WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові - Курсова робота

Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові - Курсова робота

77. Collins Shorter English Dictionary 60.000 References with

etymological pronouncing. –London , 1973

78. Longman Dictionary of English Idioms .- London,1979

79. Kaffen K-A Deutsch – Russischen Satz Lexicon,- Leipzig, 1980

80. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English.-

London, 1974

81. Roget's Thesaurus of English Words and Phrases. 6th. Ed.-

London, 1982.

82. Soule's Dictionary of English Synonyms.-Toronto-New-York –London – Sydney, 1981.

83. The New Book of Popular Science.- Danbury, Connecticut, 1996-Vol.3

84. The World Book Encyclopedia. – Chicago, London, Sydney, Toronto, 1994 – Vol.4

85. Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language. Unabridged. - New-York, 1993

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

англ. - англійська

АС – англо-саксонська

Гол. - голландська

Гр. – грецька

ДА – давньоанглійська

ІЄ – індоєвропейська

Ісл. – ісландська

Лат. – латинська

Лит. – литовська

нім. - німецька

НН – нижньонімецька

пор.- порівняйте

рос.- російська

СВН – середньо-верхньонімецька

Скт. – санскрит

укр. - українська

Шв. – шведська

ДОДАТКИ

Нами розроблені завдання, які активізують мислення, спонукають до самостійної роботи, тренують пам'ять, збагачуючи її новими лексичними одиницями, розвивають мовну здогадку.

Дані вправи можна використовувати під час практичних занять у роботі зі студентами при вивченні розділу "Фразеологія". Доцільно їх застосовувати і в старших класах шкіл із поглибленим вивченням англійської мови. Подібні вправи розраховані на високий рівень знань учнів (досить великий запас слів), уміння працювати з словником.

1. Визначте, які сполучення слів є ФО, а які звичайними словосполученнями. Black frost, black dress, a green wound is soon healed, green grass, as green as a grass, blue blood, blue eyes, to paint the town red, red poppy, as red as a poppy, to show the white feather, yellow boy, yellow shirt, brown bear, all cats are grey in the dark.

2. Визначте в якому рядку всі ФО мають одне значення: 1) red lamp, to see a red light, to paint red, to see red;

2) to be blue about the gills, to look green about the gills, to feel white about the gills, to be yellow about the gills;

3) white slave,white slaver, white slavery, white-slave traffic;

4) yellow man, yellow boy, yellow jack, yellow journalist.

Наступна група вправ спрямована на розвиток аналітичних здібностей. Ці завдання можна використовувати як для учнів, так і для студентів, відповідно дібравши матеріал різного ступеня складності.

  1. Замініть подані фразеологізми словами-синонімами чи синонімічними словосполученнями.

The black dog, black diamonds, black bottle, black gold, the black man, green-eyed monster ,a bit of blue sky, once in a blue moon, the blue blanket, red man, red lane, white feather, white sheets, white scourge, yellow dog, yellow boy, yellow leaf, purple patch.

2. Виберіть із поданих фразеологізмів синонімічні пари:

1) white feather

a) a blue bore

2) yellow leaf

b) not to give a red cent

3) a bit of blue sky

c) to paint smth. black

4) the gentleman in black

d) gray hairs

5) not to care a red cent

e) white-collared workers

6) to depict in black colours

f) to fly the white feather

7) to turn yellow

g) white liver

8) black-coated workers

h) the black man

3. Визначте, які з наведених ФО є антонімами:

1) black lie

a) black friar

2) white magic

b) red-letter day

3) red meat

c) yellow leaf

4) black-letter day

d) white meat

5) to be green about the gills

e) white lie

6) green year

f) to be red about the gills

7) gra friar

g) black art

8) to see through blue glasses

h) to see through rose-coloured glasses

Для розвитку асоціативого та образного мислення у школярів можна запропонувати наступну вправу. Розраховується на те, що учні володіють лексикою, на матеріалі якої побудоване завдання.

Вставте у фразеологізми-порівняння ті назви кольору, які підходять за змістом. Виходьте з семантики другого компонента ФО.

As... as ink, as... as gooseberry, as... as a badger, as...as a rose, as... as a snow, as ... as a poppy, as... as milk, as ... as blood, as... as grass, as... as coal, as... as a raven, as ... as a lobster, as ... as a chalk, as... as gold, as ... as a bat's wing.

Щоб розвивати у студентів відчуття мови, мовной ситуації, навчити їх доречно та влучно вживати фразеологізми в мовленні, можна використати наступну вправу.

Вставте в текст ті ФО, які б найточніше доповнили кожне з речень. Подумайте, які з фразеологізмів-порівнянь влучно передають зміст ситуації.

Tom was siting on the sofa and waiting for Linda. He was thinking of her. He imagined her face... ,her lips... and her beautiful hair... Tom was older than Linda and he thought that she had seen little of life. She was .... When he kissed her for the first time she became ... and ran away. He smiled to himself. Then he remembered when she was ill. His poor girl was lying in the bed... and her blanket and sheet which were also... emphasized the darkness of her eyes, which became even darker. Suddenly the girl appeared in the room, interrupting his thoughts.

Ключові слова: as red as a poppy, as red as a rose, as white as ivory, as white as snow, as white as death, as black as ebony, as green as grass.

Щоб тренувати уяву та фантазію студентів та учнів можна запропонувати наступне завдання.

Проілюструйте значення фразеологізму ситуацією. Пропоновані ФО:

1) the pot calling the kettle black;

2) there's a black sheep in every flock;

3) when candles are out all cats are gray.

Спонукаючи до самостійності та творчої активності вихованців, викладач може застосовувати нижчезазначені види вправ.

  1. Складіть речення з поданими фразеологізмами. Продумайте ситуацію, в якій вони можуть бути використані.

Викладач підбирає фразеологізми, враховуючи вік та життєвий досвід учнів та студентів. Учням доцільніше запропонувати фразеологізми-порівняння, а студентам - фразеологізми-метафори.

Наступне завдання розраховане на студентів або ж учнів старших класів, в яких уже чітко сформувалися поняття про вільні словосполучення та сталі вирази.

2. Дані словосполучення можуть виступати як вільні та як ідіоми. Складіть з кожним по 2 речення (чи ситуації). В одному використайте вислів як вільне словосполучення, а в іншому - як ФО. Уточніть значення фраземи в словнику:

Black swan, the black dog, black sheep, blue ribbon, the blue blanket, red gad, red hat, white feather, white elephant, yellow leaf, brown shirt.

Наступна вправа рекомендується для студентів.

3. Cкладіть невеличке оповідання чи ситуацію, використовуючи якомога більше ФО.

В цьому завданні форма буде переважати над змістом, тому на перший погляд вправа може здатися беззмістовною. Але під час виконання вправи, окрім творчої уяви, залучена зорова та моторна пам'ять, що сприяє запам'ятовуванню фразем.

Враховуючи природу фразеологізмів, до складу яких входить назва кольору, а також психолого-педагогічні особливості їх вивчення, можна досягти досить високої ефективності засвоєння матеріалу з даної теми.


 
 

Цікаве

Загрузка...