WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців - Курсова робота

Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців - Курсова робота

Суспільства типу Nаtiоnаl Теаchеrs Аssоciаtiоn, Аmеricаn Аcаdеmy оf Pеdiаtrics і US Surgеоn Gеnеrаl виразили тривогу з приводу негативного впливу деяких сучасних пісень. Так, при обговоренні законопроектів з цього

питання були встановлені наступні факти:

 • З самого виникнення кино-звукової індустрії мелодії, слова і картини (як окремо, так особливо разом) мали глибокий вплив і на суспільство, і на окремих людей як в позитивному, так і в негативному напрямі.

 • Деякі типи музики і відео-фільмів сприяють затвердженню негідних людини шкідливих відчуттів і поганої поведінки шляхом навіювання, виправдання, заохочення насильства, вандалізму, вбивства, зловживання наркотиками, самогубства, людських жертвопринесень, деградації жінки, дітей і людської раси, звірства, садизму, мазохізму і інших збочень.

 • Подібний аморальний матеріал переважно направлений на молодь в роки її підвищеної сприйнятливості.

 • Цей матеріал майже повсюдно доступний, незалежно від віку, коли є гроші.

РОЗДІЛ 5

ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1. Характеристика та аналіз шкідливих і небезпечних факторів при роботі в приміщенні за комп'ютером з точки зору охорони праці.

Згідно Закону України "Про охорону праці", охорона праці – це система правових соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів спрямованих на забезпечення здоров'я і працездатності людини в процесі праці .

Охорона праці виявляє і вивчає можливі причини виробничих нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж і розробляє систему заходів і вимог з метою усунення цих причин і створення, безпечних і сприятливих для людини умов праці.

Складність завдань, що стоять перед охороною праці вимагає використання досягнень і виведень багатьох наукових дисциплін, прямо або побічно пов'язаних із завданнями створення здорових і безпечних умов праці.

Оскільки головним об'єктом охорони праці є людина в процесі праці, то при розробці вимог виробничої санітарії використовуються результати досліджень ряду медичних і біологічних дисциплін.

Успіх в рішенні проблем охорони праці у великій мірі залежить від якості підготовки фахівців в цій області, від їх уміння ухвалювати правильні рішення в складних і мінливих умовах сучасного виробництва.

Організація роботи в галузі управління охороною праці полягає у виборі і формуванні такої структури управління охороною праці в установі, котра якнайкраще відповідала б основній меті – забезпечення безпеки і здорових умов праці.

Під умовами праці розуміється сукупність фактів виробничого середовища, що роблять вплив на здоров'ї і працездатність людини в процесі праці.

Дослідження умов праці показали, що чинниками виробничого середовища в процесі праці є: санітарно - гігієнічна обстановка, психофізіологічні елементи, естетичні елементи, соціально - психологічні елементи.

З вищепереліченого виходить, що виробниче середовище, що створює здорові і працездатні умови праці, головним чином забезпечується вибором технологічного процесу, матеріалів і устаткування; розподілом навантаження між людиною і устаткуванням; режимом праці і відпочинку, естетичною організацією середовища і професійним відбором тих, що працюють.

Організація і поліпшення умов праці на робочому місці є одним з найважливіших резервів продуктивності праці і економічної ефективності виробництва, а також подальшого розвитку самої працюючої людини. У цьому головний прояв соціального і економічного значення організації і поліпшення умов праці.

В процесі професійної діяльності сукупність факторів трудового процесу впливають на здоров'я і працездатність людини. Наслідки дії несприятливих факторів створює високий ризик виникнення різних форм захворювання людини.

В процесі професійної діяльності на здоров'я працівника і його працездатність впливають такі фактори :

 • організація робочого місця;

 • робота за комп'ютером;

 • мікроклімат приміщення;

 • випромінювання;

 • пожежна безпека;

 • освітлення;

 • електричний струм.

Організація робочих місць повинна забезпечувати стійке положення та вільність рухів працівника, безпеку виконання трудових операцій, включати або допускати лише в деяких випадках роботу в незручних позиціях, котрі зумовлюють підвищену втомлюваність.

Організація робочого місця залежить від характеру праці оператора і умов праці.

Комфортність праці і висока продуктивність на робочому місці оператора залежить також від правильного вибору основного і допоміжного устаткування, яке повинне відповідати ергономічним вимогам.

Робоче місце повинне забезпечувати можливість зручного виконання роботи. Важливим моментом в організації робочого місця є також визначення займаної їм виробничої площі.

