товкти воду в ступі, переливати з пустого в порожнє.

Фразеологічна синонімія властива бути для всіх видів експресивної фразеології. Ми можемо спостерігати фразеологічні синоніми, наприклад, у прилів'ях, виражаючи в даному випадку однакові думки:

viele Koche verderben den Brei — viele Hirten , ubel gehiitet (напр . відповідність в російській фразеології: У семи няньок дитя без ока);

j-n auf den Arm nehmen — j-n zum besten haben ;

в образно-вмотивованих одиницях:

keinen Finger ruhren — weder Hand noch Fufi ruhren (ср . російські еквіваленти фразеологізмів: палець об палець не вдарити, пальцем не поворушити).

Велика кількість синонімів наявні серед парних сполучень. Так, наприклад, для вираження поняття інколи іноді уживаються наступні слідуючи з них: dann und wann , ab und zu , hin und wieder .

Серед рівнозначних фразеологічних синонімів німецької мови є словосполучення, що відрізняються переважним вживанням на певній території, тобто свого роду територіальні дублети. Такими є, наприклад, ідіоми із значенням мені все одно es ist mir wurst — es ist mir powidl, що вживаються в основному в південній Німеччині і Австрії, і їх синоніми: es ist mir piepe — es ist mir pomade, що уживаються в північній Німеччині і східних районах.

Як і в лексичній синонімії, серед фразеологічних синонімів можуть бути одиниці, що відрізняються один від одного семантичними відтінками. Ці відтінки можуть характеризувати, наприклад, ступінь інтенсивності протікання дії, показувати характер протікання дії і т. д., напр.: ans Werk gehen узятися за справу, sich in die Riemen legen напружувати всі зусилля.

Подібні фразеологічні синоніми по аналогії з лексичними можуть бути названі ідеографічними.

І, нарешті, фразеологія має певну кількість синонімічних одиниць, що відрізняються сферою вживання. При рівнозначності вони можуть уживатися лише в певних стилях мови. Наприклад, вирази: eine Niederlage erleiden (літ. мов .); eine Schlappe erleiden (розм .-фам.).

Фразеологічні синоніми подібного типу можуть бути названі стилістичними.

Переважно мова йде про синонімічність загального значення виразів при різній образності і різних структурних особливостях даних фразеологічних одиниць. Ці синоніми можна назвати синонімами власне фразеологізмів. Кількість їх, як показують спеціальні дослідження, є вельми значною, оскільки одною з основних зовнішніх причин виникнення фразеологічних синонімів біля різних видів ідіоматики є тенденція, що постійно діє в мові, до створення додаткових відтінків існуючих виразів. Одним з цих додаткових відтінків є підвищена експресія.


 
 

Цікаве

Загрузка...