WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові - Курсова робота

Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові - Курсова робота

Вживаються ФО, як правило, в розмовній мові та мають ситуативний характер. Мовна ситуація, в якій були вжиті ідоми, запам'ятовується яскраво і надовго, бо в запам'ятовуванні бере участь емоційна пам'ять, яка до певної міри може бути сильнішою за інші види. При сприйнятті на слух того чи іншого фразеологізму у слухача одразу виникають позитивні або негативні оцінки почутого, що безпосередньо впливає на його почуття. У запам'ятовуванні бере участь і образна пам'ять, бо ФО створюють в уяві не прості образи, які виникають при сприйманні слів, а жваві та яскраві, що зумовлено природою фразеологізмів. Сталий вислів, влучно вжитий у мовленні за певних обставин, може виникнути в свідомості, коли людина потрапляє в аналогічну ситуацію. Неабияку роль у даному випадку для запам'ятовування відіграє емоційна асоціація.

В процесі використання у мовленні окреме місце можна відвести ФО, до складу яких входить назва кольору. Такі ідіоми мають особливе психологічне значення, адже сприймання кольору пов'язане із зоровими відчуттями, вивчення фразеологізмів із колоронімами створює підґрунття для розвитку уяви. Образ, який породжує фраза з назвою кольору, дуже легко уявити. А здібність щось зорово уявляти позитивно впливає на запам'ятовування [50,с.251]. Отже, такі вислови розвивають і пам'ять. Не можна переоцінити процес мислення в ході навчання, в якому матеріалом для розв'язання завдань є образи [50,с.276]; ними знову-таки можуть слугувати ФО з колоронімами. Вони є засобами образного змалювання явищ навколишньої дійсності, одночасно збагачуючи інтелект та духовний світ людини. При вивченні таких фразем педагог повинен наголошувати на тому, що будь-яку фразу треба вживати точно і влучно, а відчуття доречності в мовленні можна розвивати, використовуючи, зокрема, фразеологізми-порівняння з назвами кольорів.

Робота учнів чи студентів з будь-яким мовним матеріалом зводиться не лише до накопичення знань із подальшим їх використанням, що є процесом становлення освіченої особистості, а й до формування творчої особистості. Такі завдання ставить Державна національна програма "Освіта (Україна XXI ст.)": "У програмі визначені стратегічні завдання реформування освіти в українській державі:... формування освіченої, творчої особистості" [23,с.30]. Отже, значення творчої активності в процесі навчання відіграє неабияку роль. Творчість має велике значення як в мистецтві, так і в науці. Перефразовуючи Л.С.Виготського, можна відзначити, що творчість є нормальним і постійним супутником не лише розвитку, а й життя загалом. Результатом розвитку творчості може виступати самостійність мислення особистості, що готує її до самостійного дорослого життя. Таким чином, в процесі навчання слід якомога ефективніше розвивати творчу активність учнів.

Під час вивчення фразеологізмів слід спрямувати навчальний процес у такому руслі, щоби залучити студентів та учнів до творчої та самостійної діяльності.

Психолого-педагогічний експеримент

У 8-му класі гімназії м.Каховки на одному з уроків англійської мови було проведено експеримент. Робочими гіпотезами висувалися наступні твердження:

1) ФО, до складу яких входять лексеми на позначння кольору, швидко запам'ятаються та легко засвояться;

2) Виходячи з процентного складу англійських фразеологізмів із колоронімами, припускається, що найчастіше будуть вживатися звороти as black as coal та as white as snow;

3) Враховуючи непривабливість коричневого та сірого кольорів, а також той факт, що у дітей дані кольори рідко бувають улюбленими, фраземи as brown as a berry та as gray as a bat's wing використовуватимуться найменше.

При вивченні теми "Прикметники. Ступені порівняння" учням була пояснена порівняльна конструкція as...as. Попередньо з'ясувавши значення незнайомих слів, пропонувалося у порівняльну конструкцію вставити лексему на на позначення кольору, яка б відповідала змістові. Таким чином були введені фразеологізми-порівняння as black as coal, as blue as a badger, as white as snow, as red as rose, as green as grass, as yellow as gold, as gray as a bat's wing, as brown as a berry.

