WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Англійські вигуки та їх українські еквіваленти - Курсова робота

Англійські вигуки та їх українські еквіваленти - Курсова робота

В англійській мові одним із засобів прагматичного неузгодження є досить численні випадки транспонування іллокутивної сили лайливих вигукових висловлень у мовленнєві акти, що виражають позитивні емоції (By hell, I think that's a good literary expression).

Здатність вигукових висловлень вступати у відношення прагматичного узгодження або неузгодження з іншими частинами висловлення має істотне значення з точки зору закономірностей організації міжособистісного спілкування.

Співучасть комунікантів у єдиному процесі демонстрації смислів і їхньої інтерпретації враховує не тільки комунікативно–прагматичні типи висловлень (привітання – прощання, прохання – обіцянка/відмова тощо), але й інтеракціональні ходи учасників повідомлення, що здійснюються ними з метою досягнення певної мети спілкування. Залежно від характеру інтеракціональних ходів виділяються типи міжособистісного спілкування, а їхня послідовність визначає характер спілкування – кооперативний чи конфліктний. З цієї точки зору важливу роль відіграють прагматичне узгодження або неузгодження вигукових висловлень з одиницями одного чи різних інтеракціональних ходів. Як правило, спілкування починається з вигукового висловлення-привітання, яке має кооперативний характер, за ним йде етикетне питання про стан справ і відповідь на нього: How are you? – Very well. How is it with you? – All right. Значну роль у початку мовленнєвої взаємодії відіграють мовленнєві акти рекомендації та відповіді на неї, подяки, прощання тощо. Інтеракціональне узгодження вигукових висловлень характерне для мовленнєвого етикету, для вираження згоди/незгоди тощо. Інтеракціональне неузгодження менш характерне для спілкування і спостерігається під час невиконання очікуваного інтеракціонального ходу або заміни його на ініціативний: "Thanks," snarled Ron, scratching out the offending sentences. – "Sorry, I only –".

Висновок по другому розділу

Вигуки з контекстуально-обумовленим значенням, виражаючи майже увесь спектр людських емоцій, поділяються на дві великі групи: 1. Вигуки, що виражають позитивні емоції і 2. Вигуки, що виражають негативні емоції.

Вигукам властиві прагматичні відношення, характерні й для інших повнозначних слів. Вони можуть утворювати прагмасемантичні ряди, а також антонімічні пари. Для них особливо характерна внутрішньослівна антонімія, тобто енантіосемія.

Однією з важливих особливостей вигуків англійської мови є їхня здатність до прагматичного варіювання, що пов'язане з потенційною й синхронною прагматичною багатозначністю вигуків. Прагматичне варіювання відбувається в результаті прагматичного транспонування вигуків, тобто пов'язане з реалізацією функції, що є для них первинною.

Важливу роль у мовленні виконують вигуки-експресиви, що є складовою частиною експресивних мовленнєвих актів, які, виражаючи емоційний стан, включають формули соціального етикету. Мовленнєвий етикет диктує норми мовленнєвої поведінки.

Серед формул мовленнєвого етикету виділяються:

1. Вигуки-привітання.

2. Вигуки-привертання уваги.

3. Вигуки-заповнювачі пауз.

4. Вигуки-прощання.

5. Вигуки-вибачення.

6. Вигуки-подяка.

7. Окремою групою є висловлення з іллокутивною силою привітання.

Розділ ІІІ. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

Проф. Бархударов Л. С. визначає переклад як "процес заміни мовленнєвого твору (тексту ) на одній мові мовленнєвим твором (текстом) на іншій мові при збереженні незмінного плану змісту" . Це значить, що при перекладі відбувається заміна одиниць мови, але зберігаються незмінним план змісту, тобто передана текстом інформація11.

Завдання перекладача полягає у тому, щоб зрозуміти і зберегти у тексті перекладу комунікативну установку автора, а це можливо лише за умови співвідношення значення тексту чи висловлювання з мовленнєвою ситуацією. Ця ідея передбачає функціональну еквівалентність тексту перекладу до тексту оригіналу, що визначається не на основі формальної відповідності текстів, а на основі реакції іншомовного адресата. Тобто, в тексті перекладу реакція адресата має так само відповідати комунікативній установці відправника, як і в тексті оригіналу.

