WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові - Курсова робота

Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові - Курсова робота

Лексема blue входить до складу наступних фразеологізмів-метафор: to be in the blues, to drink till's all blue, a bit of blue sky, true blue, to see through blue glasses, a blue stocking, blue rose тощо. На відміну від значень колороніма black, які в більшості своїй несуть негативне забарвлення, семантика компонента blue має більш широкий спектр.

Серед значень, яких набуває колоронім blue у складі ФО, можна виокремити наступні:

- нудьга, хандра, смуток – to be in the blues, to get the blues, to have a fit of blues (нудитися, хандрити, засмутитися, бути в пригніченому стані), to give smb. the blues (наводити нудьгу на когось), the blue devils (смуток, нудьга). В словнику англійської мови знаходимо деякі уточнення даної семантики лексеми blue: похмурий, меланхолійний; в подавленому настрої [85,с.199];

- безнадійний, поганий – to look blue (мати пригнічений вигляд; бути безнадійним), things look blue (справи погані, справи гіршають);

- біла гарячка – to drink till all's blue (допитися до білої гарячки), the blue devils (біла гарячка – друге значення);

- порядний, вірний, постійний – true blue will never stain (порядна людина ніколи не підведе), true blue (вірна, постійна людина).

Компонент blue у фразеологізмах вживається також для емоційного підсилення вислову, наприклад: blue fear та blue funk, що означає "переляк", "панічний страх".

Входячи до складу деяких фразологізмів, лексема blue у сполученні з компонентом murder в різних ФО має різне, неспоріднене значення. Фразеологізм to cry blue murder означає "на ґвалт кричати", "горлати, репетувати"; like blue murder – "дуже швидко, щодуху". А вираз to get away with blue murder має значення "чинити, як комусь заманеться", "залишатися непокараним".

Метафорично переосмислені і наступні ФО, в яких колоронім blue не має власної семантики, а увиразнює значення самого фразеологізму. Це такі вирази як to turn the air blue, to make the air blue (дуже лаятися, лаяти на всі заставки); by all that's blue! (хай йому чорт).

Компонент blue зі значенням "небо", "повітря" увійшов до складу таких фразем: a bolt from the blue (як грім серед ясного неба), to vanish (disappear) into the blue (піти димом догори; зникнути безслідно), a shot in the blue (помилка, промах).

Схожість за кольоровою ознакою відображена в наступних метафорично переосмислених ФО: blue rose ("блакитна троянда", щось недосяжне), blue blood ("блакитна кров", аристократичне походження), blue of the plum (свіжість, краса, чари молодості), blue in the face (багровий від гніву).

Семантика лексеми blue також пов'язується з надією. Фразеологізми bit of blue sky та blue bore означають "промінь надії".

Що стосується психологічного трактування синього кольору як кольору чистоти, мрії, істини, мудрості, то значення лексеми blue у складі ФО не несуть подібного семантичного навантаження.

Серед фразем, до складу яких входить компонент blue, є такі, в яких згадана лексема суттєво не впливає на загальне значення ФО. Вона може бути опущена, що не призведе до втрати фразеологізмом своєї семантики. До таких виразів належать between the devil and the deep blue sea (між двох вогнів), де blue виконує роль означення щодо іменника sea, та to get away with blue murder (залишитися непокараним), де blue вживається для емоційного підсилення.

Таким чином, за своєю семантикою колоронім blue найближче стоїть до black. Ці дві лексеми мають подібні значення. Психологічне трактування синього кольору ніяк не впливає на формування значень фразем, до складу яких входить компонент blue. Він, в свою чергу, як складова частина ФО набуває власних значень, не пов'язаних з первинною семантикою.

White

Вирази white feather, white slave, white night, to wash a blackmoor white, lily white, at a white heat, to bleed white, to turn up the whites of one's eyes та деякі інші належать до фразеологізмів-метафор з компонентом white.

Переважну більшість фразем цієї групи становлять такі вислови, де базою для метафоричного переосмислення виступає схожість за кольоровою ознакою. Наприклад: a white crow (біла ворона, дивне явище), the white trap (біла пастка, отрута, яку вживають для полювання), white meat (біле м'ясо – свинина, телятина, курятина), white frost (іній, наморозь), white caps (білі гребені хвиль, "баранці"), to hang out the white flag (здатися, визнати себе переможеним) тощо.

