WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові - Курсова робота

Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові - Курсова робота

Фразеологізми-метонімії.

Фраземи цього типу базуються на метонімічному переосмисленні, що за висловом О.В.Куніна є перносом "найменування з одного денотата на інший, який асоціюється з ним за суміжністю" [40,с.129]. Оскільки метонімія базується на реальному зв'язку об'єкта номінації з тим об'яєктом, який вона позначає, то переосмислене значення таких фразеологізмів асоціативно пов'язане з буквальним значенням компонентів.

Як було зазначено вище, в межах метонімії ми будемо розглядати перифрази та евфемізми. Хоча межа між ними досить нечітка.

Серед власне фразем-метонімій можна виділити декілька груп:

1) фразеологізми на позначення осіб через елемент її одягу:

- верхня одіж (пальто, жакет, сорочка): black coat (священик, піп), red coat (англійський солдат), blue-coat boy (учень благородної школи), black shirt (фашист), blue jacket (матрос англійського військового флоту), black gown (католицький священик);

- головні убори: red hat (звання кардинала), blue bonnet, blue cap (шотландіць);

- аксесуари: red tab (штабний офіцер).

Всі ці вирази пов'язані з носієм того чи іншого одягу. Одежа в даному випадку є елементом, який виступає на позначення цілого.

Колороніми в даних метоніміях виступають смислоутворювальними компонентами, завдяки яким відбувається розрізнення семантики даних ФО (пор.black coat, red coat – в обох фраземах присутня лексема coat, отож саме лексема на позначення кольору є смислорозрізнювальною).

2) ФО на позначення людей, до складу яких входить колоронім, що означає колір одягу загалом: the light blues (кембріджські студенти на спортивних змаганнях), the dark blues (оксфордські студенти на спортивних змаганнях), gray friar (монах-францисканець), black friar (монах-домініканець).

Як і в попередній групі назви кольорів несуть основне семантичне навантаження і вживаються як складова частина цілісного поняття.

3) вислови, які позначають неістоти; їхні складові є частиною того об'єкту, який внаслідок переосмислення став у центрі семантичного ядра даної ФО: the green cloth (більярдний стіл), green room (артистична вбиральня – колись в них стіни були зеленого кольору), black bottle (отрута – назва посуду вживається замість вмісту), black letter (старовинний англійський готичний шрифт), black literature (книги з готичним шрифтом), white letter (латинський шрифт).

Перифраз – це така стилістична фігура, що полягає в заміні назви предмета (чи явища) описом його найсуттєвіших ознак або вказуванні на їх характерні риси [68,с.170]. Колоронім, як складова частина фразеологізму, здебільшого вказує на характерну особливість предмета і тому вживається у буквальному значенні. Із назвами кольорів зустрічаємо наступні фраземи-перифрази: yellow metal (золото), white fuel ("біле паливо", гідроенергія), black gold (нафта), black diamonds (кам'яне вугілля). Дані вислови означають речовини. Зустрічаються і ті, що означають тваринний світ: the little gentleman in black velvet (кріт), the gentleman in brown (клоп). Наявні також перифрази на позначення предметів та явищ: the long green (гроші), green stuff , green meat (овочі, зелень), the blue blanket (небо). Деякі фразеологізми означають людей (пор. з метоніміями): priest of the blue bag (адвокат), knight of the green cloth (картяр), black-coated workers, white-collared workers (трудова інтеліґенція), the red-coated gentry (британські солдати).

Серед перифраз знаходимо і власне авторський – green-eyed monster (ревнощі) у Шекспіра.

Що стосується евфемізмів, то це – явище лінгвосоціальне, зумовлене умовами та характером спілкування. Їх можна розглянути з психологічного боку. Такі фраземи як the black man та the gentleman in black означають диявола. В таких ФО чорний колір символізує світ темряви, де панує сатана.

Отже, до складу метонімічних, перифрастичних та евфемістичних фразеологізмів колороніми входять зі своєю первинною (на позначення кольору) семантикою. Як правило, назви кольорів несуть атрибутивне навантаження. Вони не лише впливають на загальне значення ФО, а й виконують смислорозрізнювальну функцію.

Аналіз ФО за типами переосмислення дозволив виявити певні закономірності семантики колоронімів в межах одного типу. Вони полягають в наступному:

1) до переважної більшості фразем з лексемами на позначення кольорів, дані лексеми увійшли в своєму первинному значенні, позначаючи колір;

2) певний відсоток становлять такі ФО, які містять назви кольорів, що мають психологічне навантаження. Але в деяких випадках психологічне тлумачення зовсім не береться до уваги, колоронім може мати не буквальне, а переносне значення;

3) в залежності від типу переосмислення лексеми на позначення кольору мають різний ступінь деактуалізації. У фразеологізмах-порівняннях колороніми обов'язково позначають колір, в метоніміях цей компонент також має кольорову ознаку, а ось у метафорах, де найвищий рівень переосмислення, ступінь деактуалізації слова найвищий;

4) назви кольорів не лише впливають на загальне значення ФО, що цілком закономірно, а й в деяких випадках виконують смислорозрізнювальну функцію.

