WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Функціонування паронімів в сучасній англійській мові - Курсова робота

Функціонування паронімів в сучасній англійській мові - Курсова робота

2.1. Особливості функціонування паронімів в англійській мові

Паронімія як лексичне явище, що полягає у двосторонній фонетико-семантичній взаємодії співзвучних слів, характеризується своєрідним переплетенням формальних (фонетичних) і значеннєвих (семантичних) факторів, що визначають його сутність і закони функціонування. Паронімічна функція мови привертала увагу мислителів протягом багатьох століть. Інтерес до паронімії нітрохи не слабшав як у минулому сторіччі, так і в наші дні. До проблем паронімії в різних мовах зверталися Ш. Балли, Ф. де Соссюр, В. В. Виноградов, Ю. С. Степанов, О. В. Вишнякова, Н. П. Колeсникoв, В. И. Червоних, Т. Г. Пономаренко, Г. П. Снетова, Л. Н. Федотова й безліч інших авторів. Завдяки наполегливій роботі лінгвістів пароніми були ретельно вивчені з різних точок зору: формальної, семантичної, етимологічної, словотворчої, функціональної, нормативної, стилістичної й психолінгвістичної.

Пароніми, а часто й подібні по звучанню слова виконують у мовленні стилістичні функції.

Перед кожним автором може виникнути проблема вибору одного з паронімів. Якщо синонімічний відбір лексичних засобів незмінно супроводжує словесну творчість, то проблема вибору одного з паронімів виникає лише в тих випадках, коли в мовлення включаються паронімічні слова.

Уміле вживання паронімів допомагає письменникові правильно й точно передати думку, саме пароніми розкривають більші можливості мови в передачі тонких значеннєвих відтінків. У художньому мовленні звичайно спостерігається правильне, досить мистецьке використання паронімів. Однак можливо й свідоме відхилення письменника від норми, якщо він хоче показати мовні помилки своїх героїв. Таким чином, в основі схованого використання паронімів у художньому мовленні можуть лежати різні естетичні принципи їхнього відбору, продиктовані стилістичною установкою автора.

Інший характер носить відкрите використання паронімів, коли письменник ставить їх поруч, показуючи їхні значеннєві відмінності при видимій схожості. У цьому випадку пароніми виконують різні стилістичні функції, виступаючи як засіб посилення дієвості мовлення.

Зіткнення паронімів використається для виділення певних відповідних понять.

Сполучення паронімів може створювати тавтологічний і звуковий повтор, що сприяє їхньому посиленню.

Уживання паронімів може бути засобом уточнення думки. Іноді авторові досить звернути увагу на різну лексичну сполучуваність паронімів, щоб уточнити їхнє значення.

Можливе зіставлення паронімів, якщо автор хоче показати тонкі значеннєві розходження між ними.

Поети люблять зближати самі "невідповідні" слова, дивуючи нас своєю фантазією.

Яскравий стилістичний ефект народжує протиставлення паронімів. Звичайно в цьому випадку пароніми з'єднані протиставним сполучником і одне зі співзвучних слів дається із запереченням.

Пароніми й ще частіше співзвучні неспоріднені слова використаються в каламбурах.

Паронімія й парономазія виконують роль звукового курсиву, виділяючи співзвучні слова, яким автор надає особливого значення.

Прослідкуємо як паронімія і парономазія можуть емоційно впливати на художній текст на прикладі цитат з творів відомих англомовних письменників.

1. a) And now, perhaps, you had better leave me. The doctor made a point of quiet and repose. (P. G. Wodehouse)

b) The drawings were pleasing enough, with quite a sense of atmosphere. (J. Galsworthy)

2. a) Than the moon rose like a wonderful silver shield. (O. Wilde)

b) At a less anxious moment he might have been amused by the conflict his words aroused (J. Galsworthy)

c) Forgive me, old man, for asking you not to raise your voice (P. G. Wodehouse)

d) "Not dangerous?" "Yes, sir, when roused." (Id.)

