WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові - Курсова робота

Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові - Курсова робота

Випадок, коли значення фразеологізму несумісні, можна вважати фразеологічною омонімією. Омонімами є наступні вирази: black cap – 1)судова шапка 2)чорна малина; the black ox has trod on his foot – 1)його спіткало нещастя 2)він постарів; the blue devils – 1)смуток, нудьга 2)біла гарячка; red rag – 1)те, що дратує, бісить 2)груб. язик; green goods – 1) свіжі овочі 2)фальшиві банкноти; to do brown – 1)доводити до кінця 2)дурити, обманювати.

Виникнення омонімічних значень даних ФО можна пояснити одночасною метафоризацією вислову, що відбулась в різних напрямках.

Фраземи-пароніми також зустрічаються серед ФО, в яких одним з компонентів є колоронім. Розглянемо деякі з них. Паронімами є вирази the blue devil (злий дух-спокусник) та the blue devils (смуток, нудьга). В першому випадку смисловий акцент робиться на лексемі devil, а в другому – саме колоронім blue є смислоутворювальною лексемою. Подібне явище спостерігається і в паронімах the white sheets (газети), де white має атрибутивну функцію, та white sheet (покаянний одяг), де колоронім підкреслює саме процес покаяння, очищення. The black book ("чорна книга") та black books (немилість) також є паронімами.

Розглянувши системні зв'язки, в які можуть вступати фразеологізми з колоронімами, можна зробити наступні висновки:

1) при утворенні фразеологічних варіантів та синонімів лексеми на позначення кольору можуть взаємозамінятися в певному фразеологічному контексті, виступаючи, таким чином, як синоніми. Хоча більшість варіантів та синонімів виникають при заміні лексеми, що не позначає колір, колоронім же залишається сталим компонентом;

2) серед антонімічних пар є такі, до складу яких входять контрастно зіставлені лексеми (білий – чорний). Однак більш вживані у структурі ФО контекстуально антонімічні колороніми. Поза фраземою вони не будуть вступати в антонімічні зв'язки. Це свідчить про яскраву образність таких мовних утворень, як фразеологізми;

3) вживання назв кольорів у складі полісемічних, омонімічних та паронімічних ФО дає підстави стверджувати, що дані лексеми, як компоненти фразеологічних висловів, створюють основу для метафоричного перенесення семантики і є смислоутворювальними елементами.

Існує група фразеологізмів з колоронімами, які є фраземами-дериватами і можуть вживатися як самостійні звороти, так і у складі ФО, які їх породили. До таких належать вирази the black dog (хандра, нудьга) та твірний the black dog is on one's back (нудьгувати); red herring (привід для відвертання уваги) та to draw a red herring across the path (навмисне вводити в оману); a black sheep (негідник, шахрай, паршива вівця) і there's a black sheep in every flock (в сім'ї не без виродка) та деякі інші.

Серед поданих ФО спостерігається явище розширення значення фразеологізму-деривата. В деяких випадках це відбувається завдяки акцентуванню семантики колороніма (напр. a black sheep, як зворот-дериват, набуває ще більш негативного забарвлення, ніж він містить у складі ФО-твірника).

Типологічне зіставлення фразем, що містять назви кольорів

Факт, що фразеологізми, як мовні одиниці, відображають специфіку світосприйняття певного народу, є незаперечною істиною. Розглянемо деякі відповідники ФО з колоронімами в декількох мовах.

Як правило, перекладаючи фразеологізми англійської мови на українську, російську та німецьку з використанням колоронімів, вживається точний відповідник лексеми на позначення кольору: as red as a lobster (англ) – rot wie ein gekochter Krebs (нім) – червоний, як рак (укр) – красный, как рак (рос); blue blood (англ) – blaues Blut (нім) – голуба кров (укр) – голубая кровь (рос); a white crow (англ) – ein wieer Rabe (нім) – біла ворона (укр) – белая ворона (рос). Для позначення недосвідченості вживається лексема "зелений", але в різних мовах у сполуці з різними лексемами: green hand (англ) – ein grner Junger (нім) – молодий та зелений (укр) – зелёный юнец (рос).

Однак, існує певна кількість ФО, в яких при перекладі на іншу мову використовується інший колоронім.

В англійській мові на позначення заздрості вживається зелений колір: green with envy (мучений заздрістю), to look through green glasses (заздрити), green-eyed monster (заздрість). В українській мові зустрічаємо вираз "заздрість з жовтими очима, мов жовтки". Німецькій мові притаманне вживання в даному випадку як колороніма grn (зелений), так і gelb (жовтий): for Neid grn und gelb werden (позеленіти від заздрощів), der gelbe Neid (заздрість). Як бачимо, сприйняття поняття "заздрість " в двох германських та слов'янській мові не дуже різниться. В кольоровому спектрі зелений та жовтий стоять поруч, тому не дивно, що вживаються обидва колороніма. Вживання цих колоронімів в значенні заздрості пов'язане з фізіологічними процесами в організмі людини. Коли людина відчуває заздрість, ревнощі, в неї інтенсивно виділяється жовч, і шкіра набуває жовто-зеленого відтінку.