Історико-етимологічний коментар досліджуваних фразеологізмів

Як відомо, ФО можуть бути мотивованими зворотами. Ми можемо говорити про мотивованість фразеологізмів з колоронімами при існуванні семантичного зв'язку між компонентом, що вживається в буквальному значенні, та переосмисленим компонентом.

Поряд з мотивованими є і немотивовані ФО. Як зазначає О.В.Кунін, в таких фраземах затемнена внутрішня форма. Її відновлення вимагає лінгвістичного аналізу з залученням екстралінгвістичних даних [40,с.215]. Серед зворотів, до складу яких входять колороніми, є такі, що без етимологічного розгляду семантика цих ФО залишається не до кінця зрозумілою. Деякі історичні довідки уточнюють значення фразем.

Отже, для пояснення не тільки внутрішньої форми, а й для виявлення вихідної образності необхідно вдаватися до історико-етимологічного коментаря. Саме такої думки притримувалися О.М.Мелерович та В.М.Мокієнко при укладанні словника індивідуально авторських вживань ФО [46,с.109].

На відміну від тлумачення фразеологізму a black sheep (нероба, шахрай, негідник), яке подає О.В.Кунін [40,с.184], В.Коллінз вважає, що цей вираз може походити від гри слова "чорний", яке дуже часто вживається на позначення аморального [35,p.43]. Вислови black books (немилість), to be in one's black books (не мати чиєїсь прихильності) мають наступне походження. Фрази походять від практичної діяльності власників магазинів та торгівців, які тримали спеціальні книги для запису гарних та погани покупців, для запису їхніх боргів. Такі записи відносяться ще до 1592 р.

Фразема in the black, що означає "мати певну суму грошей в банку, не бути в боргу" має таку етимологію: коли особа має гроші в банку, це вказується цифрами, надрукованими чорним кольором (пор. іn the red – бути в боргу) [78,с.26].

Історична довідка необхідна, щоб зрозуміти утворення фразеологізму black pudding (кров'яна ковбаса). Pudding тут вживається у своєму старому значенні "ковбаса". В сучасній англійській мові це значення зустрічається тільки в діалектах [13,с.143].

Фразеологічний зворот blue blood (аристократичне походження) – це переклад іспанської фрази sangre azul, яка вживалася деякими сім'ями. Вони мали на увазі те, що їхня кров була чисто іспанська, і що в їх жилах не тече мавританська кров. У людей зі світлою шкірою вени мають синюватий відтінок [78,c.28].

У вислові blue funk (панічний страх) лексема funk, очевидно, первісно вживалася студентами оксфордського університету як сленгове слово [78,c.124]. При переляці, внаслідок порушення кровообігу, шкіра людина набуває синюватого відтінку [35,c.45].

Фразеологізм blue stocking (вчена жінка, педантка) пов'язаний з англійськими реаліями: "зібранням синіх панчох" голандський адмірал Босковен при перебуванні в Англії назвав так один з літературних салонів середини XVIII ст. в Лондоні. Вчений Бенджамін Спеллінгфліт з'явився в цьому салоні в синіх панчохах [40,с.183].

З дуже рідким природнім явищем пов'язаний фразеологізм once in a blue moon (коли-не-коли, вряди-годи). За певних умов як сонце, так і місяць мають темно-синій колір. Цей феномен був зафіксований в Ірландії у 1927р., в Каліфорнії у 1934р. Це явище трапляється тоді, коли в атмосфері існує тонкий пил з частками відповідного розміру. Пил може виникати від вулканічних вивержень, бути принесеним з пустелі чи спричиненим пожежею лісів. Синій місяць з'являється рідше за синє сонце [35,c.45-46].

Вираз by all that's blue (хай йому чорт) в англійську мову потрапив в калькованому вигляді. У французській мові існує вислів parbleu, який є евфемізмом замість par Dieu [13,с.182].

True blue (людина, яка чинить опір будь-яким змінам, особливо політичного характеру), напевно, походить від незміного кольору неба [35,c.29].

З небом, а точніше з блискавкою, що несподівано з'являється на небі, пов'язаний фразеологізм a bolt from the blue (цілковита несподіваність, раптовість).


 
 

Цікаве

Загрузка...