WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Числівники в латинській мові - Курсова робота

Числівники в латинській мові - Курсова робота

ЗМІСТ.

ЗМІСТ. 1

ВСТУП. 2

РОЗДІЛ 1. Утворення кількісних числівників. 3

РОЗДІЛ 2. Утворення порядкових числівників. 6

РОЗДІЛ 3. Утворення і відмінювання розділових числівників та числівників прислівників. 9

РОЗДІЛ 4. Вживання числівників. 10

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 11

ВСТУП.

У латинській мові існує чотири види числівників:

  • кількісні, (Cardinalia), що позначають число "саме по собі": unus, a, um – один; duo, duae, duo – два і т.д.

  • порядкові, (Ordinalia), що позначають число як ознаку предмета при рахунку: pimus, a, um – перший; secundus, a, um – другий і т.д.

  • розділові, (Distributiva), що позначають поняття "по-скільки"; не мають точного аналога в російській мові і переводяться кількісним числівником із приводом "по": singuli, ae, – по одному; bini, ae, – по двох і т.д.

  • прислівникові, (Adverbialia), що позначають, скільки разів відбулося (відбувається, буде відбуватися) дана подія: semel – один раз, bis – двічі і т.д.

РОЗДІЛ 1. Утворення кількісних числівників.

Кількісні числівники першого десятка, як і в російській мові, являють собою непохідні слова.

Римські цифри

Арабські цифри

Назви числівників

І

1

Unus, una, unum

ІІ

2

Duo, duae, duo

ІІІ

3

Tres, tria

IV

4

Qattuor

V

5

Quinque

VI

6

Sex

VII

7

Septem

ІІХ

8

Octo

ІХ

9

Nover

Х

10

Decem

Кількісні числівники другого десятка, крім "вісімнадцять" і "дев'ятнадцять", утворяться шляхом додатка елемента -decim (від decem – десять) до усіченої основи числівників першого десятка: septem – сім, sep-decim – сімнадцять.

Складні числівники (тобто складаються з двох і більш слів), що включають у свій склад 8 і 9, тобто останні два числа в десятку: 18 і 19, 28 і 29 і т.д., являють собою наступне сполучення: duo- (чи un-) + de + назва наступного десятка: duodeviginti вісімнадцять (букв. "два з двадцяти", тобто "двадцять мінус два"); undeviginti дев'ятнадцять (букв. "один із двадцяти") і т.д.

Назви десятків від 30 до 90 утворяться за допомогою елемента -ginta від кілька видозмінених назв чисел першого десятка: tri-ginta – тридцять, quadra-ginta – сорок і т.д. (NB: "двадцять" - viginti).

Сотні утворюються від назв чисел першого десятка (змінених, але не так, як у назвах десятків) у сполученні з елементом -centi (після дзвінкого n -genti), що відбувається від centum – сто: tri-centi – триста, quadrin-genti – чотириста.

Складні числівники з двох слів (тобто складні числівники першої сотні) утворяться, як у російській мові, з'єднанням назв десятка й одиниць: viginti unus – двадцять один, чи ж сполученням назв одиниць і десятків, з'єднаних союзом et і: unus et viginti – двадцять один.

Назви тисяч складаються зі слова mili- "тисячі" і кількісного числівника, що показує, скільки їх. Duo і tria, що у цьому випадку вживаються при mili, являють собою форми порівн. роду від duo і tres (за узгодженням у числі і роді зі словом milia): duo mili – дві тисячі, tria mili – три тисячі і т.д. (NB: "тисяча" - mille).

Мільйон позначається decies centena milia: decies – прислівник, centena – розділовий числівник, тобто буквально "десять разів по ста тисяч".

Складні кількісні числівники утворяться, як і в російській мові, простим перерахуванням розрядів (тисяч, сотень, десятків, одиниць): tria mili octingenti viginti unus – три тисячі вісімсот двадцять один.

З кількісних числівників відмінюються тільки:

  • unus, a, um – один, одна, одне - як займенниковий прикметник.

  • duo, ae – два, дві:

m

f

n

N

duo

duae

duo

G

duorum

duarum

duorum

D

duobus

duabus

duobus

Acc

duos

duas

duo

Abl

duobus

duabus

duobus

  • tres, tria три змінюється як прикметник двох закінчень і має тільки форми множини:

m

f

n

N

tres

tria

G

trium

D

tribus

Acc

tres

tria

Abl

tribus

усі сотні (крім centum сто) - як прикметники I - II відмінювань тільки множини:

ducenti, ae, a – двісті

m

f

n

N

G

D

Acc

Abl

ducenti

ducentrum

ducentis

ducenti

ducentis

ducentae

ducentrum

ducentis

ducentae

ducentis

ducent

ducentrum

ducentis

ducent

ducentis

іменник mille тисяча змінюється по типу порівняння роду множини III голосного відмінювання:

pl

N

G

D

Acc

Abl

milit

milium

milbus

mili

milbus

NB: слово tres, tria, назви сотень і слово mille не відміняється у однині.

В українській мові іменник при кількісних числівниках 1 – 4 ставиться у називному відмінку, а починаючи від 5 – у родовому відмінку множини. У латинській мові числівники, які відмінюються, узгоджуються з іменниками в роді, числі й відмінку, наприклад: duo libri – дві книги, tria oppida – три міста, quattuor digiti – чотири пальці, quinqne equi – п'ять коней.

РОЗДІЛ 2. Утворення порядкових числівників.

Порядкові числівники першого десятка (крім "перший" і "другий"), а також "одинадцятий" undecimus, "дванадцятий" duodecimus (тобто від "третього" до "дванадцятого" включно) утворяться від основ відповідних кількісних числівників:

quattor -> quartus, a, um четвертий

Primus, -a, -um

1-ий, -а, -е

Secundus, -a, -um

2-ий, -а, -е

Tertius, -а, -um

3-ій, -а, -е

Quartus, -a, -um

4-ий, -а, -е

Quintus, -a, -um

5-ий, -а, -е

Sextus, -a, -um

6-ий, -а, -е

Septimus, -a, -um

7-ий, -а, -е

Octavus, -a, -um

8-ий, -а, -е

Nonus, -a, -um

9-ий, -а, -е

Decimus, -a, -um

10-ий, -а, -е

Undecimus, -a, -um

11-ий, -а, -е

Duodecimus, -a, -um

12-ий, -а, -е

Tetrius, -a, -um, decimus, -a, -um

13-ий, -а, -е

Quartus, -a, -um decimus, -a, -um

14-ий, -а, -е

Quintus, -a, -um decimus, -a, -um

15-ий, -а, -е

Sextus, -a, -um decimus, -a, -um

16-ий, -а, -е

Septimus, -a, -um decius, -a, -um

17-ий, -а, -е

Duodevicesimus, -a, -um

18-ий, -а, -е

Undevicesimus, -a, -um

19-ий, -а, -е

Vicesimus, -a, -um

20-ий, -а, -е


 
 

Цікаве

Загрузка...