Відмінність становить російська мова, де існує фразема "чорная зависть". Вживання саме цього колороніма в даній мові скоріше пов'язується з нещирим, злим почуттям.

Стан гніву, люті також виражається за допомогою різноманітних колоронімів у кожній з мов. Червоний присутній у фразеологізмі англійськой мови (to see red); жовтий та синій притаманні українській мові (жовтіти (синіти) від злості); чорний, зелений та жовтий – німецькій (sich schwarz rgern, vor Zorn grn und gelb werden).

Різняться і переклади фраземи to drink till all's blue: допитися до білої гарячки (укр), допиться до зелёного змия (рос). Так само the blue devils (у другому значенні) перекладається як "біла гарячка".

Англійський фразеологізм to paint smth. black (представляти в поганому світлі) у спорідненій німецькій мові вживається з лексемою, що означає сірий колір: grau in grau malen. Обидва кольори похмурі і дуже близькі за своїм тоном. Подібне вживання і в таких ФО, як black day (поганий день) в англійській мові та grau Tage (похмурі дні ) в німецькій.

Лексеми black та blue увійшли до фразеологічного звороту to beat somebody black and blue (сильно побити когось) на позначення синців, що залишаються після побоїв. Німці ж вживають в даному випадку зелений та синій: jemanden grn und blau schlagen.

В англійській мові песимізм позначається синім кольором, в німецькій – чорним: to see through blue glasses (похмуро, песимістично дивитися на речі), Schwarzseher (песиміст; дослівно – "той, хто бачить в чорному світлі").

Як зазначалося вище, лексема green в англійській та "зелений" в українській мові можуть мати значення "недосвічений" і з ним входити до складу ФО. Однак в слов'янській мові існує ще одна фразема з іншим колоронімом з цією ж семантикою: жовтороте пташеня. Подібна семантика. виникає при взаємодії значень двох лексем, що входять до ФО.

В розмовній англійській мові зустрічається ФО paint me pink if (щоб мене лиха година побила), що по суті означає прокльон. Українське прокляття "щоб побила руда глина" в своїй структурі містить колоронім "рудий". Можна спостерегти певну спільність між рожевим та рудим кольорами.

Невідповідності у вживанні колоронімів в англійській та російській мовах знаходимо у фраземах the black dog (англ) та "тоска зелёная" (рос).

Незважаючи на деякі розбіжності у вживанні колоронімів в різних мовах, переважна більшість ФО англійської мови, що містять назви кольорів, при перекладі зберігають свою структуру. Колір є невід'ємною частиною світосприйняття людини, що також відбивається в мові народу.

Варто також зазначити і граматичний аспект вживання колоронімів у складі ФО. За своєю суттю назви кольорів є прикметниками і в переважній більшості зворотів саме так і вживаються. Однак, в деяких випадках лексеми на позначення кольору субстантивуються і позначають абстрактні предмети. У фраземі to wear the purple колоронім має своє власне опредмечене значення "влада монарха"; лексеми green та pink у фразеологізмах in the green та in the pink також субстантивуються, набуваючи семантики "розквіт сил". "Гроші" означає колоронім green в складі виразу the long green.

Зустрічається вживання колороніма і в функції дієслова. Прикладом може слугувати вислів whited sepulchre (від to white – білити).

Існують і такі ФО, де назва кольору виступає як прислівник: to lie whitely. В даному випадку лексема на позначення кольору означає "невинно".

Виступаючи в ролі іменника, дієслова та прислівника, назви кольорів непрямо вказують на кольорову ознаку або ж пов'язані з психологічним тлумаченням колороніма (як у випадку з whitely).

Отже, розглянувши фразеологізми англійської мови, до складу яких входять колороніми, та власне самі компоненти, ми виявили певні особливості цих мовних одиниць.

Глава 3

Психологічні передумови вживання фразеологізмів у мовленні

Фразеологізми є справжньою оздобою мови, одним з невичерпних джерел створення образності. ФО – це носії життєвого досвіду нації, що яскраво відображають спостереження над навколишнім світом. Це безпосередньо зумовлює особливості вживання фразем у мовленні. Частотність використання сталих висловів прямо залежить від віку людини та від її життєвого досвіду. Дитина, наприклад, сприймає фразеологізми буквально. Причиною цьому є різниця в типі мислення дорослого та дитини. Мислення, як "психологічний процес пізнання, що пов'язаний з відкриттям суб'єктивно нового знання" [50,с.667], має зв'язки також із мовою та мовленням [54,с.292]. Діти оволодівають мовленням поступово, тому і засвоєння знань, накопичених у процесі розвитку нації, вимагає від них великих зусиль мислення [54,с.294].


 
 

Цікаве

Загрузка...