У працях вітчизняних і зарубіжних учених вигуки розглядаються як незмінні слова, позбавлені інтелектуального змісту, тобто лексичного й граматичного значень. У зв'язку з цим виникають питання про те, чи кваліфікувати вигук як мовний знак 12.

Зрозуміло, що переклад вигуків викликає труднощі. Але при цьому важливо вказати на псевдо (фальшиву) і безеківалентність, тобто вдавану відсутність еквівалентів в мові перекладу.

Наприклад:

His father, alas, is no better. – Його батькові, на жаль, не легше.

Оh! How you frightened me. – Ах! Як ви мене перелякали.

Well! What do you think of it?Ну! Що ви про це думаєте?

Звуконаслідувальні слова, які виконують функції вигуків і які умовно відтворюють звучання, супроводжуючи дії та фізіологічні акти людини, якщо вони є вираженням відчуттів та почуттів, мають еквіваленти в англійській та українській мовах, наприклад: Ha! ha! ha! – "ха-ха-ха!".

Деякі вигуки, маючи вузьке значення й завжди виражаючи одні й ті ж почуття або волевиявлення, можуть асоціюватися з відповідними поняттями. Наприклад, вигук "фу" пов'язаний із поняттям огидності, вигук "hush" – "тсс" - з поняттям тиші. Інші вигуки, маючи більш загальне, широке значення, не викликають асоціацій із поняттями. Важко було б сказати, з якими поняттями пов'язані вигуки англ."ah!", "oh!", "eh"! – укр."ах", "ох", "ай", оскільки їх значення визначається контекстом. Головну роль при перекладі відіграють контекст і орієнтація перекладача.

Англійські вигуки передаються українською мовою: а) приблизними українськими відповідниками-вигуками; б) українськими еквівалентами. Перша група вигуків вказує на певну відмінність сприйняття народами однакових явищ. Друга група вигуків – це свідоцтво часткової спільності концептосфер англійського та українського етносів13.

вигуки

приклади

емоційні

Англ.:

ah, oh, alas, eh, heigh

Укр.:

о! на! ой! ех! овва! от тобі і на!

спонукальні

Англ.:

come on!shake a leg!hush-a-bye-bye!

Укр.:

агов! гей! геть! киць- киць! тпру!

етикету

Англ.:

good afternoon/day/evening/morning; hello, hi, how do you do

thank you/thanks, ta, you shouldn't have

Укр.:

прощай, спасибі, перепрошую добридень, будьте ласкаві! дякую! ласкаво просимо! добраніч! будь ласка! на все добре!

звуконаслідувальні

Англ.:

Ha! ha! ha!

Укр.:

ха-ха-ха!

гав-гав! кукаріку! хрясь! цок-цок!

вигуки

приклади

первинні

Англ.:

bah, chut, ouch, tut

Укр.:

ох! а! е! ой! ох! га! пхе! гей! ану!

похідні

Англ.:

cool! bet! damn! greetings! indeed!

my God! blast it! see you! good egg!

catch me doing that!

Укр.:

гвалт! леле! боже! лихо! отакої! от тобі і маєш! матінко моя рідна!

боронь боже!

рятуйте! жах! бувай!

Вигукові сполучення і вигуки, що мають предикативну структуру з експресивним переосмисленим значенням компонентів, які постійно або варіантно-постійно залежні, мають наступні еквіваленти в українській мові, напр.:

all aboard! "посадка закінчена";

atta boy! "Молодець!";

by George (Gad, Gar, Gosh,; ginger, gravy, jingo, nails, wound!) "їй-богу!";

call the question! "до діла!";

dod burn (dern, drat, gast, rot!) "хай йому біс!";

done with you! "домовилися, по руках!",

don't be a goose! "не будь дурний!";

don't loose your sleep over it! "хай вас це не турбує";

do tell! "оце так!";

down with! "геть!";

dry up! "мовчати!";

easy all! "припинити гребти, суши весла!";

easy does it! "тихіше їдеш — далі будеш";

fain І! "цур я!";

fair and softly! "тихіше, легше!";

fair do's! "цур пополам!";

fie for shame! "як вам не соромно!";

fire away "розказуй!";

God damn! "хай йому чорт!";

go to blazes (Bath, hell, thunder, pot, the deuce, Halifax, Putney і т. п.) "забирайся геть!";

hear! hear! "вірно!";

heart alive! "не може бути!";


 
 

Цікаве

Загрузка...