WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Числівники в латинській мові - Курсова робота

Числівники в латинській мові - Курсова робота

Назва інтервалів у музиці є власне кажучи формами жіночого роду латинських порядкових числівників: секунда, терція, кварта і т.д.).

Поняттю "другий" відповідають два прикметники: secundus, a, um наступний і alter, -ra, -rum інший; вони уживаються відповідно контексту.

Порядкові числівники другого десятка від "тринадцятий" до "сімнадцятий" включно складаються з порядкового числівника, що позначає одиниці, і слова decimus: tertius decimus тринадцятий (букв. "третій десятий") і т.д.

Порядкові числівники, що позначають десятки, сотні, а також слово "тисячний", утворяться від основ відповідних кількісних числівників за допомогою суфікса -esim- і родових закінчень прикметників I-II відмінювань: vic - esim - us двадцятий; cent - esim - us сотий; mill - esim - us тисячний. З цим суфіксом утворяться також порядкові числівники, що відбуваються від складених кількісних, що закінчуються на 8 і 9 ("вісімнадцятий", "дев'ятнадцятий", "двадцять восьмий" і т.д.): undevic - esim - us дев'ятнадцятий, duodetric - esim - us двадцять восьмий і т.д. (тому що в назви відповідних кількісних числівників входять назви десятків).

Порядкові числівники, утворені від складених кількісних, також пишуться в два (чи більш) слова: unus et vicesimus, чи vicesimus unus двадцять перший. NB: усі слова, що входять у їхній склад, є порядковими числівниками (на відміну від української мови, де в сполученні типу двадцять перший і т.п. тільки останні слово - назва одиниці - є порядковим числівником, а назви десятків, сотень і т.д. - кількісним числівники): тисяча дев'ятсот шістдесят восьмий millesimus nongentensimus duodeseptagesimus.

Порядкові числівники, утворені від назв тисяч, утворяться додаванням числівників прислівників і слова milesimus тисячний: bis milesimus двохтисячний (букв. "двічі тисячний") і т.п. Поняття "мільйонний" позначається вираженням decies (числівник прислівник) centies (числівник прислівник) millesimus (букв. десять разів раз сто тисячний).

Vicesimus, -a, -um primus, -a, -um, або primus, -a, -um et vicesimus, -a, -um.

Двадцять перший, -а, -е

Vicesimus, -a, -um alter, -a, -um (secundus), або aiter, -a, -um et vicesimus, -a, -um.

Двадцять другий, -а, -е

Vicesimus, -a, -um tertius, -a, -um, або tertius, -a, -um et vicesimus, -a, -um

Двадцять третій, -а, -е

Duodetricesimus, -a, -um

Двадцять восьмий, -а, -е

Yndetricesimus, -a, -um

Двадцять дев'ятий, -а, -е

Tricesimus, -a, -um

Тридцятий, -а, -е

Quadragesimus, -a, -um

Сороковий, -а, -е

Quinquagesimus, -a, -um

П'ятдесятий, -а, -е

Sexagesimus, -a, -um

Шістдесятий, -а, -е

Septuagesimus, -a, -um

Сімдесятий, -а, -е

Octogesimus, -a, -um

Вісімдесятий, -а, -е

Nonagesimus, -a, -um

Дев'яностий, -а, -е

Centesimus, -a, -um

Сотий, -а, -е

Ducentesimus, -a, -um

Двохсотий, -а, -е

Trecentesimus, -a, -um

Трьохсотий, -а, -е

Quadrigentesimus, -a, -um

Чотирьохсотий, -а, -е

Quingentesimus, -a, -um

П'ятисотий, -а, -е

Sescentesimus, -a, -um

Шестисотий, -а, -е

Septingentesimus, -a, -um

Семисотий, -а, -е

Octingentesimus, -a, -um

Восьмисотий, -а, -е

Nongentesimus, -a, -um

Дев'ятисотий, -а, -е

Millesimus, -a, -um

Тисячний, -а, -е

Bis millesimus, -a, -um

Двохтисячний, -а, -е

Ter millesimus, -a, -um

Трьохтисячний, -а, -е

Decies millesimus, -a, -um

Десятитисячний, -а, -е

Centies millesimus, -a, -um

Стотисячний, -а, -е

Також за допомогою порядкових числівників утворюються дробові: 1/4 – quarta pars, 1/5 – quinta pars, 1/8 – octava pars, 3/5 – tres quintae, 5/8 – quinque octavae, 3/4 – tres quartae, 7/10 – septem decimae, 8/12 – octo duodecimae.

