WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців - Курсова робота

Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців - Курсова робота

Робота за комп'ютером впливає й на інші системи організму. Так, численні публікації присвячені впливові на серцево-судинну систему. Тривале обмеження навантаження на м'язовий апарат може стати причиною функціональних порушень, а в деяких випадках призвести до виникнення атеросклерозу, аритмії, гіпертичної хвороби, інфаркту міокарда. В окремих публікаціях відмічено зниження опірності організму. Вказується на збільшення відсотку хвороб органів травлення, гінекологічні порушення.

Наступний фактор, що впливає на людину це мікроклімат приміщення.

Мікроклімат виробничих приміщень – це клімат внутрішнього середовища цих приміщень, який визначається діючими на організм людини поєднаннями температури, вологості і швидкості руху повітря, а також температурою навколишніх поверхонь.

Загальний стан і продуктивність праці тих, що працюють в значній мірі залежить від мікроклімату виробничого приміщення.

Температура повітря – один з провідних чинників, що визначають мікроклімат виробничих приміщень.

Вологість повітря – це вміст в ньому пари води.

Фізіологічно оптимальною є відносна вологість в межах 40-60%. Підвищена вологість повітря в поєднанні з низькими температурами надає значну охолоджуючу дію, а в поєднанні з високими сприяє перегріванню організму.

Рухливість повітря. Людина починає відчувати рух повітря при його швидкості приблизно 0,1 м/с.

Під оптимальними мікрокліматичними умовами розуміють такі поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалій систематичній дії на людину забезпечують збереження нормального функціонального і теплового стану організму без напруги механізму терморегуляції.

Допустимими мікрокліматичними умовами називають такі поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалій і систематичній дії на людину можуть викликати швидко нормалізуються зміни функціонального і теплового стану організму, що приходять, і напружену роботу механізму терморегуляції, що не виходить за межі фізіологічних пристосовних можливостей.

Вентиляція. Під вентиляцією розуміють систему заходів і пристроїв, призначених для забезпечення на постійних робочих місцях, в робочій і обслуговуваній зонах приміщень метеорологічних умов, відповідних гігієнічним і технічним вимогам.

Залежно від способу переміщення повітря розрізняють вентиляцію природну і механічну.

Інший фактор, що впливає на фізичний стан людини є випромінювання.

Іонізуючим випромінюванням називається будь-яке випромінювання, прямо або що побічно викликає іонізацію середовища.

Іонізуюче випромінювання буває електромагнітним і корпускулярним.

Біологічна дія іонізуючих випромінювань на живий організм в першу чергу залежить від поглиненої енергії випромінювання.

Джерелами електромагнітних полів є, наприклад, індукційна котушка, робочий конденсатор, окремі елементи генераторів котушки контурів і зв'язку, конденсатори, що підводять лінії, трансформатори, антени і ін.

Ступінь дії електромагнітних випромінювань на організм людини залежить від діапазону частот, інтенсивності дії відповідного чинника, тривалості опромінювання, характеру випромінювання, режиму опромінювання, розмірів опромінюваної поверхні тіла і індивідуальних особливостей організму.

Біологічну дію електромагнітних полів вищих частот викликають в основному з їх тепловим і аритмічним ефектом.

По характеру генерації випромінювання лазери підрозділяються на імпульсні і лазери безперервної дії.

Енергетичні параметри лазерів залежать від їх вигляду.

Дія лазерного випромінювання на організм людини носить складний характер і обумовлено як безпосередньою дією лазерного випромінювання на опромінювані тканини, так і вторинними явищами, що виражаються в різних змінах, що виникають в організмі в результаті опромінювання. Розрізняють термічну і нетермічну дії лазерних випромінювань.

Ультрафіолетовим випромінюванням називається електромагнітне випромінювання в оптичній області, що примикає з боку коротких хвиль до видимого світла і що має довжини хвиль в діапазоні 200.400 нм.