3. a) I remember before the war, when Charles inspected the Corps on a white horse ( J. Le Carre)

b) There were noises and directions from Cramer, about removing the corpse, and in a couple of minutes heavy feet as they carried it out (R. Stout)

4. a) "Nuclear physics", said Erik reflectively. "Maybe that's for me... Did fox ever ask you why you wanted to be a physicist when you first came here?" (M. Wilson)

b) "Hello, doc. You got a job here as house physician?" ( R. Stout)

5. a) Shearing was conscious of the madman behind him, he could hear every one of Dean's gasps (J. Kerouac)

b) John was such a tender-hearted chap, affectionate to his bones, and conscientious, too... ( J. Galsworthy)

6. a) I have no idea what this talk with you will do to me. I see no reason why it should have any effect one way or another (R. Stout)

b) The truth is, my dear, we both have pasts, which it is now my task to make known to you, because they grievously and deeply affect your futures (J. Galthworthy)

7. a) "I apologize", said Loring persuasively. "It's a personal idiosyncrasy and has nothing to do with our business" (R. Ludlum)

b) The major was gone taking hospital personnel in the staff car (E. Hemingway)

8. a) Early the next morning the Mayor was walking in the square below in company with the Town Councilors (O. Wilde)

b) The major... had been in the war in Libya and wore two wound-stripes (E. Hemingway)

9. a) He was wearing a navy blue suit, a blue shirt and a white starched collar (M. Wilson)

b) We went into a motel court and bought a comfortable little suite for about four dollars ( J. Kerouac)

10. a) There was nothing remarkable in the expression of her face except its utter immobility (J. Galsworthy)

b) People always accepted an accomplished fact in time! (Id.)

c) "I expect you're right", he said slowly: "but I want to think it over" (Id.) [28, 220]

З поданих прикладів видно, що змішання або неправильне вживання даних паронімів може призвести до грубих лексичних помилок, до каламбурів або може стати причиною комічних ситуацій. Тобто, можна відзначити, що вживаючи пароніми в мовленні треба бути досить обережним, щоб фраза не виявилась абсурдною.

2.2. Особливості , пов'язані з вживанням паронімів в англійській мові

Проблеми паронімії давно привертають увагу викладачів мови й тих, хто її вивчає його. Часто, яке слово-паронім ужити, як правильно сказати - "a historic event", або "historical event"- ставить у глухий кут навіть людей, що непогано володіють мовою.

Отже, що ж таке пароніми? У працях різних мовознавців дане явище відзначене під різними назвами, як то: квазіомонімія, гетерофемія, парономазія й т.д., що свідчить, звичайно, про відсутність єдиного підходу до визначення даного явища. У лінгвістиці склалося два основних підходи до визначення паронімії – вузький і широкий. У рамках вузького підходу (О. В. Вишнякова, Д. И. Розенталь/Теленкова й ін.) [ 6; 23 ] пароніми обмежуються областю співзвучних однокореневих слів з різним значенням, що належать до одного лексико-граматичного розряду. Прихильники ж широкого підходу (В. П. Григор'єв, В. Д. Девкин, Ю. М. Скребнев, О. С. Ахманова й ін.) [ 10; 1 ] відносять до паронімів і однокореневі, і різнокореневі слова. У нашому випадку, ми будемо вести мову про слова, які відносяться до паронімів, відповідно до вузького визначення й будемо називати їх надалі мовними паронімами. Цей вибір обумовлений тим, що неправильне вживання мовних паронімів зумовлено найчастіше незнанням значень однокореневих слів-паронімів, низькою культурою мовлення, тобто – об'єктивним факторами, як у випадку c historic/historical event. Уживання мовних паронімів обумовлено, в основному, суб'єктивними факторами, таких як: бажання скаламбурити, спросоння, п'яне й інші подібні стани, а також реалізувати певні стилістичні цілі, якщо мова йде про художній твір. Погодьтеся, об'єктивно складніше вирішити, який іменник ужити в тому або іншому контексті: радник або порадник (мовні пароніми),а не радник/порадник, або рядно, наприклад.

Мовні пароніми нерідко зустрічаються в різних областях навчання мові - Business English і ESP, де студенти часто не знають, або, навіть знаючи, нерідко роблять помилки при використанні або перекладі таких слів [14 ]. Наприклад, при навчанні ESP студентів юридичних факультетів, часто зустрічалися помилки в таких словах, як:

а) inhuman/inhumane prison conditions;

b) judicial – 1.of or by a court of justice-судовий ( e.g. judicial branch) 2. showing or using judgement in thinking about something (e.g. "He is rather talented"-replied Sarah judicially) і judicious – showing or having good sense - розумний, розважливий (e.g.You put your case most judiciously);


 
 

Цікаве

Загрузка...