Порядкові числівники відміняються як прикметники I-II відміни.

РОЗДІЛ 3. Утворення і відмінювання розділових числівників та числівників прислівників.

Числівники прислівника semel один раз, bis двічі, ter тричі і quater чотирижди являють собою непохідні слова. Інші числівники прислівника утворяться від основ кількісних числівників за допомогою суфікса -ies і переводяться сполученням відповідного кількісного числівника зі словом раз чи кратний: quinqu - ies п'ять разів, п'ятикратно. Числівники прислівника не відміняються і не змінюються по числах.

Розділові числівники, крім singmli, ae, a по одному, по одній, по одному утвориться від основ числівників прислівників (часто значно видозмінених) за допомогою суфікса -n- і закінчення -ibis -> bi - n - i по двох, по двох: vicies -> vice - n - i по двадцятьох і т.д.

Розділові числівники відміняються як прикметники I-II відмін у множині.

РОЗДІЛ 4. Вживання числівників.

Латинські кількісні і порядкові числівники вживаються при іменниках у функції визначення. Змінювані числівники погодяться з іменниками в роді, числі і падежі.

Наявність числівника при іменнику не впливає на форму числа і падежу цього іменника (на відміну від російських числівників, що вимагають при собі іменник у родовому відмінку множини).

Порівн.: In legi Romano decem cohortes (N.pl.) erant. - У римському легіоні було десять когорт (Р.в. мн.).

In camp cohortes (N.pl.) stabant. - У полі стояли когорти (Н.в. мн.).

NB: Числівники прислівника в реченнях відносяться до дієслів і є обставинами. Marius septies consul fuit. - Марий був консулом сім разів.

Mille в однині не відміняється і не впливає на форму числа і відмінок іменника:

Для порівняння: Consul cum mile militibus (Abl.pl.) venit. - Консул прийшов з тисячею воїнів і Consul cum militibus (Abl. pl.) venit. - Прийшов консул з воїнами.

Mille у множині вимагає після себе форми G. plur. (як в українській мові): Consul cum tribus milibus militum venit. - Консул прийшов із трьома тисячами воїнів.

Розділові числівники вживаються в тих випадках, коли в українській мові вживаються кількісні числівники з прийменником "по": Apud Romunos quotannis bini consmles creabantur. - У римлян щорічно обиралися по два консула.

Розділові числівники і прислівники вживаються при множенні: bis bina sunt quattorдвічі два чотири (букви. "двічі по двох є чотири").

Accusat+vus temporis (знахідний часу) відповідає на запитання "скільки часу (безупинно) продовжувалася дія, процес". Він уживається без прийменника чи з прийменником per і переводиться родовим відмінком із прийменником протягом, у продовження: Graeci Troiam (per) decem annos obsedorunt. - Греки осаджували Трою протягом десяти років. Крім того, за допомогою acc. tempOris позначається вік: Crassus quttuor et triginta tum habobat annos. - Крассу було тоді 34 роки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

  1. Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. Учебник латинского языка. 2-е изд. М., 1985.

  2. Никифоров В.Н. Латинская юридическая фразеология. М., 1979.

  3. Козаржевский А.И. Учебник латинского языка. М., 1948.

  4. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. М., 1981.

  5. Розенталь И.С., Соколов В.С. Учебник латинского языка. М., 1956.

  6. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. 3-е изд. М., 1994.

  7. Карпова В.О., Кім Л.М., Михайлюк Г.Т. та інші. Посібник з латинської мови та основ фармацевтичної термінології. Вінниця, 2004.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...