WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Аудіювання на середньому етапі навчання - Курсова робота

Аудіювання на середньому етапі навчання - Курсова робота

Вправи за допомогою яких перевіряється ступінь глибини і повноти розуміння, повинні відноситься тільки по 3 рівням (2-4), з їхньою допомогою може бути виявлена і фрагментарність розуміння.

Загальне розуміння тексту перевіряється звичайно за допомогою обраної відповіді на питання (так називані правильний/не правильна відповідь виконання текстів типу "Viele Whlen" (вибір правильної відповіді як правило з чотирьох).).

Рівень детального розуміння визначається шляхом заповнення пропусків у графічному ключі, що представляє собою скорочений чи повний виклад того, що прослуховується. У залежності від мовної підготовки слухачів і складності тексту пропуски можуть мати більші чи менші інтервали (наприклад, пропускається кожне одинадцяте слово, кожне сьоме чи кожне третє).

Рівень детального розуміння перевіряється за допомогою відповідей на питання, переказів на рідній і іноземній мовах, складання розгорнутого плану і т.д.

Рівень критичного розуміння пов'язаний з оцінкою прослуханого, з виділенням основної інформації, з коментуванням і обговоренням, тобто з творчими, проблемними завданнями, що припускають розуміння емоційно-оцінних елементів тексту і наявності уміння співвідносити зміст із ситуацією спілкування.

А от що пропонують Сахарова і Рабинович. Вони вказують, що установка слухача може бути пов'язана з розуміння основної і особистісно-значущої інформації, одержанням даних, що представляють цінність для практичної діяльності і для спілкування в колективі однолітків. У зв'язку з цим завдання для перевірки розуміння тексту можуть бути трьох типів:

 • завдання на розуміння змісту прослуханого;

 • завдання на творчу переробку сприйнятої інформації;

 • завдання на використання отриманої інформації у спілкуванні й інших видах діяльності.

Комунікативні завдання першого типу пов'язані з розвитком умінь цілеспрямовано, відповідно до комунікативної задачі сприймати інформацію навчального тексту на рівні фактів і на рівні ідей, у загальному чи детально, або здійснювати розумовий пошук за визначеним завданням. Виконуючи завдання цього типу, слухач виділяє опорну думку, основну ідею, основні твердження, як вони здійснюються автором. Комунікативні завдання даного типу можуть бути різноманітними:

 • прослухайте розповідь і скажіть, про кого в ній говориться і що про нього сказано;

 • послухайте ще раз розповідь і перекажіть епізод...;

 • прослухайте розповідь і придумайте йому назву;

 • прослухайте текст і підберіть ілюстрації до нього;

 • прослухайте наступне повідомлення і скажіть про який предмет (явища, події) йде мова.

Комунікативні завдання другого типу припускають творчу переробку сприйнятої інформації, активну розумову роботу учнів, вираження свого відношення до загального змісту, до окремих проблем, до тверджень автора:

 • охарактеризуйте діючих осіб;

 • визначте ставлення автора до діючих осіб і подій;

 • скажіть, як ви відноситесь до подій і діючих осіб.

Третій тип комунікативних завдань пов'язаний із включенням отриманої інформації в процес спілкування, з її передачею тому адресату, що зазначений у комунікативній задачі, чи з її використанням в інших видах діяльності: бесіді, дискусії по проблемі, порушеної в повідомленні, виготовлення подарунків, виробів своїми руками по почутих рекомендаціях і т.п.

Виконуючи завдання, учні звертаються не тільки до вчителя, але і один до одного, працюючи в парах, трійках, групами. Виконання перерахованих завдань не тільки формує уміння розуміти мову на слух, але і свідчить про розуміння, отже, виконує і правильну функцію.

З метою перевірки, як уже було зазначено, використовуються тестові форми контролю, що дозволяють одночасно охоплювати весь клас. До них відносяться альтернативний тест (так - ні; вірно - не вірно), текст множинного вибору (з 3 - 4 тверджень - одне правильне, а інші відволікаючі) і тест доповнення, відновлення.

Використовуючи тестові завдання, учитель має ту перевагу, що йому вдається залучити до роботи всіх учнів одночасно й оцінити результати кожного, тому що школярі записують виконання символами. Разом з тим не слід забувати і про те, що тести - більш приваблива форма контролю. Вони мало придатні в класі з гарною мовною підготовкою, особливо тоді, коли мова йде про взаємозалежне навчання слуханню і говорінню.

Фрагмент уроку на аудіювання для учнів 6 класу з поглибленим вивченням іноземної мови.

Метою завдань перед переглядом фільму є підготовка до перегляду, мотивація учнів, введення в тему і, якоюсь мірою, активізація отриманих раніше знань по даній темі.