Природним джерелом УФВ є сонце. Штучними джерелами УФИ є газорозрядні джерела світла, електричні дуги, лазери і ін.

П'ятим фактором є пожежна безпека. Горінням називається швидко протікаюче хімічне перетворення речовин, що супроводжуються виділенням великих кількостей теплоти і звичайно яскравим свіченням.

Пожежею називається неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що завдає матеріального збитку.

Вельми поширеним джерелом пожежі є куріння в недозволених місцях. Розповсюдження і джерела запалення, пов'язані з використанням електричної енергії. Це, перш за все короткі замикання, які супроводжуються великим тепловиділенням, освітою в зоні замикання дуги з розбризкуванням металу.

Безпека людей при пожежі, а також скорочення можливого збитку від них досягається забезпеченням пожежної безпеки виробничих об'єктів.

Під пожежною безпекою розуміється такий стан об'єкту, при якому з великою вірогідністю запобігає можливість виникнення пожежі, а у разі його виникнення забезпечується ефективний захист людей від небезпечних і шкідливих чинників пожежі і порятунок матеріальних цінностей. Пожежна безпека виробничих об'єктів забезпечується розробкою і здійсненням систем запобігання пожежам і системам пожежного захисту. Це завдання розв'язується як на стадії проектування устаткування, так і в процесі його експлуатації.

Фактор, що впливає на організм людини в процесі праці є освітлення приміщення.

Основними поняттями, що характеризують світло, є світловий потік, сила світла, освітленість і яскравість.

Світловим потоком називають потік променистої енергії, що оцінюється оком по світловому відчуттю.

Хороше освітлення діє тонізуючі, створює гарний настрій, покращує протікання основних процесів нервової вищої діяльності.

Поліпшення освітленості сприяє поліпшенню працездатності навіть в тих випадках, коли процес праці практично не залежить від зорового сприйняття.

Виробниче освітлення буває:

Природним: обумовлено прямими сонячними променями і розсіяним світлом небозводу. Міняється залежно від географічної широти, часу доби, ступеня хмарності, прозорості атмосфери. По пристрою розрізняють: бічне, верхнє, комбіноване.

Штучним: створюється штучними джерелами світла (лампа розжарювання і т. д.). Застосовується за відсутності або недоліку природного. За призначенням буває: робочим, аварійним, евакуаційним, охоронним, черговим. По пристрою буває: місцевим, загальним, комбінованим. Влаштовувати одне місцеве освітлення не можна.

Раціональне штучне освітлення повинне забезпечувати нормальні умови для роботи при допустимій витраті засобів, матеріалів і електроенергії.

При недостатності природного освітлення використовується суміщене (комбіноване) освітлення. Останнє є освітленням, при якому в світлий час доби використовується одночасно природне і штучне світло.

Наступній чинник, що впливає на фізичний стан людини є неправильне використання електричного струму, який приводити до електротравм.

До електротравм в процесі здійснення функціональних обов'язків можна віднести:

– поверхневі ушкодження, тобто ушкодження шкіри та інших м'яких тканин, зв'язок та кісток;

– пошкодження очей, запалення зовнішніх оболонок очей;

– летальні наслідки від дії електричного струму (припинення роботи серця, зупинка дихання та електричний шок).

Пріблізно 75% випадків ураження людей струмом супроводжується виникненням місцевих електротравм. За видами травм ці випадки розподіляються таким чином,% :

– електричні опіки – 40%;

– електричні знаки – 7%;

– механічні пошкодження – 0,5%;

– електрофтальмія – 1,5%;

– змішання травми – 23%.

5.2. Зменшення дії небезпечних та шкідливих факторів на працівників

Згідно з розглянутими чинниками, які впливають на здоров'я та роботу людини, працюючою за комп'ютером, необхідно впровадити ряд заходів щодо зменшення впливу та небезпечності даних факторів.

Розглянутий чинник – це робота за комп'ютером . До вимог щодо організації робочого місця користувача ЕОМ можна віднести наступне:


 
 

Цікаве

Загрузка...