Труднощі викликали ФО as blue as a badger та as brown as a berry. Це пояснюється тим, що учням навряд чи може бути відомий колір барсука (в першому фразеологізмі), а ягода (в другій фраземі) у сприйманні дітей червоного кольору. Було уточнено значення таких ФО, як as green as grass (зелений,як рута; недосвідчений) та as blue as a badger (дуже посинілий; синій, як пуп). Решта фразеологічних зворотів не становили труднощів при перекладі.

Для закріплення висловів пропонувалося наступне завдання: учням було показано колір, а вони відповідно повинні були утворити порівняльний вираз. Всі фразеологізми, як і передбачалося, легко запам'яталися.

Дітям був запропонований ще один вид діяльності. Необхідно було придумати речення, до складу яких входили б засвоєні фраземи. Слід одразу зазначити, що, незважаючи на певну відмінність в утворенні значення таких ФО, як as green as grass та as blue as a badger, ці вирази вживалися у своєму буквальному значенні – порівнювали об'єкти за кольоровою ознакою. Найчастіше вживалися фразеологізми as white as snow та as brown as berry (кожен по 7 разів). Наступний за частотою вживання – as black as coal (6 разів); 4 рази було вжито фразеологічний зворот as red as a rose, потім as yellow as gold (3рази); в двох реченнях зустрічалися ФО as blue as a badger та as green as grass, і лише один раз у відповіді був присутній фразеологізм as gray as a bat's wing. Всі речення були описового характеру.

Виявилося, що ФО as brown as a berry увійшла до найчастіше вживаних. Адже, як правило, діти не виявляють особливої прихильності до коричневого кольору. Частотність вживання обумовила ситуація, в якій зустрічався даний фразеологізм (для опису певних пердметів дійсності дітям необхідно було застосовувати саме коричневий колір). Як і передбачалося, фраземи з колоронімами black та white увійдуть до трійки найуживаніших.

У виконанні наступного завдання взяло участь 14 учнів. Вдома дітям необхідно було написати міні-твір на вільну тему, вживаючи лише чотири із запропонованих восьми фразеологізмів. Деякі не обмежилися цією цифрою. На відміну від усіх відповідей, частота вживання фразеологізмів-порівнянь у письмових роботах дещо змінилася.

Теми міні-творів – різноманітні, однак, в усіх обов'язковим був елемент опису. Це, звичайно, зумовлено природою запропонованих фразеологізмів. Учні описували своїх рідних та близьких, улюблених тварин та птахів, погоду і навіть класну кімнату. Найчастіше вживався зворот as black as coal (в 13 випадках). На другому місці вираз as brown as a berry (10 разів). Однакову кількість разів (8 кожен) зустрічалися фразеологізми as white as snow, as yellow as gold, as gray as a bat's wing та as green as grass. Вислів as blue as a badger на передостанньому місці (7 випадків уживання), а ФО as red as a rose була використана лише 5 разів.

Отже, в ході експерименту була підтверджена думка, що діти швидко та легко запам'ятають дані фразеологізми. Щодо частотності вживання фразем із певним колоронімом, то справдилось твердження, що as black as coal – найуживаніший зворот. Досить несподіваним виявилось те, що ФО as brown as a berry увійшла до найчастіше вживаних

Стало зрозумілим, що вживання запропонованих фразеологізмів-порівнянь ніяк не залежить від особливостей кожного учня чи його вподобань, а виключно від мовної ситуації, де той чи інший вираз було вжито. Цей факт підтверджує, що вживання таких образних засобів мови, як фразеологізми, не носить суб'єктивного характеру. Все залежить від доречності чи недоречності застосування їх у певній ситуації.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Дослідивши фразеологічні одиниці англійської мови, до складу яких входять лексеми на позначення кольору в синхронічному та діахронічному аспектах, розглянувши їх природу та специфіку компонентів-складників, проаналізувавши особливості вживання цих мовних одиниць, можна зробити наступні висновки:

1. Історико-етимологічний коментар дав змогу стверджувати, що в момент утворення ФО колоронім входить до її складу у своєму первинному значенні або, рідше, набуває такого семантичного відтінку, який приписують значенню самого кольору.

2. Колороніми у складі ФО, залежно від типу переосмислення, мають різний ступінь деактуалізації:

а) у порівняльних та метонімічних зворотах денотативні значення цих лексем здебільшого зберігаються;


 
 

Цікаве

Загрузка...