WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців - Курсова робота

Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців - Курсова робота

4

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

Гуманітарний інститут

Кафедра прикладної лінгвістики

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідуючий кафедрою

прикладної лінгвістики

канд.філол.наук, професор

Філіппова Н.М.

____

"___"_____________200__р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

На тему: "Структура типових тематичних англійських назв груп і

виконавців"

Миколаїв

2007

ЗМІСТ

ВСТУП .....................................................................................4

РОЗДІЛ 1.МОВНА НОМІНАЦІЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ НАЗВ

МУЗИЧНИХ ГРУП І ВИКОНАВЦІВ .............................................8

1.1. Знакоутворювання- необхідна умова лексичної номінації.............. 8

1.2. Вторинна номінація ............................................................14

1.3. Словотвір і його роль в розвитку нових номінацій .....................21

РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ АНГЛІЙСЬКИХ НАЗВ

МУЗИЧНИХ ГРУП ТА ВИКОНАВЦІВ ..........................................30

2.1.Класифікація назв музичних груп та виконавців за музичними

стилями .................................................................................30

2.2. Особливості номінації назв музичних груп ...............................33

2.3. Особливості змін в правилах номінації популярних музичних груп

в період з 1923 по 2006 рік............................................................47

2.4. Семантичні зміни в структурі назв ..........................................55

РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ СТРУКТУРНО-ТЕМАТИЧНОГО СЛОВНИКА- ДОВІДНИКА АНГЛІЙСЬКИХ НАЗВ ГРУП І ВИКОННАВЦІВ, ТА МУЗИЧНИХ СТИЛІВ

ЗАСОБАМИ LINGVO ............................................................. 58

3.1. Аналіз універсального електронного словника Lingvo ...............58

3.2. Опис створенного словника-довідника ...................................60

3.3. Компіляція та підключення словника .....................................63

РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ПЕВНИХ

МУЗИЧНИХ СТИЛІВ НА ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА

СУСПІЛЬСТВО .......................................................................66

4.1. Обґрунтування необхідності зниження негативного впливу

певних музичних стилів на оточуюче середовище та суспільство ..........66

4.2. Аналіз негативного впливу рок музики на оточуюче середовище

та суспільство .......................................................................70

4.3.Заходи мінімалізації негативного впливу музики

на суспільство .........................................................................75

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ...................................................77

5.1. Характеристика та аналіз шкідливих і небезпечних факторів

при роботі в приміщенні за комп'ютером з точки зору охорони праці...77

5.2. Зменшення дії небезпечних та шкідливих факторів на

працівників .......................................................................86

5.3. Розрахунок освітлення ......................................................90

ВИСНОВКИ ...........................................................................92

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .......................................93

ДОДАТОК А. Назви груп, які були використані в дослідженні

ДОДАТОКB. Фрагмент словника

ДОДАТОК C. Головне вікно програми

ДОДАТОК D. Вікна картки

ДОДАТОК Е. Електроний словник-довідних англійських назв груп

і виконавців, та музичних стилів на магнітному носії

ВСТУП

Назва (ім'я, лат. nomina ) - це важливий лінгвістичний аспект в маркетингу, рекламі і витворах мистецтва. Семіотика сьогодні обумовлює вибір правильної назви в певній частині особливого профілю компанії, послуг або продуктів. Для досягнення цієї мети, професійні рекламні агенти керуються цілим рядом аксіом по створенню брендових назв. Проте, зразки назв в цих сферах не можуть визначатися по одному чиннику, вони повинні бути розглянуті як постійно змінні традиції. Крім того, імена можуть розкривати ідеологію суспільства або культури.

Актуальність даної теми полягає в тому, що музика сьогодні дуже різноманітна, виникає безліч різних музичних напрямів, стилів і підстилів. Сучасна музична культура має тенденцію до розвитку нових музичних стилів, які обумовлюють і вибір певних назв, що характеризують молоді колективи. Вперше назви музичних груп класифікуються за морфологічними і семантичними ознаками.