Не менш важливим питанням в організації робочого місця є питання організації його обслуговування, оскільки від цього залежить не тільки продуктивність праці, але і режим праці і відпочинку тих, що працюють, ритмічність виробництва.

Другим фактором є робота за комп'ютером. Як свідчать численні спостереження, навіть сучасні комп'ютери не тільки потенційно небезпечні, а й шкідливі. В сучасних умовах трудової діяльності широко та масово застосовується комп'ютерна техніка.

Отже, основними факторами, які впливають на функціональний стан користувачів комп'ютерів є виробниче середовище (мікроклімат, освітлення, наявність шкідливих речовин у повітрі, рівень шуму, випромінювання), трудовий процес (напруженість та важкість праці), внутрішні засоби діяльності ( робоче місце, пульт керування, засоби відображення інформації, допоміжне устаткування) та соціально-психологічні фактори. Серед основних розладів здоров'я користувачів, що формуються під впливом роботи за комп'ютером можна виділити зоровий дискомфорт, перенапруження скелетно-м'язової системи, ураження шкіри, розлади ЦНС, порушення репродуктивної функції тощо.

Зоровий дискомфорт. Термін астенопія означає всякі суб'єктивні зорові симптоми чи емоційний дискомфорт, що є результатом зорової діяльності. Основними джерелами небезпеки є: 17-ти та 19-ти дюймові дисплеї, нечітке зображення, мерехтіння, напружена монотонна робота, несприятлива розподіленість яскравості у полі зору, засліплюючи дія світильників. Таким чином, порушення зорових функцій пов'язана з 3-ма групами факторів: параметрами освітлення робочого місця, характеристиками дисплея, специфікою роботи за комп'ютером. Тому в першу чергу треба звернути увагу на забезпечення раціонального освітлення на робочому місці, використання сучасних дисплеїв з покращеними характеристиками, дотримання режимів праці та відпочинку.

Перенапруження скелетно-м'язовоїсистеми. Тривала праця в одноманітному напруженому сидячому положенні, мала рухова активність при значних локальних динамічних навантаженнях, що припадають лише на кисті рук можуть призвести до появи низки хворобливих симптомів, що мають назву – синдром довготривалих статичних навантажень (СДСН). СДСН може проявлятися втомою, болем, судомою, онімінням та локалізуватись у різних частинах тіла (шия, спина, руки, ноги та ін.). Перенапруження скелетно-м'язової системи спричинено: нераціональною позою при сидінні, яка ускладнюється відсутністю урахування ергономічних вимог до організації робочого місця; однотипними циклічними навантаженнями, що викликані роботою за клавіатурою; обмеженою загальною руховою активністю.

Ураження шкіри проявляються у вигляді свербіжу та лущення шкіри, рожевих вугрів. Причина – низька відносна вологість на робочих місцях операторів та часте виникнення електростатичних зарядів.

Розлади центральної нервової системи (ЦНС). До найважливіших факторів, характерних для роботи операторів відео дисплейних терміналів (ВДТ), що впливають на погіршення стану їх ЦНС належать: інформаційне перевантаження мозку в поєднанні з дефіцитом часу; тривожне очікування інформації, особливо тієї, що викликає необхідність прийняти рішення; велике зорове та нервово-емоційне напруження; висока відповідальність за кінцевий результат; тривала ізоляція у спілкуванні, зумовлена індивідуальним характером праці за ВДТ. Праця операторів ВДТ пов'язана з низкою стрес-факторів, які можуть спричинити розлади ЦНС. Ці фатори належать до умов праці, особливостей трудового процесу, організації робочих місць, мотивації праці, особливостей апаратного та програмного забезпечення, соціальної сфери.

Порушення репродуктивної функції. Дослідження проведені в США та Швеції серед жінок, які під час вагітності працювали більше 20 годин на тиждень за комп'ютером показали, що у них число спонтанних абортів, мертвонароджених дітей та передчасних пологів майже в два рази перевищує аналогічні показники у жінок, які не працювали за комп'ютером під час вагітності. У багатьох публікаціях висловлюється думка про те, що найбільш імовірною причиною порушення репродуктивної функції у жінок, які працюють з ВДТ є електромагнітні поля, що генеруються комп'ютером. Також серед причин можна назвати весь комплекс діючих факторів, включаючи тривале перебування у незмінній позі, напруження скелетно-м'язової системи і стрес.


 
 

Цікаве

Загрузка...