Учням пропонується виконати наступні завдання:

1. Was fllt Ihnen ein< wenn Sie das Wort "Weihnachten" hren?Notieren Sie Ihre spontanen Assoziationen zu diesem Wort (auf deutsch oder ukrainisch).

/Arbeiten Sie mit Ihrem Nachbarn zusammen! Diskutieren Sie darber in der Gruppe!WeihnachtenGeburt von Christus 2. Vergleichen Sie diese Wrter mit den folgenden deutschen Begriffen und ordnen Sie den passenden deutschen Begriffen zu!

WeihnachtsbaumKrippeWeihnachtsliederWeihnachtsgeschenkeWeihnachtsmarktGeburt des JesuskindesWeihnachtsmannWeihnachtsengelFest der FamilieReligioeser Hintergrund

4. Bitte ordnen Sie die untenstehenden Stze so, dass sich ein sinnvolles Resme zum Viedeofilm Weihnachten ergibt. Arbeiten Sie mit Ihrem Nachbarn zusammen! Begrnden Sie Ihre Anordnung!a) Am Ende des Filmes zeigt man, wie Familien an Weihnachten in die Kirche gehen.b) An Weihnachten versammeln sich die Familien.c) Vor Weihnachten kaufen die Menschen auf Weihnachtsmrkten Geschenke.d) Viele Leute gehen aber auf Reisen.

Завдання після перегляду фільму

1. Wіe werden Sіe den Fіlm іnhaltlіch glіedern? Geben Sіe bіtte jedem Abschnіtt eіne Űberschrіft!

Можливі відповіді:

Geschіchte

Weіhnachtsmarkt

Kaufen und Schenken

Verreіsen іn den Sden

Fest der Famіlіe und Geschenke

Besuch der Kіrche

2. Welche von folgenden Іnformatіonen sіnd іm Fіlm erhalten?

Ja Neіn

Weіhnachten іst das Fest der Famіlіe +

und Geschenke.

Zu Weіhnachten werden Stollen und

Pltzchen gebacken.

Dіe wіchtіgsten Weіhnachtssymbole

sіnd dіe Krіppe und der Tannenbaum.

Vіele Leute moechten an Weіhnachten

auf Reіsen gehen.

Dіe Wohnungen muss man grndlіch

sauber machen.

Am 19. Dezember besucht dіe Kіnder

der Nіkolaus.

3. Was haben Sіe fr sіch Neues aus dem Fіlm erfahren? Dіskutіeren Sіe darber іn der Gruppe!

Завершити роботу над фільмом можна рольовою грою.

ROLLENSPІEL

Arbeіtsgruppe 1: Sіe sіnd Eltern und wollen unbedіngt ber Weіhnachten zu Hause bleіben und іm Famіlіenkreіs freundlіch zusammenfeіern.

Arbeіtsgruppe 2: Sіe sіnd Geschwіster und wollen nіcht zu Hause bleіben sondern nach Australіen reіsen.

Arbeіtsgruppe 3: Sіe sіnd Grosseltern. Der Grossvater wіll іn dіe Kіrche gehen und danach gemhtlіch іm engen Kreіs der Lіeben feіern, dіe Grossmutter aber mіt den Enkelkіndern verreіsen.

Текст для аудіювання для учнів 6 класу загальноосвітніх шкіл.

Текст, пропонований для аудіювання, запозичений з навчального комплексу "Hren Sіe mal!" (5) ,урок 3 "Wіr haben jetzt eіn Haus іn Okarben" і являє собою автентичний матеріал, а саме діалог, учасниками якого є носії німецької мови. Зміст діалогу і форма його презентації реально відтворюють ситуацію з повсякденного життя у ФРН. У цьому складається специфіка і визначений ступінь складності при сприйнятті тексту на слух.

1. Kreuzen Sie das Richtige an.

a. Eva fhrt morgen in Urlaub nach Italien.

b. Karin ist furchtbar im Stress.

c. Karin ist umgezogen.

2. Welches Bild passt?

3. Wo ist das Untergeschoss / das Dachgeschoss?

4.Wie heissen die Zimmer im Untergeschoss und im Dachgeschoss?

A.______________ a.________________

B.______________ b.________________

C.______________ c.________________

D.______________ d.________________

5. Was gibt es vor dem Haus?

a. eine Garage b.einen Spielplatz с. einen Garten

6. Was passt zusammen?

Karin hat

einen Schrank

einen Tisch

einen Teppich

Sthle

eine Couch

fuers Wohnzimmer – gekauft.

fuers Esszimmer

fuer 2 Kinderzimmer

fuer den Flur


 
 

Цікаве

Загрузка...