Споріднені за своїм значенням і наступні ФО, складовою частиною яких є компонент white у своєму первинному значенні кольору: white slave (біла дівчина, яку експлуатує хазяїн), white slaver (поставщик живого товару), white-slave traffic (торгівля живим товаром).

Колоронім white у сполуці з іншою лексемою вживається у деяких ФО для позначення боягузства: white liver (малодушність, боягузство), white feather (боягузство), to show the white feather (злякатися, виявити малодушність). Компонент white, виокремлений з даних фразем, не має самостійної семантики, а набуває змісту лише при взаємодії двох лексем ФО.

Але серед фразем з колоронімом white є і такі, де дана лексема, зберігаючи первинне значення, впливає на тлумачення всього фразеологізму. В таких ФО семантика компонента white дуже близька до психологічного трактування білого кольору як кольору чистоти та невинності. Це такі вирази як a white man (порядна, добре вихована людина), white lie (невинна брехня, брехня заради порятунку), to put on a white sheet (каятися, визнавати прилюдно свої помилки).

Проаналізувавши цю групу фразеологізмів-метафор, можна зробити висновок, що в більшості випадків значення лексеми на позначення кольору (тут white) відіграє домінантну роль при утворенні змісту ФО. Переважно це первинне значення колороніму. Однак психологічний аспект білого кольору також присутній у семантиці розглянутих ФО.

Red

Прикладами фразеологічних метафор з компонентом red можуть слугувати вирази a red cent, red cock will crow in his house, to act as a red rag acts upon a bull, to be in the red, to see a red light, to paint the town red, agony in red, the red carpet.

В англійській мові досить розповсюджені фразеологізми, до складу яких лексема red увійшла в первинному значенні. Прототип тієї чи іншої ФО переосмислювався завдяки сполуці кольорової ознаки та значення іншої складової частини фраземи.

Майже експліцитно виражена семантика таких метафор, як red man (червоношкірий індієць) та похідної ФО – red man's fire (вогнище по-індійському). Шкіра індійців має червоний відтінок, і лексема на позначення кольору вжита у прямому (первинному) значенні. Однак сама фразема частково переосмислена. В тому ж прямому значенні компонент red увійшов і до таких ФО, як red meat (м'ясо – яловичина, баранина), red in the face (багровий від гніву), red-letter day (святковий, радісний, пам'ятний день). Red також може виступати в значенні "щось яскраве", "те, що кидається в очі", що прямо пов'язано зі специфікою самого червоного кольору. Така семантика може спостерігатися у ФО to paint (smth.) red (зображати щось у яскравій сенсаційній формі), to paint the town red (дебоширити, гучно веселитися).

Лексема red у субстантивованому вигляді може також позначати "дефіцит". Це пов'язано з фактом, що збитки в облікових банковських книгах записувалися червоними чорнилами. Значення компонента red в даному випадку тяжіє до кольорової ознаки. Прикладом таких фразеологізмів є in the red (мати заборгованість, бути в боргу), to go into red (зазнати збитків, дефіциту).

Мідна монета за своїм кольором також червона, отже red у комбінації з лексемою cent у переосмисленому значенні фразеологізму трактується як "щось зовсім не цінне", "ламаний гріш". Дана словосполука входить до складу і інших ФО: not to care a red cent (ані трохи не цікавитись), not worth a red cent (ламаного гроша не вартий), not to give a red cent (зовсім не цінувати), not to have a red cent (зовсім не мати грошей).

За кольоровою ознакою колоронім red увійшов і до фразеологізмів, складником яких є іменник herring. Копчений оселедець набуває червонуватого кольору. Але прототип a red herring метафорично переосмислився, і фразема стала означати "привід для відвертання уваги, для замилювання очей". Більш розгорнута фраза to draw a red herring across the path має значення "навмисно відвертати увагу дрібницями від головного".

Червоний як символ попередження, небезпеки є складовою частиною висловів to see a red light (бачити або підозрювати небезпеку) та певною мірою таких фразеологізмів, як red lamp (публічний дім) та red-light district (район публічних домів).

Психологічна асоціація червоного кольору з таким психічним станом як гнів знайшла своє відображення і в мові. Наступні ФО мають саме таку семантику: to see red (скипіти, розлютитися), red rag (те, що дратує, бісить), to act as a red rag acts upon a bull (сильно дратувати, виводити з себе).

Ще одне тлумачення червоного кольору, як кольору пожежі, наявне у виразах red cock (пожежа), red cock will crow in his house (його підпалять).


 
 

Цікаве

Загрузка...