Метою роботи є розробка класифікації назв груп і виконавців згідно формальним і семантичним критеріям, а також визначення стереотипічної моделі назв для певних стилів музики.

Для досягнення мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання:

  • дискурсність музичного стилю;

  • встановити основні правила номінації;

  • виявити жанрові позначення в структурі назв;

  • визначити стереотипи назв;

  • розробити класифікацію назв за морфологічними

характеристиками;

  • класифікувати назви за семантичними характеристиками;

Досягнення поставленої мети і рішення конкретних задач

зумовили використання методів семантичного аналізу для вивчення семантичних характеристик назв музичних груп; кількісного аналізу назв для вивчення змін типових структур у назвах колективів і виконавців впродовж декількох десятків років. Когнітивно-лінгвістичний аналіз виявляє два типу назв: буквені і метафоричні назви. Історичний метод досліджує процес зміни правил номінації назв музичних груп і виконавців впродовж 1923-2006 рр. . Описової метод використовується для фіксації даних кількісного аналізу змін в структурі назв груп. Метод узагальнення використовується для визначення загальних ознак і властивостей для назв груп, які не були класифіковані. Метод прогнозування розглядає виникнення нових моделей назв.

Наукова новизна дипломного дослідження полягає в тому, що вперше розробляється словник назв музичних груп і виконавців. На сьогодні електронні словники набувають все більшого поширення. Дане явище пояснюється інтенсивністю розвитку інформаційних технологій і засобів ведення бізнесу, що вимагає все більшій швидкості реагування на події, що відбуваються. Унікальність даного словника в тому, що це єдиний систематизований словник, який надає інформацію про походження назви груп і виконавців, а також має короткий опис музичних стилів.

Вперше розглядаються основні зміни правил номінації в назвах груп і виконавців впродовж декількох десятків років. Також в даній роботі вперше розглядаються музичні стилі, які беруть моделі назв з цілком певних ресурсів, і ці ресурси передають значення, що асоціюються з кожним стилем музики. Робиться спроба пояснити процеси номінації у даній сфері.

Практична цінність. Визначення правил номінації і класифікація назв груп і виконавців допоможе молодим колективам вибрати правильну і оригінальну назву, яка характеризуватиме саме той музичний стиль, який вони виконують. Даний програмний продукт може використовуватися на практиці, як меломанами, так і у сфері шоу-бізнесу. Такий словник допоможе молодим колективам, оскільки надасть можливість зрозуміти основні чинники походження самих назв, а також дозволить уникнути повторень і більш креативно підійти до вибору назви. Створений словник має великий потенціал та практичну цінність, так як його можна постійно поповнювати, модернізувати, вдосконалювати, що є великим значенням для музичної індустрії

Об'єктом дослідження в дипломній роботі виступили різноманітні музичні стилі і напрями, такі як рок і реп, та музичні групи і виконавці.

Предметом дослідження є назви музичних груп і виконавців, а також музичні стилі.

Гіпотеза. Використовуючи термінологію когнітивної лінгвістики, ми припускаємо, що кожна музична культура розвиває певний набір концептуальних метафор. Як відомо, концептуальні метафори представляють спосіб мислення, який закладений в соціальній практиці.

Матеріалом дослідження послужили 2578 назв музичних груп та виконавців, електронні бази даних назв музичних груп і виконавців, розташовані на сайтах: www./bandregister2.co.uk; www.rollingstone.com/; www.home.talkcity.com/MoshPitWay/wetzki/bandnames.html; www.billboard.com/bbcom/index.jsp;www.rapdict.org/; www.riaa.com/gp/database/;www.allmusic.com/;www.ohhla.com; www.headbands.com;www.geocities.com/SunsetTrip/7011/geetar.html; www.worldwidepark.com.


 
 

Цікаве

Загрузка...